Být šťastný neznamená být požehnaným. Přesto být POŽEHNANÝM znamená, STÁT SE SKUTEČNĚ ŠŤASTNÝM ČLOVĚKEM. Zamyšlení nad řeckým slovem μακάριος [makarios]

Spread the love

Abychom správně pochopili určitá slova, která čteme v Písmu, musíme z kontextu pochopit, co je za konkrétním slovem ukryto. Překladatelé často volí slova ve svých rodných jazycích, do kterých text překládají podle hloubky svého vnitřního POZNÁNÍ PÍSEM. To způsobuje, že je technicky věta přeložena správně, ale vytrácí se z překladu POROZUMĚNÍ.

Protože byla světu vnucena představa, že Židovští Kristovi učedníci zapisovali texty v řečtině a ne přirozeně ve svém rodném jazyce, tedy hebrejsky, mohl Satan s jejich slovy díky řeckému překladu předložit světu biblické myšlenky zavádějícím způsobem. Z jeho strany to byl velice mazaný trik, na kterém vystavěl SEKTY a VEŠKERÉ NÁBOŽENSKÉ DOMY, JEJICH UČENÍ. Proto dnes mnozí čtenáři chápou myšlenky Písma tak rozdílným způsobem. Je to jako návštěva supermarketu, kde si můžeme koupit desítky různých výrobků od různých dodavatelů, přesně podle našich chutí. Například Kečup.

Základní ingredience, surovina, je stejná, tím je rajče, ale výsledná chuť je ovlivněna přidanými látkami, aby si konzument výrobku vždy pochutnal. Že se přírodní kečup takto znehodnotí a tím se poškodí při dlouhodobém užívání i zdraví konzumenta, nad tím se už nikdo nezamyslí. Proč? Pociťuje štěstí, které ochucené jídlo takovým kečupem přináší.

Samotné slovo μακάριος [makarios] v sobě obsahuje tyto významy:

šťastný, blahoslavený, blažený, požehnaný

Co chceme na této úvaze pochopit? Tento Kristův výrok:

Neustále tedy hledejte nejprve království a jeho spravedlnost, a to všechno ostatní vám bude přidáno.“ .

Slovní spojení NEUSTÁLE TEDY HLEDEJTE NEJPRVE souvisí s hebrejským slovesem יְשֹׁטְט֥וּ (ješotetu), které nacházíme v tomto verši:

A ty, Danieli, ty ta slova utaj a zapečeť knihu až do času konce. Mnozí se budou brodit sem a tam (ješotetu) a pravé poznání se rozhojní.“ .

Hebrejsky verš zní:

veatta danijjel setom haddevarim vahhatom hassefer ad-et kec ješotetu rabbim vetirbe haddaat:“ .

Základem tohoto výrazu je sloveso שׁוּט (šůt). Doslovně – NOŘIT SE AŽ NA SAMOTNÉ DNO. To znamená najít pevnou půdu, po které můžeme kráčet skrze bahno. A to nyní učiníme tím, že si rozebereme přídavné jméno μακάριος [makarios]. Důkladně si vše rozebereme, abychom jej správně pochopili. Mnozí překladatelé začínají Kristovo kázání na Hoře právě tímto překladem:

Šťastní (μακάριος [makarios]) jsou ti, kteří si uvědomují svou duchovní potřebu, protože jim patří nebeské království.“ .

Díky kontextu má být:

Požehnaní (μακάριος [makarios]) jsou ti, kteří si uvědomují svou duchovní potřebu, protože jim patří nebeské království.“ .

Už v tomto článku (zde) jsem tento verš rozebíral. Ale soustředil jsem naší pozornost na trochu jinou část verše. Ti, kdo Písmo zkoumají ví, že tento verš naleznou v 5. kapitole evangelia Matouše. Celá událost se nachází v páté až sedmé kapitole této knihy, proto musíme pozorně sledovat kontext, abychom myšlenku správně pochopili.

Protože mne duch vede, abychom pochopili i to, že evangelia do řečtiny jsou vlastně překlady, ne původní texty, pochopíme vše například z dalšího Danielova verše, kde čteme toto:

Šťastný je ten, kdo zůstává v očekávání a kdo dospěje k tisíci třem stům třiceti pěti dnům!“ .

V hebrejštině zní verš takto:

ašre hamehhakke vejaggia lejamim elef šeloš meot šelošim vahhamišša:“ .

אַשְׁרֵ֥י [ašre(h) H se nevyslovujevychází z původního slova אֶשֶׁר [ešer]:

štěstí, požehnání, šťastný, blažený, být blaze

A nyní se podívejme do kázání na Hoře v hebrejštině:

אַשְׁרֵי עֲנִיֵּי הָרוּחַ כִּי לָהֶם מַלְכוּת הַשָּׁמָיִם:“ .

Když překladatelé překládali z řečtiny slovo μακάριος [makarios], přiřadili mu významově přídavné jméno אַשְׁרֵ֥י [ašre] . Proč asi? Protože být šťastný a být požehnaný, jsou významově dva rozdílné stavy.

To nám pomůže pochopit, že i Daniel 12:12 zní správně takto:

Požehnaný je ten, kdo zůstává v očekávání a kdo dospěje k tisíci třem stům třiceti pěti dnům!“ .

Proč se tím vším tak do hloubky zabýváme? Protože očekáváme naplnění tohoto textu 06.06.2024 po západu slunce. Nečekejme žádný fyzický zázrak, tak to jistě nebude. Jak tomu máme rozumět vysvětlím na konkrétní události, která v ČR právě proběhla.

Nyní předložím i pro ženy, které se často ztrácí v těchto článcích, v jejich myšlenkách, protože nemají analytický mozek, jako my muži, což ale neznamená, že jsou hloupé, či jinak méně inteligentní. Naopak, jsou totiž jako mravenci, kteří jsou instinktivně moudří.

Jdi k mravenci, lenochu; pohleď na jeho cesty a zmoudři. Ačkoli nemá velitele, důstojníka ani panovníka, připravuje si jídlo dokonce v létě; nasbíral si zásoby potravy dokonce o žni.“ .

To dělají ženy. Nepotřebují k této činnosti žádného velitele.

Čtyři věci jsou na zemi nejmenší, jsou však instinktivně moudré: Mravenci jsou lid, který není silný, a přece si v létě připravují potravu;“ .

Aby také i ony pochopily, proč je potřeba POROZUMĚT správně překládanému přídavnému jménu μακάριος [makarios]. Proč? Protože hledáme nejprve Boží království, aby nám bylo vše ostatní přidáno. Myšlenky zapsala pod inspirací má žena Šárka, abych je dále rozvedl:

Co je víc? Šťastným či požehnaným být?

Štěstí:

kolik lidí na světě, tolik štěstí podob má. Jak čas v našem životě vše promění, tak i osobního štěstí mění se podmínky.

Štěstí je na stavu, lidech, věcech závislé. Štěstí mnohé „když„, či „protože“ provází.

Šťastný budu, když lásku budu prožívat, když budu mít co jíst, když nemoc se vyléčí, když vlastní střechu nad hlavou budu mít, když najdu práci dobře placenou, když děti budou studovat, když budu moci vzít rodinu na dovolenou, když strávím v přírodě nějaký ten čas, když budu moci si s dotyčným zavolat, když zpeněžím svou první zakázku, když…, když…., když…

Šťastný jsem, protože mé děti nic netrápí, protože můj partner šťastný je, protože všichni zdraví jsou kolem mě, protože vše v práci daří se, protože víkend začíná, protože…, protože…, protože…

Štěstí je pocitem. Proměnlivým, prchavým, na mnohém závislým. I ta nejmenší starost může pocit štěstí zaplašit.

Požehnání:

jen jednu podobu má.

Stejné je pro všechny, ač světu se to tak nejeví.

Svět posuzuje očima a podle nich, také soudí, kdo požehnání máten má víc než dost, tedy požehnání je v jeho životě přítomno.

Požehnání je vztah s Otcem Jehovou, kdy vlastní ruku mám do Jeho ruky vloženou, tak jako malé dítě nechám se vést, ve všem se na Otce spolehnu.

Když starost dorazí, má Otec pro mne již řešení.

Požehnání není o očima viditelných zázracích. Požehnání je o vedení. I v době nejtěžší, požehnání klid přináší.“ .

Výše uvedený obrázek nám odhaluje vnímání sebe sama, když se cítíme být šťastní. Ti kdo náš život soudí, to vidí často jako kupku hnoje. Proč? Aby člověk dosáhl na pocit štěstí a pochválil sám sebe, viděl před sebou jen kytičky, je tlačen životem a tímto světem k tomu, aby jednal nerozumně a často přitom ublížil druhým. Když pomyslné mety dosáhne, tak po krátké chvíli nastane situace, která jej pocitu štěstí zbaví.

Jak se na naše životy dívá samotný Stvořitel nebe a země, JeHoVaH (Jehova) Bůh?

