Ohlédnutí za článkem z května minulého roku, kde jsme mohli pozorovat začátek pádu měn a úplný počátek dedolarizace světové ekonomiky

Spread the love

Ta způsobí naplnění proroctví z dopisu tělesného bratra Jakuba, který se stal po vzkříšení jeho fyzického bratra, Pana Jehošuy, jeho i našim duchovním bratrem spolu s dalším tělesným sourozencem Judou, který také přispěl svou trochou porozumění do Písma. Co nám Jakub oznamuje?

Pojďte, vy bohatí, plačte, naříkejte nad bídami, které na vás přicházejí. Vaše bohatství shnilo a vaše svrchní oděvy rozežrali moli. Vaše zlato a stříbro zrezivělo a jejich rez bude jako svědek proti vám a sežere vaše masité části. To, co jste nastřádali v posledních dnech, je něco jako oheň.“ (Jakub 5:1-3)

Abychom pochopili, co se skutečně za těmito slovy skrývá, musíme se brodit sem a tam světovými událostmi. Připomínat si různé děje, abychom na nich pochopili, kde se nacházíme v proudu času.

Už od roku 2008 intenzivně zaznívá, že takzvané elity připravují pád měn, který má posloužit k úplnému zotročení lidstva. Ač bylo spuštění naplánováno už mnohokrát, nebylo jim dovoleno tento manévr uskutečnit. To sebou přináší mnoho problémů, které ti za oponou musí řešit. Pokud by pád nastal plánovaným způsobem, nejpozději před asi rokem, mohli si strůjci mnout ruce, protože by jim vyšel plán, při kterém se Čína měla stát hlavním hegemonem po Spojených státech. Mohli by rychle implementovat digitální dohled a takzvaný sociální kredit. Byly by zachráněny Spojené státy a nenaplnilo by se proroctví o jejich zničení.

K tomu soudruzi v Chabadu a v domu Sion potřebovali jediné, ekonomickou porážku Ruska. Jedna strana si přála plnou závislost na Číně a druhá porcování medvěda. Vše začalo tak hezky. Rusko bylo přitlačeno k tomu, aby začalo jednat, ale mělo tak učinit, až na povel Chabadu, tedy někdy v květnu minulého roku. Co Satan nechtěl a ani jeho dům Chabad? To, že si dovolil Putin jednat bez souhlasu a nepočkal na pokyn do května. Díky svému pochopení a moudrosti, kterou Putin obdržel jako dar pro Čas Konce, stal se mistrem ve strukturním a bezstrukturním řízení.

Nechci, aby si někdo myslel, že jej máme obdivovat. Ne! Je to jen a jen člověk, který moudrost obdržel pro naplnění proroctví. Aby mohl tuto úlohu plnit, potřebuje ještě jednu důležitou věc. Jakou? Musí jej podporovat většina národa. Rus a vlastně jakýkoliv Slovan, ten vždy obdivoval silného vůdce. Ne někoho, kdo jen mluví, nemá ani páru o tom, jak se řídí sociální super systémy a je jen loutkou v rukou svých loutkovodičů. Musí u dotyčné osobnosti vidět skutečné srdce pro svůj lid a ne lásku k nějakým potištěným papírkům.

Tato přirozená autorita si získává respekt i u těch podplacených, protože ti ví, že jsou stále jenom loutky, kterým moc propůjčují tiskaři peněz, které oni tak milují. Proto Putin postavil do latě mnohé oligarchy a klanově korporátní skupiny v Rusku. Věřili slibu, že jim moc bude zachována a budou zbaveni otroctví, do kterého se dostali díky své lásce k penězům a moci. Sami se totiž probodali mnoha bolestmi, přesně jak to oznamuje Písmo:

Láska k penězům je totiž kořenem škodlivých věcí všeho druhu a tím, že někteří o tuto lásku usilovali, byli od víry zavedeni na scestí a celí se probodali mnoha bolestmi.“ (1. Timoteovi 6:10)

Je to tak silná láska, tak silná motivace, že když toto potká člověka, který věří, může jej to zničit. Oč více ty, kdo takovou víru nemají. V takovém prostředí jde veškerá morálka stranou, to vidíme denně na různých politických loutkách, které bez mrknutí oka nechají pro své sobecké zájmy povraždit třeba celý národ, jen aby si mohli pomyslně zaplavat, jako ten strýček Skrblík, v trezoru plném peněz, jenž ve skutečnosti jsou jen pokladními poukázkami, kde jejich hodnota je založena na tom, že jim za ně někdo něco dá. Lidstvo bylo dokonale podvedeno. Skutečnými penězi jsou zdroje, tedy například zlato a stříbro, či jiné nezbytné produkty.

