Auteur: Martin Maleňák

Want er zal een tijd komen dat de mensen geen gezond onderwijs zullen verdragen, maar leraren zullen bijeenbrengen naar hun eigen verlangens, om hun te vertellen wat hen behaagt; ze keren hun oren af ​​van de waarheid en wenden zich tot fabels. 

Tekst uit de titel: 2 Timotheüs 4:3,4 De tijd waarover de apostel Paulus schreef kwam al in zijn tijd, maar het was nog niet de tijd van de "tijd van het einde" waarin we ons vandaag bevinden...

God Jehova is heilig! 1 delen

Voorwoord Dit boek is geschreven om een ​​hulpmiddel te zijn om God, onze schepper, te begrijpen, en zoals Gods zoon Yehoshua Christus tegen onze hemelse Vader zegt, door wiens wil en de wil van zijn zoon wij bestaan. Voor gelovigen….

Brood uit de hemel

De Heilige Schrift verwijst naar het brood uit de hemel als het levengevende levenselixer dat het sterfelijke levend maakt of levend houdt. Onze hemelse Vader gaf de dolende natie Israël ten tijde van de woestijn….