Proč potřebujeme rozlišovací schopnost a moudrost? Ne tu lidskou, ale tu, která sestupuje ze shora. Jak ji získat? Eliša, město, potraty, sůl, medvědice a 42 zabitých výrostků. (část sedmá)

Spread the love

Bratři a sestry, je to dokonalé? Je. Nejenom proto, že jsme v sedmé části, kdy číslo sedm je o dokonalosti a ještě o ní budeme více mluvit, ale proto, že dnešní den, to je pátek 26.01.2024 do západu slunce byl pro mne od probuzení, plný radostných zpráv a rozhovorů. Děkuji nebeský Otče, Svrchovaný Pane JeHoVaH (Jehovo), že jsi mi ukázal, že to co nyní v této sérii článků sděluji, se stává PRAVDOU, která nám dovoluje se k Tobě přiblížit a zároveň duchovně POROZUMĚT Tvému svatému Slovu. Díky Ti vzdávám ve jménu Pána Jehošuy Krista. Amen a amen.

Nejprve jsem obdržel zprávu od jedné sestry, která v ní psala o tom, jak se otevírají duchovní oči těm, kdo z opravdovostí hledají a jak začali příběhy a myšlenky z Písma chápat úplně jinak, než doposud. Pak jsem měl přes hodinu dlouhý rozhovor s bratrem, který zatím nečetl šestou část. Při tomto rozhovoru zopakoval myšlenku sestry, která jako já i on, začíná plně rozumět tomu co říká apoštol Pavel Židům:

Vždyť slovo Boha je živé a vykonává moc a je ostřejší než jakýkoli dvojsečný meč a proniká až k rozdělení duše a ducha a kloubů a jejich morku a je schopné rozeznávat myšlenky a úmysly srdce.“ .

Proč to tak chápeme? Protože otevřením duchovních očí můžeme zapsané příběhy a myšlenky převést do dnešní doby a vidět, jak se všechny naplňují. Kdyby nebylo Boží slovo živé, nebylo by možné načerpat duchovní porozumění, ale byl by vněm jen tělesný odkaz.

Od 14:19 hod. vše probíhalo opět skrze telefon, kdy jsem mluvil s bratry a sestrou, kteří mi sdělovali, co jim nebeský Otec odhalil, když zkoumali některé záležitosti kolem evangelií a Eliši, Eliáše, nebo Joba. V dalších dílech se budu těmito myšlenkami zabývat, abychom byli skutečně povzbuzeni.

S mou milovanou ženou, naší sestrou Šárkou jsem vedl po západu slunce o pět rozhovor na toto téma, abychom se vzájemně povzbudili. V 18:46 hod. mi říká: „Otec mne vede k tomu, abych ti připomenula tu událost s hvězdou, kterou jsme někdy na podzim minulého roku viděli na cestě z Prahy. Už si nevzpomínám o čem to bylo. Jen si vzpomínám, že jsi mi pak koupil na benzínce čokoládu a já byla plně uspokojena. Vzpomínáš si o čem mluvím?“ .

Ano, okamžitě jsem si vzpomenul. Viděli jsme tehdy po cestě na Hradec Králové na konci října na nebi světelné těleso, které zářilo jako hvězda a jakoby šlo před námi. Oba jsme tím byli zaskočeni a chápali jsme, že to má nějaký význam. Duch nám nejprve ukazoval směr, kam máme svou pozornost zaměřit. Nerozuměli jsme těm myšlenkám. Měli jsem o tom mluvit s několika bratry a jednou sestrou, abychom měli proto co se stalo svědky. Nechápal jsem proč je to důležité. 08.11.2023 v 00:42 hod. k nám přišlo Otcovo slovo a v něm bylo toto:

Je jen jedna hvězda na nebi. Jen jedna jemu vévodí. Jen ta jedna jediná ve svých rukách všechno má. Jen ta určí nám, kudy jít a kam. Na tu hvězdu dívej se, až se vše v Tvém životě otřese. (Proč potřebujeme Pána Jehošuu jako vzor-část šestá)

Nezůstane kámen na kameni stát. Vše blíží se, vše je již za rohem. Svět mlčí, nevidí, slepý je, bez očí.(Úvod-část první; sedmá část)

Tápeš, mnohdy nechápeš, máš obavy, abys nesvedl na scestí. Neboj se, vše dozvíš se. V pravý čas, až se současné dění dovrší.(Eliša, město, potraty, sůl, medvědice, 42 zabitých výrostků-část sedmá)

Do bárky usedni, doveze Tě do bezpečí.(Úvod-část první; druhá až čtvrtá část)

Vlna přichází, smete vše, co skryto nebude.(Sepsáno, ale zatím nesmí být odhaleno)

387 ukrytých.(Teprve budu psát, ale už jsem to dříve odhaloval)

Jeremiáš 4. kapitola, čti, hledej v souvětí, ať skryté odhalíš. Je tam vše, vše ukryto, pro cizí oči zakryto. Jedno slůvko postačí jinak pochopit a vše změní se, vše uvidíš, pochopíš.(Eliša, město, potraty, sůl, medvědice, 42 zabitých výrostků-část sedmá)

Na slůvka, souvětí zaměř se. Vzpomeň si na včerejší rozhovor. Kdo byl číšníkem a proč, co jeho postavení dále přineslo. Zdánlivě nespojitelné pospojuj. Pochopíš.(Teprve vysvětlím)

V Jeremiáši 50:15 čti.„:

Kvůli Jehovovu rozhořčení nebude obývána a jako celek se stane opuštěným úhorem. Pokud jde o kohokoli, kdo bude procházet kolem Babylóna, ten bude zírat v úžasu a hvízdne kvůli všem jeho ranám.

Když jsem uslyšel poprvé tato slova, absolutně jsem nerozuměl, co mi tím Otec sděluje. Snažil jsem se pochopit. Vůbec jsem nechápal, jen mlhavý obrys myšlenek. Nakonec jsem od dalšího zkoumání upustil, protože jsem byl veden k jiné činnosti. Úplně jsem zapomněl na toto Otcovo slovo. Až dnes vše do sebe zapadlo i s tím slovem, které mám správně pochopit. Než to vysvětlím, mám připomenout myšlenky z Úvodu série a zaměřit se na Titanik, proč je nám dán jako znázornění.

Dnes nebude článek tak krátký, protože nemohu myšlenky rozdělit. Velmi pozorně je prosím prozkoumejme na modlitbách. Když jsme s mou ženou, mou drahou polovičkou začali rozebírat Otcovo slovo, jeho myšlenky, bylo to v mých ústech jako med. Vše do sebe dokonale zapadlo. Nebeský Tatínek Šárce otevřel duchovní oči, takže ji sám dává porozumění a je pro mne dokonalým protějškem v tom, co potřebuji sdělit. Ona je pro mne tím skutečným důkazem, že vše co předkládám nyní, není marnost, ale skutečnost, která nám zachrání život. Proč je potřeba jít přesně podle kroků, které odhaluji, abychom byli u té jediné „HVĚZDY„. Navázali s nebeským Otcem skutečný vztah a vzájemnou komunikaci.

