Jak je to se státem Izrael milé družičky, které věříte, že je to projevem Boží vůle? Na to nám odpoví krátké video

Spread the love

Protože máme rozumět Izaiáši a v druhé kapitole se mluví o Judě a o Jeruzalému, potřebujeme pochopit, že je něco duchovní popis, který nemá nic společného z konkrétní oblastí a konkrétním místem, ale jde o symbol, na kterém si umíme představit co nám nebeský Otec oznamuje.

Pokud neumíme rozlišit mezi tělesným a duchovním, Satan toho využije a povede nás k modlářství, k uctívání například jeho projektu státu Izrael, který jedná protiprávně. Zabijí ty, kteří daný prostor obsadili po zničení Jeruzaléma, což byl Boží trest a už nemá fyzický Jeruzalém být místem v době trvání Satanova světa něčím, co by se mělo ctít. Způsob, kterým milujete tento Satanův projekt, ten Vás vede k modlářství, což je ta nejodpornější věc, které se člověk dopouští.

Video Vám musí otevírat oči, protože vysvětluje, jak funguje Satanův svět. Ničemnost Chazarského domu Sion nemá nic společného s nebeským Otcem JeHoVaH (Jehovou) Bohem. Stejně jako nemá nebeský Otec nic společného s domem Chabad Lubavitch, který pochází z odpadlé Judy a je tvořen Judovými a Jákobovými potomky.

Na uctívání konkrétní zemské půdy vytvořil po Kristově vzkříšení Satan svůj dnešní svět. Svět vraždění a svět nelásky. Jak se mu to povedlo? Tak, že duchovní proroctví převádí do tělesného naplňování. Více ve druhé kapitole knihy Izaiáš, kterou právě sepisuji, abych předal porozumění.

S Agape Váš bratr a Pánův otrok Igi