Dnes se mi dostalo k očím toto údajné Prymulovo vyjádření. Jak to tedy bude?

Spread the love

Stále více lidí je znepokojeno fašizací a vydíráním ze strany všech vlád pod záminkou boje s COKOLIV-19. Lidé se bojí a Kabala za oponou si mne ruce, jak jim ten plán vychází. Co Kabale uniká a nejenom jim, že : „Kdyby ty dny nebyly zkráceny, NEPŘEŽILO BY ŽÁDNÉ TĚLO, ALE KVŮLI VYVOLENÝM BUDOU TY DNY ZKRÁCENY.“ Výrok samotného Jehošuy Krista 11. nisana 33 n.l. (Matouš 24:22)

O jaké době Jehošua mluví? Prorok Daniel to popsal takto:
V onen čas bude povstávat Michael (JEHOŠUA KRISTUS), veliký kníže, jenž stojí při dětech tvého lidu (VYVOLENÝCH); a nastane čas tísně, jaká nebyla vyvolána od vzniku národa až po onen čas (VELKÉ SOUŽENÍ), a v onen čas bude tvůj lid moci vyváznout, každý, kdo bude shledán jako zapsaný v knize.“ (Rok 539 př.n.l., Daniel 12:1)

Jehošua říká toto:
neboť tehdy bude veliká tíseň (VELKÉ SOUŽENÍ), jaké nebylo od počátku světa až doposud bylo, a už nikdy nebude.“ (Matouš 24:21)

Daniel dále vysvětluje:
A rozvážně si počínající budou zářit jako záře oblohy (VYVOLENÍ), a mnohé k spravedlnosti přivádět budou jako hvězdy navždy a věčně. Ty však, Danieli, ukryj tato slova, ano, zapečeť tuto knihu až do času konce; mnozí budou sem-tam se brodit (Písmem a světovými událostmi v lidských dějinách) a porozumění se bude množit.“ (Daniel 12:3,4)

Žijeme v tom čase, ČASE KONCE? ANO, od 28.září 2015! Žijeme ve VELKÉM SOUŽENÍ? ANO, od 1. října 2020! Co se děje? Oznamují nám, že jen za těch a za těch podmínek si budete užívat SVOBODY. Na konci října, Slovensko, PILOTNÍ PROJEKT, dva okresy OTESTOVÁNY TESTY, které nemají být použity na takový druh testování. Prohlubují se Lockdawny, jsou ničeny podnikatelské subjekty. Ti co byli minulý rok ve svých očích úspěšnými podnikateli, a mysleli si, že jsou pány nad svými životy, se taktak drží nad vodou. KORPORACE NESKUTEČNĚ BOHATNOU! Osoby, které jsou zaměstnány v likvidovaných živnostech přichází o práci.

WHO, která pandemii vyhlásila, oznamuje, že data jasně ukazují, že COKOLIV-19 je svým rozsahem běžnou virózou. Jsou sice případy, které mají těžký průběh, ale jejich poměr je malý k ostatním skutečně nakaženým. Objevuje se studie, která oznamuje, že díky zakrývání dýchacího ústrojí se snížila imunita obyvatelstva o 25%. Objevují se vyjádření pozůstalých, kteří oznamují, že byli osloveni nemocnicemi, aby podepsali zprávu, kde je UVEDENO úmrtí na COKOLIV-19  a pokud s tím budou souhlasit, tak náklady na pohřeb ŽEHEM, jim budou uhrazeny. JUDr. Krajníková má zadokumentováno a je tu i výpověď pracovníka pohřební služby, který mluví o tom, že se to děje, ale hlavně, že se snížila celková úmrtnost. Vysvětluje logické důvody, ale také říká, že neexistují nařízení, která by měla pracovníky v pohřebnictví chránit a že oni nejsou považováni za ohroženou skupinu. (DIVNÉ, ŽE?) Naleznete v archivu Infovojna.sk

V panice si lidé chodí nechat špárat v nose, jak na běžícím pásu. Oba druhy testů se špejlí jsou mnoha odborníky považovány za chybné. Přesto se jejich pozitivita uvádí do statistik, aby se PANIKA a k tomu ještě lukrativní byznys Prymulů, Matovičů a spol. krásně točil a vlády mohly uvést na trh lidi, které nikdo nikdy neznal a během noci se z nich stali ti největší OZNAMOVATELÉ ŠPATNÝCH ZPRÁV, jako je démonem posedlý evoluční virolog, pan Flégr.