Jeden takový důkaz právě odhalil internetový zpravodajský portál AC24. Zprávu mi poslal přítel, který to trefně komentoval slova:

TAK UŽ KONEČNĚ POCHOPTE, ŽE SE VÁS POTŘEBUJEME ZBAVIT!

John Kerry totiž prohlásil, že zemědělci musí přestat pěstovat potraviny. Kde jsou ti odborníci na duševní nemoci, aby jej vyšetřili, zda není potřeba jej izolovat od společnosti, protože podlehl nějaké nemoci mozku. Není to pokrytectví. Každý kdo má selský rozum ví, k čemu by to vedlo, kdyby se jeho přání vyplnila. Je to výzva ke genocidě a to je jak předpokládám ještě stále trestný čin a to nejenom v ČR. Článek si můžeme přečíst zde.

Proto Daniel správně předpověděl, o co skutečně bude svět v Čase konce usilovat:

A opravdu bude panovat (král Severu) nad schovanými poklady zlata a stříbra a nad všemi žádoucími egyptskými věcmi. A v jeho krocích půjdou Libyjci a Etiopové.“ (Daniel 11:43)

Panuje Rusko nad těmito skrytými poklady země, který tak miloval Egypt, jenž je symbolem světa, který patří Satanovi? Všichni ví, že panuje. Jeden ze způsobů, jak takového panovníka donutit, aby se podvolil je, zakázat mu ty skryté poklady vyvážet. Udělali to ti pod diktátem domu Sion, kteří jsou v zemi krále Jihu? Ano. Jenže on ten panovník, se na jejich sankce připravil. Začal s tím už mnoho let dopředu, když začal podporovat Čínu, aby vše pro Chabad vypadalo tak, že je jejich vazalem.

Chabad oznámil v roce 2021 přes svůj plátek The Economist plán pro rok 2022, kde mu vše hrálo do not s tím, že do konce biblického roku, jenž končí v září 2022, dokončí pád dolaru a nahradí jej Juanem. Rusko po spuštění speciální vojenské operace Číně nabídlo, aby si hezky všechny potřebné zdroje nakoupila za Juan v Rusku. A dál je prodávala jako něco vlastního, dále na západ, kde vše co má nálepku Rassia, je ee. Hlupáci na západě na tuto hru přistoupili, protože jejich cílem bylo naštvat místní obyvatelstvo hlavně v EU, aby lid EU nahnali umírat za zájmy krále Jihu. Proto museli roztočit inflaci, ale řízeně. Neřízená by je smetla dříve, než bys řekl švec.

I králi Jihu se to náramně líbilo, protože on měl na tomto procesu zachránit svou vlastní ekonomiku. Rusko bez mrknutí oka si nechalo zabavit obrovské finanční prostředky. To hloupí Anglosasové pokládali za slabost. Tvářilo se velice neschopně na polích speciální vojenské operace a dávalo Anglosasům pocit, že se mohou plně odzbrojit a vyprázdnit sklady, protože slabé Rusko, které si nedokáže poradit se sousedním fašistickým režimem do třech týdnů, jak se očekávalo, nemůže přejít do přímé konfrontace s tímto západem a NATO.

Král Jihu ví, že Rusko není sebevrah, aby bez rozmyslu spustilo III. světovou válku svými jadernými zbraněmi. Sám Jih spoléhá na to, že když bude nejhůře, tak stiskne tlačítko a začne jaderná výměna. Jenže co čert nechtěl, Chabad ztratil kontrolu nad procesem dedolarizace, protože se mu zřejmě zalíbilo, jak jeho Čína bohatne na zdrojích z Ruska. Když si uvědomili svůj omyl, tak přijel se svým 12 bodovým mírovým plánem velký přítel ruského lidu Xi, aby Rusku vnutil podřadnou roli, jako své kolonie. S úsměvem na rtu plán Putin odmítl a diplomaticky prohlásil, že se nad některými body zamyslí.