Když jsme náš večerní rozhovor ukončili modlitbou, stalo se, že jsem začal pociťovat únavu a to sladké se ve mne rozleželo a začalo působit podobně, jak to popisuje apoštol Jan:

A vzal jsem ten malý svitek z andělovy ruky a snědl jsem ho, a v mých ústech byl sladký jako med; ale když jsem ho snědl, v mém břiše způsobil hořkost. A říkají mi: Musíš opět prorokovat vzhledem k lidem a národům a jazykům a mnoha králům.“ .

Následně jsem vyřídil ještě jeden telefonát s jedním bratrem, kde jsme se soustředili na myšlenky z Joba a opět jsem poklekl v modlitbě, aby mi nebeský Otec ukázal a vedl mne skrze vidění, jak s tím vším naložit. Zda mám to vše předložit, nebo uchovat pro sebe samotného. Usnul jsem hlubokým spánkem a nebeský Otec mi ve vidění ukázal Titanik. Stal jsem se součástí filmu s Leonardem De Capriem a seděl jsem v jednom ze záchranných člunů. V tom mne duch vedl k tomu, abych uviděl co se s Titanikem právě děje. Právě se rozlomil a jeho jedna část se potopila. Kdo film viděl, bude si tu scénu pamatovat, protože v té chvíli se zbytek lodi postaví kolmo nad hladinu. Mnozí padají do vody a utopí se. Pak celá loď zajede pod hladinu.

Vidění skončilo. Při probuzení mne Otcův duch okamžitě vedl k tomu, abych prozkoumal to, co je o celé události známo a předložil to i s duchovním porozuměním. Neuvedu všechny detaily, jen ty, které nám odhalují spojitost s tím, co je i v tom, o čem nebeský Otec mluví a co jsem předložil.

Provozovatel – White Star Line (Bílá hvězdná čára) = duchovně – Bílá hvězda určující směr
Uveden do provozu 10.04.1912
11.04.1912 ve 12:30 hod opouští poslední evropský přístav Queenstown (dnes Cobh) v Irsku
14.04.1912 ve 23:40 hod naráží na ledovec. Bezpečná plavba trvá bez 20 minut 3,5 dne
15.04.1912 ve 02:20 hod se potápí. Doba než se potopí trvá 160 minut
Kapacita lodi i s posádkou 3.502 osob
Kapacita záchranných člunů 1.178 osob, počet člunů 20.

Z různých šetření a zkoumání, analýz, potopení se k Titaniku vyplývá, že oficiální verze příběhu je jiná, než vše skutečně proběhlo. Tato vyšetřování jsou označována za konspiraci. Je to podobné událostem z 11.9.2001, kdy se nám stále snaží namluvit, že dvě letadla zničila tři budovy, kde každá jedna byla navržena tak, aby vydržela náraz ne jednoho letadla, ale dvou a nedošlo k jejich zřícení. Nikdo na vrcholu pyramidy moci, soudci, media nechtějí přijmout předložená fakta o nanotermitu, kterým disponoval v té době jediný tým specialistů v amerických vojenských složkách.

Nikdo z oficiálních míst nezkoumá všechny podivnosti, že to sloužilo ke změně politiky USA skrze zákon, jenž se nazývá Patriot ackt. Že na tomto příběhu vystavěly Spojené státy svou vojenskou agresi proti zemím, jako je Irák, Afganistán, Sýrie, Libye, Egypt, Tunis a podobně a nazvaly to Spojené státy Arabským jarem. Co tyto dvě události spojuje, Titanik a 11.9.2001? Vyplacení peněz skrze pojistné plnění, kdy obě události finančně pomohly vlastníkům zasažených těmito událostmi.

Co tedy zjistila neoficiální vyšetřování? Že byl Titanik záměrně naveden do oblasti ledovců. Použité kormidlo nedovolilo manévrovat s lodí. Některé významné osobnosti zrušily svou účast těsně před naloděním. Hlavně jím byl J.P.Morgan, který celý projekt financoval a na pojistném plnění se dobře zahojil. Mám jen sdělovat to, k čemu mne vede Otcův duch, abychom viděli duchovníma očima podobnost, jenž se nachází v Písmu a jak vše zapadá do dnešní plavby, dnešního symbolického „Titaniku“, na kterém máme pochopit, že vše co se děje není náhodný proces, ale součást splňování proroctví, které se naplňují duchovně a zároveň i fyzicky.

Máme si všímat časových údajů, jejich délky a srovnat s tím, co čteme například v 11. kapitole knihy Zjevení hned na počátku, ale i uprostřed. Nyní není čas na vzájemné antipatie, pokud je někdo ke mne má i toto mám zdůraznit, protože dnes 27.01.2024 po probuzení ke mne přišlo Otcovo slovo, protože se jej stále dotazuji, zda mám něco udělat, či ne:

Volej z plného hrdla; nezdržuj se. Pozvedni hlas jako roh a pověz mému lidu o jeho vzbouření a Jákobovu domu o jeho hříších.“ .

Toužím nad někým panovat? Chci od Vás peníze, Vaše majetky, bratři a sestry? A přesto jsou tací, kdo toto o mne tvrdí. Zamysleme se nad tím prosím, proč se někdo uráží a vytváří pak v sobě zášť. Jsou to slova, která k nám plynou, nebo jsou to myšlenky, které o nás vypovídají, že nejednáme správně? Stále si bez Otcova vedení vytváříme vlastní domeček z karet a když jsme konfrontováni s Pravdou, začne se nám bořit. Místo radosti a jásání, že můžeme jít správnou cestou v Pravdě, začneme se na konkrétního člověka zlobit a když to v sobě hezky živíme, tak i nenávidět.

Přestaňme už konečně takto nesmyslně uvažovat. Proč? JSME JENOM PRACH NA MISKÁCH BOŽÍCH VAH. Jde o život nejenom náš, ale i našich rodin, našich blízkých, které milujeme. Nechci odbočovat od tématu, ale mám to sdělit. Jeden bratr mi před časem oznamoval, jak mne několik osob nenávidí a šíří o mne lži. Pak se mne ptal: „PROČ TO ŘÍKAJÍ? DOKONCE TI, KTEŘÍ TĚ OSOBNĚ A ANI JINAK NEZNAJÍ?“ . Začal jsem se smát a řekl jsem mu: „Vzpomeň si, kolikrát jsi mě ty sám nenáviděl a byl jsi na mne naštvaný, nebo to není pravda?“ . Zamyslel se a pak odpověděl: „Ano, to je pravda.“ . Tak čemu se divíš, jsem mu odpověděl.

Mohl bych uvést více příkladů, ale já sám si vzpomínám na dřívější dobu, kdy i mne toto postihovalo, než jsem pochopil co znamená ČINIT BOŽÍ VŮLI a ne tu vlastní. Mám být za špatného Satane? Ptám se tebe, protože vím, že sleduješ co sděluji a s námi tuto hru hraješ. AŤ SE TAK STANE, KDYŽ TO BUDE PRO BOŽÍ, OTCOVU SLÁVU!!!

