Probuzení do dne 07.06.2024 bylo pro mnohé z nás probuzením s velkým očekáváním, že zažijeme něco podobného, co čteme ve Skutcích apoštolů ve druhé kapitole. Proč?

Spread the love

Bylo nám oznámeno mým prostřednictvím, že nastává vylití Božího ducha na všechno tělo. V prvním století, kdy nastalo to první vylití, se vše projevilo z našeho pohledu okázale, proto jsme toto mnozí očekávali podobně. Jak mi bylo vysvětleno v nočních viděních, má nebeský Otec, JeHoVaH (Jehova) Bůh namysli jinou formu, kterou se má toto vylití projevit. Co mi bylo ukázáno?

Svět mi byl ukázán jako místo, které se podobá rušné silnici, ke kterému přiléhá velké parkoviště. Všude vládl chaos. Ač bylo parkoviště velmi rozlehlé, bylo opatřeno dopravními značkami, které nedovolovaly určitým vozidlům, například kamionům, na parkovišti parkovat. Nikdo tyto dopravní značky nerespektoval. K parkovišti přiléhal něco jako motorest. Majitel si stěžoval, že mu ta auta, která nerespektují dopravní značky a určitá omezení, že mu nedovolují využívat motorest k účelu, ke kterému jej vybudoval.

Obracel se na místní úřady, místní policii, aby to řešili. Nakonec mu nezbylo nic jiného, než zajisti pořádek vlastní moudrostí a vlastním působením. Najal vybrané lidi jako správce, vysvětlil jim jak mají na parkovišti působit. Postupně došlo k tomu, že těm nesprávným vozidlům už nebylo dovoleno na parkoviště vstupovat.

Nejprve z parkoviště postupně odjížděli ti, kteří bránili jiným řidičům zaparkovat. Když se to stalo, byla zbylá auta po parkovišti rozeseta velmi chaoticky. Najednou začaly najíždět vozy různých velikostí a značek. Správci ukazovali jak vozidlo zaparkovat. V jednu chvíli tam bylo několik řidičů, kterým to parkování nešlo. Správci je navedli na parkovací místo tak, že když se parkoviště zaplnilo, byla auta podivuhodně seřazena a uspořádání plně ladilo oku. Byla vidět harmonie.

Vše bylo mnou sledováno ze shora. A když se parkoviště naplnilo, byla tam cítit obrovská Láska Agape.

To bylo první vidění.

A to druhé vidění s tím parkovištěm souviselo. Měl jsem zaměřit svůj pohled na vzniklou harmonii, dokonalé rozestupy, ač to byly vozy skutečně různé, staré značky, nejnovější auta. A dokonalá byla jejich vzájemná vzdálenost. Žádné nevybočovalo.

A byl jsem duchem přiveden ke vzpomínce, kdy jsem vyměňoval škrábadlo pro kočky. To je tvořeno šňůrou dokonale namotanou na sobě, podobně jako je namotaná měděná cívka na motoru. Protože náhradní část tohoto škrábadla byla trochu jiná než ta původní část, musel jsem určitý díl vyjmout, který byl pod tou namotanou šňůrou. Byl jsem fascinován, jak dokonale šňůra k sobě držela. A bylo mi řečeno, že takové pevné vazby jsou cílem uspořádání na parkovišti, které jsem viděl v prvním vidění.

Abych dokázal dnešní vidění pochopit a vysvětlit co je nám odhalováno, museli jsme s mou ženou podstoupit určitou zkušenost. Jak jsme si ukázali v předchozím mém článku, nebeský Otec nám kladl na srdce dát víru na první místo. Pokud bychom nešli vírou a nedali na první místo Boží vůli a zájmy království, mohu se 100% jistotou říci, že by se naše kroky rozešly. Ale abych neodvedl pozornost od vidění, nebudu nyní více zkušenost rozvíjet.

Různé typy vozů symbolizují různé typy osobností (Každý z nás je jedinečný originál). Parkoviště je pak symbolem prostoru, vzájemných pohledů na Písmo v rámci diskuzí o jednotlivých verších. Kamióny jsou lidé, kteří do diskuzí vnášejí spor, působením Božího ducha budou z tohoto duchovního parkoviště postupně vykázáni.

Správci = 144 tisíc. Původně chaotické parkoviště se působením správců postupně proměňuje v místo kde vládne harmonie a řád. Přesně rozmístěná vozidla vytváří obraz pevného provazce. Pohled na stejnou Pravdu muže a ženy může být jiný, neb vnímání světa mužem a ženou je jiné. A přesně toto bylo podstatou naší prožité zkušenosti.

Protože se lidská společnost skládá z mužů a žen, nejednota názorů se zesiluje prostřednictvím rozdílného vnímání muže a ženy. Tak dochází k mnohým výměnám názorů, kdy muž nedokáže porozumět pohledu ženy a žena pohledu muže. Aby se to změnilo, přistoupil nebeský Otec k záměru hovořit nyní o určitých otázkách způsobem, kdy si jednotlivé myšlenky Písma budeme vysvětlovat oběma pohledy, abychom si na nich ukázali, že nás toto rozdílné vnímání může obohatit a nemáme v nich vidět spor a soupeření.

Nakonec jsme pochopili, co nás to mělo naučit a vzniklo z toho slovo ŠÁGI. Proč? Protože je to spojení prvních dvou písmen jména Šárka a posledních dvou písmen jména Igi. Poté jsem měl zkoumat význam tohoto slova. Šag rusky znamená krok a Saggi hebrejsky znamená výborný, grandiózní, velkolepý. Takže nám vyšlo z tohoto spojení dvou slov VELKOLEPÉ KROKY. Ty vnímáme díky myšlenkám, které budeme prostřednictvím dalších článků společně s Šárkou předkládat.

Ať se náš nebeský Otče, Svrchovaný Pane JeHoVaH (Jehovo) děje Tvá vůle k posvěcení Tvého a Synova jména, kde jsi ukryl toto podivuhodné jméno. Ať nám pomáhá Tvůj duch Otče jako pomocník, podobně jako se to dělo v prvním století. Kéž je vše na svědectví Dobré zprávy po celé obydlené zemi, aby mohl přijít podle slibu Pána Jehošuy konec Satanova systému věcí. Amen a amen

S Agape Vaše sestra Šárka a Váš bratr, Pánův otrok Igi. Prostě Šági

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *