Tak nám zemřel Michail Gorbačov, jedna z nejdůležitějších postav konce minulého století. Důležitá figura pro naplnění proroctví o ubité hlavě. Dále se podíváme na nové informace ohledně jaderné elektrárny v Záporoží a jak to je s greendealem ve skutečnosti, proč jej začali prosazovat a řekneme si něco o filmu Matrix, jenž se stal programovacím videem, jak to skutečně je s tím bílým králíkem, kterého jako Neo máme sledovat.

Spread the love

Jsou to opět tři témata, která spolu na první pohled vůbec nesouvisí, ale jak si ukážeme dále, spojuje tato témata jedna důležitá linka. Vzpomeňme nejprve na samotný film Matrix, který se stal kultovním miniseriálem, jenž údajně vysvětluje dnešní svět.

Ústřední scénou celého filmového projektu je ta, kdy se hlavní hrdina Neo dozví, že má sledovat bílého králíčka. Esoterikové, kteří rádi tvrdí, že jimi nejsou, protože…, tak pro ně se hlavní scénou stala ta, kde Neo dostává možnost od Morfea pozřít červenou pilulku.

Málokdo z takzvané alternativy – česky možnosti – jak si tito lidé říkají, nezkoumá jména hrdinů. To je záměr tvůrců, kteří těmito jmény vlastně odhalují svůj skutečný záměr. Takže kdo jim byl?:

„Morfeus byl bůh snů. Neměl svou vlastní podobu, vypadal vždycky jako osoba, která vystupovala v příslušném snu. Vlastní podobu mladíka s křidélky na spáncích měl, jen když odpočíval. Někdy je také zobrazován jako stařec s orlími nebo motýlími křídly.“ (Citát z internetu)

Pokud správně rozumíme slovu bůh, tedy že se jedná o někoho z autoritou, tak ten chce hlavního hrdinu u vést do snu svou autoritou. Jak to dělá? Právě tím, že mu vypráví sen o tom, že realita neexistuje a vše je vlastně jinak, neboli, že je to Matrix. Toto tvrzení zapůsobilo na mnohé diváky jako „pravda pravdoucí“ a začali sami tento sen žít. Bůh snů, ten kdo má autoritu nad sny, iluzemi, což je slovo, které má latinský původ a jeho správný význam je slovo PODVOD, vlastně podvedl mnohé a chytl je do své léčky. Pokud si přečteme v Písmu co dělá Satan, pak pochopíme skutečnou roli toho, komu tvůrci dali jméno Morfeus:

„Pánův otrok však nepotřebuje bojovat, ale potřebuje být ke všem jemný, způsobilý vyučovat, ovládat se za zlých okolností a s mírností poučovat ty, kteří nejsou příznivě nakloněni; protože jim Bůh snad dá pokání, jež vede k přesnému poznání pravdy,  aby vystřízlivěli z Ďáblovy léčky, jelikož jím byli zaživa chyceni pro jeho vůli.“ (2. Timoteovi 2:24-26)

„Navíc by měl také mít znamenité svědectví od lidí, kteří jsou vně, aby neupadl do pohany a do Ďáblovy léčky. (1. Timoteovi 3:7)

„Jehova je známý podle soudu, který vykonal. Činností svých vlastních rukou se lapil ničemný do léčky. (Žalm 9:16)

„Vždyť člověk také nezná svůj čas. Právě jako ryby, které jsou chytány do zlé sítě, a jako ptáci, kteří jsou chytáni do pasti, tak jsou lidští synové lapáni do léčky v neblahém čase, když na ně náhle přijde.“ (Kazatel 9:12)

„Co teď dělám, chci dělat stále, abych zbavil záminky ty, kteří chtějí nějakou záminku, aby byli pokládáni za rovné nám v úřadě, kterým se chlubí. Ti jsou totiž falešnými apoštoly, dělníky, kteří klamou a kteří se proměňují v Kristovy apoštoly.  A není divu, neboť sám Satan se stále proměňuje v anděla světla.  Není tudíž nic velikého, jestliže se jeho služebníci také stále proměňují ve služebníky spravedlnosti. Ale jejich konec bude podle jejich skutků.“ (2. Korinťanům 11:12-15)

