Dárek, který nepotěší. Depopulace a mistrný tah Satana, který svým pochopením pro elektromagnetickou interakci nechal lidmi vyrobit takzvanou geneticky modifikovanou látku, kterou vnutil lidem skrze své sluhy, aby jim předal dárek

Spread the love

Možná někteří znáte muže z obrázku. Je to doktor Rashid A. Buttar, jeden z lékařů, který se snažil lidstvu odhalit, co znamená Cokoliv 19 z medicinského hlediska. Už je mrtvý. Asi před 14 dny, po zveřejnění svého posledního videa musel odejít k praotcům. Doporučuji všem shlédnou jeho krátké cca 23. minutové video i s titulky. Najdeme zde.

Vy, kdo milujete prezidenta Putina, tak i v Rusku proběhl tento proces a nevěřím tomu, že o něm nebyl informován. Vysvětlíme si tedy, co nám doktor Buttar sděluje. Informoval jsem Vás, že dojde ještě k jednomu aktu donucování, jak nám to vysvětluje Zjevení 13:16-18.

A donucuje všechny osoby, malé a velké, bohaté a chudé, svobodné a otroky, aby jim dali označení na pravici nebo na čelo a aby nikdo nemohl kupovat ani prodávat kromě osoby, jež má to označení, jméno divokého zvířete nebo číslo jeho jména. Zde dochází na moudrost: Kdo má inteligenci, ať spočítá číslo divokého zvířete, neboť je to číslo člověka; a jeho číslo je šest set šedesát šest.

Podle statistik není zabodáno asi 30% obyvatelstva planety země. Jak mnozí vědí, WHO má plán, kterým chce ovládnout naše životy a nařizovat, co budeme jíst, pít a co si musíme nechat zabodat. Plán se nedaří naplnit. Proto dochází v těchto dnech k určité změně. Jaké? Celá agenda má přejít pod obraz divokého zvířete ze Zjevení 13:1,2, tedy pod OSN.

Tato změna dokončuje to, co čteme ve Zjevení 13. kapitole, kdy to už nemá být dceřiná organizace vytvořena tím samým beránkem se dvěma rohy, tedy lidmi, jenž ovládají dvě země, Spojené Státy a Velkou Británii, ale přímo samotným obrazem, tedy OSN. To nám odhaluje, že král Severu pravděpodobně nezaplaví a neprojde mnoha zeměmi, aby mnohé zničil, dokud nenastane tato fáze. Sám jsem předpokládal, že první přijde válka a poté do označení číslem 6.6.6. .

V lidské buňce existuje něco jako tresor a v něm něco jako kvantový počítač, jenž řídí buňku, který lze otevřít jen velmi těžce. Cokoliv 19 tento klíč poskytlo, protože Satan jej pomohl nalézt těm vědcům, kteří jej hledali pro zničení lidstva. Oxid grafenu, který se chová jako hemoglobin, je zároveň dokonalou faradayovou klecí. Ten nese v sobě informace na kvantové úrovni a má v sobě také ten potřebný klíč. Když vstoupí do buňky, ta z něj odejme kyslík a ten balíček, ta klec se rozbalí, otevře. Cílem bylo nejenom odejmout z chromozomů Boží jméno JeHoVaH (Jehova), které tam je v hebrejské podobě JHVH, ale cílem bylo také uložit do tresoru, který se podobá kvantovému počítači program.

Toto vysvětluje Dr. Buttar, co soudruzi udělali. Vložili program do buněk, kde připravili tvorbu specifických látek uvnitř buňky pro řídící centrum. Jak vysvětluje, jsou to tři různé otravy, kde jednou z nich bude odpad, který se bude buňkou vytvářet a je pojmenován jako vir Marburg. Musíme si uvědomit, bohužel takzvaná odborná vědecká společnost si stále myslí, že virus je něco, co získáváme ze vzduchu v podobě nějakých nanočástic, které se mohou reprodukovat sami. Toto odporuje chemii. Aby něco existovalo, musí to mít stavební kameny, konkrétní prvky, které vytvoří řetězec spojený chemickou vazbou. Samotná buňka má milióny těchto stavebních kamenů a mnoho „továren“, které umí s těmito stavebními kameny zacházet. Toto žádný „virus“ nemá.