Co čteme v Jeremiáši 4. kapitole, kterou jsem měl důkladně prozkoumat a v ní hledat odpověď?:

Chceš-li se vrátit, Izraeli, je Jehovův výrok, můžeš se vrátit dokonce ke mně. A jestliže kvůli mně odejmeš své ohavnosti, pak nepůjdeš jako uprchlík. A jestliže jistě odpřisáhneš: Jakože je Jehova živý v pravdě, v právu a ve spravedlnosti!, potom si v něm opravdu budou žehnat národy a budou se v něm chlubit.“ .

Takže k těm podobnostem času. Titanik plul bezpečně po Atlantiku, po moři 3,5 dne než ztroskotal. Zde jsou jako odpověď tyto texty:

Podle počtu dnů, kdy jste vyzvídali v zemi, čtyřiceti dnů, den za rok, den za rok, čtyřicet let se budete zodpovídat ze svých provinění, jelikož musíte poznat, co to znamená, když se odcizím.“ .

A vyplníš je. A v druhém případě si lehneš na pravý bok a poneseš provinění judského domu čtyřicet dnů. Den za rok, den za rok jsem ti dal.“ .

Tři a půl roku je 42 měsíců, proto musíme číst s POROZUMĚNÍM:

A byl mi dán rákos podobný prutu, když řekl: Vstaň a změř Boží chrámovou svatyni a oltář a ty, kteří v ní uctívají. Ale nádvoří, které je vně chrámové svatyně, to zcela vyvrhni a neměř je, protože bylo dáno národům a budou nohama pošlapávat svaté město dvaačtyřicet měsíců.“ .

Co je svatým městem? Duchovní Jeruzalém, kam patří duchovní nevěsta jenž se vydává za svého manžela, Pána Jehošuu Krista. Tato nevěsta je tvořena dokonalým tělem, tedy spojením muže a ženy, jak to plánoval nebeský Otec na počátku, když stvořil Adama a Evu. A těchto těl je 144 000. Spolu s touto nevěstou toto město tvoří družičky. Těch není omezený počet.

Jak sám Pán Jehošua říká, polovina je rozvážných a polovina pošetilých. Včera se mne ptal jeden bratr, proč vím, že on patří do chrámu, kde je skutečně uctíván nebeský Otec a také skutečný Beránek, Pán Jehošua Kristus. Vždyť on se tak necítí. Je nedokonalý. Jak by mohl splnit požadované měřítko? Zeptal jsem se jej: „CO JE TÍM MĚŘÍTKEM?“ . On odpověděl, že vlastně neví. Pak jsem se jej zeptal: „TOUŽÍŠ SE NECHAT VYUČIT NEBESKÝM OTCEM? CHCEŠ ČINIT JEHO VŮLI A NE SVOJI?“ . Odpověděl: „ANO.“ . Poté jsem mu položil otázku? „CO MUSEL PÁN JEHOŠUA DOVOLIT, ABY PLNIL OTCOVU VŮLI?“ . Odpověděl: „NO MUSEL SE NECHAT NEBESKÝM OTCEM VYUČIT.“ . Na to jsem mu položil další otázku: „UŽ VÍŠ CO JE TO TO MĚŘÍTKO, TEN MĚŘÍCÍ RÁKOS?“ . Odpověděl: „Aha, tak to tak bude.“ .

Co Vy, kdo čtete? Jste součást chrámu? Nebo jen pošlapáváte nádvoří svatého města? Nemá být každý, kdo toto činí vyvržen? Není to proto, že nemůže být ani změřen, protože si dělá co chce, ne jak si přeje Otec, ale jak si přeje on sám? Opět si připomeňme co říká samotný Král:

Ne každý, kdo mi říká: Pane, Pane, vstoupí do nebeského království, ale ten, kdo činí vůli mého Otce, který je v nebesích.“ .

Čí vůli naplňujeme, pokud se nenecháme samotným nebeským Otcem, JeHoVaH (Jehovou) Bohem vyučit? A opět nám náš Král, náš Beránek sám odpovídá:

Jste ze svého otce, z Ďábla, a přejete si činit žádosti svého otce. Ten byl zabijákem, když začal, a nestál pevně v pravdě, protože v něm pravda není. Když mluví lež, mluví podle své vlastní povahy, protože je lhář a otec lži.“ .

Kdo nás přivádí k nenávisti, když je nám bořen PRAVDOU náš domeček víry postavený z karet? Co znamená MIJET SE CÍLEM? Není to dokonalý význam slova hřešit? Zjistěme si to sami přímo v hebrejštině, z jakého základu překládané slovo hřích vychází. Pak pochopíme apoštola Jana když píše:

Kdo hřeší, pochází z Ďábla, protože Ďábel hřešil od počátku. Proto byl Boží Syn učiněn zjevným, totiž aby rozbil Ďáblova díla.“ .

Naplnit vzor, kterým je sám Pán Jehošua Kristus není až tak těžké, pokud jako on se necháme vyučit nebeským Otcem, ale Satan bude stále bojovat všemi prostředky, manipulovat naší mysl, vkládat do ní myšlenky, jako to udělal Kainovi, který pak zabil svého bratra, ABY SE NÁM TO NEPODAŘILO!!!!

Není snad Králem řečeno?:

A tak Jehošua řekl dále Židům, kteří mu věřili: Jestliže zůstanete v mém slovu, jste skutečně moji učedníci  a poznáte pravdu a pravda vás osvobodí.“ .

Chceme být osvobozeni? Tak proč se neradujeme, když se setkáme s PRAVDOU, ale jsme na toho, kdo ji přináší ne jako tvůrce, ale jako oznamovatel, TAK PROČ JEJ NENÁVIDÍME? Nejsme pak skutečně z ďábla, nestal se naším duchovním otcem?

Kdo může 42 měsíců uctívat v chrámu? Družičky? Vždyť ty spí svým plnohodnotným duchovním spánkem, protože se jim zdálo, že se ženich opozdil. Reagovaly družičky na oznámení z jara minulého roku: „ŽENICH JE ZDE!“ . Ještě více nenávisti a ještě více pomluv k oznamovateli. Co nebeskému Otci zbylo učinit? Musel duchovní město Jeruzalém i spolu s chrámem podruhé zničit. Přesně po 42 měsících od oznámení:

Potom jsem viděl jiného anděla, jak sestupuje z nebe, s velkou autoritou; a země byla osvětlena jeho slávou. A zvolal silným hlasem a řekl: Padl! Velký Babylón padl a stal se obydlím démonů a místem, kde se ukrývá každý nečistý výpar, a místem, kde se ukrývá každý nečistý a nenáviděný pták!“ .

Pád byl duchovní a přesto fyzický, ale kdo jej mohl vidět? Jen ten, kdo se začal nechávat nebeským Otcem vyučit. Mnozí však následně chtěli vidět toto:

Proto v jednom dnu přijdou jeho rány, smrt a truchlení a hladomor, a bude úplně spálen ohněm, protože Jehova Bůh, který jej soudil, je silný.“ .

Šli si za svou prací, svou cestou svobodné vůle. Na co nedosáhli, dokonce ti, jenž Otec vybíral jako nevěstu? Nedosáhli na měřící rákos. Tak se muselo stát to, co postihlo Titanik, že narazil do ledovce a byl jím tam naveden úmyslně. Co se stalo duchovnímu Jeruzalému, jenž je duchovním Titanikem? Zamrzlo mu srdce, protože mu byl odňat duch a nechal se vést společností, jenž provozuje tento duchovní Titanik a její jméno je: „White Star Line (Bílá hvězdná čára) = duchovně – Bílá hvězda určující směr“ .

