Autor: Igor Zemánek

Kapitola 30.

. DanielTajemství ukončena, pečetě rozlomeny . . . -30- Středověk, doba temna .   Od desátého století se začíná formovat království Velké Británie. Papežský stolec dosazuje své krále. Tito králové….

Kapitola 31.

. DanielTajemství ukončena, pečetě rozlomeny . . . -31- Velká válka rozdělená na dvě části .   Po neúspěšných jednáních s Ligou národů v roce 1816 se započalo s přípravou….

Kapitola 32.

. DanielTajemství ukončena, pečetě rozlomeny . . . -32- Versailleská smlouva 1919 .   Podle této smlouvy musela německá říše platit válečné reparace, které lid dostal na kolena. V Rusku….

Kapitola 33.

. DanielTajemství ukončena, pečetě rozlomeny . . . -33- Ti, jenž opouštějí svatou smlouvu . „vrátí se a rozhorlí se proti svaté smlouvě; tak učiní, ano, vrátí se a bude….

Kapitola 34.

. DanielTajemství ukončena, pečetě rozlomeny . . . -34- Král Severu se stěhuje . „padat budou i někteří z rozvážně si počínajících k pročišťování při nich a k tříbení a….

Kapitola 35.

. DanielTajemství ukončena, pečetě rozlomeny . . . -35- Stalin opakuje Hitlerovy kroky . „i bude nabývat úspěchu až než bude rozhorlení dokonáno, neboť co je určeno, bude uskutečněno;“(Daniel 11:36b)….

Kapitola 36.

. DanielTajemství ukončena, pečetě rozlomeny . . . -36- Daniel odlišuje bývalé krále Severu, abychom pochopili, kdo je ustanoven . „Ale na místě toho bude slávu vzdávat bohu pevností, ano,….

Kapitola 37.

. DanielTajemství ukončena, pečetě rozlomeny . . . -37- Korunovace krále Židů, korunovace papežem .    Než se dostaneme k posledním šesti veršům jedenácté kapitoly, tak ještě odbočíme k tomu,….

Kapitola 38.

. DanielTajemství ukončena, pečetě rozlomeny . . . -38- ČAS KONCE běží už od 28.9.2015! . *** drobná změna 02.08.2021 → vizte v článku a na jeho konci    Co nám….

Kapitola 39.

. DanielTajemství ukončena, pečetě rozlomeny . . . -39- Chazariát má plán, a Satan ještě jedno překvapení… .    Jak jste mohli zaznamenat ve filmech, různých dokumentech, v článcích novin,….