Takto. Vidí hnůj a vidí i květy. Proč? Protože hnůj je pro skutečné rostlinstvo zdrojem živin. Když ztrácíme pocit štěstí, neznamená to, že ztrácíme požehnání. Naše pády slouží pro naši osobní zkušenost, abychom měli „živiny“ pro naši symbolickou květenu.

Ten, kdo se z pádu poučí, ten vždy duchovně poroste. Proto jsou pro nás tak důležité i naše pády. Kdy porosteme? Když obrátíme svou POZORNOST K OTCI (P). Žádáme o ODPUŠTĚNÍ (O). A zároveň činíme POKÁNÍ (P), protože si v něm uvědomujeme, že jsme selhali a narušili svůj vztah s nebeským Otcem. TO JE POP (OTEC).

S tím přichází VDĚČNOST (V). Začneme si uvědomovat naší nedostatečnost. S uvědoměním nedostatečnosti přichází ÚCTA (bázeň = Ú), protože si uvědomujeme dokonalost, kterou vůči nám nebeský Otec projevil, když připustil náš pád, naší osobní zkušenost. S tou přichází skutečná POKORA (P), KTERÁ NÁM NEDOVOLUJE NIKOHO SOUDIT. Jsme si vědomi vlastní nahoty, vidíme vlastní trám v našem oku. TO JE VÚP (Vyšší učení PRAVDY).

Jak POP, tak VÚP nemohou existovat jeden bez druhého. Vše je spojeno se skutečným ŠTĚSTÍM, které už není závislé na EMOCÍCH, ale na POROZUMĚNÍ, JAK NAPLNIT BOŽÍ VŮLI SMĚREM K NÁM. To potvrzuje tento výrok:

Já totiž dobře znám myšlenky, které zamýšlím vůči vám, je Jehovův výrok, myšlenky o pokoji, a ne o neštěstí, abych vám dal budoucnost a naději. A jistě mě budete volat a přijdete a budete se ke mně modlit, a já vám chci naslouchat.“ .

S tím se nám otevírají dveře do Božího království, když kráčíme po symbolických schodech směrem vzhůru.

POP a VÚP jsou naše schody života. Odhalují nám co sami musíme změnit, kde nás tlačí pata. Zajišťují nám POŽEHNÁNÍ, POKOJ, BOŽÍ MYŠLENKY A SKUTEČNOU NADĚJI.

POŽEHNÁNÍ nám přináší OPRAVDOVÉ ŠTĚSTÍ. Toto skutečné štěstí není zárukou života bez problémů, bez starostí. Na jejich řešení však již nejsme nikdy sami. Tím získáváme KLID a POKOJ. Proč lidé, kteří z pohledu světa mají vše (zdraví, majetek, společenské postavení…) se utápí v depresích, či páchají sebevraždu? Co v jejich životě chybí, když mají vše co svět nabízí? POŽEHNÁNÍ, chybí jim KLID a POKOJ.

A nyní si ukážeme, co se nám odehrává před očima. Porozumíme tomu jenom tehdy, když si uvědomíme, čím je ČR a také Slovensko v dnešním světě jak pro nebeského Otce, tak pro Satana. Nyní proběhlo mistrovství světa v ledním hokeji. Sport je neválečný souboj mezi zeměmi tohoto světa. Nesledoval jsem toto mistrovství, až od druhé třetiny se Švédskem od chvíle, kdy jsem jej měl začít sledovat. Už dávno neprožívám euforii ze sportovních zápasů. Jsou v nich soustředěny vyšší zájmy, které pak často ovlivňují trenéry, rozhodčí i některé hráče.

Kdo sledoval zápas mezi ČR a Švédskem, tak ten mohl vidět, jak byli Švédi tlačeni k vítězství, přesto jim to nepomohlo. Nakonec bylo vítězství dokonalé (7). Tedy 7:3. Pravdivé (3), co tomu říkáme na základě symboliky čísel?

7 + 3 = 10 – týká se celého lidstva

Druhý výsledek se Švýcarskem 2:0. Doslovně PRAVDA (2) o konci KONKRÉTNÍHO CYKLU (0)

2 + 0 = 2 – PRAVÉ SVĚDECTVÍ

Proč finále se Švýcarskem? Protože tato země symbolizuje ŠVÁBA z Joelova proroctví:

Co nechala housenka (migrace v druhé polovině minulého století do takzvaných západních zemí – Evropa, Kanada a USA – operace PAPER CLIP, ZAKUKLENÍ NACISTÉ) , sežrala kobylka (OVLÁDNUTÍ nacisty, jejich potomky, vlády v západních zemích, převzetí moci nad agendami, EU); a co nechala kobylka, sežrala lezoucí bezkřídlá kobylka (ŘÍZENÁ a všemožně PODPOROVANÁ NELEGÁLNÍ MIGRACE do všech zemí, kde potomci nacistů přišli k moci); a co nechala lezoucí bezkřídlá kobylka, sežral šváb. (WEF)“ .

