Nejsou naše modlitby vyslyšeny? Co když dělá věřící člověk někde zásadní chybu?

Spread the love

Než začnu rozebírat Píseň písní a celé pozadí vzniku této písně, jsem veden k tomu, abych se zamyslel nejprve nad tímto tématem. Je velice důležité. Plevel nebude chtít slyšet, ale duchovní rodina porozumí. O dnešních dnech, které mi byly odhaleny před pěti měsíci, jsem slíbil, že napíšu více, až se vše dokončí. Začalo to dnes 15.3. a skončí to 19.3. podle vidění, jenž jsem k tomuto období dostal.

Mnozí dnes zaznamenali další propad další velmi důležité banky. To co se nyní děje je naplňování Jakuba 5:1-8. To je jen viditelná událost. Na duchovní úrovni probíhá něco úplně jiného a kdo rozumí číslům, pochopí, že se to týká dvou olivovníků. Sám zažívám v tento den, že rozumím správně, protože jsem si musel v neděli synchronizovat čas s časovou osou, kterou má nebeský Otec ve své pravomoci. Nyní nebudu vysvětlovat, co se přesně odehrálo. Mám svědka, že k tomu došlo. Výsledkem toho času je tato zpráva:

3×9=27=9 3×9=27=9 2×3=6
3+9=12 3+9=12 2+3=5

Ti, kdo naslouchali předchozímu článku a touží po skutečném Právu a Spravedlnosti, ví co je potřeba, aby se jejich nedostatečný stav dostal do správného stavu. Proto zažíváme viditelný kolaps bankovního sektoru. Sledujme Německo.

My však potřebujeme porozumět tomu, co si nyní rozebereme:

„Nepřipodobňujte se jim tedy, neboť Bůh, váš Otec, ví, co potřebujete, dříve než jej vůbec poprosíte.“ (Matouš 6:8)

„O cokoli také poprosíte v mém jménu, chci to udělat, aby byl Otec oslaven ve spojitosti se Synem.“ (Jan 14:13)

Zde je dobré zkoumat hlubokou symboliku čísel, ale jak se to dělá, jsem nás už naučil a kdo to nepochopil, může se vrátit zpět a vše znovu prozkoumat. Možná se to některým nedaří proto, že dělají zásadní chybu. Zvyk je totiž železná košile.

O co máme tedy prosit? O vše. Potřebuji například auto? Pak mohu poprosit a Pán Jehošua slibuje, že toto zařídí. Kdy to zařídí? Když je to ke slávě Otce, JeHoVaH (Jehovy) Boha a jeho Syna, Jehošuy Krista. Takže kdy budeme o něco takového prosit? Tehdy, kdy je něco takového potřeba nejenom pro náš sobecký zájem. Uvedu konkrétní osobní zkušenost. Sneste prosím trochu té pošetilosti s porozuměním, proč toto píšu. NE PROTO, ABYCH SE CHLUBIL.

V letech 2016 a 2017 jsem prodělal tři infarkty z pracovního stresu. Nepatřím k lidem, kteří běhají s k doktorům s kdečím, a tak jsem to neřešil. Nakonec jsem musel jít na jaře 2019 se spánkovou apnoí na kontrolní vyšetření a tam mi ty tři infarkty našli. Proč to zmiňuji? Protože jsem byl donucen přestat pracovat způsobem, na který jsem byl zvyklý. 12 až 18 hodin denně 7 dnů v týdnu.

Po návratu 12.10. do Ostravy v roce 2018 jsem přišel zpátky, jak se říká, s holým pozadím. Neměl jsem nic, jen nějaké osobní věci. Věděl jsem už od 21.8., že do poloviny října se přestěhuji. V září jsem se nedohodl se zaměstnavatelem na změně podmínek naší spolupráce, abych eliminoval stres, který mi požadovaná administrativa přinášela. Nevěděl jsem přesně, jaké má se mnou nebeský Otec plány, ale učil mne, abych Mu plně důvěřoval. Dokonce jsem ještě 10.10. ráno neměl žádné finanční prostředky. Prosil jsem o to, abych si nemusel nic půjčovat a aby to On sám zařídil.

