Maan: juli 2021

Het tweede deel - HET ZAL GEBEUREN IN HET LAATSTE DEEL VAN DE DAGEN. Wees bezorgd over regeringen en heersende groepen over de hele wereld, want je krijgt aandacht van de Schepper van hemel en aarde. Hoe bevestigen Micha's woorden wat aan zijn dienaren, de profeten, werd geopenbaard?

In het laatste artikel hebben we erop gewezen hoe de tijdsperioden die Daniël in zijn boek schetste, geleidelijk uitkwamen. Ik merkte één negatieve reactie op en zeker meer mensen waren….

Deel één - TIJDPERIODEN. Wees bezorgd over regeringen en heersende groepen over de hele wereld, want je krijgt aandacht van de Schepper van hemel en aarde. Hoe bevestigen Micha's woorden wat aan zijn dienaren, de profeten, werd geopenbaard?

De analyse van vandaag zal beginnen met wat onze hemelse Vader, JeHoVaH van de legers, schreef door het visioen van Daniël, een zeer begeerlijke man die leefde onder de heerschappij van de Chaldeeën,….

Hij heeft de ervaring van vandaag. Bericht aan de hoogste administratieve rechtbank en de rechtbanken die hebben geoordeeld over de afschaffing van beademingsapparatuur en gordijnen. Artsen zijn niet in staat om medisch te verdedigen, DEKKING VAN HET ADEMHALINGSSYSTEEM !!!!

Vandaag was ik met ziekteverlof in Mijn Ambulance, waar ik een dokter heb. Ik vroeg de behandelend arts om mij in mijn medisch dossier te schrijven DAT IK DE BOVENSTE ADEMHALINGSROUTES BEDEKT….

Hij heeft de ervaring van vandaag. Boodschap aan de hoogste administratieve rechtbank en de rechtbanken die hebben besloten om beademingsapparatuur en gordijnen op te heffen. Artsen zijn niet in staat om medisch te verdedigen, DEKKING VAN HET ADEMHALINGSSYSTEEM !!!!

Vandaag zou ik mijn ziekteverlof beëindigen in Mijn polikliniek, waar een arts aanwezig is. Ik vroeg de behandelend arts om mij te schrijven in mijn medische ....

Reflecties op de woorden van de apostel Paulus wat hij eigenlijk schreef in de eerste brief aan Thessaloniki in het vierde hoofdstuk. Over welke buis heeft hij het? Zullen er nog 7 jaar verdrukking komen, zoals sommige predikers suggereren? Een heel belangrijke waarschuwing die ik vanavond kreeg.

In de sociale ruimte vinden discussies plaats tussen degenen die in de komst van Yehoshua Christus geloven, en er zijn verschillende geschillen, en een daarvan is er een waarin ....

Reflecties op de woorden van de apostel Paulus wat hij eigenlijk schreef in de eerste brief aan Thessaloniki in het vierde hoofdstuk. Over welke buis heeft hij het? Zullen er nog 7 jaar verdrukking komen, zoals sommige predikers suggereren? Een heel belangrijke waarschuwing die ik vanavond kreeg.

BIJGEWERKT, TOEGEVOEGD met meer informatie !!!! In de sociale ruimte zijn er discussies tussen degenen die in de komst van Yehoshua Christus geloven, en er zijn verschillende geschillen, en een daarvan is….

De zomer gaat de tweede helft in en de maan komt eraan, een interessante maand. Laten we proberen het vanuit verschillende hoeken te bekijken en enkele interessante dingen in context te plaatsen

Wat maakt de maand AUGUSTUS of AUGUSTUS zo interessant, bijvoorbeeld uit historische gegevens? Hoe is de naam van deze maand ontstaan? Waarom Slavische volkeren de naam AUGUSTUS hebben aangenomen toen een woord is afgeleid van het zelfstandig naamwoord...

Deel 2 - HET ZAL GEBEUREN IN HET LAATSTE GEDEELTE VAN DE DAGEN. Wees bezorgd over regeringen en heersende groepen over de hele wereld, want je krijgt aandacht van de Schepper van hemel en aarde. Hoe bevestigen Micha's woorden wat aan zijn dienaren, de profeten, werd geopenbaard?

In het laatste artikel hebben we erop gewezen hoe de tijdsperioden die Daniël in zijn boek presenteerde, geleidelijk zijn uitgekomen. Ik merkte één negatieve reactie op en ik vond er zeker meer….

Deel 1 - TIJDPERIODEN. Wees bezorgd over regeringen en heersende groepen over de hele wereld, want je krijgt aandacht van de Schepper van hemel en aarde. Hoe bevestigen Micha's woorden wat aan zijn dienaren, de profeten, werd geopenbaard?

De analyse van vandaag zal beginnen met wat onze hemelse Vader, HIJ is van de legers, schreef door het visioen van Daniël, de felbegeerde man die leefde onder de heerschappij van de Chaldeeën, om dit te doen in het laatste deel van de dagen, in….