Maan: maart 2024

Waarom hebben we onderscheidingsvermogen en wijsheid nodig? Niet de menselijke soort, maar degene die van bovenaf neerdaalt. Hoe is het te krijgen? "Agape - Einde van het jaar van goede wil van de hemelse Vader, JeHoVaH (Jehovah's) legers". (Deel twaalf – vervolg drie)

En toen ik dit deel begon te schrijven, broeders en zusters, veranderde de zonnige dag in een windstorm van de hemelse Vader, JeHoVaH (Jehovah's) legers, omdat ik van het ontwaken naar... werd geleid.

Waarom hebben we onderscheidingsvermogen en wijsheid nodig? Niet de menselijke soort, maar degene die van bovenaf neerdaalt. Hoe is het te krijgen? "Agape - Zefanja / Zefanja/ 4:3". (deel twaalf - vervolg van de tweede)

Omdat we nog steeds, broeders en zusters, in dit hoofdstuk te maken hebben met Agape-liefde, de relatie ervan tot de spirituele familie die de hemelse Vader zelf in die tijd schiep door ons te kiezen voor….

Waarom hebben we onderscheidingsvermogen en wijsheid nodig? Niet de menselijke soort, maar degene die van bovenaf neerdaalt. Hoe is het te krijgen? "Agape - Gerechtigheid, zachtaardigheid, Gods rechterlijke beslissingen". (deel twaalf – inleiding)

Beste broeders en zusters, we zullen nu onze aandacht richten op Zefanja (Zefanja) om te begrijpen hoe we een relatie kunnen opbouwen met onze hemelse Vader, JeHoVaH (Jehovah) God, door te bidden in de naam van onze Koning en….

Waarom hebben we onderscheidingsvermogen en wijsheid nodig? Niet de menselijke soort, maar degene die van bovenaf neerdaalt. Hoe is het te krijgen? “Jeruzalem, Jeruzalem, dat de profeten doodt en degenen stenigt die naar haar toe gestuurd zijn – hoe vaak heb ik je kinderen willen bijeenbrengen zoals een kip haar kuikens onder haar vleugels verzamelt! Maar je wilde het niet." (deel elf)

Broeders en zusters, jullie die door een wond zijn gegaan die voor velen ongeneeslijk is geworden. Dit deel van deze publicatie is voor u bedoeld. Dat dit niet nog een keer mag gebeuren zodat iemand moet gillen….