Jenže král Jihu je nahý a jeho plán, zachránit se na úkor Evropy ztroskotal. Proč? Čína už nemůže odkládat dedolarizaci. Hra na navyšování dluhového stropu už nefunguje. Dolar ztratil své uplatnění hlavně na trhu s ropou. Saudové už přestali plnit roli zajištění dolaru prodejem svých ropných látek za dolar, ale nechali se přimět k tomu, aby se stali v budoucnu součástí BRICS. Dnes, nebo včera, by se mělo rozhodnout, zda bude strop dluhů, nesplatitelných dluhů, navýšen, nebo USA zkrachují. Různí američtí senátoři chápou, že tudy cesta nevede, tak přišel dům Sion s posledním možným nátlakem:

Potenciální selhání USA by mělo významné negativní dopady na armádu.“ , řekl Mark Milley, předseda sboru náčelníků štábů.
Nemůže být pochyb o tom, že pokud bychom nespláceli, nedohodli se na dluhovém stropu, pak by to mělo velmi významné negativní důsledky pro připravenost, morálku a potenciál americké armády, nemluvě o mezinárodních nákladech na reputaci,“ řekl na tiskové konferenci.

O čem je řeč? Okamžitě by byla ukončena výplata žoldu. Špatně zajištěný žoldák si svůj žold stejně vezme, protože on nejde válčit za zájmy země, ale za potištěné peněžní poukázky. Velení se do pár dní zhroutí. To je jako rozsudek smrti pro mnohé generály a velitele. Tato situace má několik možných výsledků. Neznamená to, že se to takto naplní, ale pravděpodobnost je vysoká.

Vyhlášení výjimečného stavu, převzetí moci armádou a dohoda s bankéři. Výsledek = občanská válka
Zajištění výplat bankéři a nechat USA zkrachovat. Výsledek = obrovské znehodnocení dolaru a občanská válka, vznik nových států s nově ustanovenými vládami
Okamžité (do několika dní) rozpoutání III. světové války. Výsledek = jaderná výměna, zničení světa
Navýšení dluhového stropu oddálí to, co je stejně nevyhnutelné. Výsledek = zrychlení celosvětové inflace a přechod do hyperinflace jak v USA, tak v ekonomikách, které se od dolaru neodpoutaly, přechod na barterový obchod uvnitř dolarové ekonomiky, konec dolaru. To povede zřejmě opět jen k výše uvedeným scénářům

Jediným řešením je odstranit příčinu toho všeho. To znamená odchod od babylonského systému bankovnictví. Odříznout ty, kdo mají pomyslné zlato a stříbro, kteří v posledních dnech nehorázně zbohatli.

Dá se to zajistit digitální identitou a digitální měnou, která však nebude nastavena tak, jak si to vymyslel Chabad se Sionem. Proč? Protože jsme v procesu revolučních nálad, kde další restrikce povedou samotný dav k občanským válkám a touze po krvi. Ale ten dav už dnes ví, kdo jej do tohoto stavu přivedl.

Samotná digitální identita umožnila nastavit počáteční rozdělení zdrojů, ne na platformě toho, že má někdo lepší postavení, než druhý, tedy podle klíče bohatství, ale podle klíče skutečných možností, než se oživí národní ekonomiky na novém principu spolupráce. Proto můžeme očekávat, že digitální měny budou zřejmě nastoleny, jako potřebný stabilizační prvek, ale bez sociálního kreditu ve smyslu úplného otroctví. Proč? Protože Zjevení 13. kapitola oznamuje, že lidstvo půjde za Osmým králem, za oživenou šelmou v obdivu.

