Maan: November 2023

Dnes, 30.11.2023, měly vlády světa poslední možnost vytáhnout hlavy občanů ze smyčky nikým nevolených lidí, kteří stojí za WHO. Co je to PŘIROZENÉ PRÁVO? Proč všichni, kdo AGENDU WHO prosazují, PROČ BUDOU ZNIČENI A NIKDY JIM NEBUDE ODPUŠTĚNO?

Žijeme v čase, kdy je svět symbolicky rozdělován na OVCE a KOZLY. Ovce buďto přežijí, nebo, pokud se připojí k našim praotcům, pak budou vzkříšeny k životu v den soudu,….

Tak co se nám to děje ve světě? Rychlý průřez proroctvím Ezechiele. Zaměřme se na prvních osm kapitol. (Část druhá – zboření duchovního města jménem Jeruzalém, zboření duchovního chrámu = Jonášovo znamení)

První část zde. Začněme tedy tím, co sám Pán Jehošua oznámil farizeům, když se jej dotazovali a když jej pokoušeli, aby jim dal jasné znamení. Co jim odpověděl? „Potom mu….