Pokud si dáme tyto verše dohromady, pak pochopíme, oč ve filmovém zpracování skutečně jde. Velmi dobře vysvětluje tento Satanův záměr jeden dokument, který vytvořil už asi před deseti lety nějaký bratr v Rusku a jiný bratr, který mi poslal k tomu dokumentu odkaz, nechal jeho dílo otitulkovat do češtiny. Překlad dělala žena, která je údajně také věřícím člověkem. Ač jsou v něm věci ukázány správně, ne vše je plně pochopeno, ale to odpovídá době vzniku, stojí za to si dokument prohlédnout. Video najdeme zde.

Hned kousek ze začátku je vysvětleno, na čem je příběh založen. Že se vlastně jedná o příběh Alenky v říši divů, která díky bílému králíkovi spadne do králičí nory, aby tam viděla neuvěřitelné věci. Králíka ne a ne zastavit a stále více a více, jak ji ukazuje králík určité věci, tak tím víc Alence motá hlavu. Přesně toto má za cíl učinit v hlavách diváků filmová sága Matrix. Místo porozumění jsou diváci chyceni do léčky, aby byla jejich mysl spoutána esoterickými představami o tomto světě, například vibrací, kdy je možno zvýšením těchto vibrací postoupit na vyšší duchovní úroveň. Toto je skutečný Matrix, ne to, co je člověku NIKDO (Neo) jako Matrix ukazováno.

Nyní se dostáváme k Michailovi Gorbačovovi, který se připojil včera v úterý 30.8.2022 k našim praotcům a sestoupil tak do šeolu, kde není ani moudrost ani láska, kde všechny vzpomínky byly vymazány.

„Vzal jsem si to vše totiž k srdci, abych dokonce prozkoumal všechno to, že spravedliví i moudří a jejich díla jsou v ruce pravého Boha. Lidé si nejsou vědomi ani lásky ani nenávisti, které byly dříve než oni. Všichni jsou stejní v tom, co všichni mají. Totéž se nakonec stává spravedlivému i ničemnému, dobrému a čistému i nečistému, a tomu, který obětuje, i tomu, který neobětuje. Dobrý je stejný jako hříšník; kdo přísahá, je stejný jako ten, kdo se bojí složené přísahy. Ve všem, co se děje pod sluncem, je neblahé to, že srdce lidských synů je také plné špatného, protože všem se nakonec stává totéž; a po celý svůj život mají v srdci šílenství, a potom – k mrtvým!  Pro každého, kdo je spojen se všemi živými, existuje totiž důvěra, protože živý pes je na tom lépe než mrtvý lev.  Živí si totiž uvědomují, že zemřou; ale mrtví, ti si neuvědomují naprosto nic ani už nemají žádnou mzdu, protože jejich památka byla zapomenuta. Také již zanikla jejich láska i jejich nenávist i jejich žárlivost, a na neurčitý čas již nemají podíl na ničem, co se musí dělat pod sluncem.“ (Kazatel 9:1-6)

Protože my jsme živí, můžeme si úlohu tohoto muže spojit s králičí norou, která je lidem prezentována, aby neporozuměli tomu, k čemu byla jeho úloha určena. Gorbačov nikdy nelitoval toho, že začal provádět takzvanou pjerestrojku, kterou došlo k usmrcení socialismu. Nikdy nelitoval toho, čím si nejenom Rusko muselo projít v takzvaných svatých devadesátkách, kdy došlo v samotném Rusku k mnoha obětem, které způsobil kapitalismus z počátku 19. století. Proč toho nelitoval? Protože byl vykonavatelem plánu akce Golgota, kde jeho politika měla za cíl, společnost uvrhnout do problémů kapitalismu, aby si společnost uvědomila, že myšlenka socialismu byla o něčem větším, než jsou plné nákupní košíky a o životní úrovni takzvaného nejlepšího západu.