USA zažily největší odhalený PODVOD S VOLBAMI NA PREZIDENTA USA. Ač není nic oficiálně spočteno, PŘESTO POLITICKÉ PROSTITUTKY PO CELÉM SVĚTĚ BLAHOPŘEJÍ VÍTĚZI, kterého si zvolila PROLHANÁ MEDIA KABALY. Jestli toto není pro vás krize, minimálně KRIZE SVĚDOMÍ, pak se „těšme“ co ještě přijde. pokusím se vám to vysvětlit na několika textech. Detailně je vše vysvětleno tady.

Vraťme se k tomu, co proběhlo na Slovensku a co pravděpodobně bude i v ČR a i mnoha dalších zemích. Je psáno:

A DONUCUJE, aby všem, malým i velikým a bohatým i chudým a svobodným i nevolníkům, dali na jejich pravé ruce nebo na jejich čela značku a aby nikdo nemohl nic koupit nebo prodat, leč ten, kdo tu značku má, jméno toho zvířete nebo číslo jeho jména.“ (Zjevení 13:16,17)

Kdo to to činí? „A ze země jsem uviděl vystupovat další zvíře, i mělo dva rohy podobné beránkovi a mluvilo jako drak;“ (Zjevení 13:11) Biblická symbolika je velmi přesná. Pokud někdo vychází ze ZEMĚ, pak je to nevolená skupina osob. Kdyby byla volená, pocházela by z MOŘE. Proč je zde tato skupina přirovnána k BERÁNKOVI? Písmo tím naznačuje, jak se budou tito lidé prezentovat. Božím Beránkem byl Jehošua Kristus, který ZACHRÁNIL SVĚT tím, že vzal na sebe všechnu ŠPATNOST, neboli HŘÍCH SVĚTA, takže tito beránci mluví tak, že jejich kroky a jejich plány, mají lidstvo vysvobodit z ohrožení, které se na světě nachází, ALE NE PODLE VŮLE SKUTEČNÉHO BERÁNKA, ALE PODLE VŮLE DRAKA (Satana). Ještě si to dále vysvětlíme.

Co má ten beránek na hlavě? Dva rohy. Roh vždy symbolizuje formu moci, vládu nad někým. Takže je to nevolená skupina lidí, která ovládá dva územní celky, protože rohy jsou vždy spojeny s konkrétní zemí. Odhaluje nám Zjevení, o které země jde?

A koná veliká znamení, takže působí i sestupování ohně z nebe na zem před lidmi,“ (Zjevení 13:13) Kdo způsobil, že sestoupil oheň z nebe? Bylo to dvakrát a stalo se to v roce 1945. 8.8. to bylo nad Hirošimou a 15.8. nad Nagasaki. Které dvě země stály za těmito zvěrstvy, které z vojenského hlediska už neměly žádný význam? USA a její sestra Velká Británie. Takže ta nikým nevolená sebranka, má své sídlo, svůj trůn, v těchto dvou zemích. Ale Zjevení je ještě podrobnější.

a ty, kdo sídlí na zemi, svádí pro ta znamení, jež mu (beránkovi se dvěma rohy) bylo dáno před tím zvířetem (SPOLEČENSKÁ ZŘÍZENÍ, KTERÁ SI LIDÉ ZA CELOU SVOU EPOCHU VYTVOŘILA A JENŽ VLÁDNOU V JEDINÉM OKAMŽIKU SPOLU, VYSVĚTLENÍ ZDE) vykonat, a nařizuje těm, kdo sídlí na zemi, zhotovit tomu zvířeti, jež má ránu od meče a ožilo (AKCE GOLGOTA-ZABITÝ SOCIALISMUS), obraz (OSN);“ (Zjevení 13:14)