Odpoledne jsem obdržel finanční dar, a v pátek jsem mohl odcestovat zpět do rodného města. Myslel jsem si, že můj úkol bude trochu jinde, ale Otcova vůle byla tato. Mohl jsem se na krátký čas ubytovat u své mamky, ale protože to není její byt, mohl jsem v něm setrvat jen do konce měsíce.

V pondělí 15.10. jsem obdržel od našeho bratra klíče od služebního auta, které pořídil pro mou novou práci a mohl jsem jej využívat tak, jak bylo potřeba. Opět jsem se obrátil na nebeského Otce v Jehošuově, opakuji, v Jehošuově jménu, abych získal potřebné bydlení, které mi zařídí tak, že se o to někdo postará, abych měl jistotu, že je to skutečně Otcova vůle, ne moje. Už jsem měl dost zkušeností, jak to dopadá, když něco řeším vlastní silou.

V úterý 16.10. mi zavolala sestra z Jižní Moravy, že našla nějaký inzerát na pronájem bytu, který byl vzhledem k výši nájmu přijatelný a volný. Zavolal jsem na dané číslo, na zprostředkovatelskou kancelář. Bylo mi řečeno, že je byt k dispozici. Ve středu mi makléř volá, že byl přede mnou zájemce, který složil příslušnou kauci. Řekl jsem si, že byt je můj. Sestra mě opět kontaktovala, jak to dopadlo. Řekl jsem jí, jak se věci mají. Ona okamžitě chtěla hledat další byty, nějaké typy mi poslala, ale já ji říkal, ať nic nehledá, že vím, že je to můj byt.

18.10. mi dopoledne volá ten makléř, zda mám stále zájem o to bydlení. Potvrdil jsem mu, že ano. V pátek jsme se sešli i s mou mamkou, která mi zaplatila potřebnou kauci z dědictví po otci. Tak jsem se makléře zeptal, co se stalo. Ten mi řekl, že toto ještě nezažil. Měli se tam nastěhovat muž se ženou, kteří se měli na konci října brát. Ve středu v noci se rozešli.

Byt byl prázdný, neměl jsem nic. V tom mi volá má exmanželka, že se stěhuje, zda bych jí st ím nepomohl, že ví od dětí, že jsem se vrátil. Tři roky hledala menší byt, kam by se se svým přítelem nastěhovali, aby to bylo hned vedle. Když jsem odcházel od ní, nechal jsem jí vše. Kompletní vybavení. Ona nechtěla nábytek krom pár věcí brát do nového bytu. A stěhovala se tak jako já. Starý byt musela vyklidit do 1.11. Asi chápete, že jsem měl celé vybavení, krom pračky. Pořizoval jsem ho kdysi já. Takže mi nebeský Otec schovával vše potřebné 9 let.

Když jsem v roce 2021 onemocněl těžkou cukrovkou a musel jsem s tím na nemocenskou, dostala se firma do insolvence. Bylo potřeba, abych vrátil služební auto. Byl pátek, někdy v červnu a v pondělí jsem měl auto vrátit. Protože pomáhám své mamce, všude jsem jí a její nevidomou sestru, mou tetu vozil, požádal jsem nebeského Otce, JeHoVaH (Jehovu) Boha v Jehošuově jménu, zda by pro mne mohli nějaké auto zajistit. Na druhý den v sobotu mi neteř předala klíčky od auta, kterým se bála jezdit a které mělo technickou do listopadu 2022.

Poděkoval jsem Otci i Synovi, protože tak rychlou odpověď jsem skutečně nečekal. Všichni z rodiny mi říkali, abych s ním nejel dál, jak na okraj města, tak jak se říká, jezdil s ním kolem komína. Protože jsem věděl, od koho jsem toto obdržel, jen jsem poprosil, abych s ním neměl žádné náklady na opravy a bezpečně mne vozilo do listopadu 2022.

Najel jsem s ním přes 45 tisíc kilometrů, tuším 48. Neměnil jsem olej, jen jsem jej doléval a těsně před jeho se šrotováním jsem zaplatil v servise 1000 Kč, aby mi odblokovali poruchu, kterou hlásil palubní počítač, protože auto ztrácelo výkon. Odešlo mi turbo.

