VEDOUCÍ SBOR SVĚDKŮ JEHOVOVÝCH PŘISTIŽEN A USVĚDČEN ZE LŽI.

Spread the love

Tato organizovaná skupina podvádí své ovce. Šíří informace o nezávadnosti dnešních očkovacích experimentálních sér na COKOLIV 19 A TVRDÍ, ŽE NEJSOU TYTO LÁTKY VYTVOŘENY NA POTRACENÝCH PLODECH. Toto vyvrací dnešní host MVDr. Darina Pospíšilová.

Vyslechněte si celý rozhovor na Infovojně.sk od 75 minuty.

Je psáno:

Tak řekl Jehova: Prokletý je zdatný muž, který vkládá důvěru v pozemského člověka a skutečně činí tělo svou paží, a jehož srdce se odvrací od Jehovy.“ (Jeremiáš 17:5)

Což to neznáte bratři a sestry v domě Svědků Jehovových? Koho uctíváte? Otce? Tak si tedy vše ověřujte!!!! Co Otec NENÁVIDÍ? Není to náhodou MODLÁŘSTVÍ? NEUCTÍVÁTE NÁHODOU NÁZORY SVÝCH PŘEDSTAVENÝCH VÍC, NEŽ NÁZORY SAMOTNÉHO JeHoVaH VOJSK?

Satanovi sluhové vždy budou činit vůli svého otce. Neukázal jsem vám bratři a sestry náhodou, jak skutečně vznikla organizace? Dnes vám ukážu pouze jeden obrázek. Jistě si mnozí z vás vzpomenou na výrok z video kazety, která se jmenovala SVĚDKOVÉ JEHOVOVI – ORGANIZACE ZA TÍMTO JMÉNEM.

Když bylo ukazováno v tomto videu zázemí pro vytváření fotek a maleb do publikací, které společnost vydává, zaznělo tam toto:

„Je kladen velký důraz na to, aby obrázky byly vždy věrné a vyjadřovaly otázku. Dbá se na každý detail.“

Toto mi utkvělo v hlavě hned při prvním shlédnutí a DLOUHO JSEM NEVĚDĚL PROČ. Už to vím mnoho let a dnes vám přináším pohled na ten detail. A zvažte sami, zda je to náhoda. Ukrývání symboliky funguje v několika vrstvách a je potřeba znát postup, jak se k odkrytí dopracovat. Mozek to činí automaticky, ale vy si toho nevšimnete. Jedním ze způsobů je takzvané zrcadlení. Zveřejním brzy velké množství těchto obrázků, které jsou v různých publikacích Strážné věže, aby každý pochopil, že to není náhoda. Říká se tomu podprahové vzkazy a využívá se lidské mozkové činnosti, která na nevědomé úrovni, si takový obrázek rozkóduje. Využívá se této techniky manipulace v reklamě a také v SATANISMU.

Odkódování jsem nedělal já, ale odborník na tuto problematiku.

Pokud jste překvapeni, tak vás prosím, abyste se v modlitbě k Otci zaměřili na to, aby to byl On, kdo vám potvrdí, nebo vyvrátí, zda se vám VRO nesnaží podsouvat nějaké vzkazy.

Kéž hledáme nejprve Otcovu Spravedlnost a Boží království, aby nám byla přidána moudrost, jenž sestupuje od Otce nebeských světel, JeHoVaH vojsk a to ve jménu Jehošuy Krále.

Váš a Kristův bratr Igi.

I já se snažím bedlivě vybírat úvodní obrázky, aby řekly víc, než tisíc slov.

Zde je odkaz na jiný zdroj o vakcínách.