Měsíc: Červen 2024

Zamyšlení první – Sabat, den odpočinku

Jak jej vnímá a prožívá má žena a jak Sabatu rozumět pro náš duchovní vzrůst. Žalm 19:8 „Nařízení od Jehovy jsou přímá, rozradostňují srdce; Jehovovo přikázání je čisté, rozzařuje oči.“ . Žalm 119:93,94 „Na….

Berme nedostatek v našem životě za něco důležitého. Berme jej jako projev požehnání. Projev přílišné starostlivosti o naše bratry a sestry může narušit Boží plán, kterým skrze nedostatek potřebuje Otec někoho vyučit.

To, co se nyní pokusím vysvětlit, je POROZUMĚNÍ, které nebeský Otec připustil, aby mohly být vysvětleny myšlenky z nadpisu v článku. Když milujeme bratry a sestry Láskou Agape, hledáme možnosti,….