Zajímavé bylo na tom i to, že jsem auto potřeboval k návštěvám do Šternberku, Olomouce, Kroměříže, kam jsem dojížděl za svou budoucí ženou, ale když už se blížil čas, který ji měl vrátit zpět do nemocnice, potřeboval jsem vlastně už jen jednou auto, které jsem si půjčil. Proč to vše takto rozepisuji. Protože když jsem auto nechal sešrotovat, opět jsem prosil Otce, pokud je to jeho vůle a já auto potřebuji, ať se o to postará. Odpověď byla taková, že až jej budu potřebovat, tak jej mít budeš.

Evidentně jsem ho nepotřeboval, tak jej nemám. Od kdy mne začal nebeský Otec takto podivuhodně slyšet, když o něco žádám v Synově jménu? Když jsem začal prosit ve jménu Jehošua, ne Ježíš. Vlastně až do dneška jsem se nad tím nezamýšlel do hloubky, že to tak skutečně je, ale bylo mi to připomenuto právě dnes, skrze rozhovor s jedním bratrem, tedy písemnou konverzaci.

Už chápeme, proč nejsme vyslyšeni v tomto Čase Konce, kde má být dáno porozumění? Pokud chceme patřit k olivovníkům a o tom ty dny jsou, je potřeba to dělat správně. Vím, že zvyk je železná košile. Bylo nám tolerováno používání náhražky Je-sus (Ježíš), ale to skončilo. Proč? Protože skutečné jméno našeho Pána, Krále a Vykupitele je JEHOŠUA. Je to podobné, jako u jména našeho nebeského Otce, JeHoVaH (Jehovy). Ne my lidé určujeme, jak Stvořitele oslovovat, jak to dělá plevel, protože ten miluje hlavně své tradice a svá dogmata.

Chceme být Božími dětmi? Pak musíme mít úctu. Musíme chápat, že to jméno si nedal Otec jen tak a je mu jedno, jak ho oslovujeme. Proč čteme toto?

„A Bůh mluvil všechna tato slova a řekl: Já jsem Jehova, tvůj Bůh, který tě vyvedl z egyptské země, z domu otroků. Nebudeš mít žádné jiné bohy proti mému obličeji.“ (Exodus/2. Mojžíšova 20:1,2,3)

„Kéž jsou zahanbeni a rozrušeni na všechny časy a kéž jsou zaraženi a zahynou; aby lidé poznali, že ty, jehož jméno je Jehova, ty sám jsi Nejvyšší nad celou zemí.“ (Žalm 83:17,18)

„Já jsem Jehova. To je mé jméno; a nikomu jinému nedám svou vlastní slávu, ani svou chválu rytinám.“ (Izaiáš 42:8)

„Tehdy ti, kteří mají bázeň před Jehovou, spolu mluvili, každý se svým druhem, a Jehova stále věnoval pozornost a naslouchal. A začala se před ním psát pamětní kniha pro ty, kteří mají bázeň před Jehovou, a pro ty, kteří myslí na jeho jméno. A jistě se stanou mými, řekl Jehova vojsk, v den, kdy vytvořím zvláštní majetek. A chci jim projevit soucit, právě jako muž projevuje soucit svému synovi, který mu slouží. A jistě opět uvidíte rozdíl mezi spravedlivým a ničemným, mezi tím, kdo Bohu slouží, a tím, kdo mu nesloužil.“ (Malachiáš 3:16-18)

Je tu něco nepochopitelného na těchto výrocích? O tomto textu z Malachiáše jsou tyto dny. My máme poslouchat a ne se dohadovat. Stejná úcta patří i tomu, kdo za nás položil svůj život. I jemu musíme věřit každé slovo a nevykládat si jej, jak nám to lechtá uši.

„Jestliže poprosíte o cokoli v mém jménu, chci to udělat.“ (Jan 14:14)

„Vy jste nevyvolili mne, ale já jsem vyvolil vás a ustanovil, abyste dále šli a stále přinášeli ovoce a aby vaše ovoce zůstalo; aby cokoli, oč poprosíte Otce v mém jménu, vám dal.“ (Jan 15:16)

Chceme přinášet ovoce? Pak si musíme uvědomit, kdo si nás vyvolil a co od nás žádá.

