Díky některým názorům jsem začal pochybovat, zda je můj pohled na dnešní situaci ve světě, jen mým pomýleným pohledem, ale po vyslechnutí dnešní dopolední relace s Adrianom na Infovojne.sk mám pro mnohé čtenáře skutečně DOBROU ZPRÁVU.

Spread the love

Na konci článku dávám přímý odkaz na tuto relaci a je to fakt výživné. Do pořadu byli přizváni JUDr. Judita Lašáková, bývalá asistentka jedno europoslance a doc. JUDr Ján Drgonec CSc., expert na Ústavní právo Slovenské republiky. Jakožto právní lopata, tak jak mne poučuje má Mgr. dcera, která vystudovala Práva, kdy jsem chtěl poukázat někdy v našich rozhovorech, že by měla něco dělat, když už ty Práva vystudovala, protože se mi zdá, JSEM JENOM LAIK, KTERÝ MÁ POUZE SELSKÝ ROZUM, ŽE TU VZNIKÁ BEZZÁKONNOST, tak mne vypoklonkovala, že se o tom se mnou nemůže bavit.

Slovenská republika je za humny a protože ještě po slovensky viem, tak zjišťuji, že tam probíhá ABSOLUTNÍ ROZKLAD PRÁVNÍHO STÁTU, KTERÝ VIDÍM I ZDE v ČR. Díky zprávám z poza Velké louže a také díky mnoha informacím ze zemí, KTERÉ JSOU NÁM OBYČEJNÝM GOJÍMŮM DÁVÁNY ZA VZOR, směrem na západ od hranic českých, zjišťuji že to není jenom náš nešfar, ale že se táhne napříč celým světem.

Na jedné straně to svědčí o tom, že někteří lidé a kdybyste si náhodou mysleli, že jsou to třeba politici, že si o sobě myslí, že oni jsou ti moudří a lepší lidé, než ten póvl, který je živí svými daněmi, tak ty fakt nyní nemám na mysli. Je tu totiž ještě lepší člověk, který má daleko větší moc. Kdo že to je? Je to pán a paní, jenž se stali ÚSTAVNÍMI SOUDCI. Skutečně doporučuji si ten pořad vyslechnout.

Politik dělá jenom to, co mu tito lidé umožní dělat a když není vůle jednat podle ÚSTAVY, MĚLI BY TITO SOUDCI PŘEDLOŽIT TAKOVÝ VÝKLAD PROBLÉMU, KTERÝ JE V SOULADU S ÚSTAVOU. Na Slovensku se generální prokurátor obrátil na ÚSTAVNÍ SOUD, aby posoudil protiústavnost vyhlášek tamních politických loutek. Selský rozum mi říká, že pokud je ten spolek slovenských ústavních soudců příčetný, TAK MU MUSÍ DÁT ZA PRAVDU.

No můj selský rozum opět zklamal a výsledek rozhodnutí o vyhláškách dopadl tak, ŽE SI LAIKOVÉ NA PRÁVO MOHOU ROZHODOVAT O SVÝCH ZAMĚSTNAVATELÍCH TAK, ŽE KDYŽ DAJÍ VYHLÁŠKU, PAK MUSÍ JEJICH ZAMĚSTNAVATELÉ,  tedy daňoví poplatníci, srazit podpatky, ohnout hřbet a strpět to, co už i naše politická garnitura rozjela a musí si nechat LÍBIT ŠPÁRÁNÍ V NOSE TYČINKAMI, KTERÉ NIKDO NECERTIFIKOVAL JAKO BEZPEČNÉ, AČ JE NA NICH UVEDENO, ŽE JSOU STERILITOVANÉ ETHYLÉNOXIDEM, NEJ KARCEROGENĚJŠÍ (pro ty kdo tomuto slovu nerozumí NEJRAKOVINOTVORNĚJŠÍ) LÁTKOU, horší než azbest. Klidně nám mohou zakázat volně dýchat, kdy klidně lžou, že nás to chrání ač mnohé vědecké studie toto dávno vyvrátily a až do vypuknutí PANDEMIE, KTERÁ NIKDY PANDEMIÍ NEBYLA, PODLE ZÁKONA, KTERÝ JASNĚ URČUJE, KDY JE MOŽNÉ PANDEMII JAK V ČR TAK NA SLOVENSKU VYHLÁSIT.

Celý systém, spíše METRIX, je tak krásně vymyšlen, že podat stížnost k ÚSTAVNÍM SOUDŮM NENÍ MOŽNÉ KDE KOMU. Zdá se, že to má racio, neboli je to rozumné, protože by byly tyto soudy pernamentně zavaleny kde čím. Takže těm pár lidem, či institucím, kteří toto mohou udělat, pak stačí hezky nasypat do žlabu a všichni se budou tvářit, že se nic neděje.