Za jakou hvězdou šli a stále jdou ti, kdo se na tomto Titaniku vezou? JE-SUS (JEŽÍŠ), KTERÝ MÁ VÝZNAM JEHOVOVO PRASE A JE VÝTVOREM, UMĚLÝM VÝTVOREM, SATANA. A co jsme uviděli na obloze s mou ženou Šárkou v čase nárazu duchovního Titaniku do ledovce srdcí? Umělou hvězdu, která šla před námi a měli jsme o ni uvažovat. Že stejnou hvězdu Satan vytvořil astrologům, ze kterých pak udělal tři krále, přitom to byli esoterici. Vedl je do Betléma? Nebo je vedl za Herodem Velikým, aby věděl, že se narodil Jehošua a on jej mohl nechat zabít?

Nebylo nám v tom čase oznamováno, že jsou zde nějaké duchovní lodičky, do kterých musíme nasednout? Stačí si pročíst podzimní články z roku 2023. První myšlenka, které jsme nerozuměli, když nám byla hvězda ukázána za úplňku 28.10.2023 byla ta, že mám hledat v písni Daniela Landy Zlatý drak. Text najdeme zde. Zpívá se tam:

„Když tomu věříte
Pohleďte do oblak
Hvězdu spatříte
A s ní objeví se drak

Jasná Hvězda Panny
Znova otevírá brány
Dávné říše Zlaté číše

Proč právě toto? Protože to souvisí s tím, co čteme v 2. Královské jak jsem chtěl, abychom nad textem sami uvažovali v modlitbě a s prosbou k nebeskému Otci, aby nám dal duchovní porozumění pro tuto část Písma, protože se musí tento příběh naplňovat duchovně i dnes, aby byl živým slovem:

Když se k němu vrátili, bydlel v Jerichu. Potom jim řekl: Neříkal jsem vám: Nechoďte? Časem řekli muži z města Elišovi: Hle, poloha města je dobrá, právě jak můj pán vidí; ale voda je špatná a země působí potraty.“ .

Jaké město muselo být zničeno na jaře 1453 př.n.l., když Hošea, syn Nůnův, nazýván Mojžíšem Jehošua překročil s Izraelem Jordán? Bylo to Jericho, které stálo v cestě do zaslíbené země a muselo být zničeno. Jak? Tím, že sám nebeský Otec mu strhl hradby a byla tam jedna žena, prostitutka Raab (Rachab). Ač smilnila tělesně, její duchovní smýšlení bylo podobné Jehošuovi, synu Nunovu a Kalebovi. Je potřeba číst knihu Jozue s duchovníma očima.

Smilstvo, kterého se mnozí dopouští je duchovní. Jak se to děje? Tím co sdílíte. Jak s obdivem sledujete různé protesty, jak milujete krále Severu a těšíte se, až projde a zaplaví fyzicky mnoho zemí a přitom už prošel Vaší myslí, Vašim srdcem a duchovně Vás pohltil. Jemu jste vzdali čest a slávu, ne Pánu Jehošuovi, natož svému Stvořiteli, JeHoVaH (Jehovovi) Bohu. Urážíte se, že jsem Vám to takto otevřeně oznámil? Protahuje se Vám obličej při těchto slovech? Není to proto, že nebyla Vaše duchovní oběť Bohu přijata se schválením, tak jak se to stalo Kainovi? Já jsem jen OZNAMOVATEL.

Přesto Vás bratři a sestry prosím, poslechněte co nám říká samotný PŮVODCE, JEHOVAH VOJSK!!!:

Chceš-li se vrátit, Izraeli, je Jehovův výrok, můžeš se vrátit dokonce ke mně. A jestliže kvůli mně odejmeš své ohavnosti, pak nepůjdeš jako uprchlík.“ .

Pokud se ztrácíte v myšlenkách a nechápete smysl toho všeho, prosím, jděte k Otci v modlitbě a začněte číst od znova a tak dlouho, abychom pochopili smysl toho všeho. Před očima se nám dějí věci na duchovní úrovni a jsou vidět v projevech tohoto světa. Jak je uvidíme, když nebudeme mít oči k vidění a uši ke slyšení?

Chcete dopadnout stejně jako rodina, na kterou se čekalo? Dokonce celé nebe na tu událost čekalo a ona při nalodění na člun spadla do symbolického Atlantiku? Kde proběhl jejich křest? Někde v bazénu, hezky v teple, nebo právě v Atlantiku, aby vše dávalo hluboký duchovní smysl? Vylezeš Josefe Štěpánku už konečně z toho moře do záchranného člunu a pomůžeš tak i své domácnosti, aby byla zachráněna?

Neřekl sám JeHoVaH (Jehova) vojsk skrze svého pomazaného Samuela Saulovi toto?:

A Samuel dále řekl: Nebylo to tak, když jsi byl ve svých vlastních očích maličký, že jsi byl hlavou izraelských kmenů a Jehova tě pomazal za krále nad Izraelem?“ .

Chceš stejné zavržení? Má si nebeský Otec najít náhradu? Sám mu odpověz, MÁŠ SVOBODNOU VŮLI!!! Jsi jediný, který má být konkrétně označen bratře. Ty symbolické duchovní vrata, která mají být otevřena pro záchranu mnohých, ty musí otevírat dva. A protože to je největší úkol, který je nyní člověku dán, tak Tě nebeský Otec pokořuje veřejně, tak jako se to stalo Saulovi. Co jsi ztratil, když jsi se sám ve svých očích vyvýšil? Nebyla to víra? Nepřestal jsi důvěřovat nebeskému Otci, že pro něj není nic nemožné? Že když poslal Abrahama obětovat svého syna Izáka, že měl plán, aby Izák nezemřel? To není živý příběh, živé slovo? Až si to přečteš, pak to předlož nebeskému Otci, JeHoVaH (Jehovovi) Bohu a dej mu odpověď. Pokud jsi ochoten dokončit vše, k čemu jsi byl povolán, zopakuj veřejně toto:

Už ne před svou ženou, ta musí jít ve Tvých šlépějích, ale před celým světem. Jak? Až se očistíš, sám nebeský Otec Ti to řekne. Kéž se rozhodneš správně bratře. Jsme nic, jen prach. Sleduj, aby jsi pochopil, jak dlouho trvalo Titaniku, než šel ke dnu. Kolik je 160 minut od nárazu na ledovec dní? Ty znáš datum nárazu. Znáš i dobu, kdy se stane to, co jste se svou ženou chtěli vidět tělesně a ono to probíhalo duchovně a Vy jste si nepovšimli, že jste ze člunu vypadli, když byl spouštěn na hladinu symbolického Atlantiku. Přemýšlej proč Vám při křtu v Atlantiku nebyla taková zima jako mi, co Vám tím bylo ukázáno?

Takže k čemu byl přirovnán duchovní Jeruzalém, který musel být po 42 měsících zničen? Byl přirovnán k Jerichu. Aby bylo Jericho opět vystavěno, muselo dojít k tomuto:

Za jeho dnů vystavěl Chiel Betelský Jericho. Jeho základ položil za cenu pozbytí svého prvorozeného Abirama a za cenu pozbytí svého nejmladšího, Seguba, zasadil jeho dveře, podle Jehovova slova, jež mluvil prostřednictvím Jozua (Hošey – Jehošuy), syna Nunova.“ .