Na Novinkách se objevila informace, že se tento hrobník socialismu v posledních měsících zděsil toho, že se společnost v Rusku opět upíná k jednomu muži a že údajně nebyl spokojen se směrem, kterým se nyní Rusko ubírá. Jako zasvěcený člověk však musel vědět, proč se to děje. O čem toto jeho vyjádření svědčí, že hrál svou roli až do samotného konce, aby člověk Neo, nebo taky Alenka z pohádky, nikdy neporozuměli celému plánu. Tento plán však byl odhalen už skoro o 2000 let dříve, než jej ve svých myšlenkách vytvořil nějaký Jurij Andropov, učitel Gorbačova a také V.V.Putina.

Komentátor Novinek také zpochybnil upřímnost Putinova telegramu jeho pozůstalé rodině. Já mohu říci k tomu jediné. Pokud kdy bylo něco z Putinovy strany skutečně upřímné, tak to byla tato kondolence. Ale svět má vidět to, co vidí. Proto je jednou ze zajímavých informací, kterou šíří FB, ta, že bylo při odstraňování socialismu potřeba získat palivo pro USA, pro jejich jaderné elektrárny, které se staly plně závislé na uranu ze SSSR. Abychom pochopili souvislosti, je dobré si přečíst tento rozhovor. Uvádím jej ve formě, jak koluje po FB a video je na konci:

JADERNÝ FYZIK IGOR OSTRECOV O NADCHÁZEJÍCÍ EVROPSKÉ ENERGETICKÉ KRIZI

Ostrecov tvrdí, že už delší dobu není dost paliva pro stávající atomové elektrárny… a že proto se ve světě odstavují, hlavně v EU. Také říká, že jaderná havárie v Černobylu byla záměrná….

přepis rozhovoru z videa, které je pod přepisem:

„UDÁLOSTI NA UKRAJINĚ…“

Jak to vidíte, co se děje?

Hlavní, co dnes a už dost dlouho probíhá, je energetický deficit a s tím souvisí všechny současné problémy. …. pracoval jsem v Kyjevě, v Lvově, Dněpropetrovsku…

Po černobylské havárií jsem pracoval v Záporožské atomové elektrárně, a potom byly problémy v dalších ukrajinských AE. Těsně před devadesátými lety se podařilo vyměnit všechny parogenerátory.

Jinak by na UA nebyla žádná atomová energetika vůbec. Chvála Bohu jsme to stihli ještě za existence SSSR. Všechny parogenerátory jsme vyměnili včas, protože za západní analogy by to nešlo, jsou tam jiné technologie.

Proto je mi jasné, co se na UA děje… Je na vše potřeba se dívat z pohledu zhoršujícího se energetického deficitu. Lidé mají cvd (Cokoliv 19) dost, nadcházející energetický deficit se za něj špatně schová. Teď si budou hrát na vojáky a řešit zcela konkrétní problémy.

V čem je podstata problému? … proč existuje Rusko?

I hlupákovi je jasné, že poté co rozbili Sovětský svaz, rozbili a vytvořili klan oligarchů, tak chtěli zničit nejen SSSR, ale i pak Rusko. Shromáždili by oligarchy a řekli by, aby zítra místo jedné země bylo zemí 20, bylo by to bez problémů a v devadesátých letech to bylo možné udělat okamžitě.

Ale toto neudělalo, proč? Jednou ze základních příčin rozbití SSSR bylo to, že to byl ideologický protivník…atd, od šedesátých let, celá vrchnost hleděla na Západ. Studoval jsem ve fyzikálně-technickém institutu, potom pracoval v dosti privilegovaných vědeckých institucích a v nich bylo mnoho tzv „Bolotných“ – dětí vysoce postavených funkcionářů.

Všichni od šedesátých let vzhlíželi k západu, protože srovnávali úroveň svého života v SSSR a tam. Všichni tíhli k možnosti dostat se na západ. Proto bylo o rozpadu SSSR a jeho likvidaci předem rozhodnuto… zradou elit…

Tím začala Perestrojka… nikdo o tom nemluví, ale na počátku padl správný návrh – bylo potřeba zlikvidovat komunistickou stranu, která byla stejně v rozkladu. …a hned poté začali tu idiotskou privatizaci…, vývoz všeho na západ a výsledkem byla absolutní závislost Ruska, v první řadě na USA, protože všechny peníze „věrchušky“ leží tam. To chápe i blbec a nikdy se odtud nevrátí.

