Rubrika: Píseň písní

Píseň písní, kterou pod inspirací svatého ducha našeho Stvořitele a Otce JeHoVy vytvořil král Šalomoun pro dny budoucí. Pro čas Velkého soužení v Čase konce s ohledem na povzbuzení nevěsty a přátel nevěsty a ženicha.

Prosíme všechny, aby zkoumali postupně od První části a nezapomněli se také obracet s důvěrou (Jakub 1:5-7) k našemu nebeskému Otci JeHoVovi Bohu jménem Krista Jehošuy, jinak porozumění bude unikat…