Analyse nr. 2 - De zieke geesten van 's werelds heersers - laten we beginnen met Nero om dezelfde afdruk en hetzelfde managementproces te zien dat al 1000 jaar onafgebroken gaande is.

Verspreid de liefde

Řím – první světová velmoc, která se lišila od ostatních. Hra na volby a dosazování bláznů na trůn! Přečtěte si prosím první část hier, kdo jste ji nečetli, aby vám myšlenky dávaly smysl.

Proč musíme jít až k tomuto státnímu útvaru? Protože tam byl vytvořen první systém takzvaných REPUBLIK, tam je začátek volených zástupců moci. Opět začnu verši, protože ty dokáží říci víc, než tisíc slov:

Problémy s rozumem

Já jsem teď prozkoumal, ty novodobé říše,
zda všechno pravda je, co se o nich píše.
V mainstreamu já nehledal, ty polopravd jsou plny,
bulvár to neřeší, ten zajímaj jen blumy.
Pozornost odvádí od důležitých věcí.
Abys snad nehledal, kdo skutečně tu léčí.

Kdo jedů zášť dává v plných hrstích,
za lék to vydává v všelijakých chutích.
Tak jsem se zamyslel, kde najít lepší příklad?
Máš mozek v hlavě své, na to měl bys zvykat.

Hledal jsem v análech, historických knihách.
Co učí dějiny? K poznání to výtah.
A tak jsem odhalil, línii tak jasnou,
kdo hvězdy rozzářil, které rychle zhasnou?

Tyranů dějiny, najdeš v knihách všechny,
jedno maj společný, dav jim cestu klestí.
A tak já poznal jsem, Manasseho, Nera.
Stalina, Lenina – všechny po Hitlera.

(Je to úryvek z mé vlastní tvorby z roku 2013)

"Nero Claudius Caesar Augustus Germanicus byl římský císař pocházející z julsko-klaudijské dynastie a vládnoucí od 13. října 54 až do okamžiku své smrti. Nero byl synem Gnaea Domitia Ahenobarba a jeho manželky Agrippiny mladší. Umírá 9. června 68 n. l.“ Tolik citát z Wikipedie.

Řím byl od své takzvané první republiky organizován způsobem, který měl svobodné občany Říma ochránit před tyranem. Jako pojistka byl vytvořen SENÁT, který volil ty, jenž měli řídit společnost. Tento sněm zástupců ctěných rodin posvěcoval rozhodnutí svým hlavám, které si nad sebou dosadili.

Boj o takzvanou REPUBLIKU – věc veřejnou, byl názornou ukázkou toho, jak je skutečně řízen svět republik i nyní. Různé zájmové frakce a zájmové skupiny si svým finančním vlivem kupovali senátory, aby prosadili vůli svých zájmů a ne vůli lidu, jako celku. Pokud se na dějiny Říma podíváme nezaujatě, tak slovo REPUBLIEK bylo jen označení pro lid, stejně, jako je tomu i dnes. PROSTĚ NÁLEPKA.

Jediným, skutečně důstojným císařem a státníkem celého období, byl AUGUSTUS, který si cestu k moci koupil mnoha sliby a taktikou, mistrnými tahy, jak v senátu, tak v armádě, kdy se z bezcitného 20 letého spratka, kterého nenáviděl kde kdo, stal po patnácti letech svého boje o moc, v roce 28 př.n.l. i lidem respektovaný mocnář. Změna, kterou si prošel, dnes připomíná V.V.Putin. Někteří badatelé dokonce tvrdí, že byl skutečný Putin vyměněn za dnešního ruského GOSUDARA.

