Jen krátké zamyšlení nad významnou změnou ve Velké Británii

Spread the love

Včera byla dosazena do řídící funkce ve Velké Británii žena, Liz Truss-ová. Tato figurka přesně splňuje potřeby dnešní Velké Británie, protože se musí dokončit její osud. Poprvé jsem zaznamenal tuto ženu, když Sergej Lavrov prohlásil při jednom svém rozhovoru, že mluvit s ní je stejné, jako když se chce dohodnout hluchý se slepým. Protože politiku zkoumám vyloženě z hlediska proroctví, všiml jsem si, že se nám na politickém nebi objevuje stále více žen, takzvaných starých panen, nebo bezdětných všehoschopných kariéristek. Tato žena splňuje vše, co by nikdy člověk nechtěl mít v řídící funkci, pokud by volba byla na samotném člověku.

Velkým vzorem této slečny Lízy je její předchůdkyně z přelomu 80. let minulého století Margaret Thatcher, také Iron Maiden, nebo více známá jako Iron Lady, železná dáma. Co tyto dvě ženy spojuje? Nenávist ke všemu slovanskému a také sociální bezcitnost. Zatímco ta starší žena byla po právu nazývána železnou, tak ta mladší je gumová jako pendrek. Obě tyto ženy šly za svým postavením, jak se lidově říká, přes mrtvoly.

Dokonce ve Francii se objevují hlasy, že takzvané holící strojky, jak se Britům říká posměšně ve Francii, protože se ví, že Brit pochází ze slovanského slova břitva, tak tyto holící strojky litují. To je z hlediska mnoha staleté antipatie Francouzů k tomuto národu velmi výstižný bonmot, který charakterizuje to, co Břity čeká. Pokud někdo očekává, že žena je vhodnou alternativou pro nahrazení mužů v řízeních států, protože jsou to citlivá a něžná stvoření, tak z hlediska morálních hodnot můžeme vidět, že nic není vzdálenější pravdě, než tato představa. Neznamená to, že by se nenašla nějaká výjimka, ale v tomto Čase konce ji nikde nevidím.

Pokud si v mysli představím všechny možné ženy napříč Evropou za posledních 7 let, co Čas konce trvá, tak je to jedna bezpáteřní bytost za druhou. U nás jsou to například Šilerová, Pekarová, Maláčová. Na Slovensku Remišová, Čaputová a v EU hlavně celá squadra kolem Evropské komise. Hvězdou je Ursula von der Layen. Člověk by si mohl myslet, že tyto dámy někdo klonuje, anebo jako by je Satan dosazoval z jednoho rodinného hnízda.

Pokud by měl tento trend pokračovat, tak soužení nikdy nepřestane. Naštěstí máme jistotu, že jsou ty dny zkráceny a proto, jak předpovídá samotný Pán Jehošua, a jak jsem to vysvětloval už v předchozích dvou článcích, přichází změna, ZNIČENÍ, kdy ihned po soužení těch dnů se zatmí slunce a politické hvězdy začnou padat z nebe a tyto nebeské moci budou silně otřeseny. Přejme si, aby to bylo co nejdříve, ač bychom neměli toužit po velkém dni hněvu nebeského Otce, JeHoVaH vojsk. Proč? Protože to bude čas, kdy vše selže na krátký čas a jen velmi málo je těch, kdo jsou na tuto změnu připraveni.

„Běda těm, kteří žádostivě touží po Jehovově dnu! Co tedy bude Jehovův den pro vás znamenat? Bude to tma, a žádné světlo, právě jako když muž prchá před lvem a skutečně ho potká medvěd; a jako kdyby vešel do domu, opřel se rukou o zeď a uštkl ho had.“ (Amos 5:18,19)

Včera jsem poslouchal malé proroky, jako Joela, Ozeáše, Amose, kde je mnoho toho, co dnes prožíváme popsáno a je tam „před příchodem tohoto velkého a bázeň vzbuzujícího dne“ řečeno, například v Joelovi, že vše bude sežráno a symbolicky se tam mluví o:

(1) housence. To mi připomnělo migrační krizi ze druhé poloviny minulého století, kdy do západní Evropy přišlo mnoho mužů a žen z Alžírska, Turecka, Libanonu.

Pak o (2) kobylce, což se dá popsat na migraci z devadesátých let minulého století po rozpadu socialismu.

(3) Pak se má objevit bezkřídlá kobylka, že je to popis první velké migrační krize z let 2014-2019 a

(4) nakonec přichází šváb. To je symbolický nájezd Ukrajinců do Evropy po spuštění speciální vojenské operace za denacifikaci a demilitarizaci Ukrajiny.

Tyto migrační krize se odehrály i v USA a Kanadě, takže jimi byl postižen takzvaný kolektivní západ.

„Dejte o tom zprávu svým vlastním synům a vaši synové svým synům a jejich synové následující generaci. Co nechala housenka, sežrala kobylka; a co nechala kobylka, sežrala lezoucí bezkřídlá kobylka; a co nechala lezoucí bezkřídlá kobylka, sežral šváb.“ (Joel 1:3,4)

Proto je to popis napříč generacemi. V jiném proroctví je zase řečeno, že krize zbaví majetku všechny obyvatele země. Teď si nevzpomenu, který z proroků to říká, tuším že Ozeáš, a okamžitě jsem si vybavil nárůst cen potravin, energií, inflaci, které přesně toto činí. Písmo je skutečně živá kniha, kde můžeme vidět mnoho věcí na vlastní oči, jak se vyplňují všechny v jediném časovém úseku, ač je tam často zmiňována Asýrie, nevěrný Izrael a Juda, a Babylon. To bylo vždy jen splnění v malém, ale nyní to postihuje celý svět a hlavně ta místa, kde můžeme vidět dnešní novodobou Asyrskou říši a její vazaly.

Proč na Liz Truss upozorňuji? Protože plně zapadá do dnešního obrazu politických elit, které svými kroky vedou svět k velké změně, ne té, která přichází s Jehošuou, ale k tomu, aby se celosvětové nadvlády ujal král Severu. Ten včera podepsal doktrínu o ochraně takzvaného ruského světa. Toto rozhodnutí nás opět přibližuje k naplnění změny. Proč? Protože postoj Putina je jednoznačný a nekompromisní, stejně jako je jednoznačný příchod nekompromisní rusofobie z Liz Truss do čela britské administrativy.

Margaret T. měla nějakou inteligenci, proto dokázala jednat s odhadem, co je reálné a co ne. Tato její nástupkyně ve své funkci ministryně zahraničí prokázala, že touto inteligencí nedisponuje, proto nedokáže odhadnout hranice možného. Je to tudíž dobrý tandem spolu s Bidenem, který pro svou senilitu není schopen si včas dojít na záchod, takže loutkovodiči za oponou mají v rukou všehoschopné loutky, které jsou ochotny, kdyby k tomu dostaly možnost, stisknout jaderné tlačítko, jen aby se svým loutkovodičům zavděčily.

Svět čeká letos skutečně horký podzim. Dnes probíhá v Rusku další den ekonomického fóra, kde se dle mého názoru dolaďují nové ekonomické parametry, které budou po změně nastaveny. I to svědčí, že se něco děje.

Nám nezbývá, než mít plnou důvěru k našemu Stvořiteli, našemu nebeskému Otci a Jeho Synovi, Panu Jehošuovi, že nás touto turbulentní dobou bezpečně provedou. Jim patří čest a chvála a to navždy!

Amen.

Váš bratr a Pánův otrok Igi