Nové uspořádání webu!

Spread the love

Aktualizace: Vzhledem k nepochopení toho, že prázdné knihy zatím nic neobsahují a přesto si je někteří chtěli stáhnout, nebudu vkládat prázdné knihy, ale jen knihy a v nich PDF soubory, ne podle členění Písma, jak jsem měl v úmyslu. Proto k nalezení konkrétní knihy, zadejte název. Například Ezekiel, nebo Zechariáš.

Jak jsem už v posledním článku předeslal, dochází k postupnému zpřehlednění webu pro ty, kdo chtějí porozumět konkrétním biblickým kapitolám. Je to běh na dlouhou trať, ale cílem je se dostat rychle k článkům, které rozebírají biblické kapitoly verš po verši. Jak to funguje?

Tak jako v Písmu si najdete konkrétní knihu. Kde bude předložen rozbor konkrétní kapitoly, tam nalezneme soubor PDF. V něm pak bude možné listovat a najít určitou kapitolu a v ní rozbor, jak se naplňuje. Kniha Daniel má své pevné místo už dlouho, takže rozbor nalezneme tam, kde je. Cílem je postupně dát do jednotlivých PDF souborů výklad celých knih Písma, verš po verši.

Zvláštním PDF souborem bude výklad Kristových podobenství, jak jim rozumět a jak se naplňují v tomto Čase Konce. Mnoho čtenářů bude zajímat kniha Zjevení. Tu se pokusím zpracovat co nejrychleji. Proto také její část bude zveřejněna jako první.

Klikněte si na liště na rubriku Výklady kapitol Bible a můžete prozkoumat, jak to bude fungovat. Výhodou je, že se dá PDF pohodlně stáhnout a studovat i mimo web.

U knih, kde se zatím PDF nenachází, bude napsáno: „NIC K PŘEČTENÍ„, proto nebude třeba rozklikávat. Nevýhodou je to, že zde nebude fungovat překlad do ostatních jazyků. Zde by se musel najít někdo, kdo by chtěl toto udělat a přeložit alespoň do angličtiny.

Kéž máme z této změny praktický užitek, kéž tomu sám nebeský Otec požehná.

Pokoj všem Váš bratr Igi a Pánův otrok