„A v ten den mi nepoložíte vůbec žádnou otázku. Vpravdě, vpravdě vám říkám: Jestliže Otce o něco poprosíte, dá vám to v mém jménu.“ (Jan 16:23)

Když vyslovuji prosby, říkám Otče, ale říkám také Pane Jehovo. Proč? Protože je tu otec lži. Hlavně to však říkám s úctou a Láskou, protože toto jméno je pro mne Svaté. Nedělám to jako dům SJ, který si neláme hlavu nad tím, zda je vhodné toto jméno vyslovit. Pro ně, tak jak je to ničemný otrok naučil, je to Jehovo sem a Jehovo tam. Proč by si lámali hlavu se jménem Jehošua, když přece VRO je ten nejdůležitější a nebeský Otec pokladnička splněných přání.

Myslí si snad někdo, že to co jsem vám popisoval jako osobní zkušenost, že to vše mi dával Satan? Nepsal jsem o daleko větších skutcích nezasloužené laskavosti, abych se příliš nechlubil, protože to by bylo bláznovství. Uvědomuji si, co vše mi nebeský Otec v Synově jménu poskytuje. Vše je k jejich slávě. Bez nich bych nemohl věnovat skutečnou hodnotu v životě jiných lidí. Tou hodnotou je čas. Ale chci sloužit, ne panovat, proto mi tato služba přináší radost a nebeský Otec si nepřeje nic jiného, než abychom takovou radost měli všichni. Proto přišel tento den, tento čas, abychom se radovali a pociťovali přítomnost Otce a Pana Jehošuy na každém kroku našich životů v roce dobré vůle.

Plně jej poznáme, až král Severu zaplaví a projde. Musíme shromáždit jak spravedlivé, tak ničemné, aby se naplnilo proroctví. Ti, kteří nám v tom mají pomoci, aby na žeň přišli na poslední hodinu, tak ti musí ještě několik dnů počkat a nemá to být déle než měsíc. Co potřebujeme, aby byli propuštěni? Plnou autoritu nad démony a Satanem, a tu nám zajistí pomocník, kterého nebeský Otec sešle. Pak budou ti poslední prvními, protože mají největší zkušenost, jak démon dokáže obsadit člověka a promlouvat jeho hlasem.

Vše pochopíme, až si rozebereme Píseň písní a až sepíši všechna vidění a jejich skutečný výklad. Ne k mé slávě, já jsem nic, jen bezvýznamný prostředek, ale ke slávě těch, v jejichž jménech se máme modlit a prosit. Pro naše povzbuzení, že na nás nebeský Otec i s Panem Jehošuou stále myslí a chápou, že chceme porozumět časům a obdobím.

Prosím všechny kdo čtou, aby dali nebeskému Otci najevo, že se chtějí skutečně obrátit s celým svým srdcem, myslí a životní silou. Že chtějí mít plnou důvěru, kterou nebeský Otec dává svým vedením skrze ducha. Činit jen a jen jeho vůli, ne tu naši. Kéž se nám to daří. Nyní je ten správný čas. Jedno mějme na paměti, že musíme odpustit všem. Domnělé i nedomnělé hříchy, protože každému z nás bylo odpuštěno 1000x víc.

Svatý, svatý JeHoVaH (Jehovo) vojsk. Nebeský Otče, vlož do našich srdcí ducha stálého. Odpusť nám naše viny, stejně jako i my odpouštíme těm, kteří jednali proti nám, protože byli Satanem a démony podvedeni. Sami stále hřešíme, proto jsme hodni smrti, ale pro tvou nezaslouženou laskavost můžeme žít. Díky Lásce Agape, nejen tvé, ale i tvého Syna, našeho Krále a našeho Vykupitele, jenž svou dokonalou obětí přikrývá náš hřích. Kéž nás shromáždíš a přivedeš na slavnostní shromáždění, dáš nám plnost svého ducha, abychom dokončili to, pro co jsi nás povolal. Abychom oznámili Dobrou zprávu o dobrých věcech, jenž jsi pro národy připravil.

Pane Jehošuo, dej nám své přečištěné zlato porozumění a mast do našich očí, abychom uviděli duchovníma očima, protože naše tělesné oči jsou zakaleny. Dej nám sílu k pokání. Když se jen na malou chvíli sejdeme v tvém jménu, buď v našem středu, abychom se dokázali povzbuzovat v Lásce a k znamenitým skutkům.

Pokud jsme nalezli přízeň ve vašich očích, ať je prosíme, tato modlitba vyslyšena. Amen a amen

Pokoj nám všem. Váš bratr a Pánův otrok Igi

One thought on “Nejsou naše modlitby vyslyšeny? Co když dělá věřící člověk někde zásadní chybu?