Rusko ztratilo takto mnoho peněz a naopak, jestli teď zastaví ten proces, ukončí vývoz, zakážou teď přístup k těm penězům, budeme žít lépe. Rusko se tedy v té době dostalo do úplné závislosti.

Z dnešního pohledu je třeba si všimnout především toho, co bylo závěrečnou akcí před rozpadem SSSR, se záměrem ho vehnat do těžké finanční situace. Proto způsobili EXPLOZI V ČERNOBYLU. Do dnes to dál nikdo nevyšetřuje, i když komise, kde jsem byl, prakticky stanovila, že exploze byla způsobena záměrně.

Incident tohoto druhu se stal už v roce 1975 v Leningradské atomové elektrárně.

Poté byla provedena důkladná analýza, vše bylo důkladně prozkoumáno a uděláno nebylo nic! Navíc byly všechny atomové elektrárny převedeny z Ministerstva středního strojírenství (atomového průmyslu) pod ministerstvo energetiky, kde nebyl ani jeden odborník. A proto všechny metodiky z roku 1975 nebyly uvedeny do praxe.

Toto vše bylo před Černobylem….

Fakticky všichni odborníci na ministerstvu ztratili kontrolu nad jadernými elektrárnami v SSSR – tedy na Ukrajině i v Rusku. Začali to vše řídit jiní lidé. A potom právě Kapčinskij, který dříve pracoval v Černobylské AE, on právě diktoval scénář toho výbuchu.

EXPLOZE V ČERNOBYLU BYLA ZPŮSOBENA ZÁMĚRNĚ a SSSR v tom ztratil ohromné peníze ve výši cca ročního rozpočtu.

Na pozadí tohoto rozbili SSSR a první co bylo uděláno po rozbití SSSR, bylo podepsání smlouvy Gore-Černomyrdin.

V souvislosti s ní jsme se zavázali zásobovat celou jadernou energetiku USA svým palivem. Podstata je v tom, že průmysl obohacování Spojených států se stal nerentabilní pro růstu cen za uran. Oni používali difuzní metodu obohacování. Metoda pomocí centrifugy je teoreticky mnohem efektivnější. Když ji začali rozvíjet použili hned obrovskou centrifugu o výšce až 12 metrů. Ovšem nedokázali ji dokončit.

My šli jednodušší cestou, centrifuga vysoká pouze asi metr. A byly jich stovky tisíc a pracovaly mimořádně efektivně. Když se stal americký průmysl obohacování nerentabilní, dostaly se USA do velmi těžké situace, protože vyrábí až 40% elektřiny v atomových elektrárnách na východě země. Dohromady je tam asi 100 bloků. V souladu se smlouvou Gore-Černomyrdin tam Rusko dodávalo palivo.

Dodávky měly dvě části…

1. palivo obohacené cca do 4,5% – což je vhodné pro reaktory PWR. Závod na takové obohacování byl postaven dále od našich nepřátel na východní Sibiři, v Angarsku. Závod funguje dodnes. A my v současnosti vyrábíme více než 50% obohaceného paliva. Tímto palivem se zásobovalo asi 50 bloků, zbytek byl zásobován druhou částí…

2. …což byly jaderné hlavice, protože my jsme měli hlavic asi 3x víc než Američané.

Náš průmysl obohacování byl prostě mnohem efektivnější a vyrobili jsme hlavic mnohem více.

Ano těch s uranovou náplní, v nich je uran obohacený až na 96%!!! To už byl přímo hrůzný zločin, protože obohatit uran na 96% a potom ho zředit na 4%, to je největší absurdita!

Proč? Copak Američané nemohli vybudovat svůj průmysl obohacování?

Ano mohli. My bychom jim ho vybudovali, protože v Číně jsme ho vybudovali. Podstata problému tkví v tom, že uranu zůstalo velmi málo. Podle výzkumu švýcarského fyzika Michaela Dittmara, je uran jenom pro fungování existujících bloků.

