Sectie: Merk 6.6.6 ..

Zde najdeme výběr článků, které se zabývají proroctvím z knihy Zjevení 13. kapitoly, kde je lidstvo upozorněno, že bude označeno symbolicky číslem 6.6.6.. Jak se to stalo najdeme zde

Dárek, který nepotěší. Depopulace a mistrný tah Satana, který svým pochopením pro elektromagnetickou interakci nechal lidmi vyrobit takzvanou geneticky modifikovanou látku, kterou vnutil lidem skrze své sluhy, aby jim předal dárek

Možná někteří znáte muže z obrázku. Je to doktor Rashid A. Buttar, jeden z lékařů, který se snažil lidstvu odhalit, co znamená Cokoliv 19 z medicinského hlediska. Už je mrtvý…..

Reflectie op waarom de Heer Yehoshua ons waarschuwt voor de GROTE VERDRUKKING, die er tot op de dag van vandaag niet is geweest? Waarom hebben de mensen het niet opgemerkt, en hoe zal een plotselinge vernietiging over hen komen?

Christus legt uit: „Want zoals de dagen van Noach waren, zo zal de tegenwoordigheid van de Zoon des Mensen zijn. Want zoals ze waren in die dagen voor de zondvloed, toen ze aten en dronken, mannen trouwden en vrouwen werden uitgehuwelijkt,….