Jak nás genetické inženýrství v příštím století změní. Toto je titulek stránky TIME, který vyšel 11. ledna 1999

Spread the love

Proč je tento obrázek odstraňován? Co pak asi bylo v tomto čísle časopisu TIME? Vlastní někdo tento výtisk, abychom mohli hlavní článek zveřejnit?

Esoterika učí, což je bílá magie, ŽE VŠE ŠPATNÉ, CO CHTĚJÍ LIDSTVU UDĚLAT, SE MUSÍ DOPŘEDU ZVEŘEJNIT! Takže je jasné, že někdo si dal tu práci a hledal. Ač žijeme v době, která je ničemná, jak ještě ničemná nebyla, zákon KARMY, OHŘÍVAČE VODY UŽ NEPLATÍ!!! Takže se nebojím, že za toto vše zaplatí.

Co mne zaujalo na té titulní stránce je, že je tam vyobrazen symbol, který jasně ukazuje na tvůrce toho všeho. Problém lidstva je v tom, že neznají Písmo a neví, že HAD a to ještě na DNA, je jasným odkazem na Satana. Proč by to autoři článku takto namalovali, kdyby nevěděli, co tím sledují? Je to výsměch čtenářům a světu, protože oni moc dobře ví, že musí toto napsat, aby je ten karmický zákon nedostihl.

Říká se, že jeden obrázek řekne víc, než tisíc slov, tak se všichni pozorně podívejte ještě jednou a vězte, že jejich plán likvidace lidstva touto technologií byl plánován víc jak 20 let dopředu. Pokud nám tvrdí, že to, čemu oni říkají vakcína, že ji nevymysleli před rokem, ale už dopředu ji vyrobili a řádně otestovali. Proč potřebovali uvést tyto mňamky na trh, jako experimentální mňamky? PROTOŽE TAK MOHOU SELEKTIVNĚ PODÁVAT OSTROU A PLACEBO VAKCÍNU.

Už chápete? Těm co je fajn, tak ti dostali placebo. Ti co mají problémy, nebo jejich rodinní příslušníci, kteří mají trombózy a modřiny, tak těm dali ostrou mňamku. Věřím, že i toto vyjde brzy na světlo. Proč? PROTOŽE DNES UŽ OHŘÍVAČ VODY NEPLATÍ.

Vám, kdo se chcete vyhnout všem těmto šílenostem, vám nezbývá nic jiného, než začít hledat našeho Stvořitele, JeHoVaH Boha. Pěkně v skrytu jej prosit o porozumění. Dnes mají paradoxně ateisté větší šanci nebeského Otce najít, než ti, co zůstali v Babylonu náboženských domů. Proč? Protože se plní Kristovo podobenství:

Jehošua jim dále odpovídal, promlouval k nim v podobenstvích a řekl: Nebeské království se stalo podobným člověku, králi, který uspořádal svatební hostinu pro svého syna. A vyslal své otroky, aby zavolali na svatební hostinu ty, kteří byli pozváni, ale nebyli ochotni přijít. Opět vyslal jiné otroky a řekl: Povězte pozvaným: Pohleďte, připravil jsem oběd, moji býci a vykrmená zvířata jsou poraženi a vše je přichystáno. Pojďte na svatební hostinu. Ale bez zájmu odešli, jeden na své vlastní pole, jiný za svým obchodem; ostatní se však chopili jeho otroků, nestoudně s nimi zacházeli a zabili je. Ale král se rozzlobil a poslal svá vojska a zahubil ty vrahy a spálil jejich město. Potom řekl svým otrokům: Svatební hostina je sice přichystána, ale ti, kteří byli pozváni, toho nebyli hodni. Proto jděte na silnice vedoucí z města a pozvěte ke svatební hostině každého, koho najdete.„(Matouš 22:1-9)

Kdo jsou ti, kdo nechtěli přijít? To jsou ti, co jsou v náboženských domech. Ti vám budou tvrdit, že ještě ten čas nepřišel. Říkají: „MŇAMKA JE SUPER, TO NENÍ OZNAČENÍ, TO TEPRVE PŘIJDE. JEN SE OPÍCHEJTE, ABYSTE MOHLI NA NAŠE SHROMÁŽDĚNÍ, ABYSTE SI MOHLI ZAJET NA DOVOLENOU.“ Takže co přijde? Válka. No a tito zaneprázdnění lidé, kteří sice mají plná ústa Krista, tak ti si dnes staví domy, plánují si obchody, když se zase vše otvírá. Co nedělají? NEPTAJÍ SE SVÉHO STVOŘITELE, ZDA JE TO JEHO VŮLE, ZDA UŽ TEN ČAS NEPŘIŠEL!!!!

Nečetli jste drazí věřící něco o spících družičkách, že jim chyběl olej v lampách? Není tím olejem Otcův Duch? Sami zvažte. Ateističtí spoluobčané v den tísně začnou hledat a ti přijdou, protože ti budou hledat ne člověka, ale pochopí, ŽE KDYŽ BYL KAŽDÝ DŮM NĚKÝM VYTVOŘEN, ŽE I ONI MUSELI BÝT VYTVOŘENI. Nesplní se tak náhodou další Kristův výrok?:

Ale mnozí, kteří jsou první, budou poslední a poslední budou první.“ (Matouš 19:30)

Proč ještě spíte přátelé nevěsty a ženicha, což ženich nepřichází? Proto je psáno:

Pohleď, přicházím jako zloděj. Šťastný je ten, kdo zůstává bdělý a udržuje si své svrchní oděvy, aby nechodil nahý a aby se lidé nedívali na jeho hanebnost.“ (Zjevení 16:15)

Kéž hledáme nejprve Otcovu Spravedlnost a Jeho Království, abychom obdrželi to ostatní, co má být přidáno.

Váš a Jehošuův bratr Igi

Článek k dispozici ještě zde