Tajemné písmeno Z. Co skutečně znamená a co symbolizuje?

Zdroj obrázku Novinky.cz
Spread the love
Zdroj úvodního obrázku Novinky.cz

Mnozí se ptají, jak tomuto písmenu rozumět. Na co skutečně odkazuje? Pokud je toto vše biblické, musíme hledat vysvětlení v duchovní symbolice. Dlouho jsme nerozuměl sám, proč byla použita latinka a ne azbuka, kde písmeno Z je ekvivalentem k naší číslici 3.

Je evidentní, že král Severu, Rusko, je pod vlivem panovníka tohoto světa v duchovním i tělesném ohledu. Ten si vždy liboval v značkování symboly. které jsou srozumitelné pouze těm, kdo mají pro tuto oblast porozumění. Vidíme symboliku všude. Ať jsou to takzvané duchovní stavby, nebo nadnárodní korporace, kde jsou různá loga a v nich je ukrytý vzkaz.

Samotné písmeno Z odkazuje na ruské slovo защита, doslovně OCHRANA. Toto by platilo, pokud by byla použita azbuka, kde by vše začalo písmenem Z v ruštině, tedy 3. A přesně o to jde, aby všichni kdo rozumí si přeložili písmeno na číslovku. Ti, kdo znají můj web a mé články ví, že jsem odhaloval všem tajnou Andropovovu operaci Golgota. Název této operace byl zvolen záměrně, protože v ní byl odkaz na události z roku 33 n.l., kdy došlo k usmrcení Krista pod tímto lebečním pahorkem a následně došlo k jeho opětovnému vzkříšení třetí den.

Cíl operace Golgota byl podobný, jen se nejednalo o tři dny, ale o dobu dlouhou 30 let. Vše bylo plánováno tak, aby po usmrcení socialismu 25.12.1991 mohlo dojít k obnovení moci krále Severu i s charakteristikou stalinského socialismu nejpozději do 25.12.2021.

V Písmu tuto událost nacházíme ve Zjevení 13. a 17. kapitole, kde se jasně mluví o tom, že jedna z hlav divokého zvířete, celého satanského systému, který je charakterizován jako 7 politických systémů, 7 hlav, které byly v dějinách uplatňovány a které se společně sešli v roce 1945, když vzájemně podpořili dvojrohého beránka, jeho snahu, tedy USA a VB, aby vytvořil obraz tomuto divokému zvířeti v OSN a jeho pobočkách.

Dozvídáme se tam jasně, že jedna hlava je ubitá jakoby k smrti, ale že ta hlava ožije. Bude vzkříšena. Protože se na celé této operaci podílelo mnoho lidí po celém světě, nejenom v Rusku, je potřeba těmto lidem oznámit, jak mají dnešním událostem rozumět. Říká se tomu probouzení spících agentů. Takže ta trojka, neboli Z ohlašuje, že se Golgota dokončila a vše jde podle plánu. Každé desetiletí v proběhlých časech znamená jeden den. Protože jsou tři, tak třicet let.

Samotné slovo ochrana vychází ze slova ochraňovat защищать (zaščiščať), ale vše vychází ze slova zachraňovat, rusky cпасение (spasenie), česky také spasení. A v čem je to vše tak důležité na duchovní úrovni? Protože ZACHRÁNCE, OCHRÁNCE, SPASITEL je v Písmu Jehošua Kristus. Když si přeložíme význam jeho jména Jehošua, tak dostaneme toto: „JEHOVAH ZACHRAŇUJE„. Ale zde zachraňuje někdo úplně jiný. Takže je to výsměch Kristu, jeho místu smrti a vzkříšení. Každý, kdo nyní tento symbol používá, tak se vysmívá úloze Krista. Je to velice promyšlený duchovní útok na samotnou Kristovu záchranu v Božím království. Rusko má za úkol vytvořit náhražku Božího království. Bez Krista a bez nebeského Otce. Takže pokud někdo nabyl dojmu. že pro nás a lidstvo bude pod ochranou Ruska lépe, tak ten ty věci chápe velmi špatně.