Přebytečné stavební kameny, atomy prvků, jejich sloučeniny, zpracuje do řetězce a jako odpad je dá k dispozici k dalšímu zpracování jiným buňkám skrze krevní řečiště, či jako odpad, který zpracují játra a ledviny. Pokud tělo zamoříme jedovatými stavebními kameny a v buňce spustíme programy, které buňku otráví, bude buňka vytvářet konkrétní odpad, který lze nazvat virem. Nikomu nedochází, protože se nikdy do hloubky nezamýšleli, ač se to učí, že „viry“ se skládají jen z tolika atomů prvků, že nemají z čeho tvořit své kopie. Selský rozum to odhalí, pokud víme, jak velký takzvaný virus je.

Vždy byl „virus“ izolován na buňkách, které v sobě mají dostatek stavebních kamenů, aby mohly konkrétní řetězec jako odpad vytvářet, co by specifickou otravu. Vždy do této tvorby zasahovala změna elektromagnetické interakce, která byla provázena používáním elektrických zařízení, vysílačů. Nejprve rádiovým signálem, nataženými dráty a frekvencemi potřebnými pro přenos elektrického proudu až po dnešní elektroniku, kde vše je umocněno mikrovlnami.

Samotné spuštění tvorby otravy má proběhnout třemi minutovými pulzy 5G o frekvenci 16-18GHz. Co to znamená? Tato frekvence umožní spuštění vloženého programu. Aby to mohlo fungovat, jak si výrobce přeje, musí dojít k rozmnožení takto napadených buněk. To vyžaduje relativně dlouhý čas. Když se buňka rozdělí, obsahuje v sobě vše, co má mateřská buňka.

Všichni slyšíme o nárůstu turborakovin. To je důsledek otravy těla, kdy buňka nemá dostatek elektrického napětí okolo 1,5 V a kdy nedokáže spustit před rozdělením z trezoru kontrolní program, zda je v ní vše v pořádku. Druhou možností je, že ten program změníme. To se ale musíme dostat k trezoru, kde toto řídící centrum a tento řídící kontrolní program je uložen v tom „kvantovém“ počítači. Lidé vůbec nechápou, jak složitá je samotná buňka, ač se to pokoušel vysvětlit jeden animovaný seriál, společnosti Canal + kanadského rádia. Seriál se jmenoval Byl jeden … život. Najdeme zde.

Protože to bylo programovací video, bylo uděláno tak, aby podvod s viry nebyl odhalen. Takže co nám ti lumpové provedli svou zázračnou genovou terapií, kterou podvodně nazvali vakcinace? Ten, kdo se nechal zabodat jejich látkou, je jedno zda Pfizer, či Sputnik a tak dále. Přidáním oxidu grafenu zajistili, aby do buněk pronikl potřebný program, který přepíše kontrolní program vytvořený samotným nebeským Otcem, JeHoVaH (Jehovou) Bohem, který byl v buňkách uložen na bezpečném místě.

Pravděpodobně narušili touto genovou terapií tento dokonalý program, aby se buňky mohli nekontrolovaně množit a postupně převzít původní místo neinfikovaných buněk, které postupně odumřely. Dále nahráli do tohoto programu další program, který spustí otravu buněk a bude vytvářet specifický odpad, který v laboratořích označí jako virus Marburg. Ten spustí potřebným pulsem o specifické frekvenci 16-18 GHz.

Člověk, jenž toto má v sobě po aktivaci umře, protože nic toto nezastaví. To vytvoří takzvanou pandemii. Cílem nebude aktivovat všechny označené, ale takové množství, aby to vyvolalo paniku. Smrtnost bude 100%. Proč právě takto? Protože ti, kdo zatím šílenství genové terapie nepodlehli, ti musí vidět, že skutečně lidé umírají. Strach jim zatemní mozek a začnou přijímat nabídnuté očkování, genovou terapii.

Protože se aktivace může dokonale řídit signálem 5G, bude to vypadat, že vše se šíří vzduchem, že je to nakažlivé. My musíme pochopit, že cílem je donutit lidstvo k přepsání Božího podpisu na chromozomech, ne zabití dosud neočkovaných. Proto budou opět lokdauny (lockdown), izolování a ten, kdo nebude mít svůj očkovací pas, nebude moci nakupovat a prodávat svou práci.

Že je vše takto naplánováno a Putin to bude vědět, přesto tomu nebude zprvu bránit, protože to mu hraje do karet, tak vše potvrzuje zjištění jedné americké lékařky s rumunským příjmením, která zjistila, že i neočkovaní mají v sobě, v krvi podobné věci, jako očkovaní. To svědčí o jediném. O sofistikované otravě celého lidstva, protože z těchto stavebních kamenů potřebují vytvářet ten specifický odpad, který pojmenovávají jako virus.