Prvorozený Abiram = Pán Jehošua
nejmladší Serug = olivovníky

Zde je pečeť, že to co čteme v příběhu s Elišou má duchovní pokračování v dnešní době. Co si mysleli muži toho města?

Časem řekli muži z města Elišovi: Hle, poloha města je dobrá, právě jak můj pán vidí; ale voda je špatná a země působí potraty.“ .

Netvrdíte náhodou, že jste městem, které je dobré, ale vody které pijete působí potraty? Kolik Vašich duchovních dětí už po těch Vašich špatných vodách zemřelo? Co jsou vody v duchovní symbolice? JE TO POZNÁNÍ, ALE TO NENÍ POROZUMĚNÍ!!!! Co musel Eliša učinit?

A tak řekl: Doneste mi malou novou misku a dejte do ní sůl. Donesli mu ji tedy. Nato vyšel ke zdroji vody a hodil do něho sůl a řekl: Tak řekl Jehova: Já činím tuto vodu zdravou. Už z ní nevzejde smrt ani nebude působit potraty.“ .

Co říká Pán Jehošua o svých skutečných následovnících?

Jste sůl země; jestliže však sůl ztratí svou sílu, jak se její slanost obnoví? Již není použitelná k ničemu jinému, než aby byla vyhozena a lidmi pošlapána.“ .

Jak se Vaše slanost obnoví? U nebeského Otce však není nic nemožného pokud budeme naslouchat co nám říká:

Tak řekl Jehova vojsk, Bůh Izraele: Napravte své cesty a svá jednání, a já vás chci nechat přebývat na tomto místě.“ .

A nyní si řekneme něco o Elišovi. Kým byl? Byl nejmladším v domácnosti svého otce. Kdo jej povolal, aby následoval Eliáše? On sám? Tak si to připomeňme:

Jehova mu nyní řekl: Jdi, vrať se na cestu do damašské pustiny; a vejdeš a pomažeš Chazaela za krále nad Sýrií. A Jehua, vnuka Nimšiho, bys měl pomazat za krále nad Izraelem; a Elišu, syna Šafatova z Abel-Mecholy bys měl pomazat za proroka místo sebe.“ .

Byl to sám Svrchovaný Pán JeHoVaH (Jehova), Stvořitel nebe a země. To On rozhoduje, kdo se stane Jeho prorokem a kdo bude pomazán Jeho duchem. Proč tedy toto nechceme pochopit, že si tuto službu nevybírá nikdo sám od sebe? Můžeme ji ze svobodné vůle odmítnout. Pokud odmítneme, naše slanost vymizí. Což jste to neudělali? Bratře Josefe Štěpánku? Neodmítl jsi svobodně to, k čemu jsi byl povolán?

Jak reagoval Eliša na své povolání?:

Vyšel tudíž odtamtud a nalezl Elišu, syna Šafatova, jak orá s dvanácti spřeženími před sebou, a on s dvanáctým. Elijáš tedy přešel k němu a hodil na něho svůj úřední oděv.“ .

Co znázorňoval Eliášův úřední oděv? Božího ducha. Proto nebylo potřeba slov: „POJĎ, NÁSLEDUJ MNE!“ . Stále nevidíš bratře Štěpánku? Kdo ti řekl, že se máte nechat pokřtít v Atlantiku? Že se to má stát přesně jako se to stalo? Člověk, Igor Zemánek, Šárka Zemánková? Jak na přehození pláště Eliša reaguje?

A tak nechal býky a rozběhl se za Elijášem a řekl: Dovol mi, prosím, políbit otce a matku. Potom tě chci následovat. Řekl mu tudíž: Jdi, vrať se; vždyť co jsem ti udělal?“ .

Co jsem Ti bratře Josefe udělal, když jsi se rozhodl, že ihned nebeského Otce neposlechneš? Co jsem Vám ostatním udělal, když jste se rozhodli, že se nebudete sytit u Božího stolu? Dokonce co Vám udělal sám nebeský Otec, když jste se rozhodli, že se půjdete rozloučit se světem, který tak milujete? Bránil jsem někomu? Bránil Vám v tom nebeský Otec? Nebyla to Vaše svobodná vůle, kdo rozhodl?

Vrátil se tedy od jeho následování a potom vzal spřežení býků a obětoval je a na nářadí býků jejich maso uvařil, a pak je dal lidem, a ti pojedli. Poté vstal a šel za Elijášem a začal mu sloužit.“ .

Když se Eliša konečně rozloučil s tímto světem, musel obětovat a vše co měl dát lidem kolem. Teprve poté byl schopen následovat Eliáše. Chápeme duchovně? Je pro nás tento příběh živý? Nebo je to jenom nějaká mrtvá, tělesná vzpomínka zapsaná do knihy? Musíme se ptát sami sebe, nikdo za nás toto nezodpoví.

Koho předobrazoval Eliáš? Nevíme, nebo to chápeme? Proč se Jana Křtitele všichni ptali?

A zeptali se ho: Co tedy? Jsi Elijáš? A řekl: Nejsem. Jsi Ten Prorok? A odpověděl: Ne!“ .

A proč se jej farizeové a další na to dotazovali?

Pohleďte, posílám vám proroka Elijáše před příchodem toho velikého a bázeň vzbuzujícího Jehovova dne.“ .

Nebyl jím sám Pán Jehošua? Pokud ano, pak Eliša předobrazuje koho? Co dostal Eliša, když byl před ním Eliáš pozvednut do nebe, aby začal jednat jako prorok a ne jenom následovník?

A jakmile přešli, stalo se, že Elijáš řekl Elišovi: Požádej, co bych měl pro tebe udělat, než budu od tebe vzat. K tomu Eliša řekl: Prosím, aby mi připadly dva podíly na tvém duchu.“ .

Co mu na to Eliáš odpovídá?

Na to řekl: Požádal jsi o obtížnou věc. Jestliže mě uvidíš, až budu od tebe vzat, stane se ti tak; ale jestliže ne, nestane se to.“ .

Viděl Eliáše jak byl vzat? Viděl. Dostal dva podíly ducha? Dostal. Na čem to vidíme? Dvakrát Eliša musel projít Jordán. Poprvé s Eliášem a podruhé:

Nato zvedl Elijášův úřední oděv, který z něho spadl, a šel zpět a stál u břehu Jordánu. Potom vzal Elijášův úřední oděv, který z něho spadl, a udeřil vody a řekl: Kde je Jehova, Bůh Elijášův, ano On? Když vody udeřil, tehdy se postupně rozdělily tímto směrem a oním směrem, takže Eliša přešel.“ .

To je první důkaz, že jej měl a na něm ti, kdo jej sledovali pochopili:

Když ho na nějakou vzdálenost viděli synové proroků, kteří byli u Jericha, začali říkat: Elijášův duch se usadil na Elišovi. Přišli mu tudíž vstříc a klaněli se mu k zemi.“ .

