Rubrika: 1. kapitola

Velké slavnostní shromáždění ve čtvrtek 14.4.2022 po západu slunce. Způsob, jak prokázat svou důvěru k našemu Stvořiteli, JeHoVaH (jehovovi) Bohu, a jak vzdát úctu nebeským Otcem schválenému a pomazanému Králi.

Než vůbec začnu psát o naší účasti na této nejdůležitější události, rád bych předložil co sepsal bratr Martin Krištof Píša k tomuto slavnostnímu shromáždění: „Stále to čiňte na mou Památku“ (Lukáš….