Co bylo oznámeno během mistrovství světa v ledním hokeji? Klaus Schwab (česky Klaus Šváb) odstoupil z vedení WEF (Světové ekonomické fórum v Davosu – Švýcarsko) . Co Šváb svou činností, Greendealem a jeho Velkým Resetem sežral? Ekonomiku. Zde je několik informací, jaké má WEF plány do roku 2030.

Čeho je Švýcarsko dále symbolem? Je to hlavní centrum světového bankovnictví v Basileji. Je to dohled nad všemi centrálními bankami všech zemí světa, které uctívají modlu pro svůj vzájemný obchod, kterým je PETRODOLAR. Ničím nekrytý potištěný papír, či jedničky a nuly vztažené k této měně.

A čeho je Švýcarsko ještě symbolem? CERN = tajný vědecký výzkum kvantové fyziky. To, co se lidstvu podsouvá, že CERN je, už dávno není PRAVDA. A je tu s tím spojeno ještě jedno velice okultní místo, tím je tunel Gotthard propojující cestu mezi Německem a Itálii (fašismus a nacismus – symbolika) . Ten se nachází pod Švýcarskem. Už jsme zapomněli na satanský ceremoniál k jeho otevření?

Čeho je symbolem Praha, hlavní město, před časem protiústavně rozdělených dvou zemí, Čech a Slovenska? Na duchovní úrovni je to fyzický Nový Jeruzalém i s jeho vyvezenými 15.03.2024 modlářskými artefakty. Hlavní modlou je takzvaný OSTATKOVÝ KŘÍŽ, nejsilnější duchovní předmět temnoty. Kým byl vyvezen? Prezidentem Petrem Pavlem. Co jsem oznámil ihned po skončení prezidentských voleb, kdy ještě nezapočalo sčítání? Že ČR si za prezidenta zvolila jeho a že nemáme sledovat jeho výroky, ale činy. Článek je zde.

Tento pán je důležitou figurou v tomto ČASE KONCE a stále nám posílá vzkazy. Jeden poslal právě při tomto mistrovství světa v ledním hokeji. Stalo se to skrze jeho zranění na motorce. Vzpomínáme si na jeho úraz na čele, které si způsobil při návštěvě Uherského Brodu? Jak to zamlouval nejprve holením a pak vyšlo najevo, že si to způsobil při cvičném výstřelu z nějaké pušky? Byl prováděn rituál v té oblasti. Kousek od Uherského Brodu je velké dlouholeté centrum okultismu a byl to vzkaz. Další obdržel při této nehodě na motorce, kde zřejmě opět napodoboval svůj vzor a něco se nepodařilo.

Ač zraněn, přesto pospíchal na hokej, aby tak dal národu najevo, že je s ním a nic jej nezastaví, že splní svůj slib. Jaký? Co ten z dob socialismu? Kdy tady bylo ještě Československo. Ač se to někomu může zdát podivné, nezabýváme se těmi záležitostmi s mou manželkou sami od sebe, ale jak jsme k tomu vedeni nebeským Otcem. Je tu dokonce další svědek, který toto vše mohl pozorovat. Sám jistě vydá ve svůj čas svědectví.

My si musíme uvědomovat symboliku, čím sport pro danou zemi je. Ta symbolika zasahuje do duchovních procesů řízení, jak se to ukázalo v zápase se Švédskem, kde proti české hokejové reprezentaci stáli i rozhodčí, kteří nepískali určité fauly na české hokejisty. Koho měli Švédi na své straně? Pokud by nebylo temným silám v neviditelné oblasti bráněno, dopadl by zápas vítězně pro Švédy.

