10 důvodů, proč se nedám očkovat a to i za cenu ztráty života

Spread the love

Zde předkládám i pro vás drazí čtenáři, mé osobní důvody, které mne k tomu vedou.

Zaprvé – JSEM INFORMOVANÝ

Zadruhé – TAM KDE SE CENZURUJÍ INFORMACE i DRUHÉ STRANY, tedy oponentů, VŽDY JE CÍTIT SMRAD. Jak už léta víme, ryba smrdí od hlavy, zde je tou hlavou samotný systém

Zatřetí – BYL JSEM STVOŘEN BEZ POTŘEBNÝCH CIZORODÝCH LÁTEK s plně vyvinutým imunitním systémem. Díky dědičnému hříchu jsem odsouzen ke stárnutí a smrti. Toto nikdo nemůže změnit, mzdou za hřích je smrt. Vysvobození ze smrti je jenom skrze vzkříšení. Toto bude lidem dosvědčeno na jejich vlastní oči v předem stanovený čas

Začtvrté – CELÝ COKOLIV 19 a nyní už i 21, JE NEJENOM PODVOD, ALE POKUS ELIT NA LIKVIDACI 90% LIDSTVA. Co vám ta jelita, pardon elita nikdy neřekne je? Že to není jejich rozhodnutí, ale plní rozkazy těch, koho sami uctívají. Stačí trochu pátrat a rychle člověk pochopí komu podlehli. SAMI VÍ, ŽE Z ROZJETÉHO VLAKU KDE NASTOUPILI DOBROVOLNĚ, aby se měli lépe než zbytek lidstva, že výstup je jen nohama napřed, nebo v dřevěném spacáku. Takže musí v jízdě pokračovat, za své vlastní bohatství zaplatili cenu nejvyšší. Tou je ztráta naděje na věčný život po vzkříšení

Zapáté – COKOLIV 19 i COKOLIV 21 JSOU BIOLOGICKY UPRAVENÉ VIRY, KTERÉ BYLY NEZNÁMÝM PACHATELEM  ROZSTŘÍKNUTY PO CELÉ PLANETĚ FORMOU AEROSOLU A NE PŘENESENY Z ČLOVĚKA NA ČLOVĚKA. Viz jasně provedená studie na České Poště, jak o tom informovala Prima CNN ve včerejších večerních zprávách. Soňa Peková, jediný člověk v ČR, byla schopna analyzovat tu 19 a jasně odhalila manipulaci s tím to virem v laboratoři

Zašesté – POZITIVITA NA COKOLIV 19, BYLA ODHALENA NEJENOM V KREVNÍV VZORCÍCH DÁRCŮ KRVE UŽ V KREVNÍCH KONZERVÁCH MINULÉHO ROKU, TEDY ROK PŘED EPIDEMIÍ, a světe div se, žádná pandemie nebyla. Proč? Protože GLOBÁLNÍ RESTART MŮŽE PŘIJÍT AŽ PO INAUGURACI JOE BIDENA! Důkazy o zfalšování voleb v USA jsou nejenom předloženy, ale široce cenzurovány. Ale to nejdůležitější zaznělo na setkání těch, kdo dostávají své příkazy přímo od skutečných vládců tohoto světa, od těch co uctívají, a to v Davosu 2020. Dalším důkazem je kniha skutečného ŠVÁBA, NEJENOM PODLE PŘIJMENÍ, která se jmenuje Globální restart

Zasedmé – VŠE JEDE PO CELÉM SVĚTĚ PODLE STEJNÉHO SCÉNÁŘE, STEJNÉ PROCESY, NIKDE ANI STOPA, ŽE BY TO MĚLO BÝT JINAK. Jen důkaz toho, že nemají ti, kdo vše ohlašují a zakazují, absolutně žádný vlastní rozum, své myšlenky. A pokud si někdo myslí, že například Igorek Matovičů dělal něco spontánně, aby se projevila nějaká kreativita. tak to bylo jenom proto, že stále stejný obraz se omrzí a divák spotřebitel by si mohl všimnout, že se s ním hraje hra na jeho destrukci a polapení

Zaosmé – HNUTÍ QANON, NEJVĚTŠÍ PODVOD NA ALTERNATIVU. JE TO TAKZVANÁ HRA NA MESIÁŠE, který však přijde z východu. Proč se ve Zjevení 13. kapitole, kde je ta značka 666 mluví o tom, že mu má beránek se dvěma rohy, co mluví jako drak, že mu má jenom připravit cestu? Protože je tou ubitou hlavou. za kterou poběží očkovaní a neočkovaní, tak tím je SOCIALISMUS STALINSKÉHO TYPU a ne ten Kabalistický. Jinak akce Golgota

Zadeváté – NEJSEM ČÁSTI TOHOTO SVĚTA, jako jím nebyl ani Jehošua Kristus. Nebyli součástí tohoto Satanova světa ani jeho skuteční následovníci. apoštolové a první skuteční křesťané, které Satan hubil Neronovou rukou v arénách, či jako osvětlení, kdy je pověsil na kůly a kříže a zapaloval je. Stejně jako to udělal Hitler pro potěchu Satana, když nařídil zlikvidovat 10.000 badatelů Bible v koncentračních táborech, kteří jako jediní znali jméno svého nebeského Otce a ač jich 10.000 zavraždil, po skončení války jich bylo v tom samém NĚMECKU 20.000. Je smutné, že skoro všichni odpadli podle Danielova proroctví a stali se největšími modláři

Zadesáté – I KDYŽ VÍM, ŽE BUDE ROZPOUTÁN TEROR, KTERÝ I MNE BUDE STÁT ŽIVOT, přesto budu vždy chválit našeho STVOŘITELE NEBE  a ZEMĚ, protože to nebyl nebeský Otec, kdo si přál, aby k tomu došlo, ale jen a jen Satanova a lidská svobodná vůle. Co se tím prokáže? Jak ubohým se stalo lidstvo, když přistoupilo na vznik náboženských domů bez skutečného STVOŘITELE NEBE a ZEMĚ, JEHOVY BOHA.

VYJDĚTĚ Z NĚJ VY, KDO JSTE STÁLE V TĚCHTO DOMECH a opusťte to VELKÉ MĚSTO, VELKÝ BABYLON! Proč by vás měli bít vaší spoluobčané, až zjistí, jak velký podvod ten VELKÝ BABYLON byl? Hledejte nebeského Otce a důvěřujte jeho plánu a ne plánu smrtelných lidí, ve kterých není ZÁCHRANA.

Více zde.

One thought on “10 důvodů, proč se nedám očkovat a to i za cenu ztráty života

Comments are closed.