Maan: april 2024

Waarom hebben we onderscheidingsvermogen en wijsheid nodig? Niet de menselijke soort, maar degene die van bovenaf neerdaalt. Hoe is het te krijgen? "Agape - op de manier van Melchizedek". (deel twaalf - vervolg zes)

bron afbeelding: Wikipedia Toen we in de vorige aflevering overwogen, broeders en zusters, wat het werkelijke begin van het Lam naar het vlees was. Over Zijn taak om als eniggeborene te dienen voor het menselijk heil van anderen.

Waarom hebben we onderscheidingsvermogen en wijsheid nodig? Niet de menselijke soort, maar degene die van bovenaf neerdaalt. Hoe is het te krijgen? "Agape - de vervulling ervan tegenwoordig". (deel twaalf - vervolg vijf)

Geliefde broeders en zusters. Aan jullie heiligen, aan wie de hemelse Vader JeHoVaH (Jehovah) begrip en wijsheid heeft gegeven, als uitdrukking van zijn onverdiende goedheid, door de gave van geloof in onze Koning en Verlosser, de Heer Jehoshua,….