Je to na grcanie. Takto se v dnešní Infovojně vyjádřil Doktor práv Štefan Harabin, který zastupuje NEZÁKONNĚ STÍHANÉ OSOBY, které fašistická policie SR zadržela v Piešťanoch v Lídli, protože si nezakryli horní dýchací cesty na základě nulitní vyhlášky hlavního hygienika pana Mikasa.

Spread the love

Dejte prosím na vědomí těmto osobám Majoru Magistru Miroslavu Kulichovi, pracovníku policejního sboru SR, prokurátorce Soňi Struhárové, pracující na Okresné prokuratúre Piešťany, Vážska 28, 921 01 Piešťany, Slovenská republika a soudci pro přípravné konaní JUDr. Peteru Vrbjarovi zaměstnaného na Okresnom súdě v Piešťanoch, Nálepkova 36, že jejich postup bude soudit ne člověk, ale Kristus příští rok, že to nebude promlčeno, čeho se jako nástroje Slovenské fašistické moci dopustili na nevinných občanech, svých bližních.

Kéž vás postihne děs samotného Stvořitele nebe a Země, JeHoVaH Boha za vaše chování, za schvalování genocidy na Slovenských občanech, které máte v rámci PRÁVA a SPRAVEDLNOSTI chránit. Tím, že jste jednali nespravedlivě a bez milosrdenství, bude i s vámi jednáno bez milosrdenství. JEDINÝ ZPŮSOB, JAK PŘEDEJÍT TOMUTO VAŠEMU SOUDU BEZ MILOSRDENSTVÍ JE TO, že veřejně odhalíte ty, KDO VÁM VYDALI PŘÍKAZY TAKTO POSTUPOVAT, ODEJDETE Z FUNKCÍ a než to uděláte, začnete stíhat všechny osoby, včetně policejních složek, které byly přítomny na proti zákonném zásahu v prodejně Lidl v Piešťanoch a veřejně se omluvíte vámi obviněným lidem.

Pachatelé nezákonného postupu vidíte výše v úvodní fotografii

Policejního provokatéra, který byl na místě samém obviníte z napomáhání trestného činu genocidy vlastního národa a seznámíte celou Slovenskou veřejnost s jeho služebním zařazením. Ať je toto varování zřejmé i českým úřadům, policii ČR, státním zástupcům na celé české prokuratuře a také všem soudcům ČR, že nebude odklad a že nedodržování zákonů jak ČR, tak SR bude posuzováno před Božím soudem, jako páchání NEJVĚTŠÍ NESPRAVEDLNOSTI PROTI SVÝM BLIŽNÍM, protože jste pohrdli PRÁVEM a SPRAVEDLNOSTÍ, které byly svěřeny do Vašich rukou.

Toto vám vzkazuje Kristův bratr Igor Zemánek

Výpověď JUDr. Harabina si vyslechněte zde od 90 minuty vysílání z archívu Infovojny.sk

Pokud máte fotografie těchto výše jmenovaných osob, zašlete je prosím do redakčního emailu. Pokud nechcete skončit čtenáři jako nezákonně obviněné osoby, přestaňte nakupovat v prodejnách Lídl, aby tato nadnárodní korporace pocítila, co to znamená vynucování NEZÁKONNÝCH NAŘÍZENÍ A PODZÁKONNÝCH VYHLÁŠEK ČESKÝCH a SLOVENSKÝCH HYGIENIKŮ, paní Svrčinové a pána Mikasa a pana ministra smrti Adama Vojtěcha. Udělali to jim, udělají to zítra vám.

Videa z incidentu jsou zálohované na serveru Infovojna, kde si lze videa přehrát. Odkazy zde a zde.

Zde je protest z Itálie.
https://www.facebook.com/karolina.zuskinova/videos/307272931229483