Babylon sice taky odstranil Asýrii, ale nakonec po 11 letech smetl Judu. Je jasné z Písma a ze Zjevení konkrétně, že to nebude 11 let trvat, vše má být jen na jednu symbolickou hodinu a očekávat nějakou krásnou budoucnost skutečně nemůžeme. Rusko se má tvářit jako OCHRÁNCE, ale stále patří do Satanova světa a Satanův nepřítel vždy byl a je ten, kdo skutečně celým srdcem, celou myslí a silou hledá nebeského Otce, JeHoVaH Boha a skutečnou záchranu v Kristu.

Takže kde uvidíme Z, tak tam je to Satanovo. Satan dává svým věrným najevo tímto symbolem, že on vítězí. Nenechme se oklamat nějakou falešnou nadějí, že krutost dnešní Asýrie, království Jihu bude větší, než ta krále Severu ve svůj čas. Bude to přesně opačně. Pro nás je důležitá důvěra k Otci a Kristu, že nás dokáží z hořící pece zachránit. Proto se nemusíme bát, že bychom neuspěli. Dokud Jehošua nepřijde a Satana nespoutá, tak budou problémy. Proto je potřeba si náš vztah k Otci a Jehošuovi budovat už nyní, aby se na nás naplnila slova, která jsem v poslední době tolikrát vzpomínal:

Každý kdo vzývá Otcovo jméno bude zachráněn!

Už se začíná mluvit o tom, že nedostatek jídla, na který Písmo také odkazuje právě přichází a vše bude jako po druhé světové válce na lístky. Už dva roky jsou ty lístky vytištěny. Inflace trhá rekordy. To znamená, že akce Golgota je dokončena, jenž vzkřísila ubitou hlavu. V Rusku se ve velkém znárodňuje, ale zatím jen zahraniční majetek. Na západě se znárodňuje ten ruských oligarchů. To je jen příprava, aby celý svět z červenal, stejně jako to divoké zvíře v 17. kapitole Zjevení. Co se stane pak, si může každý najít právě v této kapitole. My máme pozvednou hlavy až toto vše uvidíme, protože ustanovený čas se přiblížil pro naši skutečnou záchranu.

Kéž máme Kristův a Otcův pokoj s projevy velké nezasloužené laskavosti.

Váš bratr a Kristův otrok Igi.

6 thoughts on “Tajemné písmeno Z. Co skutečně znamená a co symbolizuje?

  1. Jen ukazuji směr, proč se něco děje. Na vše je třeba se dotazovat nebeského Otce. Přeji jeho požehnání.

   Igi

 1. Nebojíte se, že se tímto možná jen sám pasujete do role falešného proroka, o kterých se v Písmu píše také ?

  1. Drahý Pavle, jaký máte biblický argument? Můžete jej uvést. Pocity nejsou argument. Jinak vás nenutím k tomu, abyste mi věřil. Já jen ukazuji směr. Ptát se máte nebeského Otce ve jménu Jehošuy, zda je to správný, či nesprávný směr. (1: Kor. 3:5-7)

 2. Tajomné písmeno Z môže byť zo staroslovianskej bukvice Z a znamená Zemľa, Zem, pôda. Takže skôr si myslím, že je to náznak,že ruská armáda naznačuje,že je to ich Zemľa a V, ktoré sa tam tiež objavuje je Ižica/ИЖИЦА, čo znamená pohyb, harmonický stav, blaho. Odporúčam pozrieť bukvicu. Našla som k tomu aj video v ruštine a venujem sa trochu bukvici, pismu Slovienov, kým nám byzantskí agenti nenanutili hlaholiku.

  1. Děkuji Ljubko za komentář. Nemohu vše vysvětlit do úplných detailů, proč věřím, že je to tak jak jsem napsal. Není to bezpečné. Ale samozřejmě, že bude mnoho výkladů. Jsem přesvědčený, že se to ve svůj čas potvrdí, protože i to V je o tom samém. V = воскрешение (vzkříšení)

Comments are closed.