Dnes jsem obdržel jeden komentář, najdete jej pod posledním mým článkem pod nickem Jarda. Byl bych rád, aby si i on uvědomil, co jsme v očích Stvořitele, jak nás vnímá, kdyby tento ateista, spíše ctitel samotného Satana, protože ti se velice rádi vydávají za ty, kdo ve STVOŘITELE NEVĚŘÍ. Zda si skutečně myslí, že toto video, které vkládám do tohoto článku, zda toto CELOSVĚTOVÉ ODHALENÍ MOHOU ČINIT NORMÁLNÍ LIDÉ?

Spread the love

Je smutné, když se stane něco nepříjemného NAŠIM MILOVANÝM DĚTEM!!! Je HROZNÉ, KDYŽ UNESOU NAŠE DĚTI, KDE SI Z NICH VYRÁBÍ ADRENOCHROM! Pokud nevíte co to je, tak zhlédněte video, které je na konci článku.

Článek  věnuji Jardovi

Jak odhalila aféra PIZZAGATE, jsou do tohoto obchodu S DĚTMI zapleteni lidé, KTEŘÍ SE NA NÁS Z TELEVIZNÍCH OBRAZOVEK USMÍVAJÍ A JEŠTĚ NÁM TVRDÍ, ŽE TO S NÁMI MYSLÍ DOBŘE! Kdo to je? Vše bude brzy VEŘEJNĚ ODHALENO. Kdo bude trochu hledat, tak už dnes mnohá jména byla zveřejněna.

Proč potřebují adrenochrom? Protože tato látka zajišťuje nejenom určité stavy, ale udržuje MLADISTVÝ VZHLED. Sami se zamyslete, proč tolik „CELEBRITVYPADÁ TAK JAK VYPADÁ.

„Lidé“, lépe je psát MONSTRA, která stojí za těmito zvěrstvy, DOJEDNOHO UCTÍVAJÍ SATANA!!!! Proč asi? Protože není Jaroušku? Díky těmto MONSTRŮM DRŽÍŠ V RUKOU POTIŠTĚNÝ PAPÍR, kterým platíš, KREDITNÍ KARTU a další roztomilosti, za které si tě každý den KUPUJÍ. Možná tě napadá otázka: „PROČ TOTO VŠE STVOŘITEL NEBE A ZEMĚ, JeHoVaH BŮH PŘIPUSTIL?„. Dobrá otázka, pokud si ji kladeš.

Myslíš si, že je to proto, že On sám je NECHUTNÝ SADISTA? ŽE MU NENÍ NA ZVRACENÍ Z TOHO, CO MUSEL PŘIPUSTIT? Tak tedy dovol, abych tě poučil, nebo spíše informoval. Kdyby ty sám jsi měl děti a skutečně jsi je miloval, dělal by jsi vše proto, ABY POCHOPILY, ŽE KDYŽ JÍM NĚCO ZAKAZUJEŠ, že to děláš z LÁSKY. Když jim je pět, tak to díky svému věku respektují, že je omezuješ, ale když vlezou do puberty, nebo je jim 20, či 30, tak si začnou MYSLET, ŽE UŽ VŠECHNO POZNALY A ŽE JIM NĚJAKÝ STARÝ FOTR NEBUDE ŘÍKAT, CO JE SPRÁVNÉ A CO NE, že? Když si pak natlučou, protože pochopí, že to co jim ten starý fotr radil, že to bylo pro jejich ochranu, pak přijdou a už si neříkají: „TEN STARÝ FOTR MĚL TENKRÁT PRAVDU.“, ale už to zní z jejich hlasu trochen jinak, Jak? „PROČ JSEM TOHO TÁTU, TATÍNKA NEPOSLECHL, jak jsem byl mladý, tak jsem byl blbý.“. Co že najednou taková změna? Že by zkušenost? Že ten, kdo je tu déle ví víc, než ten 20 ti či 30 ti letý? Jak to bude u toho, kdo je VĚČNÝ? Nebude mít náhodou větší MOUDROST? Sám zvaž Jaroušku.

Takže, když ještě nebyla stvořena Země a ani vesmír, tak už existovala duchovní říše, kde ti, kteří tam žili, se nazývali syny Stvořitele nebe a Země. A jak ty děti rostly, tak byli přizváni k tomu, aby se na dílech svého OTCE, JeHoVaH Boha podílely také. A tehdy se tam jedno to děcko začalo velmi vytahovat. ZAČALO VŠE CO OTEC DĚLAL ZPOCHYBŇOVAT A TVRDIT, ŽE ONO JE CHYTŘEJŠÍ NEŽ SAMOTNÝ OTEC. Přesně to, co děláš ty sám, když protlačuješ, jak jsi moudrý, že vlastně žádného Stvořitele nepotřebuješ, PROTOŽE TY UŽ VÍŠ VŠECHNO NEJLÉPE, ŽE?