Pohleďte, mzda, jež náleží dělníkům, kteří sklidili vaše pole, ale kterou zadržujete, křičí a volání ženců o pomoc vstoupilo do uší Jehovy vojsk. Žili jste na zemi v přepychu a holdovali jste smyslné rozkoši. Vykrmili jste své srdce v den pobíjení. Odsoudili jste, zavraždili jste spravedlivého. Nestaví se proti vám?“ (Jakub 5:4-6)

Nevykrmili se náhodou ti za oponou, různí politici, různé korporace za dnů pobíjení? Nebylo Cokoliv 19, které snížilo lidskou populaci o 1,1 miliardy za dva roky, nebylo pro ně časem vykrmení? Nebyla to vražda? Podobně nebylo vraždou donutit Rusko ke konfliktu s Ukrajinou, který se stal mlýnkem na maso a který zajistil vybraným Bašanským kravám vydatnou pastvu, skrze korupci?

Proto projevujte trpělivost, bratři, až do Pánovy přítomnosti. Pohleďte, rolník stále čeká na drahocenné plody země a projevuje vzhledem k nim trpělivost, dokud nedostane časný déšť a pozdní déšť. I vy projevujte trpělivost; upevněte své srdce, protože se přiblížila Pánova přítomnost.“ (Jakub 5:7,8)

Pánova παρουσία (parúsia), česky přítomnost v královské moci už tu je. Je neviditelná, přesně jak to Řekové chápou ve významu, že někdo je přítomen tam kde má v královské moci být. Panuje Pán Jehošua uprostřed svých nepřátel? Pokud ne, tak nejsme v Čase konce a není zde duchovní chrám, který není udělán rukama. My však čteme toto:

Nevíte, že jste Boží chrám a že ve vás přebývá Boží duch?“ (1. Korinťanům 3:17)

Proč někdo například říká, že v těchto článcích, nejde tu o mne, já jsem nic, že pociťuje přítomnost Božího ducha? Že díky tomuto duchu nalezl vztah k nebeskému Otci? Aby to cítil, že to tak je, musí v něm přece ten duch přebývat.

Nejenom naplňovaná proroctví vydávají o PARÚSII svědectví, ale i působení ducha, který nás vyvádí z Velkého Babylonu. Poskytuje porozumění. Proto jsem před rokem napsal toto znázornění, k čemu lze přirovnat proces, který má způsobit pád dolaru a celého dnešního peněžního systému:

Pokud chceme odstranit nějakou stavbu, nějaký dům, který překáží plánované výstavbě, je potřeba jej zbourat. Proto nastoupí speciální demoliční četa, která ví, jak tuto demolici spustit. Než k té demolici dojde, musí být do budovy umístěny na ta správná místa výbušniny, aby došlo k takzvané implozi a dům se zhroutil dovnitř a neohrozil okolí. Výbušniny jsou odpáleny ve velmi krátkých časových rozestupech, kdy se nejprve naruší nosné prvky (ocelové nosníky) uprostřed budovy. Váha střechy a samotných pater zapůsobí tak, že se dům svou hmotností hroutí dovnitř původní stavby a když dojde k tomuto pohybu, odpálí se další výbušniny, v přesném čase, které stěny budovy naruší tak, aby se zhroutily směrem ke středu původní stavby. Je to série relativně malých výbuchů. Krásně to bylo vidět ve videích z Manhattanu v New Yorku 11.9.2001, kde dvě letadla zničila tři mrakodrapy. Někdy je potřeba pod budovu vložit velmi silnou nálož, která vytvoří kráter, kam se celá budova, její suť schová. Zde se používá pro tyto účely speciální nálož, v New Yorku jaderná, která vše pod budovou roztaví a vytvoří nestabilní podloží, nebo se vykope potřebný prostor, který se zpevní, aby tlak a váha budovy nezpůsobila předčasné zhroucení. Pak do stropu kaverny, jak se prostoru říká, umístí výbušniny, které se odpálí jako první.

Takovéto demolice provádí specializované týmy armády. Proč vím, že se to takto dělá? Viděl jsem video ruského vojenského experta na tento typ demolicí, který právě vysvětloval na dvojčatech a budově 7, proč byl pád těchto budov způsoben volným pádem a došlo k sendvičovému efektu. Ukazoval to na natočených videích, které pád budov zachytily. Tím bez nejmenších pochyb vyvrátil pohádku o požárech, které způsobily zhroucení budov.