Pokud jsou nám známy skutečné dějiny světa, pak víme, že se o to nikým nevolená skupina lidí pokusila 3x. Poprvé to byla snaha vytvořit LIGU NÁRODŮ. V roce 1815 na Vídeňské konferenci po Napoleonských válkách, byl tento návrh diskutován, ten však v roce 1816 odmítl tehdejší vyslanec a pozdější car Mikuláš I.. Proč to nevyšlo? Neexistoval ještě SOCIALISMUS STALINSKÉHO TYPU. Druhý pokus byl v roce 1919, kde sice vznikla SPOLEČNOST NÁRODŮ, ale SOCIALISMUS BYL TEPRVE V PLENKÁCH a SOVĚTSKÝ SVAZ nebyl přijat. Pak to bojkotovaly USA a vše zkrachovalo nástupem miláčka nevoleného spolku, ADOLFA HITLERA v Německu.

Do třetice všeho dobré a špatného zároveň, to vyšlo. 24.10.1945 nám nevolený beránek stvořil obraz zvířete OSN, kdy už všechny formy vlády, které si lidské moře nad sebou dosadilo, byly v činnosti a žili hezky pohromadě. Těch hlav má to živé zvíře 7. To je ve verších 1 a 2 13. kapitoly. Jak víme, měla být jedna hlava zabita. Kdy se to stalo? Smrtelná rána přišla 1.1.1991, kdy se podařilo nevolené svoloči definitivně na 30 let usmrtit SOCIALISMUS, KTERÝ TAK PRACNĚ BUDOVAL SOUDRUH STALIN.

Tato nikým nevolená svoloč, pod taktovkou SATANA a jeho obětních rituálů, začala tvořit NWO. Ač se snaží tvrdit, že je to SOCIALISMUS, tak vytváří FAŠISMUS. Vidíte to všude. Andělka co se stala bohem si v Německu udělala ŘÍŠSKÝ AKT, podle vzoru jejího otce, ADOLFA HITLERA. Na Slovensku si dosadili OCHRÁNCE ZMATKU, který se chová jako ten největší NÁCEK. Tady nám tvárný Babiš připravuje to samé, kde mu dýchá na záda jeho nadřízený Prymula a DÉMON FLÉGR k tomu sekunduje. Jenže to jsou jenom viditelné loutky, kde za provázky tahá někdo jiný. TEN NEVOLENÝ SPOLEK DOBRÁKŮ ZA OPONOU, co tahá skutečně za nitky se jmenuje KABALA. Že Satane?

Čeho si nevšimli tito Kabalisté, že v roce 1999 přišel jejich HUBITEL. A tak právě při 70. letech výročí jejich obrazu, jim 28.9.2015 narušil TU JEJICH HRU. To, že to bylo právě po sedmdesáti letech, je ze strany STVOŘITELE NEBE a ZEMĚ,  JEHOVY BOHA velmi symbolické. DOVRŠIL SE TAKZVANÝ USTANOVENÝ ČAS, KTERÝ PLYNULE PŘEŠEL DO ČASU KONCE. Stačí si vyhledat Daniele 11. kapitolu od 29 do 40 verše.