Zda k něčemu takovému došlo u Augusta Julia Céasara můžeme spekulovat. U V.V.Putina lze zkoumat staré fotografie a mohu říci, že tam určité nesrovnalosti nacházím. Nestalo by se to poprvé v ruských dějinách a nejenom v těch ruských, že k takové skryté výměně došlo. Dobrým příkladem je IVAN HROZNÝ, kde lze odhalit čtyři různé osobnosti, kdy se před výměnou panovník ztratí ze scény a po čase se objevuje někdo jemu podobný, ale osobnostně absolutně jiný člověk.

Tak konečně přejděme k tomu Nerovi. Ten nahrazuje Claudia, loutku, jenž díky své vysoké inteligenci, přežila až do svého nástupu za císaře. Zvolen byl Claudius právě proto, že byl velmi tvárný a nechtěl vyčnívat z davu. Nástup Nera byl opět obchodem, který měl za úkol, dokončit to, co už započal jeho předchůdce. Co se v římské říši rozšířil za nešvar? Od roku 36 n.l. se skutečně ve velkém rozšířila zpráva o nějakém Kristu, který vstal z mrtvých. Tito jeho následovníci byli velmi nebezpečnou skupinou. Proč? Protože ceasar už pro ně  nebyl tím vtělením samotného nejvyššího MOCNÉHO, toho, kdo má autoritu nad každým, ale stal se v očích mnohých smrtelným člověkem.

Toto zjištění velmi podrývalo autoritu jeho samotného úřadu. Řím se vždy opíral o svou armádu a najednou vojáci, když viděli skutečnou víru Kristových učedníků, začali odcházet z armády. To bylo pro samotnou říši něco velmi problematického. Dalším problémem byla Judská kolonie, ta byla pernamentně ohniskem sporů, jak se samotnou nadvládou Říma, tak se svým pronásledováním Kristových učedníků, kdy stále více tato kolonie zaměstnávala státní instituce římské říše, v četně její oslabené armády.

Od nástupu Tiberia k moci, přes Caligulu a nakonec Claudia se začal projevovat římský systém jako neefektivní. Velmi se rozmohla nemravnost a každý kdo byl u nějaké funkce, dojil státní kasu, jak jen mohl a nastolený efektivní systém, který zavedl Augustus, se začal rozpadat.
Těm, kdo stáli za skutečným řízením došlo, že je potřeba do čela říše prosadit změnu. Tyto skupiny neplánují na pět, deset, či dvacet let dopředu. JEJICH SKUTEČNÉ PLÁNY SE UTVÁŘÍ NA STOVKY LET DOPŘEDU. K těmto svým plánům používají vlastní věštce, typu Vanga, Nostradamus a podobné osoby, kteří dají výklad jejich loutkám, aby jednali tak či tak, protože se jejich barva lejna změnila a to je jistě , projevem vůle bohů, tedy těch, co mají autoritu na mnohými, aby politická marioneta činila kroky, které tato tajná a skrytá moc potřebuje učinit.

Pokud by římský senát nebyl zkorumpovaný, nikdy by si nedosadil nad sebou Caligulu, nikdy by si nad sebou nedosadil Nera. Proč? Protože nebývalo nikdy nic jednoduchšího, než takto utrženého člověka ze řetězu, sprovodit ze světa. Kor v době Říma.

Co sledovala skrytá moc tím, že dosadí Nerona k moci? Věděla o jeho ambicích být DOOR GOD? Ano. Věděla že je Nero megaloman? Ano. Věděla tato skrytá moc, co s ním udělá, když bude jeho psychopacii dána do ruky MOC? Jistě, že věděla. Oni mu našeptávali dávno před tím, než mu tu moc do ruky dali a jejich rada byla vždy pro Nera přínosem! Takže celé kouzlo jejich řízení je v tom, že musí své loutce předložit myšlenku tak, aby po svém odchodu to byla myšlenka samotné loutky, která přece na vše přišla sama. Co se poté stane? Že nemocná bytost sebe sama přesvědčí o své vyjímečnosti. A aby se ji ten pocit ještě umocnil, nabídne se vhodný nepřítel. který jeho genialitu nechápe a ten se stane NEPŘÍTELEM číslo 1. 