Protože si kolem stavebního povolení, které společnost, jenž stavěla budovy v 60 letech našel příslušné dokumenty, zjistil, že aby stavby byly povoleny, musela společnost navrhnout i způsob, jak v hustě zastavěné aglomeraci zajistit budoucí demolici, která neohrozí další budovy. Tam našel vše, jak to bylo navrženo a také i provedeno.

Pokud dnešní finanční svět a lidskou společnost vnímáme jako jednu velkou stavbu, kterou je třeba strhnout, aby se na stejném místě vybudovala nová stavba, musí se nejprve rozmístit po staré budově ty správné výbušniny, které se řízeně odpálí, aby se jejich destruktivní účinek sečetl, to je ta synergie a došlo k žádoucí implozi, která nezničí definitivně vše kolem.

Na procesy řízení se nelze dívat optikou, že černá je černá a bílá je bílá, jen proto, že vidíme dvě vzájemně soupeřící strany, ale musíme je chápat tak, jak to ukazuje slavná Česká pohádka ŠÍLENĚ SMUTNÁ PRINCEZNA, kde se tajné služby, symbolizované herci Kemrem a Vostřelem, domlouvají, jak proti sobě poštvat dvě království, aby měli ti za oponou z toho prospěch. Text celé písně zní:

Takže co se vlastně odehrálo při strhávání stavby, kterou finanční svět představuje? Rusko svým postupem na Ukrajině nastavilo zpožďovače výbuchů tak, že proces imploze nastává v jeho prospěch a ne ve prospěch Číny, Chabadu a ani ve prospěch domu Sion. Když ještě chvíli počká, tak vlastní procesy uvnitř Spojených států dostatečně erodují vnitřní stav armády.

Nemůže však čekat zase příliš dlouho, protože dům Sion a jeho FED hraje vabank a udělá pro jadernou výměnu cokoli podle přísloví:

KDYŽ NE JÁ, TAK NIKDO

Různí analytici a různí politologové mohou kroky Ruska vnímat jako nesystémové a nelogické. Gerasimova a Šojgu brát za zrádce, viditelné výkřiky Prigožina za rozpor uvnitř velení a se samotným Putinem, ale konečný cíl, který má naplnění proroctví přinést, je ten nejdůležitější cíl. Nelze biblický proces posuzovat tělesně. Chcípající kobyla kolem sebe kope, ale ten kdo ji zabijí, ten musí udělat takové kroky, které zajistí, že sám nebude pokopán a že svými kopyty kobyla nerozkope to, co má její smrt přinést.

Například před rokem jsem nerozuměl tomu, že je potřeba rozložit NATO a hlavně armádu USA zevnitř, aby nekladly tyto armády tak velký odpor, který by kladly v tehdejších poměrech.

Jak jsem vysvětloval nedávno, snaží se Satan seč může, aby se nenaplnila proroctví o Osmém králi. Ještě před pár dny vše vypadalo tak, že se mu podaří dohodnout mírový proces, ale dnes už je zase vše jinak. Stačí, aby několik bláznů neudrželo nervy na uzdě, něco do éteru vypustili, začali organizovat terorismus uvnitř Ruska a je po plánech těch, kdo chtějí Putina přehrát. Satan ví, že nemůže zničit planetu Zemi. Může ji hodně poškodit, to ano, ale zničit ne. To mu nedovoluje manévrovat, jak by si sám přál.

Prezident Putin není záchrana. To oznamuji pro ty, kdo by uvažovali tělesně. Bez Boží moudrosti by nikdy neobstál, ale problém takových lidí je, a že jich už v dějinách bylo, je ten, že když si myslí, že mají Boží podporu, že už jsou sami nedotknutelní. Pokud má Putin jako Nebukadnecar II. lidské srdce, pak až bude zlomena jeho moc bez použití ruky, pak dospěje k pokání a k porozumění Pravdy, ale to teprve uvidíme. Ještě jej potká velká pýcha, která dá prostor Satanovi. Bude to stejné právě jako se to stalo Nebukadnecarovi II., když se ve svém vlastním srdci začal povyšovat.