Proč neexistuje možnost, například formou petice, kterou musí podepsat například 100 tisíc gojímů, pardon občanů a soudci by museli OKAMŽITĚ JEDNAT? Velmi by mne zajímala odpověď našeho pána Rychetského, který nejprve vypracuje (podílí se) nějaký volební zákon a ten, až se to někomu hodí, zruší (hlasuje pro jeho zrušení) jako neústavní. Jsem jen právní lopata, takže mohu pouze takto filozofovat a ptát se.

Proč mne tato celosvětová situace, kdy vše jede protiústavně na jedné straně vede k optimizmu?

Zaprvé, když poslouchám názory PRÁVNÍCH NELOPAT, jakými jsou JUDr. Harabin, či docent Drgonec, že zjišťuji, že můj selský rozum na tom nebude až tak zle. Myslet si, že nám různí lobisté, plukovníci ač s titulem MUDr. mohou jen tak omezovat Základní lidská práva, že podle SKUTEČNÉHO PRÁVA A ÚSTAVY NEMOHOU. Díky tomuto zjištění a potvrzení skutečnými odborníky mohu KONSTATOVAT, ŽE ŽIJEME V ČASE BEZZÁKONOSTI!!!!

Zadruhé mne to vede k tomu, že i ten největší ateista pochopí, že mohu říkat a tvrdit, že je MOŽNÉ PLNĚ VĚŘIT TOMU, ŽE KRISTUS VELMI BRZY PŘIJDE!!!

Uvědomil jsem si při poslechu relace, že co může být ještě větším důkazem pro Kristův brzký návrat, ne za desítky, stovky, tisíce let, když se SVĚT DOSTAL PRÁVĚ DO TOHOTO BODU BEZZÁKONNOSTI. Podívejme se do Písma, co nám k tomu říká samotný Jehošua Kristus. Těm, kdo sice rádi slaví vánoce i s modlářským stromečkem a hlásí se ke všemu jinému, než důvěře v Písmo a chtějí argumentovat například tím, že Kristus je vymyšlený, že si jeho slova vymyslel některý ze zakladatelů nového hnutí a nového náboženského směru, že toto neobstojí před vašimi pseudoargumenty. Proč? Protože pak by ten dotyčný musel být nejlepším prorokem, když toto tak jasně popsal. Ještě nikdy v dějinách se nestalo, ABY BYLO NĚJAKÉ PRÁVO POŠLAPÁVANO NAPŘÍČ CELÝM SVĚTEM V JEDINÉM ČASOVÉM OBDOBÍ, kdy krom BEZZÁKONNOSTI se plní dalších x proroctví, které se mají naplnit v tom samém čase, ČASE KONCE!

Tak co nám to ten Jehošua sdělil, čeho si máme všímat?

A protože vzroste BEZZÁKONNOST, ochladne láska většího množství.“ (Matouš 24:12)

Pokud se ateisté a neznalí Písma budou ptát, proč to tato věta dokazuje, tak jim milerád vysvětlím, že se Krista ptají ve 3 verši této kapitoly, jak poznají, že PŘICHÁZÍ, CO SE BUDE DÍT? Pokud nejste skutečně slepými, tak musíte tyto věci sami vidět, pokud vám funguje SELSKÝ ROZUM. To co udělala takzvaná pandemie pro VELKÝ RESTART a zakrytí největšího BANKOVNÍHO PODVODU, KDY SE TISKNOU PENÍZE Z NIČEHO, že to tak narušilo vztahy nejenom mezi cizími lidmi, ALE PŘÍMO V RODINÁCH!

O mnoha dalších proroctvích, které jsou součástí těchto dvou, jenž z Písma cituji, jsem rozebíral mnohokráte v mých starších článcích. Nedivte se tedy tomu, že stále mluvím o těchto věcech, ač vím, že málokdo to bere vážně. Pokud si někdo myslí, že je ERROR V MÉ HLAVĚ, VYVRACET MU TO FAKT NEBUDU. Kristus dále totiž řekl: „Až toto uvidíte, pozvedněte hlavy, vaše vysvobození se přiblížilo.“ Mým přáním je, aby si tato utěšující slova mohlo říci co nejvíc lidí, když vidí, co se to kolem nich děje, že existuje SKUTEČNÁ NADĚJE, KDYŽ ZAČNOU HLEDAT NAŠEHO STVOŘITELE, JeHoVaH Boha a Jeho Syna, mého Bratra Jehošuu Krista.

Kristův pokoj Vám všem.

Zde vkládám odkaz, kde naleznete dnešní pořad na Infovojne.sk.