Dalším důkazem je to, co oba učinili, jak Eliáš, tak Eliša. Vzkřísili koho? Dvě děti. Kým jsme? Jsme Boží děti za předpokladu, že dovolíme, aby nás sám nebeský Otec vyučil a přivedl ke Kristu. Kdy Eliša křísí podruhé?

Poté Eliša zemřel a pohřbili ho. A s příchodem roku pravidelně přicházely do země záškodnické tlupy Moabitů. A když pohřbívali jednoho muže, stalo se, že tu najednou uviděli záškodnickou tlupu. Ihned muže hodili do Elišova pohřebního místa a odešli. Když se muž dotkl Elišových kostí, okamžitě ožil a postavil se na nohy.“ .

Není to tak, že když dva olivovníky vstanou, že způsobí oživení těch, kdo se stali mrtvou krví jenž je mořem lidstva?

Ti mají autoritu zavřít nebe, aby za dnů jejich prorokování nepršelo, a mají autoritu nad vodami, aby je změnili v krev a aby stíhali zemi všemožnými ranami, kdykoli si přejí. A až dokončí své svědectví, divoké zvíře, jež vystupuje z propasti, povede s nimi válku a zvítězí nad nimi a zabije je.“ .

A druhý vylil svou misku do moře. A stalo se krví jako z mrtvého člověka, a každá živá duše zemřela, ano, všechno v moři.“ .

Eliša, jeho dva podíly nám odhalují úlohu dvou olivovníků. Až nastane toto:

A ti z lidí a kmenů a jazyků a národů se budou dívat na jejich mrtvoly po tři a půl dne a nedají jejich mrtvoly uložit do hrobky. A ti, kteří bydlí na zemi, se nad nimi radují a těší se a budou jeden druhému posílat dary, protože ti dva proroci trýznili ty, kteří bydlí na zemi. A po třech a půl dnech do nich vstoupil duch života od Boha a postavili se na nohy, a na ty, kteří je spatřili, padl velký strach.“ .

Až to symbolické mrtvé moře lidstva, jenž se stalo mrtvou krví uvidí, že došlo ke vzkříšení, dostane strach. Proč? Aby činilo pokání a mohl vzniknout velký zástup. Podobně jako Eliša musel zemřít, aby mrtvý muž ožil, musíme zemřít i my, dva olivovníky, 144 000 a rozvážné družičky a nebýt dáni do hrobů, aby pochopili, že naše vzkříšení nastalo, aby se naplnilo slovo Pána Jehošuy, když říká:

Jehošua jim odpověděl a řekl: Přestaňte mezi sebou reptat. Nikdo ke mně nemůže přijít, pokud ho nepřitáhne Otec, který mě poslal; a chci ho vzkřísit v posledním dnu.“ .

Není už konečně čas přestat reptat? Dovolit nebeskému Otci, aby nám On sám otevřel duchovní oči? Vždyť od 27.1.2024 se děje to, co čteme v Danielovi 7. kapitole:

Díval jsem se tehdy dál kvůli zvuku velikášských slov, jež mluvil ten roh (král Jihu); díval jsem se dál, až bylo zvíře zabito a jeho tělo bylo zničeno a bylo vydáno hořícímu ohni.“ .

Kdo chápe co se děje v Texasu a jak to souvisí se znameními na slunci? A opět, pokud se ztrácíte v myšlenkách, prosím poklekněte před naším nebeským Otcem a prosme, tak jako prosil i Eliša, aby viděl jeho sloužící:

Když se služebník muže pravého Boha časně zvedl, aby vstal, a vyšel, hle, město obklopovala vojenská síla s koňmi a válečnými dvoukolými vozy. Jeho sloužící mu ihned řekl: Běda, můj pane! Co budeme dělat? Řekl však: Neboj se, neboť těch, kteří jsou s námi, je víc než těch, kteří jsou s nimi. A Eliša se začal modlit a říkat: Jehovo, otevři mu, prosím, oči, aby viděl. Jehova okamžitě otevřel oči sloužícího, takže viděl, a pohleďme, hornatý kraj byl plný koní a ohnivých válečných dvoukolých vozů všude kolem Eliši.“ .

I já Otče, Svrchovaný Pane JeHoVaH (Jehovo) za ně prosím. Otevři jim, prosím, oči, aby viděli. Kéž se tak stane v Tvém jménu Pane Jehošuo. Amen a amen.

Kdy obdržíme dva podíly ducha a jak se toto neporozumění stalo příčinou toho, že byl zavržen muž, který měl být představeným druhého olivovníku a vrátným, kterého má bratr Josef Štěpánek se svým tělem, se svou polovičkou nahradit?

Byl muž, který ve svém srdci toužil být vyučen nebeským Otcem, JeHoVaH (Jehovou) Bohem a přijal skrze Otcova ducha, že skutečné Beránkovo jméno je Jehošua. A toužil po dráze proroka. Pokořoval se před Otcovým obličejem a vyznal světu svůj hřích. Tak jej nebeský Otec vyslyšel a začal jej vyzdvihovat. A jeho srdce se začalo postupem času proměňovat do podoby srdce Saula. Když ještě setrvávalo jeho srdce u Otce, byl poslán ke králi Severu, aby mu předal dopis, kde bylo Otcem JeHoVaH (Jehovou) králi Severu oznámeno, co má vykonat.

Zalekl se tento muž, když přinášel Otcovo poselství na ruskou ambasádu v Karlových Varech, takže nedošlo ke správnému předání. Nedostatek víry způsobil a strach z člověka, že se toto nepodařilo. Nechápal jsem do dnešních dnů příčinu, pro kterou tento muž klopýtl. Nebyl schopen přijmout Otcův plán ohledně dvou podílů na Otcově duchu, jako jej přijal Eliša. V jeho slovech stále znělo to, co nebeský Otec nikdy neplánoval, ale byly to myšlenky Satana. Stále říkal: „Vím, že přijde čas, kdy mne má žena opustí a já jsem na to připraven.“ .

Sám sebe přesvědčoval, že musí přinést tuto oběť Otci za nezaslouženou laskavost. A dostal od Otce jiný úkol. Měl připravit POROZUMĚNÍ pro ty, které mu nebeský Otec přiváděl. On však nebyl ochoten vody POZNÁNÍ přeměnit solí do vod v POROZUMĚNÍ, protože je to časově velmi náročné. A stalo se, že jeho vody způsobovaly mnoho duchovních potratů a on sám si toho nebyl vědom, protože se nedíval duchovním zrakem, ale tělesným. Jak se to stalo? Tím, že jeho duchovní potraty se nenarodily znova a nemohly duchovně dorůst do podoby novorozence. Tehdy došla nebeskému Otci s tímto mužem, s tímto vrátným, trpělivost a tak se na něm naplnil tento text Písma:

A nakonec jsem zahladil tři pastýře v jednom lunárním měsíci, jelikož má duše s nimi postupně ztratila trpělivost a také jejich duše pocítila ke mně hnus.“ .

Jak jsem vysvětloval v druhé polovině minulého roku a obracel jsem k Vám pozornost, abychom pochopili s POROZUMĚNÍM, že Adam se stal dokonalým teprve tehdy, až měl vedle sebe Evu, aby se stali jedním tělem, jednou duší. Že i my musíme být dokonalí a že než se vše dokončí, musíme jít nahoru v párech.