Když jsem ten zápas sledoval, byl jsem sám, ale byl jsem veden k tomu, že zápas skončí 7:3 a že Sedlák dá 3 góly. Kdyby byl uznán jeho třetí gól, zápas by skončil 8:3. Podobná situace se odehrála v tom nedělním zápase, kde se přihlížející divili, že s duchovním bratrem, se kterým jsme se šli do jednoho penzionu podívat na poslední dvě třetiny finálového duelu, tak se všichni divili, že to neprožíváme. Řekl jsem, že zápas skončí 2:0, že druhý gól padne v powerplay. Opět jsem myslel, ale to už nebylo pod vedením, že Sedlák bude autorem. Proč to zmiňuji? Protože nám je na tom všem ukazováno, co znamená ŠTĚSTÍ a co POŽEHNÁNÍ.

Dnes, to je 27.05.2024, kdy dopisuji tyto řádky, ČR prožívá štěstí. Bylo dosaženo jeho tužeb, protože je to národ hokejistů. Ale to štěstí už zítra začne mizet. Proč? Je to emoční štěstí. Proto nechal nebeský Otec, JeHoVaH (Jehova) Bůh, už v neděli ráno Šárku zapsat tato slova. Je to Žalm pro dnešní dny:

Co vlastně jsem?

Člověk tápající v temnotě. Slepec bez hole. Dítě ztracené.
Mé tělo křehké je, vždyť i hmyzu štípnutí, mé tělo může zahubit.

Tak kde se bere ta naše nadutost? Pýcha a povýšenost? Kdo nám jí podsouvá a proč?

V kom je má jediná záchrana? Kdo mne vyvede z temnoty nejvyšší? Kdo mne zachrání?

O co v našem životě vlastně jde? Kdo o nás losuje a proč?

Dva jsou. Každý z nich zcela něco jiného nabízí. Jeden nám svět k nohám položí, druhý nás ze světa zachrání.

Jeden nám dá vše a vše i sebere. Budeme mít dost, více než dost, budeme mít přebytek, naše jméno bude světem lidí znít, mnohý se nám pokloní, naše pýcha bude růst, a také sobeckost, a ten, kdo nám to nabízí řekne „jen ber, nestojí to skoro nic, teď si užívej, co bude pak, nad tím nebádej“. Však, co přijde pak? Co pak, až vše dle jeho slibu budeme mít? Pak přijde prázdnota, pak přijde nic, neklid a nepokoj, výčitky svědomí, to jediné nám zůstane.

Druhý tichým hlasem nám jednou dvakrát zašeptá „pomohu ti, mně se chyť, vyvedu tě z temnoty„. Nenutí nás, hlas nezvedá. Co přijde pak, když svůj život Mu svěříme? Z pohledu světa nic, stále pro svět budeme „neviditelní“, pro nás však změní se vše, klid a pokoj zavládne v našem životě.

Volba leží před každým z nás.
Volme dobře, již není čas na reparát.
.

A dále přišlo k ní dnes toto slovo, aby jej zapsala:

Celý národ měl tu hru na očích. „Neviděl jsem ji“ jen málokdo může říct. Kdo pochopí, co ti člověče závěrečná hra má říct? Ten, kdo Otce JeHoVaH (Jehovy) zeptá se, ten, kdo touží po Pravdě, ten, kdo na vše hledá u Otce odpověď. Zeptej se, vše dozvíš se, vše podstatné je ukryté v poslední třetině.“ .

2:0 už jsem vysvětlil

A pak přišlo toto slovo:

Prezident=byl to celému národu vzkaz, stojím za vámi, nejsem proti vám. I kdybych padl, či byl povalen, zvednu se a půjdu dal. Ač nezdá se, jen tak nevzdám se, svěřený národ ochráním, z pavučiny zla vyprostím.“ .

Velmi dobře jeho úlohu vyjadřuje sovětský filmový seriál 17. zastavení jara. Mnozí starší si jej vybaví. Zde se musíme vrátit k symbolice, na které je to duchovní vše postaveno. ČR je území, kde byl usazen TUBAL, jeho potomci. Slovensko je místem, odkud se začali rozšiřovat MEŠEKOVI potomci dál na východ. Už jsem o tom psal dříve v mnoha článcích. Cílem Satana je dostat bývalé Tubalovy země, Polsko, Německo, Rakousko, ČR a Švédsko do válečného střetu s Mešekem. Rusko, Srbsko, Maďarsko, Slovensko a Bělorusko.

Toto vše plánují země Velká Británie, Francie a USA, které patřily Magogovým potomkům. Satan zničil vzájemnost tří slovanských bratří, kteří dali symbolický základ městu BRATISLAVA (Sláva bratrů). Proto vše kolem pána Fica. Dnes, to je 27.05.2024 došlo ve Velké Británii k posunu směrem k tomuto konfliktu. Zprávu, že se tak stane jsem obdržel už v pátek 24.05.2024. Vláda v Británii podala demisi, aby hned na počátku července (04.07.2024 symbolika s 04.07.1776, vznik zednářských Spojených států) převzala vládu dnešní opozice, která je jen druhou stranou téže mince, ale nemá problém být u moci, když válka začne. To jsou tajné informace, které obdržel jeden ze skutečných opozičních poslanců britského parlamentu.