Bylo jich více než 500, teď jich je 300 a jenom jednoho palivového cyklu a hotovo. Ale spalovat uran je zločin. Protože v další etapovém vývoji budeme potřebovat průmysl vynést do kosmu, a je to možné pouze prostřednictvím jaderné energetiky. Protože s motory na chemické palivo toho lze vyvézt málo… kosmonauty, turisty ano, ale průmysl tam nevybuduješ. A proto Američané průmysl obohacování budovat nezačali. Rusko je v jejich naprosté podřízenosti a uran je v Rusku.

Abychom tady neměli s přírodním uranem problémy, předali 100% akcií největší společnosti zabývající se těžbou uranu URANIUM ONE ROSATOMU. Takoví jsou to nepřátelé. Všechno to fungovalo víceméně normálně, 50% se dodávalo z hlavic, 50% z Angarska, …ALE… Ta smlouva byla podepsána podle mě do roku 2015.

Když se začal konec lhůty přibližovat a hrozilo, že 50 amerických bloků zůstane bez paliva, byla provedena jediná možná varianta řešení, způsobili havárii ve Fukušimě, protože v Japonsku je právě 50 bloků a Japonci jsou pečliví a mají ke každému bloku rezervní tepelný zdroj. Proto to u nich proběhlo z úhlu vcelku bezbolestně. Dostali se do velmi těžké finanční situace, protože byli nuceni nakupovat mnohem více organického paliva. Začali smlouvat a dovolili jim spustit některé bloky. Něco spustili. Kvůli tomu začal deficit opět růst.

To znamená, že je třeba zase někde něco vypnout.

Zkusili to v Koreji, ale tam zřejmě Čína tvrdě bouchla pěstí do stolu, tak toho nechali. V tom případě jediné místo (Německo, jak známo už vypnulo), kde je možné ještě vypnout, je Ukrajina.

Před časem jsem o tom psal článek do jistého časopisu, že zastavení dalších elektráren proběhne nejspíše na Ukrajině. Protože dodávat palivo z hlavic je teď pro nás velmi těžké, měli jsme jich 3x více než USA. A teď jich je velmi málo.

Navíc Američané své hlavice zachovali, a my jsme je v podstatě „spálili v peci“. Dál spalovat jaderné hlavice nelze, a proto je třeba někde vypínat. Proto byl vymyšlen tento ukrajinský scénář, vyvolali tam tedy nepokoje. Je tedy třeba odpojit nějakého velkého spotřebitele. Poněvadž cvd (Cokoliv 19) zafungoval slabě, jsou nutné silnější metody.

VELCÍ SPOTŘEBITELÉ JSOU TŘI: ČÍNA, EVROPA A SPOJENÉ STÁTY.

KOHO VYPNOUT ????

Po dohodě buď na nejvyšší nebo nepodzemnější úrovni bylo rozhodnuto odpojit Evropu. Potichounku… Kvůli tomu Čína radši začala budovat plot mezi Evropou, UA a Čínou.

(Podepsala se dohoda s Lukašenkem) Nikdo neví, že nedaleko Minska je čínské milionové město. (… jsou tam přítomni a budují…)… Jen další otázka… Ukrajinským jaderným elektrárnám skončila životnost přibližně v roce 2015/16.

Proč tedy MAAE prodloužila životnost v rozporu s licenčními právy?

Místo, aby blok po bloku postupně odpojovali, tak MAAE povolila vyrábět elektřinu nejen z našeho paliva, ale ještě z paliva Westinghousu.

V podstatě se bere palivo Američanům a zasouvá se do starých nestandardních reaktorů, které jsou stavěny na jiné palivo. Oblbují lidi. Tvrdí, že Amerika dodává své palivo, ve skutečnosti to tak vůbec není. Všechno palivo je ruské. V USA i na Ukrajině…

Na UA pochází 62% veškeré elektrické energie z atomových elektráren.