  1. Zkušenosti s tím, jak nám nebeský Otec napřimuje stezku života mám i já. Je toho opravdu hodně, co mi v mém životě pomohl překonat. Kristus řekl jednou učedníkům, že Bůh ví co potřebujeme ještě dříve, než o to požádáme. A je to tak. Někdy jsem události, které se kolem mne děly nechápal a došly mi až s odstupem času. Nejviditelnějším zázrakem bylo mé vysvobození z rozsáhlého podnikání, které mi bralo množství času, přivodilo mi i zdravotní potíže. Zaměstnával jsem desítky lidí a cítil jsem k lidem zodpovědnost, nebylo mi lhostejné co s nimi bude, když přeruším podnikání. Věci vzaly takový spád, že jsem se nestačil divit a v modlitbách jsem se Otce nebes ptal, jak to mám chápat. Firma zažila strmý pád, ale s nečekaným koncem, kdy byla zachována práce pro lidi, i obchodní značka, kterou jsem založil. Stal jsem se zaměstnancem ve své vlastní firmě, dělám práci, která mě baví a veškerá zodpovědnost přešla na nové majitele. Uvolnily se mi neskutečně ruce i mysl a mám čas se podílet na Božím díle. Někteří věřící si spojují svůj nabytý blahobyt s tím, že je jim žehnáno Bohem Jehovah. Není nic vzdálenějšího od pravdy! Kristus řekl známé rčení, že „spíše projde velbloud uchem jehly, než boháč do Božího království.“ Nebo také řekl bohatému kupci, že chce-li být ve víře dokonalý, ať vše prodá a následuje ho. Kupec odešel, protože hodně vlastnil a nebyl ochoten takto postupovat. Kdyby přeci jen chtěl a začal konat, Bůh by mu napravil cestu, pomohl by mu vyřešit problém s majetkem a usměrnil jeho energii směrem ke království Božímu.
    Majetek o který se nejsme ochotni podělit s chudými člověka svazuje, zatěžuje jeho mysl, aby ho ochránil, aby o něj nepřišel, zaměstná se tak činnostmi, které odvádějí jeho pozornost od Božího díla. Jenže jsme dali slib, že budeme dodržovat dvě přikázání, první je milovat Boha vší silou, celým srdcem, celou myslí a druhé miluj svého bližního jako sám sebe. Obě přikázání jsou také o našem přístupu k hmotným věcem. Jsme ochotni se dělit? Pomáhat tam, kde to cítíme, že je potřeba?
    Satan lidi svazuje do různých ohrádek, náboženských (celá škála Babylónských falešných náboženství v moci satana), finančních (ukládání majetku, zlato, stříbro, pozemky, mince, obrazy, atd.), do ohrádky MODLA (cokoli co nás zaměstnává tak, že tomu propadneme a sloužíme), modlářstvím je nejen uctívání obrazů, ikon, relikvijí, svatých soch, modlitební mlýnky, růžence, talismany, ale také dnešní uctívání zpěváků, sportovců, politiků, nebo podléhání hraní a hazardu, také sledování lidí a obdiv osobností jako jsou youtubeři, zajímaví lidé na sociálních sítích, apod. Vše, co nás zotročuje a věnujeme tomu nadměrnou pozornost se stává předmětem našeho přehnaného zájmu, kterým ochuzujeme svou víru a svá přikázání, které máme dodržovat.
    Bůh napřímí naše cesty, pokud budeme chtít sloužit zájmům království. Uvolní nám ruce, pomůže nám, abychom si dokázali ve své mysli duchovní věci spojovat. Osvětlí nám svým světlem (ohněm) Ducha témata, která jsou pro nás zahalena tmou tohoto světa. Musíme, mu ale věřit, že je, jen tak bude naslouchat a v našem životě i konat.
    Není samozřejmé, že známe Otcovo a Kristovo jméno. Ti, kteří je používají, vědí, co má být napsáno na čelech svatých. Znají význam těchto jmen a jsou jim svatá. V modlitbě říkáváme Otci posvěť své jméno. Mějme podíl na posvěcování (očišťování) Božího jména. Bůh nás pak odmění svou pozorností a udělá si s Kristem v nás svůj příbytek.

Comments are closed.