Tento pacholek začal být tak drzý, že začal tu BOŽÍ RODINU, JEJÍ HARMONII ROZVRACET. Pokud by si byl ty tím Otcem, tak by si jistě toho spratka zničil, HNED! Jenže toto milující Otec NIKDY NEUDĚLÁ! Proč? Protože si uvědomuje, že by tím nic nevyřešil. PO ČASE BY SE VYKLUBAL NĚKDO JINÝ, KDO BY V TOM POKRAČOVAL. Jediná cesta, jak se zachovat moudře, je dovolit tomu prvnímu pacholkovi, který nemá žádnou lásku a úctu ke svému Otci, aby se prokázalo, kdo se mýlí. Takže se stanoví nějaké pravidla, které ani jedna strana nebude porušovat a když se to stane, tak ta druhá strana to může vyvážit.

Nejlepší způsob je ten, když se vytvoří hřiště, kde se vše prokáže. Takže Otec, ne ten pacholek to hřiště vytvořil. Tím je vesmír a tato planeta. A na tuto planetu vytvořil také dokonalého člověka, který mohl žít věčně. Mělo to jen jednu podmínku. Jakou? Že neukradne to, co mu nepatří. Jen jedna jediná věc první manželský pár omezovala, tím byl strom dobrého a špatného. Ten pacholek, který sám chtěl všechno jen a jen pro sebe vymyslel plán a skrze LEŽ, TENTO PLÁN PROVEDL. Viděl totiž u svého Otce, jak se tvoří těla a jak se zajistí, aby to tělo ožilo. Tak stvořil hada. KDYBY JSI NÁHODOU UVIDĚL PO CELÉM SVĚTĚ, JAK SI LIDÉ V MINULOSTI ZNÁZORŇOVALI SVÉ BOHY, a zdálo by se ti, ŽE JSOU ÚPLNĚ VŠICHNI BLBÍ JAK TROKY, KDYŽ JSOU JEJICH TĚLA PODOBNÁ JEŠTĚRŮM, COŽ JE TAKÉ PLAZ, tak je to jistě náhoda, že?! Že to dělali civilizace, které měly titanové pily, jak dokázal profesor Zawlewski z Polska, kdy stavěly tyto civilizace stavby, které my nejsme schopni postavit. Ty možná ano Jaromíre, o tvé genialitě nemohu pochybovat. Tak tyto civilizace byly 100x, možná 1000x moudřejší, než je ta naše.

Takže když si vytvořil ten pacholek toho hada, tak využil toho, že jej nebylo vidět. Eva si tedy myslela, že potkala skutečně mluvícího hada a ten jim NAMLUVIL, ŽE JI I ADAMA NEBESKÝ OTEC PODVÁDÍ A ŽE SI NEPŘEJE JEJICH NESMRTELNOST. Tak nějak jí zapomněl sdělit, že tu chce hlavně on sám. Protože to byla žena, která když se dostane pod emoce, tak jedná emočně a nechala se jím zblbnout ač věděla, že začne umírat, když si to ovoce ukradne. Ona tedy byla varována, že zemře, ale Otec úmyslně nesdělil, že to nebude hned. Proč? Protože potřeboval, aby se z tohoto jednání poučili všichni, jak andělé, tak i lidé, včetně jejich dětí. Co však měl připraveno pro případ toho, že Eva a Adam neuposlechnou? ŽE JE NECHÁ SKUTEČNĚ UMŘÍT, ALE ZAJISTÍ, ABY JE BYLO MOŽNÉ Z TÉTO SMRTI PROBUDIT VE SVŮJ STANOVENÝ ČAS!!!!!!

Ten pacholek si mnul ruce, jak se mu vše povedlo a tak měl najednou svůj svět lidí, které mohl vodit způsobem, jak jemu se líbí. Některé děcka (někteří andělé) se přidala na stranu toho prvního LHÁŘE A POMLOUVAČE, PROTOŽE BYLA ASI TAKÉ V PUBERTĚ a velmi se jim líbily ženy. Proč by i oni nemohli souložit a mít své vlastní potomky, že? Což nevěděli jak se vytváří těla? Ale netvořili si těla žen, protože pro ně byla žena přece hloupá, když se nechala takto oblbnout, aby kradla. Dále proč by rodili oni sami, když rození bylo v bolestech? Takže se zhmotňovali jen do mužských těl, která byla krásná a ty ženy se do nich zamilovaly a začaly jim rodit děti. Protože to bylo nepřirozené, tak se narodily mutanti, kteří sice narostli v průměru do 15 m výšky, proto ty obrovské předpotopní stavby s vysokými branami, jako je třeba Balbek, protože ty jejich děcka se taky potřebovaly ubytovat. Problém těch hybridů byl v tom, že byly bez LÁSKY, byly velmi násilní, tak se na toto nemohl už Otec dívat a všechny zahubil v potopě. V CELOSVĚTOVÉ POTOPĚ. Máme nějaké důkazy Jaroušku o tom, že toto proběhlo? Krom těch fosilií, které se nachází na velmi vysokých místech? Ano, je tato zpráva uchovávána ve všech kulturách světa až do dnes. Všichni jedou stejný příběh o 8 lidech, kteří byli zachráněni na plavidle se všemi zvířaty. Jistě, byli to primitivové, že? Víš proč si to myslíš? Protože ti nikdo ve škole nevysvětlil, že se po prvním století našeho letopočtu něco stalo. Co? Že bylo těm lidem odňato vědění skrze římskou kulturu absolutního zhloupnutí skrze homosexualitu. Tušíš Jaroušku něco o tom, že už Římané znali elektřinu? Že Egypťané ji znali také? Víš chlapče něco o tom, že se v hrobkách a pyramidách nenašly nikde stopy po sazích z loučí? Jak si asi svítili? Světluškami?