Co učinil Nero? Byl velkým stavitelem, který se neohlížel nalevo ani napravo. Neměl například Adolf Hitler ty samé megalomanské ambice? Měl kolem sebe Nero někoho podobného, jakým byl Albert Speer pro Adolfa Hitlera? No to si pište že měl. A proč jsou takoví Speerové vždy nablízku? Protože pouze megalomanská stavba zajistí staviteli nesmrtelnost pro další generace a tak se stane VĚČNÝM.

Jak se Nero choval? Když s jeho plány někdo nesouhlasil, protože on byl přece BOŽSKÝ (ten co měl autoritu nad mnohými), tak se mu nesmělo odporovat. Protože on sám byl velmi labilní, byl mu předložen NEPŘÍTEL, který už byl dávno nepřítelem velké části římské populace. Kdo že to asi tak mohl být? Přece ti, kdo byli mírumilovní, ale neměli jej za BOHA.

Komu tato skupina osob nejvíc vadí?

Nebude to náhodou ta SKRYTÁ MOC, kterou odhalují svým kázáním? Takže co udělá takový vyšinutý, nervově labilní jedinec s velkou AUTORITOU? Nechá si předložit plán, kterým tu chátru zlikviduje a ještě se u toho nic netušící lid dobře pobaví. POKUD ASPOŇ TROCHU ZNÁTE DĚJINY, tak víte o arénách. NĚKDO NENÁVIDĚNÝ MUSEL PŘECE ZAPÁLIT ŘÍM a poddaní, ač tušili PRAVDU, mu v tom byli nápomocni a ještě se u toho dobře pobavili.

Jak se manipuluje s takovou osobností?

Velmi jednoduše. Návodnými otázkami typu: „Tak mne napadlo, zda ten či onen tě nechce připravit o tvůj majestát?“, „Vím jak moc by sis přál, aby se tvé jméno tvá genialita zapsala do historie světa, ale když ty vlastně nemáš kde ten svůj sen realizovat. Představ si, jak by se vše vyřešilo, kdyby ti například křesťané, zapálili Řím? Pak by už žádný problém neexistoval. A TY BY JSI SE STAL VĚČNÝM. Ale to oni nikdy neudělají. Taková škoda. "

Jak si myslíte, že se stal Ochránce Zmatku na Slovensku zapáleným propagátorem celoplošného testování? Jeho emoční vystupování jasně ukazuje, že ON TOMU VĚŘÍ a VĚŘÍ TOMU, ŽE TO BYL JEHO VLASTNÍ NÁPAD, jeho genialita, kterou všechny Slováky ochrání.

Proberte se už Slováci, kteří nevidíte jeho genialitu. ( To byl samozřejmě žert) On skutečně věří a o to je pro vás to nebezpečnější, že test, kterým vás testují je neškodný. Stačilo, aby mu frau Merkel řekla: „Igorku, oni ti tam na SLOVENSKU NEVĚŘÍ, protože všichni podlehli těm tvým oponentům, uvěřili, že to děláš pro kšeft a ještě tvrdí něco o čipech. Já ti tak rozumím, ale neboj u nás máš plné pochopení a naši plnou podporu.“ A co ten nemocný mocí udělá? NAPÍŠE NA SVŮJ FB:“A MÁME 3 MILIÓNY ZAČIPOVANÝCH.“. Pro něj velký vtip, pro kamarády frau Merkel obrovská radost, že se jim plán povedl.

Pokud stále nevidíte, že se tu dějí věci jako přes kopírák, tak si příště napíšeme něco Adolfovi Hitlerovi.

Een gedachte over "Analyse nr. 2 - De zieke geesten van 's werelds heersers - laten we beginnen met Nero om dezelfde afdruk en hetzelfde managementproces te zien dat al 1000 jaar onafgebroken gaande is."

Reacties zijn gesloten.