Zvláštní záliba policejních složek a tajných služeb, skrýt určitou operaci pod biblický název

Spread the love

Když jsem se zabýval včera určitým námětem, který ve svůj čas bude zveřejněn, přišla mi na mysl tato myšlenka: „Boží mlýny, Jidáš“ a podobně, jak se jmenují některé akce slovenské policie. Je to velmi zvláštní záliba, skrýt nějakou operaci za takový název. Pro mne osobně je tou nejzajímavější tajnou operací, OPERACE GOLGOTA. Díky ní jsem vstoupil do podvědomí mnoha lidí.

Protože nemám nyní sdělovat určité informace, které jsem obdržel Otcovým Duchem, chci připomenout tuto OPERACI GOLGOTA, jak vlastně vznikla a zda je pravdivá, či si ji skutečně jen vymyslel jeden pracovník KGB v roce 1995. Například pan profesor Skála, který pracoval v dobách socialismu ve vysokých mezinárodních mládežnických funkcích, se na můj dotaz co si o této akci myslí, tak mi odpověděl: “ Je to výmysl a dezinformace gen. Michaila Petroviče Ljubimova, který napsal svůj článek tak, aby uvedl určité lidi v omyl a udělal si z nich legraci.„. Je to prosím parafráze jeho skutečné odpovědi.

Mám pana Skálu rád, protože je člověkem s jasným pohledem na svět, ač se mé a jeho názory rozchází, protože je to komunista tělem i duší. Doporučuji si jej někdy poslechnout na YouTube  na kanále Petr Bureš zde. Pokud chceme o někom říci, že je chodící encyklopedie, pak pan Skála je tím vhodným adeptem. I když mi odpověděl, tak jak mi odpověděl a nemohu říci, že bych čekal jinou odpověď, položil jsem mu ještě před touto otázkou, otázku jinou, kde mne jeho odpověď skutečně zaujala.

Ptal jsem se ho na to, zda ví, že i Písmo hovoří o tom, že konec tohoto systému ovládne SOCIALISMUS. Očekával jsem, že jako komunista bude hodně udiven, ale jeho reakce a řeč těla a té si všímám u lidí velmi, protože ta řekne o člověku víc než tisíc slov, byla sice potěšující, ale vůbec jej nezajímalo, proč to tvrdím, že to tak bude. Zkuste skutečně přesvědčenému komunistovi říci, že Písmo hovoří o tom, že na konci tu bude celosvětový socialismus. Minimálně se zeptá, proč si to myslíte.

Než vše propojím, musíme si v rychlosti říci něco o té Golgotě. Podle Písma byl na úbočí tohoto pahorku, který je dnes pravděpodobně už součástí Jeruzaléma, nevím, nebyl jsem v Jeruzalémě. Tak tam byl zavražděn v roce 33 n.l. Jehošua Kristus. Podle dobré zprávy byl po třech dnech vzkříšen. Po 40 dnech pak v oblaku vystoupil do nebe. Tedy do neviditelné duchovní říše. DNES VELMI MÁLO LIDÍ VÍ, ŽE MÍSTEM USMRCENÍ BYLA PRÁVĚ GOLGOTA.

Když se zamyslíme nad tím, co od roku 1991 ve světě proběhlo, hlavně v Rusku, kdy byl socialismus usmrcen Jelcinovským pučem, pak vás stále více musí zajímat to, co měla mít podle gen. Michaila Petroviče Ljubimova tato tajná akce za úkol. V článku tvrdil, že soudruh Jurij Andropov připravil po dohodě s dalšími tajnými službami, nejenom se členy KGB plán, jak zabít socialismus a opět jej oživit. Nemělo to být po třech dnech jako u Krista, ale 30-ti letech.

Česká televize natočila v devadesátých letech minulého století 4 dílný seriál o ruském organizovaném zločinu, kde v posledním díle zazní informace, že do čela Ruska přijde po Jelcinovi člověk z KGB. Což jak víme, se skutečně stalo. Byl jsem upozorněn na knihu „DEZINFORMACE – Tajná strategie Ruska, jak zničit západ„, kterou napsal bývalý člen rumunské tajné policie, Ion Mihai Pacepa, do které je možno nahlédnout zde. Ten z Rumunska emigroval do USA v roce 1978. Kniha je psána samozřejmě ideologicky, ale je velmi dobře odzdrojovaná, což jí dělá cenným studijním materiálem.

Když jsem si v ní listoval, tak jsem tam narazil na určité informace, které do scénáře AKCE GOLGOTA velmi dobře zapadají. Profesor Skála a nejenom on, často hovoří o tom, že svět se promění, že je před námi důležitá změna. Říká to o delším časovém horizontu, ale je z jeho odpovědí vidět, že ví o čem mluví.

Pokud se zamyslím nad dějinami, tak v nich mohu vidět několikrát zopakovaný scénář, kdy se otevřeně něco oznámilo, ale pak se to zdiskreditovalo a jakoby se nad vším zavřela voda. Ale když budeme pátrat, pak zjistíme, že se vše co bylo zdiskreditováno naplnilo do písmene.

Dnes to vidíme na akci COKOLIV 19, nejprve to jsou konspirace a do půl roku potvrzená Pravda. Skutečně v tom nehraje Rusko vždy tu hlavní roli, jak tvrdí kniha rumunského agenta, ale jsou v tom namočeny hlavně Kabalistické satanské skupiny, jenž ovládly svět informací, obchodu, politiky, zdravotnictví a peněz. Čemu samozřejmě věřím je to, že ruská GRU má v těch strukturách své lidi a vůbec mne nepřekvapuje, když jsou propojeni s bývalou sovětskou KGB.

30-ti leté období pomalu končí a my vidíme, že svět, tedy ti obyčejní lidé po celém světě stále více touží po změně. Je to i v naší zemi i na Slovensku, tam to Ochránce Zmatku (Igorko Matovič) rozjel trochu víc, protože z videí je vidět, jak už Slováky nas….al, že si mnozí uvědomují, že je to o TEĎ A NEBO NIKDY.

Takže není otázkou: „JAK SE TO STANE?“, ale: „KDY SE TO STANE?“. Takže pane profesore, stále si myslíte, že OPERACE GOLGOTA je jenom takový vypuštěný balónek?

Zkuste si odpovědět sami přátelé, co vlastně kolem sebe vidíme. Jak se na dnešní děje dívá Písmo brzy odhalím, ale až k tomu obdržím pokyn ze shora.

Užijte si krásný víkend plný slunce.

Váš a Kristův bratr Igi