Teď dává smysl i to, proč potřebují radiaci, která bude měřitelná, protože otrava bude způsobovat podobné symptomy, jako způsobuje radiace. To je krvácení. Dříve nemohou spustit 5G signál, aby se počátek zakryl a svedl se na radiaci. Pokud se jim toto nepovede, bude operace 5G i tak spuštěna.

Jak rozumím celé operaci, která je připravena? Vše bude spuštěno před konfliktem mezi králem Severu a králem Jihu. Výstavba nových továren na slavný Sputnik V zůstala v chodu. Nezaznamenal jsem nic, že by se toto přerušilo. Vše běží dál pěkně potichoučku. Protože to bude nejspíše označeno jinak, než slavný Sputnik V, bude to pak Putinem a jeho propagandou prodáno jako antidotum, látka, která pomáhá a chrání. Takže po ní nebudou lidé umírat, jako neumírali po Sputniku nijak zvlášť ani v Rusku, kdy si nechal Putin naočkovat celou armádu, jako se to dělo jinde po Pfizeru a dalších genových šmakuládách. Tak se zajistí se cíl, odstranění jména Otce z chromozomů.

To dává velký smysl. Neočkovaní uvěří, že je Putin zachraňuje od všeho zlého. I časová prodleva, kdy se přestalo na lidi tlačit, aby měli pocit, že pravda leze napovrch. Válka na Ukrajině posloužila jako dobré krytí pro procesy směrem k řízení uměle vytvořených pandemií, kdy každá země musí poslechnout, nejprve filiálku WHO a nyní OSN. Nikdo z hlavních států neprotestuje, co chce OSN prosadit. Ani Lavrov a ani Putin. Takže je něco shnilého ve státě Dánském, jak by řekl klasik.

Seznam zprávy právě vydal informaci o tikající pandemii, takže mainstream už zase pomalu jede. Článek zde.

Někdo si může položit otázku: „Proč toto vše nebeský Otec připouští?“ . Protože tím odstraní část takzvaného křesťanského plevele, tak jak to vysvětluje samotný Pán Jehošua. Vše jim shoří, ale nakonec budou skrze vzkříšení na konci 1000 letého království vzkříšeni, takže učiní pokání a dojdou k přesnému porozumění Pravdy. I o tom, jak zaplevelili svými učeními celou obydlenou zemi. Na odměnu však tento plevel nedosáhne. Proto budou skřípat zuby po celou věčnost, protože pochopí, o co svým nerozumem přišli.

Takže jen dál se špiňte nerozvážné družičky, plivejte dál na skutečné svaté jméno Otce a „nové“ svaté jméno Beránka, protože nyní nejste ochotny sklonit hlavu a začít skutečně hledat a zkoumat, co je a není Pravda ve vašich učeních. Neklade sám Pán Jehošua v Matouši 24:45 otázku? Kdo že to je, kdo dává duchovní pokrm v pravý čas Pánově domácnosti? Když někdo tvrdí, že je to on, protože vybudoval ohromné statky, má se dnes už jako v ráji, tak to asi nebude ten věrný a rozvážný. Kdo to skutečně ví? Já, já bych se dotazoval samotného nebeského Otce ve jménu Pána Jehošuy Krista. Stejně jako doporučuji si vše ověřovat v mých článcích, zda je v nich něco z ducha, nebo je to jen lidská moudrost.

Ukazuji směr, ne něco, čemu se musí věřit. Jsem jen člověk, ale pokud bych nevaroval, měl bych vinu krve, pokud vidím správně. Předložte vše nebeskému Otci, JeHoVaH (Jehovovi) Bohu, ať je to On sám, kdo svým duchem dá odpověď. Prosme skrze a ve jménu Pana Jehošuy. Proč? Protože jsou výše uvedené informace velmi důležité, pokud v nich je porozumění.

Jsem nyní veden k tomu, abych pozměnil svou činnost, takže nebudu sypat další články jak na běžícím pásu. Budu sice dál sledovat celosvětové politické nebe, ale nebudu jej zřejmě komentovat, tak jako dosud. Informací pro porozumění jsem shromáždil dost a dost. Nyní je čas na určité zpřehlednění pro ty, kdo hledají. Brzy pochopíte, co mám na mysli.

Všichni stojíme před našim nebeským Otcem sami za sebe. Nikdo se nebude moci vymlouvat, že uvěřil nějaké myšlence jen proto, že mu to někdo řekl a sám nešel pro odpovědi na důležité otázky k Otci. Že něco nezkoumal s prosbou o Otcova ducha v Beránkově jménu.

Přeji všem, abychom se to naučili, jinak nás čeká cesta k mrtvým. Pokoj nám všem v tomto Čase Konce, jak jej Písmo označuje.

S Agape Váš bratr Igi