Maan: juli 2022

Wat betekent het om vleselijk te zijn en wat betekent het om geestelijk te zijn? Waarom kan een geestelijk persoon alleen iemand worden die, volgens Daniël 12:4, heen en weer door de Schriften en gebeurtenissen waadt?

Ik weet uit persoonlijke ervaring hoe moeilijk het is om het verschil tussen vleselijkheid en geestelijk denken te begrijpen. Ik heb me altijd afgevraagd hoe ik het duidelijk moet uitleggen. Geestelijk denken redt ons leven, vleselijk denken verdeelt ons...

Er werd mij gevraagd waarom Tsjechoslowakije verdeeld was. Hoewel het niet direct gerelateerd is aan een specifieke bijbelse profetie, maakte het deel uit van de rivaliteit tussen twee machtige groepen die grote spirituele invloed hebben op de koning van het zuiden en de koning van het noorden.

Iedereen die enige tijd in Praag heeft mogen wonen, heeft waarschijnlijk ontdekt dat deze stad een heel andere wereld is. De mensen in deze stad denken anders, leven anders en communiceren anders. Meestal zij….

De foto aan het einde van het artikel was de basis van mijn zoektocht naar Wet en Rechtvaardigheid, toen ik voor het eerst het mogelijke bestaan ​​van de Schepper verwierp, alleen voor Yehoshua zelf om mij te bevelen dieper te gaan onderzoeken en de echte Wet en Rechtvaardigheid te leren kennen . Of er vloog er een over het koekoeksnest

Dit artikel zal heel persoonlijk zijn omdat het voor specifieke mensen is geschreven. Het was 1972, ik denk dat het 4.12 december was, toen deze foto aan het einde van het artikel werd gepubliceerd in Rudé Práv,...