Tak už nám nezbývá nic jiného, než skutečně čekat na spasitele

Spread the love

Když jsem se dnes dozvěděl, že se to konečně panu Prymulovi povedlo a stal se ministrem zdravotnictví, říkal jsem si plán je završen. Gates si mne ruce, že má i v ČR svého koně. No naštěstí to nebude na dlouho.

Je potřeba chápat, kde se nacházíme v proudu času. Další zprávy kolem bank, jejich nezadržitelného pádu, uzavření ekonomiky, zrušení hotovosti a zákazy vycházení, jako to udělali v Izraeli, povede k jedinému. Lid bude čekat na jakéhokoli mesiáše a s radostí jej přijmou, protože tlak, který celá konstelace přináší, způsobí, že si povšimnou, že nastalo soužení, jaké tu od stvoření člověka nebylo.

A to je ta připravena cesta falešného vykupitele, který otevře svou náruč, aby všem ulevil. A lid půjde a bude se radovat a když přijdou viditelné vředy, měl by vzpomenout na Egypt za Thutmose III., protože rány egyptské byly stínem věcí dnešní doby. A ti, jenž skutečně znají svého Stvořitele, svého Boha, budou křičet: „Nevěřte mu, je to vše jenom poslední podvod!„, ale neposlechne lid celé obydlené Země. A bude ten poslední celosvětový vůdce říkat, když bude lidstvo postiženo vším, co je mu už 2000 let známo, že je to způsobeno křikem těch, jenž křičí: „PODVOD, PODVOD, PODVOD!„. A projde ten král a poslední vůdce Zemí a všechny ty kdo křičí nechá povraždit. Pak nechá ta mrtvá těla na ulici a pošlou si od samé radosti dárky, jako o vánocích a budou se radovat až do půlky čtvrtého dne. A také prohlásí ten, jehož svět bude milovat:“MÍR a BEZPEČÍ.“ a BUDOU MU TO VĚŘIT.

A tehdy ti mrtví vstanou, aby se splnilo, co je v knize Pravdy a svět pozná, jak byl podveden a začne pobíjet ty, kdo celou dobu lidu lhali. A mnozí budou naslouchat těm vzkříšeným, aby den hněvu, který se přiblížil přežili a bude to jako za dnů Thutmose III., kdy Egypt opustil s Izraelity lid, který neznal jejich Boha a přivítají SKUTEČNÉHO VYKUPITELE, JEHOŠUU KRISTA.

Kéž by jste vy, co čtete tato má slova, porozuměli dřív, než se to stane. Což vše není v knize knih? Což se vám nerozpadají Spojené státy? Na jaké vysvobození čekáte? Těch podvodníků, které jste si zvolili, když vám slibovali, že se postarají o váš lepší život? Což není psáno: „NEDŮVĚŘUJ ČLOVĚKU, VE KTERÉM NENÍ ZÁCHRANA.„?