Činnost spravedlivého vede k životu; co vytváří ničemný, vede k hříchu.“ .

Uvažování toho muže bylo v očích našeho nebeského Otce ničemné, což vedlo k hříchu. Tak se jeho dráha proroka a vrátného nenaplnila. Dokonce to u něj dospělo tak daleko, že jeho vlastní duše pocítila hnus k samotnému nebeskému Otci, k jeho vůli, kterou nechtěl pro svou tělesnost respektovat. Předložte mu to do uší vy, kdo pijete z jeho cisterny POZNÁNÍ, že jeho vody zhořkly. Že se mu přihodilo toto:

Běda mému nehodnotnému pastýři, který opouští stádo bravu! Meč přijde na jeho paži a na jeho pravé oko. Jeho vlastní paže mu zcela jistě uschne a jeho vlastní pravé oko se mu zcela jistě zakalí.“ .

V duchovním ohledu jej už toto všechno postihlo. Pokud nechce zažít fyzické naplnění, bude muset učinit to, co musí učinit ten, jenž byl povolán na jeho místo. Pak jistě dojde odpočinku a sám nebeský Otec se nad ním smiluje.

Dva podíly ducha získáme jen tehdy, pokud se naše protějšky nechají také vyučit samotným nebeským Otcem. Je tedy potřeba, aby nám s tím nebeský Otec pomohl. Vše je vysvětleno v několika článcích, protože základem Božího království není odstranění Satanova světa, ale stavební kameny. Dokonalá těla naplněna Láskou Agape. Protože se oba nechávají poučovat samotným nebeským Tatínkem, muž i žena, mají dvojnásobný podíl na Otcově duchu.

Vám, kterým Váš životní partner chybí, nebo jej máte, ale není stále ochoten naslouchat a nechat se nebeským Otcem vyučit, jsou Vám nyní otevírány duchovní oči, PLNĚ DŮVĚŘUJTE NEBESKÉMU OTCI A VZPOMEŇTE NA RAAB (RACHAB), NA NOEMI. Na Beránkovu svatbu musíme v párech, abychom naplnili Elišův duchovní příběh. Za šest týdnů dokáže nebeský Otec proměnit náš život, abychom měli po svém boku dokonalý protějšek. Už Vám to bylo ukázáno. Proto musíme věřit, že to co nebeský Otec spojí, je skutečně dobré.

Nyní se přesuneme k další části Elišova příběhu:

A voda zůstává uzdravená až do tohoto dne podle Elišova slova, jež mluvil.“ .

Slanost soli, kterou obnovuje nebeský Otec tím, že se k němu navrátíme celým srdcem, celou myslí a životní silou, protože se jím necháme vyučit a vést podle POROZUMĚNÍ JEHO SVATÉ VŮLE, kdy pochopíme:

Dobře vím, Jehovo, že pozemskému člověku nepatří jeho cesta. Muži, který kráčí, ani nepatří, aby řídil svůj krok.“ .

To způsobí, že budeme moci zůstat na tomto místě a být nově zbudovaným Novým Jeruzalémem. Tělesný Jeruzalém i s fyzickým chrámem byl zbořen dvakrát jako varování, že toto postihne i ten duchovní. Poprvé byl zbořen po smrti apoštolů. Podruhé na podzim roku 2023, protože se od počátku pádu Velkého Babylonu podobal Titaniku a díky víře v Je-suse (Ježíše) převzal nad ním kontrolu Satan. Pokud bychom plně porozuměli písni Zlatý drak pana Landy, pak v ní všechno je. Protože se u pana Landy nalezlo něco dobrého, bylo mu dovoleno pod inspirací napsat tento text.

Ke dvěma zbývajícím pastýřům, se kterými nebeský Otec ztratil trpělivost promluvím později. Nyní se soustřeďme na dvě medvědice a 42 zabitých výrostků:

A pak vyšel odtamtud do Betelu. Jak šel po cestě nahoru, byli tam malí chlapci, kteří přišli z města a začali se mu pošklebovat, a kteří mu říkali: Vzhůru, holohlavče! Vzhůru, holohlavče!“ .

Co znamená slovo Betel? ZNAMENÁ BOŽÍ DŮM. Kam dnes směřujeme, pokud jsme Otcem vyučeni a podobni Elišovi? Do Otcova domu, který je nahoře. Proto i Eliša stoupal nahoru, když tu se mu začali posmívat děti. Byli to puberťáci. Co si takový puberťák myslí? Že už je dospělý a všemu rozumí. Jak se chovají ti, kdo jdou za Je-susem? Také si myslí, že už jsou duchovně dospělými a rádi se posmívají těm, kdo naplňují Elišu. Co nakonec Elišovi zbylo?

Nakonec se otočil za sebe a viděl je a svolal na ně zlo v Jehovově jménu. Nato vyšly z lesa dvě medvědice a na kusy roztrhaly z jejich počtu dvaačtyřicet dětí.“ .

Mám vysvětlovat co to znamená svolat zlo v JeHoVaH (Jehovově) jménu? Pokud máme duchovní zrak, tak to každý pochopí, co se právě stalo tímto článkem. Ostatním to dojde až když vyjdou ty dvě medvědice. Nejprve si musíme vysvětlit, proč jsou dvě? Je to proto, že symbolizují v dnešní době dvě země. Ta jedna, ta je jasná. Tu druhou mi Otec ukázal takto:

To je roztomilý medvídek, že ano? A jaké země je to národní symbol? Ta se dnes chová jako relativně neškodný a nijak zvlášť agresivní méďa. Jenže to se změní. A proto ve Zjevení čteme:

A šestý anděl zatroubil na svou trubku. A slyšel jsem jeden hlas z rohů zlatého oltáře, který je před Bohem, jak říká šestému andělovi, který měl trubku: Rozvaž ty čtyři anděly, kteří jsou spoutáni u velké řeky Eufratu. A byli rozvázáni ti čtyři andělé, kteří jsou připraveni pro tu hodinu a den a měsíc a rok, aby zabili třetinu lidí. A počet vojsk jízdy byl dvě myriády myriád: slyšel jsem jejich počet. Koně a ty, kteří na nich seděli, jsem viděl ve vidění takto: Měli pancíře ohnivě červené a hyacintově modré a sírově žluté; hlavy koní byly jako hlavy lví a z jejich úst vycházel oheň a dým a síra. Těmi třemi ranami byla zabita třetina lidí, ohněm a dýmem a sírou, jež vycházely z jejich úst.“ .

Už si nevzpomínáte na to, jak jsem o tom mluvil, co která barva znamená. Že na celý konflikt dohlíží andělé, ale vše se odehraje skrze tři země? Rusko = červená. USA a VB a země NATO, co by ocásky krále Jihu = modrá a Čína = žlutá barva

Mohu Vás ujistit, že se do celého konfliktu zapojí skutečně 200 miliónů lidí, ač to tak nevypadá. Proč? Protože jsou do tohoto počtu započítáni všichni, kdo vezmou ten den do ruky zbraň. Není tedy potřeba více mobilizovat, ač se to může stát. Toto jsem nevěděl, když jsem vysvětloval toto proroctví.