Co čteme v symbolice čísel dnešního data?

27 je 2+7 = 9 dále 2 x 7 = 14. Zase můžeme sčítat a násobit. 1 + 4 = 5 a 1 x 4 = 4

To nám sděluje toto:

„Obrácení člověka (9) bude velmi rozdělující prvek (5). S nejvyšší intenzitou (4)“.

Dále to můžeme číst celé takto:

„Pravda (2) ukrytá za dokonalostí (7) tohoto rozdělení (5) je Pravda (2) o konci cyklu (0). Pravda (2) o její intenzitě (4).“

Pokud to budeme číst podle dnů, měsíců a roků, pak získáme tuto informaci:

2+7=9 Obrácení člověka skrze rozdělení společnosti 0+5=5 v čase Konce 2+0+2+4=8

Dále tento den započalo, nebo mělo započít jednání WHO = ohavnost, která působí zpustošení 1290 dní od 09.10.2020 po západu slunce (Covid 19, genová terapie = ZEMŘEL NÁHLE), kde se má projednávat takzvaná pandemická smlouva. Plán k zotročení světa skrze země Magoga. Nevím, zatím jsem k tomu zprávy nesledoval, zda skutečně zasedání započalo. Jak už víme, tak mnoho zemí má se smlouvou problém. Zde má v ČR hlavní slovo prezident. Je možné, že opět uvidíme skutky ač to parlament schválil. Více však pochopíme až z některého z dalších článků.

Krátká zpráva, na kterou jsem narazil:

Český prezident Petr Pavel večer přistál v jordánském Ammánu, kde bude v dalších dnech jednat mimo jiné s králem Abdalláhem II. Vládním letounem přivezl také humanitární pomoc v podobě jedné tuny kojeneckého mléka v prášku, kterou jordánská strana následně distribuuje civilistům v Pásmu Gazy.“ . (skutky, ne slova)

Někdo se vyjádřil, že mu stoupající vlajky nad kluzištěm dali tuto symboliku. Že je to výhra Husitů nad křižáky. Kde modrý klín vytváří symbolický kalich. Je to zajímavý postřeh. Tři hlavní země Anglosasů, Velká Británie, USA a Kanada v této bitvě neuspěly. Což opět symbolizuje změnu. Víme, že Británie by při účasti Ruska a Běloruska asi na MS nebyla, protože hlavní země Mešeka byly ostudně vyřazeny . I to je symbolika, kam svět Satan dotlačil a kdo jsou jeho koně. Přesně podle proroctví, protože on sám je Gog, ze země Magog.

V dalším článku si ukážeme, proč máme slovo šťastný, hebrejsky ešer a řecky makarios, v Písmu nahradit slovem požehnaný. A ukážeme si to na Ester 9:23. Opět důležitá číselná symbolika.

Zaměřujme svou pozornost na to, proč nebeský Otec nechal v minulosti mnohé, jenž povolal k oznamování Dobré zprávy (evangelia) v nevědomosti ohledně svého a Kristova jména. Proč dnes už toto nemůže tolerovat.

Ať je činěna Otče, Svrchovaný Pane JeHoVaH (Jehovo), Tvá vůle, jak v nebi, tak i zde na zemi, aby byla očištěna Vaše svatá jména. Tvé jméno i Beránkovo. Kéž nám dáš svého ducha, kéž jej vyleješ podle Tvé moudrosti a Tvého slibu na celé tělo, aby jsi zmařil plány ničemných, aby národy a jazyky skutečně poznaly, že Ty sám jsi nejvyšší nad celou obydlenou zemí a že jsi na Sionu dosadil Krále. Tvého milovaného Syna, Jehošuu Pomazaného Tvým duchem, olejem jásání. Kéž projevíme ve svých srdcích vůči Vám pravou vděčnost. Kéž roztrhneme ne své oděvy, ale svá srdce, aby přišlo Tvé trvalé Požehnání na celou obydlenou zemi. V Beránkově jménu. Amen a amen

S Agape a v Agape pozdravy, též od bratra a od Vaší duchovní sestry Šárky. Váš bratr, Pánův otrok, Igi