Autor: Martin Maleňák

Preexistence Božího syna.

Byl Kristus v nebesích s Otcem, jako duchovní bytost dříve, než přišel na zem v těle? Toto téma je mezi věřícími hodně diskutováno a předmětem až bratrovražedných sporů. Abychom se dokázali nad touto….

Chléb z nebe

Písmo svaté označuje chléb z nebe jako životodárný elixír života, který oživuje, nebo drží při životě to, co je smrtelné. Náš nebeský Otec dal v době pustinou putujícího izraelského národa….