Chtěl bych se zamyslet nad jednou otázkou, kterou jsem nedávno dostal a trochu jsem svou odpověď svým strohým vysvětlením odbyl. Přitom je to velmi důležitá otázka: „Proč má v dnešní době mnoho lidí touhu spáchat sebevraždu?“

Spread the love

Drazí čtenáři, asi jste to už zaznamenali, že se velmi zvýšil počet sebevražd a možná někoho tyto myšlenky napadají. Z mých osobních rozhovorů s mnoha lidmi v dnešní době, si spíše myslím, že více lidé touží po tom, aby usnuli a už se nemuseli probudit do dnešní reality. Lékaři říkají, že je to nemocný člověk, když po něčem takovém touží. Já si to nemyslím a zkusím to vysvětlit trochu z jiného pohledu.

Je velmi jednoduché někoho odsoudit za to, že se dostal v životě do situace, kdy se rozhodne svůj život ukončit předčasně. V mém osobním životě nastala situace, kdy jsem byl rozhodnut, že i já to jednou pro vždy skončím. Nebýt zásahu shora, tak tu dnes nejsem. Co se stalo, to sdělím na konci článku.

Než mne začnete soudit, že jsem se zbláznil, když jsem se pro tak radikální krok rozhodl, tak mi dovolte vysvětlit, co mne k tomu vedlo. Přál bych si, abyste slyšeli pohnutky skutečného člověka, ne příběh z druhé ruky

Před 11 lety jsem za svá špatná životní rozhodnutí musel zaplatit velmi vysokou cenu. Octnul jsem se v situaci bezdomovce na víc jak deset měsíců. Pád na dno byl v hodinách a jediné, co mi pomohlo tuto situaci psychicky zvládnout, bylo to, že jsem nehledal nikdy únik z reality pomocí drog či alkoholu, protože toto je nejčastější příčina pádu lidí do bezdomovectví. Ti pak hledají vysvobození z reality skrze drogu, proto je tolik bezdomovců závislých na alkoholu.

Teď co vám napíšu mnohým vyrazí asi dech, ale BYL TO NEJVĚTŠÍ DAR, KTERÝ MNE MOHL POTKAT! Řeknete si: „Ty jsi fakt blázen.“. Nebudu to nikomu vyvracet, ale mi to dovolilo porozumět mnoha věcem. Samozřejmě jsem se v těch dnech neradoval, ale dovolila mi tato zkušenost porozumět tomu, jak se začít správně přibližovat k našemu Stvořiteli nebe a Země a učit se tak naslouchat jeho tichému hlasu. Časem jsem musel obdržet ještě jeden tvrdý políček, abych svou životní zkušenost dokončil, jako správné usměrnění nebeským Otcem, ale to už je jiný příběh.

Když jsem se po jedenácti měsících nakonec dostal do situace, kdy jsem musel vrátit auto, ve kterém jsem bydlel, obdržel jsem od svých skutečných přátel, jenž až dosud se nestali věřícími lidmi dar, kdy mi zaplatili ubytovnu a já se mohl začít stavět na vlastní nohy. Podařilo se mi najít práci a stabilizovat svůj život. Co mé bezdomovectví způsobilo? Že jsem se dostal do spirály dluhů, které až dosud nejsem schopen splatit. Ač jsem už dávno vrátil to co jsem měl splatit, úroky skrze pány exekutory a vládní opatření o DPH, nikdy nedovolily, aby mé pohledávky klesly, ale stále rostou. NA TOTO SI VŠAK NESTĚŽUJI, ALE BEZ TĚCHTO INFORMACÍ BY TO VŠE NEBYLO MOŽNÉ POCHOPIT. Věřte mi, že se mi to nepíše zrovna lehce.