Prodlužovali to proto, že vypnout najednou 60% výroby, … umíš si to představit? Tak uran těžíme jako dřív, ze skladu bereme jako dřív, ve fabrice vyrábíme palivo v tabletkách, tablety prodáváme do USA, Westinghouse z nich udělá čtyřhranné sestavy a posílá je na Ukrajinu a ve skutečnosti je to ten samý rusky uran, jenom jinak sestavený.

Ano… Nemohou vše odpojit, nejsou náhradní tepelné elektrárny…

A výroba plynu?

Plynu je nedostatek, jak už vyrostla cena! Teď už je deficit veškerého paliva!

Proto je taky nutné vypnout velkého spotřebiče. Jediná země, pomocí které je možné odpojit Evropu od zdrojů energetických surovin, je Ukrajina. Vždyť do poslední chvíle, do roku 2014, bylo všechno víceméně normální.

Obvyklé žvásty mezi tupými politiky… Čína tou dobou už začala s podporou, politiky odstřižené, Evropy… Už tím, že tam i na Ukrajinu Čína vstoupila to začalo… (Boj USA s Čínou)… Jistou příčinou začne na UA chaos a bude možné odstřihnout Evropu, proto UA začali udržovat ve stavu chaosu. Tím krokem byl převrat 2014, nějaký „chytrý“ člověk v USA vymyslel tuto záležitost.

Chaos tam trvá od roku 2014.

Energetická situace se vyostřila neúměrně. Nyní se řeší – 1. zvýšení dodávek uranu do USA, díky odstavení ukrajinských jaderných elektráren. (Pod jakou záminkou to udělají nevím, ale udělají to, dle toho co se děje…)

Za 2. je to odstřižení Evropy, protože až na UA vypnou 60% výroby energie začne totální chaos a nejspíše vyhodí plynovody do luftu. Turecko přes sebe plyn nepustí a zůstane pouze Severní proud (Nord stream), na které neustále uvalují sankce.

Psal jsem kancléřce Merkelové, že je potřeba sjednotit Rusko, USA a Čínu k tomu, aby byl zařízen normální život. …ale ona nic nechápala…

Proto je teď scénář takový…

JE TŘEBA OČEKÁVAT ZASTAVENÍ UKRAJINSKÉ ATOMOVÉ ENERGETIKY, ZESÍLENÍ TAMĚJŠÍHO CHAOSU A NEJSPÍŠ LIKVIDACE PLYNOVODU DO EVROPY.

Co bude s UA?

Nejspíše se rozpadne, co bude pod nás bude normálně k žití, protože samotné zásobování UA příliš neovlivňuje celkovou rovnováhu.

JE DŮLEŽITÁ POUZE Z POHLEDU ODSTŘIŽENÍ EVROPY.

Ta UA co bude pod námi (Rusko) bude žít normálně. Na západní UA, kam přijde Polsko, tam začne totální děs. Mnohem horší než v Evropě, bude tam energetický deficit.

Budou to přiškrcovat, vymýšlet, bude tam masakr… Poláci skřípnou své věčné nepřátelé – Zapadence… nastane rozpad, proto ta část UA, která připadne nám, bude mít štěstí a ostatním bude hodně zle…

Video i s titulky najdeme tady.

Takže když si dáme jedna a jedna dohromady, tak vyhlášení takzvaného ZELENÉHO ÚDĚLU PRO EVROPU, je součástí plánu Golgota. Proto je to o Matrixu, coby iluzi, která se musí realizovat, aby byla zachráněna planeta. Vše dává smysl, proč se tehdy najednou Gorbačov dohodl na jaderném odzbrojování. Chytrý západ si myslel, že vyhrál studenou válku, ale ve skutečnosti ji prohrál. Proto dává smysl i to, proč najednou, cca dva roky zpátky opět byly vytaženy Pershingy středního doletu i s jadernými náložemi, protože si to ten dům Sion uvědomil, že nemá jinou možnost, než to hnát do přímého konfliktu s Ruskem, protože nemá čím topit ve svých jaderných elektrárnách.

