Autor: Igor Zemánek

Kapitola 22.

. DanielTajemství ukončena, pečetě rozlomeny . . . -22- Daniel se setkává s Králem králů a Pánem pánů . „a uslyšel jsem hlas člověka nad Úlajem, jenž zavolal a řekl:….

Kapitola 23.

. DanielTajemství ukončena, pečetě rozlomeny . . . -23- Modlitba Danielova .    Nyní si rozebereme devátou kapitolu, která nám odhaluje, jak je potřeba přistupovat k Písmu, abychom porozuměli správně proroctvím,….

Kapitola 24.

. DanielTajemství ukončena, pečetě rozlomeny . . . -24- Druhé Danielovo vidění .    Pokud jsou naše modlitby upřímné a se správnou pohnutkou, jsou naším Otcem Jehovou vyslyšeny. Poté Otec učiní….

Kapitola 25.

. DanielTajemství ukončena, pečetě rozlomeny . . . -25- Obnova zbořeného města a rozdělení proroctví na konkrétní události .   „Nechť tedy víš a nabýváš rozhledu: od vyjití slova o….

Kapitola 26.

. DanielTajemství ukončena, pečetě rozlomeny . . . -26- Děti Izraele, Otec Jehova je věrný, vraťte se k němu! Přivítejte Krále! .    Mnohým v dnešním Izraeli je bráněno, jak….

Kapitola 27.

. DanielTajemství ukončena, pečetě rozlomeny . . . -27- Danielův půst, první setkání s Jehošuou .   Dostáváme se do desáté kapitoly Danielovy knihy, abychom pochopili správně, že kniha Zjevení….

Kapitola 28.

. DanielTajemství ukončena, pečetě rozlomeny . . . -28- Svatá říše Římská .   Ještě než započneme rozebírat ‚ustanovený čas‘, tak musíme nejprve pochopit, jak v dějinách došlo k tomu,….

Kapitola 29.

. DanielTajemství ukončena, pečetě rozlomeny . . . -29- Velký Babylon, kdo to je?! .   Pro výklad tohoto proroctví jsme úmyslně zvolili text z PNS z roku 1991 (pozn. ©Svaté….

Kapitola 30.

. DanielTajemství ukončena, pečetě rozlomeny . . . -30- Středověk, doba temna .   Od desátého století se začíná formovat království Velké Británie. Papežský stolec dosazuje své krále. Tito králové….

Kapitola 31.

. DanielTajemství ukončena, pečetě rozlomeny . . . -31- Velká válka rozdělená na dvě části .   Po neúspěšných jednáních s Ligou národů v roce 1816 se započalo s přípravou….

Kapitola 32.

. DanielTajemství ukončena, pečetě rozlomeny . . . -32- Versailleská smlouva 1919 .   Podle této smlouvy musela německá říše platit válečné reparace, které lid dostal na kolena. V Rusku….

Kapitola 33.

. DanielTajemství ukončena, pečetě rozlomeny . . . -33- Ti, jenž opouštějí svatou smlouvu . „vrátí se a rozhorlí se proti svaté smlouvě; tak učiní, ano, vrátí se a bude….

Kapitola 34.

. DanielTajemství ukončena, pečetě rozlomeny . . . -34- Král Severu se stěhuje . „padat budou i někteří z rozvážně si počínajících k pročišťování při nich a k tříbení a….

Kapitola 35.

. DanielTajemství ukončena, pečetě rozlomeny . . . -35- Stalin opakuje Hitlerovy kroky . „i bude nabývat úspěchu až než bude rozhorlení dokonáno, neboť co je určeno, bude uskutečněno;“(Daniel 11:36b)….

Kapitola 36.

. DanielTajemství ukončena, pečetě rozlomeny . . . -36- Daniel odlišuje bývalé krále Severu, abychom pochopili, kdo je ustanoven . „Ale na místě toho bude slávu vzdávat bohu pevností, ano,….

Kapitola 37.

. DanielTajemství ukončena, pečetě rozlomeny . . . -37- Korunovace krále Židů, korunovace papežem .    Než se dostaneme k posledním šesti veršům jedenácté kapitoly, tak ještě odbočíme k tomu,….

Kapitola 38.

. DanielTajemství ukončena, pečetě rozlomeny . . . -38- ČAS KONCE běží už od 28.9.2015! . *** drobná změna 02.08.2021 → vizte v článku a na jeho konci    Co nám….

Kapitola 39.

. DanielTajemství ukončena, pečetě rozlomeny . . . -39- Chazariát má plán, a Satan ještě jedno překvapení… .    Jak jste mohli zaznamenat ve filmech, různých dokumentech, v článcích novin,….