Rubrika: Vše

Proč byly tyto stránky vytvořeny? Aby pomohly čtenářům pochopit v jakém čase se nacházíme, najít našeho Stvořitele a vytvořit si s ním osobní vztah bez náboženských dogmat, aby to byl On sám, kdo nás poučí ve jménu Jehošuy Krista.

Své případné otázky a témata, kterým byste chtěli rozumět můžete psát do komentářů, nebo na email. Sdílením článků napomáháte šířit porozumění, pro dnešní dobu.

Redakční email: izbible@seznam.cz
Překlady Bible on-line https://obohu.cz/bible/#

Pro ty, kdo hledají PRAVDU a porozumění: „Má-li kdo ucho, ať slyší. Jestliže je někdo určen k zajetí, odchází do zajetí. Jestliže někdo zabije mečem, bude zabit mečem. Zde to znamená vytrvalost a víru svatých.“ (Zjevení 13:9,10)

Těmito to dvěma verši je ukončen velmi důležitý první obraz ze 13. kapitoly Zjevení a je to klíč k pochopení 37. až 39. kapitoly Biblické knihy Ezekiel. Kéž hledáme moudrost….

Pokud budeme uvažovat SELSKÝM ROZUMEM, pak musíme přece pochopit, že určité myšlenky a nápady z hlav těch, kteří jsou vidět a chlubí se, že to oni řídí svět, že to nemůžou být jejich vlastní myšlenky.

19.5.2021 poslal mezi lidi na FB nějaký muž toto prohlášení, které bych rád odcitoval: „Klaus Schwab pro francouzskou televizi v r.2016 řekl: „…v budoucnu využijeme viry k zavedení globálního ID….

Prosím všechny CENZORSKÉ INSTITUCE, VŠECHNY, KDO PROVÁDÍ DOHLED, ABYSTE SE VZÁJEMNĚ INFORMOVALI, protože každý jeden z vás si ponese vlastní odpovědnost za své kroky. Berte to prosím, jako láskyplné varování z mé strany k vám, protože vím, že jste se nechali podvést za jidášský groš, kterým vás platí.

Dnes jsem jako správce skupiny na FB obdržel to, co vidíte na obrázku v úvodu článku. Takže mi dovolte, abych zareagoval touto cestou, protože přímo se vám, VY SATANOVI SLUHOVÉ,….