Putin může využít tuto situaci k tomu, aby vystoupil jako zachránce světa. Západ jde za svým bílým králíkem, aby jej jeho vlastní Matrix, který si vytvořil, aby jej sám zničil. Proto ta snaha USA přes Ukrajinu vypnout za každou cenu Evropu. Paní Drábová mám ukázala, že ví vo co go. Proto přišla s tímto tričkem, aby ti, kdo rozumí jaderné energetice a jsou do problému zasvěceni, že ona je zasvěcena také a že ty její plky nemají tito lidé brát vážně, co vypouští v rozhovorech. Jak můžeme pochopit, vše je úplně jinak.

Alena Drábová

Takže Svatý Himars, systém pro rakety krátkého doletu, slouží k tomu, aby se v Evropě zhaslo a pnutí ve společnosti směřované k cíli Akce Golgota se mohlo uskutečnit. Pokud Ukrajina, jak se proslýchá, v Záporoží obohacovala uran pro jistou zemi, kterého je nedostatek, tak je jasné, proč to ostřelování, protože spotřebitelem tohoto materiálu neměly být Spojené státy.

Díky těmto informacím je jasné, proč ještě neproběhly dostavby jaderných energetických bloků, které by ČR pomohly zvýšit výrobu levné elektřiny hlavně pro IV. říši, která si nakupuje za smluvní ceny, ale nám je naše elektřina prodávána přes burzu. Aby se IV. říše pojistila, že to nebude jinak a náš establišment, který IV říši slouží do roztrhání těla náhodou při protestech necouvl, půjčil ČEZu oné peníze, jako garanci pro burzu v Německu. A tak se ta hra hraje. Jediný schopný dodavatel, který může dodat i potřebné palivo je Rostatom a ten vždy vyhraje v soutěži o dostavbu, ale USA to tlačí do ztracena, abychom nebyli jako závislí na Rusku, a že Westinghouse je jistota, ale ten žádné palivo na víc nemá, takže smolpachol ČR, nic nebude.

Akcí Golgota byl hloupoučký západ poslán do králičí nory, aby si vytvořil svůj sen, svůj Matrix o své jedinečnosti, který jej samotný zlikviduje a pokud vše chápu správně, tak ten Morfeus je sám překvapen, protože takový sen si jistě nepřál, který je jako háky v jeho nose, aby naplnil proroctví o vzkříšení ubité hlavy, jménem socialismus ze Zjevení 13. kapitoly.

Skládá se nám to puzzle pěkně dohromady. Naštěstí z Písma víme, jaký bude skutečný konec toho všeho. Když jsem si četl Ezekiela 39. kapitolu, tak pokaždé jsem si říkal, jak asi bude zničen jaderný arzenál, protože jsem chápal, co má Ezekiel na mysli tím, že se bude pálit zbroj. A jak už dnes víme, technologie existuje, jak přeměnit hlavice na palivo. Opět v tom vidím obrovskou moudrost nebeského Otce, který sice připustil výrobu jaderných zbraní, ale brání tomu, aby byly použity v měřítku, kdy by zničily svět a pak je dá lidem k tomu, aby se ohřály ve svých domovech, až přijde Boží království.

Snad jen slepý stále nevidí, že je čas velké tísně, přesto máme naději, pokud svým celým srdcem, myslí a silou milujeme a hledáme našeho nebeského Otce, JeHoVaH Boha a také Jeho skutečný prostředek naší záchrany, Jehošuu Krista. Kéž se nám v mysli a srdci podaří dorůst do Kristova srdce a mysli, abychom vzývali Otcovo jméno, které v překladu znamená = PŮSOBÍ, ABY SE STALO spolu s Jehošuovým jménem, které znamená = PŮSOBÍ, ABY SE STALA ZÁCHRANA. Chvalme J-aH, že nám dovoluje porozumět nejenom dnešním dnům, ale proroctvím jako takovým, jenž pro nás nechal Otec zapsat do svého Písma. Amen a amen

Váš bratr a Pánův otrok Igi.

Pokud někdo touží po dobrém překladu Písma v mp3 formátu, může kliknout na tento odkaz zde, který bude aktivní do 14.9.2022. Překlad obsahuje skutečné Otcovo jméno.