Můj život by někomu mohl připadat tak, že mne netrápí, že tu jsou lidé, kterým něco dlužím a že mne to stále neskličuje. Každý den se budím s tím, že mám toto na svém „hrbu“. Jedna moje kamarádka, mi před mým pádem půjčila dost peněz a o tom je ten příběh. Velmi jsem toužil potom, abych ji mohl ty prostředky vrátit, byla však krize, která mi nedovolovala, abych získal takový příjem, který mi zajistí pravidelně splácet. Stávalo se, že jsem si našel krom práce, jenž mi pokryla nutné výdaje na přežití, další práci, kde už už svitla nějaká naděje, že se mi to podaří. Ač už jsem byl dohodnutý a třeba jsem s tou další práci začal, vždy se ozval telefon, který se dožadoval, abych splnil svůj slib o vrácení. Pokaždé jsem sdělil, že se mi podařilo to a to sehnat a že snad už to bude možné splácet svůj dluh. No do 24 hodin po každém takovém telefonu bylo po této práci.

Kdo toto nezažil, ten tomu neuvěří, ale věřte mi, že nemám důvod lhát a mám na to i nějaké svědky. Chci, abyste se vžili do takového rozpoložení, kdy skutečně chcete, nemyslíte na nic jiného, jste v situaci, kdy za vámi přijedou vlastní děti a chcete jim dát alespoň najíst a na půl roku se u svých kolegů z práce zadlužíte, než jim vše vrátíte a situace vám stále opakuje.

Pořád se ptáte, kde děláte chybu, ač pracujete 16 i více hodin denně a pořád nic, pak přijde den, kdy si prostě řeknete a dost, toto nejsem schopen psychicky ustát a řeknete si, jak to udělat, abyste co nejméně ublížili svým blízkým a úplně racionálně to jdete ukončit. Samozřejmě o tom s nikým nemluvíte. Ti co o tom mluví, stále volají o pomoc, hledají způsoby, jak naznačit, že to nezvládají, proto si vezmou prášky, ale s vědomím, že je někdo najde, protože chtějí pomoct.

PROTO JSEM SE ROZHODL TENTO SVŮJ PŘÍBĚH NAPSAT A PROTO LITUJI TOHO, ŽE JSEM DOTYČNOU OSOBU NEPOVZBUDIL A „NEPOPONESL“, protože vím, že volá o pomoc.

Druhý případ, který může nastat, že si nevíte rady, je dnešek, kdy jste zaměstnáni například jako učitelé a někdo vám nařídí, že musíte dohlížet na to, jak si malé 6 ti leté děti musí strkat do nosu tyčinku a vy víte, že si to sami rodiče přejí a že víte vše o tom, co je v pozadí této genocidy. Protože se tady falešní učitelé Písma rozhodli šířit TU NEJHORŠÍ LEŽ NA SVĚTĚ, ŽE VELKÉ SOUŽENÍ NASTANE AŽ POTÉ, CO TAKZVANÁ KRISTOVA NEVĚSTA BUDE VZATA ZE ZEMĚ. Co taková podvedená ovečka udělá, když si začne všímat toho, že byla obelhaná?  Dostane se do těžkých depresí. Nejhorší je, že si nechce přiznat, že neměla pravdu, když to tak hezky a logicky znělo. Přece by ona sama nikdy nepřipustila něco zlého svému nejmilovanějšímu.

TOTO JE TEN NEJHORŠÍ ZLOČIN MIHÁLŮ A SPOL, kteří si namastili kapsy, protože lidem prodávají sen, kterému se lehce věří a ty obelhané ovce, když se proberou do reality, ji nejsou schopny unést. Skutečně by takto jednal Kristus? Vždyť jasně říká, že učedník není nad svého učitele, jak pronásledovali mne, BUDOU I VÁS!!! My lidé rádi věříme krásně znějícím slovům, vždy je ale třeba hledat zdroj těchto myšlenek, jenž tak mocně lechtají uši.

Dnes a nejsou to jenom věřící lidé, ale je to celá společnost, všichni jsou absolutně nepřipraveni na to, co se bude dále jen a jen zhoršovat, dokud nenastane vzkříšení těch, jenž budou zabiti pro svou víru v Krista a uvidí to každé žijící oko. Že to takto bude je jasně popsáno ve Zjevení 11. kapitole.

