Těm, co za svými životy udělali TEČKU.

Spread the love

Aby jste měli alespoň nějaké informace a vy zatečkovaní jste mohli žít s nějakou nadějí, že vás Satan nevypne, tím že jste byli podvedeni A UDĚLALI JSTE ZA SVÝM ŽIVOTEM TEČKU. Nabízím vám možnost, zbavit se této značky. Nejprve však sami musíte porozumět, co vám Satan provedl skrze své sluhy. Proto vkládám odkaz na poslední video Prof. Dr. Baghdího, který potvrdil přesně to, co jsem mnohým z vás vysvětloval už v prosinci minulého roku.

Je to doba poznání, že je skutečně třeba nejprve hledat Otcovu Spravedlnost a jeho Království, aby nám bylo přidáno i to zdraví. Video naleznete zde. David Formánek dělá velmi dobrou práci, když dělá překlady pro tato videa.

Na jeho stránkách naleznete také další důležité informace. Těmi posledními jsou čtyři skutečně vědecké studie, které ukazují, že je to útok na naše zdraví, přesně jak o tom informuje Písmo a jak jsem v článcích vysvětlil. Proto nebudu opakovat stále dokola, O ČEM SKUTEČNĚ JE PÍCHÁNÍ EXPERIMENTÁLNÍ LÁTKY DO VAŠICH TĚL. Máme svobodnou vůli se rozhodnout, ale mnozí se spolehnou jen na tu část informací, kterou jim předloží přístroj pro VIZE TELAT.

Odkaz na studie je zde.

Pokud někdo natečkovaný zjistí, že udělal chybu, nechť mi napíše do emailu izbible@seznam.cz a já pak budu hledat řešení, které mu umožní se té tečky zbavit. Pište mi prosím jen v tom případě, když velmi litujete svého špatného rozhodnutí. Nebudu to já, kdo vás vyléčí, ale samotný Stvořitel nebe a Země, JeHoVaH Bůh, kterého jste nehledali a kterého jste opustili.

Čiňte prosím pokání ze svých špatných skutků, nejenom z TEČKY, aby vám mohla být projevena nezasloužená laskavost a milosrdenství ve jménu Jehošuy Krista. Má se umírat jenom proto, že nás Satan chce zničit, že nás podvedl?

Kéž máte měkká srdce a dostatek pokory, aby byla modlitba ve váš prospěch nebeským Otcem vyslyšena.

Váš a Kristův bratr Igi

Vkládám zde Žalozpěv nad touto planetou, který krásně zhudebnila sestra Lenka. Text naleznete pod videem.

Žalozpěv o planetě Zemi

Já pěju žalozpěv nad Zemí naší krásnou,

jež září jak diadém, až oči přitom žasnou.

O míči úžasném, jenž pevnou má svou dráhu.

Však přišel na ní plenitel, ve svém skrytém hávu.

On ústa otevřel, ve své nadutosti,

„Vždyť jsem ten nejhezčí, anděl vznešenosti!

Mám ve své moudrosti, plány pro Vás skryté.

Stačí mne jen uctívat, pak povolím své sítě.“

Uzřel to stvořitel, tu pýchu, její plnost:

„Šesttisíc let ti dám, pak skončím Tvoji činnost.

Musí se prokázat, všechny skutečnosti,

že jsi ten Prahad, Otec vší špatnosti.“

A tak si pomyslel, ten anděl ve svém srdci:

„Dost času na to mám, povést se to musí.

Až nikdo nezbude, kdo by Boha chválil,

pak dnů mých přibude, stvořitel to schválil.

Vždyť kůži za kůži, člověk vzdá se duše,

pak Boha prokleje, konstatoval suše.“.

Co řeknou dějiny, co ty na to praví?

Pro Pravdu chtějí žít, nežli umřít zdraví.

V sedmnáctém století, nového to věku.

Svůj plán teď představí, partě Illumitátů.

„Vytvořím oponu, za ní Vás pak schovám.

Svět řídit bude ten, kdo mi bude oddán!“.

Tak smlouvu stvrdili, obětí krvavou,

rodiny se spojili, tajnou přísahou.

Už čtyři století takto tady běží,

potomci rozsetí ve všech vládách sedí.

Kdo není ve vládě, finance řídí,

či v OSN úřadě, všude maj svý lidi.

Co jim dnes říci mám, těm za oponou,

těm co se skrývají, za kouřovou to clonou:

„Moudrost tu neznáte, ač chlubíte se velmi.

Dluh z peněz dáváte, ač je nesplatitelný.

Tvrdíte o sobě, že bez Vás to tu nejde,

tak lidi vraždíte, co se do nich vejde!

Pánové, Vy, za oponou, za nitky taháte,

pro chtivost Svou nezřízenou.

Pro Vaše výkaly, jenž mají pro vás větší ceny,

než všechny korály, co byly do dnes vyloveny.

Však jedno teď prosím, na paměti mějte,

přijde den odplaty, tak se zatím smějte.“.