Kdy přidám další články a další rozbory proroctví?

Spread the love

Všem kdo hledají Pravdu a našli něco moudrého v mých rozborech.

Než něco dalšího zveřejním, jsem veden k tomu, abych to nyní nedělal. Na stránkách naleznete mnoho informací, které můžete zkoumat a získat tak dostatek porozumění o tom, o čem je Písmo, že se dotýká našich životů. KRISTUS PŘICHÁZÍ A TO JE DOBRÁ ZPRÁVA PRO TY, KDO SKUTEČNĚ HLEDAJÍ NEJPRVE BOŽÍ SPRAVEDLNOST A ZÁJMY KRÁLOVSTVÍ. Důkazů, že je tomu tak, naleznete přehršel na těchto stránkách.

Abychom porozuměli věcem kolem nás, je třeba se BRODIT NEJENOM PÍSMEM SEM A TAM. Vždy je třeba prosit o moudrost a o Otcova Ducha, abychom nebyli zavedeni na scestí, to platí i pro tyto články. NEHLEDEJTE TEDY JEN NOVINKY. Mnoho článků je vzájemně provázaných a číst jenom ty poslední, nemusí dát přesný obraz toho všeho kolem nás. 

Dílo Dobré Zprávy není dílem člověka, či smrtelných lidí, proto a ni já nemohu bez svolení toho komu toto dílo patří, dávat další informace, které jsou mi odhalovány na stránkách Písma. Netoužím potom, abyste šli za člověkem, ale abyste sami usilovali o porozumění, které dává Otec svým Duchem těm, KDO JEJ Z OPRAVDOVOSTÍ HLEDAJÍ. Samotné poznání není k ničemu, pokud nemáme AGAPE a nejsme schopni druhé povzbuzovat k této Lásce a k znamenitým skutkům.

POROZUMĚNÍ, KTERÉ DOBRÁ ZPRÁVA PŘINÁŠÍ JE JEDNODUCHÉ, není tedy potřeba všemu plně rozumět. Náš nebeský Stvořitel, JeHoVaH Bůh je našim Otcem a jako správný Otec nechce, aby mysl jeho dětí, jeho nemluvňat byla přesycena. Proto sám určuje, kdy je potřeba dát určitou záležitost na vědomí.

Už tak jsou mnohé mé články hodně hutnou stravou, kterou mnozí nedokáží plně pochopit. Z mých rozhovorů s bratry a sestrami je zřejmé, že si určité informace museli několikrát projít, aby je plně a správně pochopili. Toto je moudrý postup. Pokud chce někdo zkoumat lehčí stravu, je mu dána možnost navštívit paralelní stránky, kde najde sérii o tom, JAK SPOLEČNĚ VYSTOUPIT K DOMU PRAVÉHO BOHA, JeHoVaH VOJSK. Naleznete zde.

Vždy doporučuji je zkoumat od nejstaršího příspěvku, tedy od studie č.1 a pokračovat k poslední. Zatím je jich 23. Zda přibude i 24 nevím, nejsem k tomu veden. Na těchto stránkách naleznete samozřejmě více duchovních článků a také důležitý rozbor Danielova proroctví propojený s knihou Zjevení. Ač je tento rozbor vytvořen už skoro před dvěma lety, nebylo potřeba jej měnit a upravovat a myšlenky jsou stále platné i v této turbulentní době. To by měla být jistá záruka inspirovanosti tohoto textu.

Není důležité kdo takový text napíše, ale zda obstojí v proudu času, zda vám samotný Otec potvrdí svým Duchem, že byl vytvořen pod jeho vedením. Na zkoumání máme tedy dostatek duchovních myšlenek a přidávat další není zatím potřeba. Proto se na určitý čas odmlčím, aby dostatečné množství z vás, skutečných BADATELŮ PÍSMA, mohlo v klidu načerpat dostatek porozumění z toho, co už bylo sděleno.

Kéž vás Otec vede svým Duchem a je to On, kdo působí vzrůst.

S Agape

Váš a Kristův bratr Igi.