Proč myslíš, že jsou dnešní děti vystaveny tomu, aby byly hloupé? Proč je už rok nepouští po celém světě do škol? Nebude to náhodou proces dostat lidstvo opět do situace po prvním století? Tušíš vůbec co vykopali v Ur? Že je to jedno z nejstarších měst světa? Že tam byla funkční kanalizace, kterou ve Francii začali zavádět až někdy v 17. století? Že tam byly splachovací záchody? Učili tě něco takového ve škole? Asi ne, že?

Protože ten pacholek Satan byl tak drzý, že si dovolil tvrdit, že i toho, který byl stvořen jako první a který má jméno Michael, což v překladu znamená: „KDO JE JAKO BŮH„, že tvrdil, že i jeho, když se stane člověkem svede. No tak k tomu dostal možnost. Ten člověk se pak začal jmenovat JEHOŠUA KRISTUS. NE JEŽÍŠ, COŽ JE OPĚT ZKOMOLENINA, ALE JEHOŠUA. Proč právě toto jméno? Protože to jméno znamená JeHoVaH ZACHRAŇUJE. Tento dokonalý člověk, který měl v sobě věčný život, na rozdíl od nás, který Adam ztratil tím, že kradl spolu s Evou, mohl, pokud by Otci zůstal věrný do doby, dokud jej vlastní národ nezabije, aby mohl lidem jej vrátit po jejich vzkříšení, až zemřou, protože všichni musí umřít, protože mzda za hřích je smrt, tak v přesně stanovaný den, díky vzkříšení obdrží zpět věčný život.

Takže čeho chce Otec dosáhnou tím, že si lidé prožijí peklíčko v tomto ničemném světě? UVĚDOMĚNÍ SI, ŽE OTEC NIKOMU NIC NEPŘIKAZUJE JENOM TAK. ŽE TO CO ZAVEDL JAKO ZÁKON, SLOUŽÍ PRO OCHRANU CELKU, PROTOŽE TA SATANOVA VZPOURA JASNĚ UKÁZALA NA LIDSKÉM UTRPENÍ, KAM AŽ VEDE BEZZÁKONNOST!

Vše bylo rozděleno do tří etap. První před potopou, kdy nemělo lidstvo lidské panovníky. To období trvalo 1657 let.

Druhé trvá až do dnes a za velmi krátký čas skončí, kdy si lidé dosazovali své panovníky a vlády. Což je k dnešnímu dni od potopy 4312 let.

A třetí, kdy bude dán lidstvu skutečně spravedlivý panovník, Jehošua Kristus, který lidstvo bude vychovávat v MÍRU A BEZPEČÍ 1000 let, ale stále se bude umírat, když člověk dovrší 100 let v mladistvém věku a bez nemocí. Každá tato etapa končí stejně BEZZÁKONOSTÍ A NÁSILÍM. Proč? Protože hřích je ničitel těla a mysli. A co je to hřích Jaroušku? JE TO MINUTÍ SE CÍLE? JAKÉHO? TOHO, KTERÝ BYL U OTCE NA ÚPLNÉM POČÁTKU, KDYŽ CHTĚL, ABY JEHO DĚTI, JAK ANDĚLÉ, TAK LIDÉ POCHOPILI, ŽE JE CHRÁNÍ SVÝMI PŘÍKAZY, stejně jako rodiče chrání své děti, když jim něco nařizují.

Proto to vzkříšení, které všem ukáže, jak odporné je být sobcem, KTERÝ SI MYSLÍ, ŽE JE MOUDŘEJŠÍ NEŽ TEN, KDO NÁS STVOŘIL. MOHU JEN UKÁZAT SMĚR, POUZE NEBESKÝ OTEC PŮSOBÍ VZRŮST A POROZUMĚNÍ A TO POUZE TĚM, KTEŘÍ JEJ S OPRAVDOVOSTÍ HLEDAJÍ. I ty můžeš začít. Toto nikdo za tebe neudělá.

Proč je připuštěno VELKÉ SOUŽENÍ? Kdy nic neplatí, žádné zákony? Aby tato poslední generace pochopila, co to znamená OPUSTIT SVÉHO STVOŘITELE. Kdy to pozná? Až uvidí vzkříšení těch, kteří se jim svým kázáním snaží už teď pomoci, aby poznali toho, koho oni zavrhli a také jejich VYKUPITELE, JEHOŠUU KRISTA, o kterém si ti moudří světa myslí, že je to jenom bájná bytost.

Snad to tvá inteligence dokáže zpracovat Jaroslave.

Zde je odkaz na video, o kterém jsem se zmínil na počátku.