Sectie: Alle

Waarom is deze site gemaakt? Om lezers te helpen begrijpen in welke tijd we ons bevinden, om onze Schepper te vinden en om een ​​persoonlijke relatie met hem te vormen zonder religieuze dogma's, zodat Hij alleen ons zal onderwijzen in de naam van Yehoshua Christus.

U kunt uw mogelijke vragen en onderwerpen die u wilt begrijpen in de opmerkingen of per e-mail schrijven. Door artikelen te delen, help je begrip te verspreiden voor vandaag.

Redactionele e-mail: izbible@seznam.cz
Online Bijbelvertalingen https://obohu.cz/bible/#

Dus wat gebeurt er in vredesnaam met ons? Een snelle dwarsdoorsnede van de profetie van Ezechiël. Laten we ons concentreren op de eerste acht hoofdstukken. (Deel twee - de vernietiging van de geestelijke stad genaamd Jeruzalem, de vernietiging van de geestelijke tempel = het teken van Jona)

Eerste deel hier. Laten we dus beginnen met wat de Heer Jehosjoea zelf aankondigde aan de Farizeeën toen ze hem ondervroegen en toen ze hem verleidden om hen een duidelijk teken te geven. Wat antwoordde hij hen? "Dan hij...

Is Gods naam JeHoVaH (Jehovah) heilig? Als dat zo is, lees dan maar eens wat JeHoVaH zelf aankondigt in Exodus hoofdstuk 20. Dan vraag ik: "Als iemand die zijn eeuwige leven voor mij heeft gegeven, is hij en zijn naam dan niet heilig?"

Ik heb en mag niet veel dingen onthullen die nu gebeuren, want degenen die geen ogen hebben om te zien, zien nog steeds niet en degenen die geen oren hebben om te horen, horen nog steeds niet, en toch ben jij….

Wekker!!! Laten we stoppen met het omgaan met kennis die gedeeltelijk is, en beginnen met nadenken over wat het betekent om onszelf te vernederen onder de machtige hand van de Schepper. Wat betekent het om jezelf te vernederen?

Als we deel willen uitmaken van het Koninkrijk van God, zullen we mogen deelnemen aan de bruiloft van het Lam en niet alleen maar deel uitmaken van de Grote Menigte die zal worden gevormd na de opstanding van de 144 wijzen.

ik ben aan het huilen

Het getuigenis van mijn vrouw waar de hemelse Vader, Jehovah God, haar naartoe leidt. Waarnemingen en getuigenis nr. 1. Ik huil over deze wereld. Ik huil als ik zie hoeveel mensen door satan worden misleid. Ik huil als ik weet dat hun...

Waarom niet door mijn eigen kracht, waarom niet door mijn eigen rede? Laten we leren van het visioen dat de hemelse Vader gaf op de achtste dag van het nieuwe jaar 5972 vanaf de schepping van Adam

"Ik plantte, Apollos gaf water, maar God zorgde voor (spirituele) groei; zodat hij die plant niets is, noch hij die bewatert, maar God die de groei veroorzaakt.” (1 Korintiërs 3:6,7) Ik kreeg een visioen voorgeschoteld en hij was….

Waarom heeft de Schepper van hemel en aarde het nodig dat wij gelukkige koppels vormen die als het ware één vlees worden? Waarom is dit belangrijk voor onze toekomst van het eeuwige leven? Je denkt misschien aan de uitspraak van Yehoshua dat mannen in de hemel niet trouwen en vrouwen niet trouwen en dat ze als engelen zijn. Het geeft ons dus misschien geen logica. We zullen proberen meer te zeggen over het Koninkrijk van God, zoals geopenbaard in het Nieuwe Lied, dat slechts 144 duizend van degenen die de echte naam van de Vader en het Lam op hun voorhoofd hebben vandaag volledig zullen begrijpen.

Vanwege de noodzaak om uit te voeren wat onze hemelse Vader heeft gepland voor 14-18.9.2023-XNUMX-XNUMX, kon ik dit artikel niet eerder schrijven en publiceren omdat ik de gedachten die ik had fysiek moest bevestigen….