Vím, že je těch informací na Vás skutečně moc, ale když si text projdete znovu, zjistíte, že jsem měl ve 4. kapitole knihy Jeremiáše hledat POROZUMĚNÍ a pozměnit tam jedno slovo. Je to Otcem myšleno tak, že jej nahradím slovem medvědice, tam kde je Lev. Proč? Protože lev není ukryt v houštině a ani v lese. Ten se pohybuje na savanách. Na co nás upozorňuje ohledně medvěda a lva Písmo?

A divoké zvíře, které jsem viděl, bylo podobné levhartovi, ale jeho nohy byly jako medvědí a jeho tlama byla jako tlama lví. A drak dal zvířeti svou moc a svůj trůn a velkou autoritu.“ .

Levhart představuje rychlost. Medvěd i lev jsou symboly pro krále Severu, protože u Jeremiáše čteme:

Povězte to v Judě a zvěstujte to i v Jeruzalémě (na symbolickém Titaniku) a vyřkněte to a zatrubte na roh po celé zemi (Zvolat zlo v Jehovově jménu). Hlasitě volejte a říkejte: Sejděte se a vstupme do opevněných měst. Vyzdvihněte signál směrem k Sionu. Učiňte opatření pro přístřeší (nasednutí do symbolických záchranných člunů tím, že se vrátíme zpět k našemu Bohu). Nezastavujte se. Vždyť ze severu přivádím neštěstí, ano velké zřícení. Vyšel jako lev ze své houštiny, a ten, kdo ničí národy, odtáhl; vytáhl ze svého místa, aby z tvé země udělal předmět úžasu. Tvá vlastní města se rozpadnou v trosky, takže tam nebude žádný obyvatel. Proto se opásejte pytlovinou. Bijte se do prsou a kvílejte, protože Jehovův hořící hněv se od nás neobrátil zpět.“ .

Je vůči mně jako číhající medvěd, jako lev ve skrýších.“ .

K čemu došlo mezi Ruskem a Čínou? Vždyť to víme. K vzájemnému spojenectví. Co tvrdí představitel medvěda a krále Severu?

„Žádnou akci nepřipravuji!!!“ .

Co říká Písmo?

A v konečné části jejich království, zatímco budou přestupníci jednat k dokončení, povstane král dravého vzezření a bude rozumět dvojznačným řečem (Diplomatické hatmatilce, kdy se říká jedno a myslí druhé). A jeho síla se stane mocnou, ale ne jeho vlastní silou (Chabad Lubavitch jej podporoval, který ovládá ČÍNU). A bude podivuhodným způsobem působit zkázu a jistě se prokáže jako úspěšný a bude jednat účinně. A skutečně zničí siláky, také lid vytvořený ze svatých. A podle svého pochopení také jistě způsobí, že se bude v jeho ruce dařit podvodu (Co je tím podvodem? Jeho kroky na Ukrajině a že zničením fašistické chunty to skončí. Sám však ví, že musí jít dál.). A bude se v srdci vypínat a během bezstarostnosti zničí mnohé (Co předvedl před pár dny? Zaletěl si do Kaliningradu, který je obklopen vojsky NATO ze všech stran. Tím ukázal svou bezstarostnost a nedotknutelnost, protože ví, že jeho kroky jsou biblické.). A povstane proti Knížeti knížat, ale bude zlomen bez použití ruky.“ .

Co dále čteme o jeho krocích?

Budou však zprávy, které ho rozruší, z východu slunce a ze severu (Tak se dívejme co se děje v USA, VB, kde deep state naplánoval fašistické NWO), a jistě vyjde ve velikém vzteku, aby vyhladil a aby mnohé oddal zničení.“ .

Čemu bude ten vztek podobný? Jako když medvědice přijde o svá mláďata. Přestaňte krále Severu uctívat a vidět v něm záchranu, protože se postaví proti Knížeti knížat, proti Králi králů a Pánu pánů, Jehošuovi Kristu a také proti olivovníkům. Nebo máte na svém čele značku 6.6.6.? A říkáte si ve svých srdcích?:

A viděl jsem jednu z jeho hlav jakoby ubitou k smrti, ale jeho smrtelná rána se uzdravila, a celá země s obdivem následovala divoké zvíře. A uctívali draka, protože dal divokému zvířeti autoritu, a uctívali divoké zvíře slovy: Kdo je jako to divoké zvíře a kdo s ním může vést bitvu?“ .

Nebo se chcete zapojit do traktorové revoluce, která je opět řízená, jako vše v roce 1989? Kolik těch nedospělých duchovních výrostků medvědice zabily? 42. Tak se podívejme do symboliky čísel, která byla zveřejněna 27.02.2023 a je na stránkách zde.

Číslo 42 je výsledkem násobení číslic 7 a 6. Což nám dává informaci, že toto trhání na kusy bude dokonalé a postihne neobráceného člověka. Dále je to intenzivní (4) a je to PRAVDA (2). A součet dává šest, což opět odkazuje, že to co král Severu způsobí, že to se dotkne nedokonalého a neobráceného člověka. Tedy těch, kdo se nedali vyučit nebeským Otcem a neobrátili se zpět. Proč se neobrátili zpět, ač jim to nebeský Otec nabízí:

Chceš-li se vrátit, Izraeli, je Jehovův výrok, můžeš se vrátit dokonce ke mně. A jestliže kvůli mně odejmeš své ohavnosti, pak nepůjdeš jako uprchlík.“ .

Protože jsou jako puberťáci a raději se budou posmívat těm, koho sám JeHoVaH (Jehova) vojsk povolal.

Kam musí Eliša odejít?

A šel odtamtud k hoře Karmelu a odtamtud se vrátil do Samaří.“ .

Co se odehrálo na této hoře, když tam byl Eliáš? To si najděte sami a nechte se Otcem poučit pokud to nevíte. Pokud chceme skutečně hluboké POROZUMĚNÍ pro všechna tato slova, tak prozkoumejte všechna zde uvedená čísla, časy. Odkaz jsem dal výše, jak to udělat a co které číslo znamená.

Když jsem ještě psal o Elišovi a začal promlouvat k bratrovi Štěpánkovi, tak v 04:42 28.01.2024 přišlo ke mne JeHoVaH (Jehovovo) slovo a říkalo:

Je tu ten den, den na který jsme čekali, den kterého se mnohý nedožil, však věřil v něj se svým posledním výdechem. Přišel nenápadný, v událostech ukrytý, nevšimli si, vdávaly se, ženili, domy stavěli, stromy sázeli. Nevšimli si ani ti, kdo o dnu věděli. Ani nyní jej nevidí, vždyť na svět se dívají, zábavy – starostí – neřestí dostatek jim svět připravil a uprostřed všeho toho světa konání, dne si nevšimli.“ .

Kéž jsme jako ti z počátku článku, kteří svým přístupem a životem ukazují, že návod z prvních šesti článků této série funguje. To oni jsou důkazem inspirace toho o čem píši. Co už více se má předložit?

Pokoj a hluboké rozjímání všem, kdo skutečně hledají Otcovu vůli a ne tu svou.

S Agape Váš bratr, Pánův nedokonalý otrok, Igi

Dokončeno v 10:16 28.01.2024