Mnozí nechápou, protože to na ně zatím tak tísnivě nedolehlo, kde se nacházíme v proudu času. Teď přichází ta chvíle, abych vám sdělil, co se stalo a jak mi byl zachráněn život, abych si jej nevzal ač už jsem odcházel to udělat. Měl jsem tehdy k dispozici notebook, který mi tuším darovala dcera. TEN SE SÁM ZAPNUL A OTEVŘELA SE MI NA YOUTUBE PŘEDNÁŠKA ČLOVĚKA, KTERÉHO JSEM NEZNAL. TO MNE ZAUJALO A ŘEKL JSEM SI, MOŽNÁ MI JE NĚCO SDĚLOVÁNO. Přesně k tomu došlo, protože v té přednášce zazněla slova o tom, jak Satan touží dostat nás do bezvýchodného stavu a hezky to tam vysvětlil.

Teprve poté, co skončila tato přednáška, jsem si uvědomil, že se vše spustilo samo a že mne Otec takto zadržel, abych porozuměl, že toto nebyla jeho vůle, ale mocné působení démonů a Satana na mou psychiku. Věřte mi prosím, že jsem člověk, který neumí plakat a že jsem se rozbrečel stejně, jako je to i nyní, protože jsem si uvědomil, že nemohu bojovat proti mocným duchovním silám, které se nás snaží zničit. Že se můžete snažit sebe více vlastní silou, ale nikdy je neporazíte. JEDINÁ AUTORITA TOTO DOKÁŽE A TÉ JEPOTŘEBA SE PLNĚ ODEVZDAT! 

Je jím STVOŘITEL NEBE A ZEMĚ, JeHoVaH BŮH, který PŮSOBÍ, ABY SE STALA ZÁCHRANA, což je přesný význam Kristova jména.

Ač je to z hlediska Práva a Spravedlnosti, které vždy dodržuje nemožné, zajistil nám možnost, abychom se Jím nechali vyučit. Aby to mohlo fungovat, PROTOŽE NIC NEČISTÉHO NEMŮŽE K NĚMU PŘIJÍT, a my nečistí jsme, dovolil nám ve své nesmírné LÁSCE, abychom si skrze křest ve vodě a víru v záchranu prostřednictvím výkupní oběti Jehošuy, oblékli neporušitelné duchovní tělo a v něm mohli předstupovat a prosit, ABY TO BYL ON SÁM, KDO NÁS VYUČÍ! V Jehošuově jménu. (Jer. 31:33-34; Malachiáš 3:16-18; Jan 6:44-45)

Toto nechce Satan, aby lidé věděli, proto mnohé uzavřel do svých náboženských chlívků, kde se mnohým ve viděních představuje jako samotný Kristus, jiným jako panenka Marie, v Ježíšovém jméně vyhání své kámoše, protože ví, že toto není správné Kristovo jméno a tak si z vás může dělat legraci a pak tyto lidi samotní démoni pronásledují a oni si myslí, že je to proto, že ty démony z někoho vyhnali. Celé to divadlo skrze exorcismus s křížem v ruce, je jen a jen podvod. PROČ BY NĚKOHO PŘESVĚDČOVAL, ŽE TO JSOU JEHO KEJKLE, KDYŽ POTŘEBUJE, ABY KAŽDÝ ZALEZL DO KONKRÉTNÍHO CHLÍVKU? Vždyť mu stačí tyto dokonale podvedené polechtat za ouškem, říct mu skrze sen: „TO JSEM JÁ, JEŽÍŠ, JÁ VÁS MÉ DĚTI MILUJI, NIČEHO SE NEBOJTE!„. COŽ JSME NEČETLI, ŽE JE TO LHÁŘ A OTEC LŽI, KTERÝ SE RÁD PROMĚŇUJE V ANDĚLA SVĚTLA?

Prosím, když vidíte, že můžete někomu pomoci, neotáčejte se k němu zády a hlavně se sami nechte Otcem vyučit, abychom obstáli v tomto ČASE KONCE.

Kéž to ztrápené povzbudí a kéž přestaneme chodit za člověkem, ale k Otci. Vždyť slíbil, že jej bude znát každý, od nejmenšího po největšího z nás a nebude třeba, aby jej člověk poučoval.

Kéž máte Otcův a Kristův pokoj a jejich projevy nezasloužené laskavost.

Váš a Jehošuův bratr Igi