Opět se potvrzuje to, co jsem oznamoval nedávno, že elektromagnetická interakce je základem mnoha věcí. 48 minut vám odhalí více.

Spread the love

Nebudu přidávat další informace, stačí shlédnout do úplného konce. Že je to dnes biblické, protože zde je odhaleno, co znamená druhá miska, druhá běda, hněvu, že je skutečně vylita.

A druhý vylil svou misku do moře. A stalo se krví jako z mrtvého člověka, a každá živá duše zemřela, ano, všechno v moři.“ (Zjevení 16:3)

Lidstvo, které se odvrátilo od nebeského Otce, JeHoVaH (Jehovy) Boha, je tím mořem!

Rozklikněte si tento odkaz a vše pochopíme. ZDE.

Chvalme J-aH a prosme, abychom se nestali mrtvou krví, protože jen nebeský Otec toto může zvrátit ve jménu Jehošuy Krista. Více v příštím článku. Je to skutečná bitva s číslem 6.6.6., se značkou divokého zvířete.

Kéž zvítězíme. S Agape Váš bratr Igi

One thought on “Opět se potvrzuje to, co jsem oznamoval nedávno, že elektromagnetická interakce je základem mnoha věcí. 48 minut vám odhalí více.

Comments are closed.