V tom samém roce se na politickém nebi objevil POSLEDNÍ PREZIDENT USA, který byl do svého postavení dosazen opět STVOŘITELEM NEBE a ZEMĚ, ABY TA NEVOLENÁ SVOLOČ MOHLA BÝT ODSTRANĚNA. Zároveň tím nastalo 3,5 leté období, než se začnou USA a VB rozpadat, protože zasedl soud, který z MOCI PRASTARÉHO NA DNY, ROZHODL O ZABITÍ TOHOTO NIČEMNÉHO BERÁNKA. Vy nevíte, že pan Trump jasně řekl, že on je posledním prezidentem USA? (Daniel 7. kapitola) Ostatním zvířatům je prodloužen čas a období. Proč? Zaprvé, je potřeba, aby lidé pochopili co to znamená, když nehledají SKUTEČNÉHO STVOŘITELE, který nikomu NEZAKRÝVÁ DÝCHACÍ ÚSTROJÍ NĚJAKÝM HADREM a nelže jim, že je před něčím OCHRÁNÍ, natož před BIOLOGICKOU ZBRANÍ UTVOŘENOU KABALOU V JEJICH LABORATOŘÍCH, ABY SKRZE TUTO ZBRAŇ DOSÁHLA SVÉHO FAŠISTICKÉHO NWO A ZABILA 90% OBYVATEL SKRZE OČKOVÁNÍ. Neslíbil jsem vám, když nebudete ČINIT POKÁNÍ, že vše ODHALÍM KABALO? Ne podle vámi připravených ESOTERICKÝCH LOUTEK, kterým je pro ČR Tomáš Marný a tajemný pan VK a lidé za nimi.

Jeden slibuje ráj na zemi, skrze dva smrtelníky, kteří sice NIČÍ KABALU, i vás PLUKOVNÍKU PRYMULO, UŽ SI ZAČNĚTE STŘÍHAT METR! A ten druhý, velmi zákeřně podrývá v lidech touhu a naději PO SPRAVEDLIVÉM SVĚTĚ, TĚMI SVÝMI VHLEDY DO PROJEKTORU! Jak je mi z vás smutno, když vidím komu a čemu sloužíte v takzvaném JMÉNU „PRAVDY“ . Bohužel i tady platí co je psáno: „SVĚT MILUJE CO JE MU VLASTNÍ!

Co přichází?

a bylo mu dáno dát tomu obrazu zvířete dech, aby ten obraz zvířete i promluvil a způsobil, aby všichni, kteří se tomu obrazu zvířete nepokloní, byli zabiti.“ (Zjevení 13:15)

Ano, toto máme za sebou. Vzpomeňte si. J.F. Kennedy, Čaušesku, Miloševič, Sadám Husajn, Kadáfí, Dubček, Kryl, a další a další. Proč má nějaký Lukašenko problémy? Nebude to proto, že se nenechal uplatit ohledně COKOLIV-19?

Co za námi není, je značkování 666. Někteří už si tu značku vzali, ale mnozí zatím úspěšně kličkují. Jenže tu je ten háček, vy jenž nehledáte toho, kdo vám dovoluje žít a nadechnout se bez překrývání si dýchacích ústrojí. Proč si myslíte, že vám ten hadr nasadili? Protože dech vás udržuje při životě. Skrze toto ústrojí můžete komunikovat a vytvářet tak slova a říci svobodně, co si myslíte.

Přichází prosinec. Jak na Slovensku oznámil OCHÁNCE ZMATKU: „PŘIJDE NA SLOVENSKO 300 TISÍC VAKCÍN, KTERÉ DVOUFÁZOVĚ BUDOU APLIKOVÁNY 150 TISÍCŮM LIDÍ. GASTROPRŮMYSL SE DO KONCE LEDNA 2021 NEOTEVŘE……JAKO KAPITÁN LODI SE NECHÁM OČKOVAT, ALE JAKO POSLEDNÍ, ABYCH DAL PŘEDNOST TĚM POTŘEBNÝM.“. Co vám drazí přátelé na Slovensku řekl tento slovenský Hitler? ŽE ON JE VE SKUPINĚ NEDOTKNUTELNÝCH. Tak strašně by přece chtěl být prvním NAOČKOVANÝM, ale jeho lidství mu to přece nedovoluje. 

