Maan: oktober 2023

Wekker!!! Laten we stoppen met het omgaan met kennis die gedeeltelijk is, en beginnen met nadenken over wat het betekent om onszelf te vernederen onder de machtige hand van de Schepper. Wat betekent het om jezelf te vernederen?

Als we deel willen uitmaken van het Koninkrijk van God, zullen we mogen deelnemen aan de bruiloft van het Lam en niet alleen maar deel uitmaken van de Grote Menigte die zal worden gevormd na de opstanding van de 144 wijzen.