Vlády pomalu otevírají zavřené prodejny, aby vám vnutili možnost utratit ještě rychle co nejvíc vašich finančních prostředků za nesmyslné dárky, kterými chcete obdarovat své blízké. Satan má tyto VÁNOČNÍ svátky pro jediný účel, aby nasytil vlády daňovými příjmy z DPH (6), aby nasytil ziskem jeho KORPORACE, NEBOLI OBCHODNÍKY (6) a aby babylonské domy uchlácholil, že mohou falešně uctívat (6).

Proč máme sečíst tu značku? PROTOŽE TO NENÍ JENOM O ČIPOVÁNÍ, O VAKCINACI, ALE JE TO O VAŠEM UVAŽOVÁNÍ A VAŠICH ČINECH!!! Přistoupíte letos na jeho HRU? Nebo budete raději přemýšlet o Satanových následných krocích, které má v PLÁNU?

Co myslíte, že jej velmi rozveselí v ČASE, KDY MÁ VELKÝ VZTEK A VÍ, ŽE UŽ MU ŽÁDNÝ ČAS NEZBÝVÁ? Když vám to oblíbené a milované falešné uctívání LETOS PĚKNĚ ZNECHUTÍ!

Je psáno: „Moudrý, když vidí nebezpečí, jde se skrýt. Jen hlupák jde dál, aby utrpěl TREST.„(Přísloví 22:3)

Jsme ve VELKÉM SOUŽENÍ, v čase, kdy se lidé sami označkují 666. Vám, kdo máte majetky, nadbytečné prostředky, které si do hrobu neodnesete a ani je nemohou užít vaši potomci, protože je neobdrží: „ČIŇTE CO JE MOUDRÉ V OČÍCH NAŠEHO STVOŘITELE! Rozdávejte těm, kdo nic nemají, abyste měli poklad, který vám nikdo nemůže vzít, který se ukládá v nebi, KDE ZLODĚJ NEMŮŽE PŘIJÍT!„. Pokud si myslíte, že vy KABALU přelstíte a že na vás velký reset nepřichází, tak se začněte konečně dívat kolem sebe, O CO VŠE UŽ JSTE ZA POSLEDNÍ ROK PŘIŠLI!

Přichází další Satanův podvod, hlavně na ty, jenž tvrdí, že jsou následovníky Krista. Včera Mossad zavraždil v Iránu významného atomového vědce. Irán okamžitě slovně zareagoval, že tento útok nenechá bez potrestání. Co se tím má zakrýt? PRAVÝ a SKUTEČNÝ KRÁL SEVERU!!!! Mnozí jsou učeni ve svých náboženských domech, že Králem Severu je Irán a ne RUSKO.  Pokud Irán podnikne odvetná opatření, nebude to naplnění Daniele 11. kapitoly 44 a 45 verše. Oznámil jsem vám to předem, vám, kdo musíte poznat, že jste své poučování vložili do rukou FALEŠNÝCH UČITELŮ, FALEŠNÝCH KRISTŮ. Že jste nedovolili, aby se toho ujal samotný STVOŘITEL  NEBE a ZEMĚ, JEHOVA(H) BŮH. Což to není psáno a není to výrok nebeského Otce?:

Hle, přicházejí dni, prohlášeno Jehovou, kdy s domem Israelovým (S přáteli nevěsty a ženicha) a s domem Judovým (Kristovou nevěstou) budu uzavírat smlouvu novou; ne jako smlouvu, již jsem uzavřel s jejich otci v den, kdy jsem je měl uchopeny za ruku k vyvedení jich ze země Egypta, kteroužto mou smlouvu oni zrušili, ač jsem já pro ně byl Manželem, prohlášeno Jehovou; nýbrž smlouva, již s domem Israelovým (Vše započalo 14. nissana 33n.l.) po oněch dnech budu uzavírat, bude tato – prohlášeno Jehovou -: Dám svůj zákon v jejich nitro a chci jej napsat na jejich srdce, a stanu se jim Bohem a oni mi budou lidem,

aniž budou ještě jeden druhého a navzájem se učit s výrokem:


Poznejte Jehovu, neboť ONI VŠICHNI MNE BUDOU ZNÁT, totiž od nejmenšího z nich až po největšího z nich, prohlášeno Jehovou, neboť budu odpouštět stran jejich nepravosti, aniž ještě budu vzpomínat na jejich hřích.„. (Jeremiáš 31:31-34)

Zde najdete video, které varuje před změnami naší DNA, jenž vám chtějí vnutit pomocí RNA vakcíny. https://www.kla.tv/16927 Překladač vám, kdo neumíte německy, přeloží celý text videa, který je přidán mimo video. Je v něm i vyjádření dvou německých odborníků na tuto problematiku:

Dr. med. Wolfgang Wodarg je imunolog, dlouholetý vedoucí zdravotnického oddělení, člen SPD Spolkového sněmu v letech 1994-2009, dlouholetý předseda zdravotnického výboru v německém Spolkovém sněmu, iniciátor vyšetřovacího výboru prasečí chřipky Jako lékař a politik ve zdravotnictví říká:
Toto očkování geneticky mění osobu, která je očkována. Rozčilujeme se nad geneticky modifikovanými rostlinami a zvířaty. Nyní máme být geneticky modifikováni pomocí těchto očkování […]. Nyní by měly být změněny miliardy lidí. To je naprosto nezodpovědné. Mohu jen doporučit lidem: Nenechte své děti očkovat, nenechte se očkovat takovou nedbale vyrobenou vakcínou. Toto je prospěšné. “

Profesor Dr. Stefan Hockertz je německý vědec, ředitel Ústavu experimentální a klinické farmakologie a toxikologie ve Fakultní nemocnici Eppendorf v letech 2003-2004; Hockertz podniká samostatně od roku 2004.
Vysvětluje nové očkování RNA takto: „Volný genetický materiál […] by měl být přiveden přímo do našich buněk a poté vložen do našich buněk. To jasně znamená genetickou modifikaci u lidí. […] Zejména nevíme, zda tento genetický materiál není také zabudován do zárodečných buněk, tj. Ženských vaječných buněk nebo mužských spermií, a je tedy zděděn. Je zřejmé, že výrobci vakcín také vědí o riziku genetických změn, protože účastníci klinických zkoušek těchto nových „genových vakcín“ se musí zavázat k přísné antikoncepci (PŘELOŽENO DO JASNĚ SROZUMITELNÉ INFORMACE: „Výrobci už předem oznamují, že tyto jejich vakcíny způsobí neplodnost!!!!). To, že se při těchto  nezodpovědných „genových experimentech“ na lidech nehraje s otevřenými kartami, svědčí také skutečnost, že genetické inženýrství přímo na člověka není zakázáno, ale spíše je definicí vyloučeno. Skutečnost, že zákonodárce osvobodil výrobce vakcín od jakékoli odpovědnosti za škody na životech a končetinách občanů v případě doporučeného nebo předepsaného očkování, představuje politický skandál.

ZÁVĚR: Vakcína založená na genové manipulaci v žádném případě neukončí pandemii, ale mohla by způsobit dramatickou lidskou katastrofu.“.

Čiňte pokání mírní země a nechte se napravit, vždyť Kristus už čeká na pokyn, aby mohl svým vlastním hlasem, HLASEM ARCHANDĚLA, VZBUDIT TY JENŽ ODPOČÍVAJÍ V PRACHU ZEMĚ a ty, jenž zůstávají zde na Zemi až do tohoto dne proměnit, aby také přišli nahoru, kde jim jsou připravena obydlí.“.

Vzdejte slávu Králi, jehož jméno zní: JEHOVAH ZACHRAŇUJE. CHVALTE JAH, protože to On vám dal KRÁLE JEHOŠUU!„.  Ve jménu Jehovy vojsk ať se tak stane. Amen.