Proto kéž se ti zdá má rada dobrá, králi, a odstraň své vlastní hříchy spravedlností a svou nepravost tím, že budeš projevovat milosrdenství chudým. Snad dojde k prodloužení tvého blahobytu. To vše postihlo krále Nebukadnecara. Na konci dvanácti lunárních měsíců se procházel po babylónském královském paláci. Král odpovídal a říkal: Není tohle Velký Babylón, který jsem sám vystavěl pro královský dům se silou své moci a k důstojnosti svého majestátu? Ještě měl král to slovo v ústech, když z nebes dopadl hlas: Tobě je řečeno, králi Nebukadnecare: Království od tebe odešlo“ (Daniel 4:27-31)

Pro pýchu svého srdce vstoupí král Severu podle proroctví do duchovního chrámu, který není udělán rukama, aby se tam posadil.

Prosíme vás však, bratři, pokud jde o přítomnost našeho Pána Jehošuy Krista a o to, že jsme shromažďováni k němu, abyste se nenechali rychle otřást ve svém smýšlení ani vzrušit buď inspirovaným výrokem nebo ústním poselstvím nebo dopisem jakoby od nás v tom smyslu, že Jehovův den je zde. Ať vás nikdo žádným způsobem nesvede, protože nepřijde, pokud nejprve nepřijde odpadnutí a nebude zjeven člověk bezzákonnosti, syn zničení.  Staví se na odpor a pozvedá se nad každého, kdo je nazýván bohem nebo je předmětem hluboké úcty, takže usedá v chrámu Boha a veřejně ukazuje, že je bohem.“ (2. Tesaloničanům 2:1-4)

Kdo je shromažďován k Panu Jehošuovi? Nejsou to dva olivovníky? Kdy se to děje? V PARÚSII, v době neviditelné královské přítomnosti, ale v čase, kdy už ženich vychází ze své vnitřní místnosti.

Shromážděte lid. Posvěťte sbor. Seberte starší muže. Shromážděte děti a ty, kteří sají z prsů. Ať ženich vyjde ze své vnitřní místnosti a nevěsta ze své svatební komnaty.“ (Joel 2:16)

Joel mluví ve druhé kapitole o tom, že Slunce se zatmí, což jsou USA a VB, a že se měsíc promění v krev, což je Evropa, hlavně EU. Ale je to před příchodem velkého a slavného Otcova dne. Takže musíme pochopit, že to co Pavel popisuje je jinak, než se to učí v mnoha náboženských domech. Kdo je člověk bezzákonnosti, syn zničení? Je to takzvaný křesťanský plevel, jak to vysvětluje samotný Pán Jehošua. není to tedy Putin, jak by si někdo mohl myslet.

Ne každý, kdo mi říká: Pane, Pane, vstoupí do nebeského království, ale ten, kdo činí vůli mého Otce, který je v nebesích. Mnozí mi v onen den řeknou: Pane, Pane, což jsme neprorokovali v tvém jménu a v tvém jménu nevyháněli démony a v tvém jménu neprováděli mnoho mocných skutků? A přece jim pak chci vyznat: Nikdy jsem vás neznal! Pryč ode mne, vy, kteří činíte bezzákonnost.“ (Matouš 7:21-23)

Včera jsem to už jednou vysvětloval, co znamená to slovo BEZZÁKONNOST. Doslova je to ten, kdo nemá zákon. Pokud chápeme, že máme dodržovat dva zákony, pak pochopíme jak to myslel Pavel.

A pohleďme, vstal nějaký muž zběhlý v Zákoně, aby ho vyzkoušel, a řekl: Učiteli, co mám dělat, abych zdědil věčný život? Řekl mu: Co je napsáno v Zákoně? Jak čteš?  Odpověděl mu a řekl: Budeš milovat Jehovu, svého Boha, celým svým srdcem a celou svou duší a celou svou silou a celou svou myslí a svého bližního jako sám sebe.“ (Lukáš 10:25-27)

Takže nemáme milovat nějakého hospodáře, Yahuwaha, Jahveho, či nějaký jiný paskvil. Proč?

Potom Bůh ještě jednou řekl Mojžíšovi: Tak máš říci izraelským synům: Jehova, Bůh vašich praotců, Bůh Abrahamův, Bůh Izákův a Bůh Jákobův mě k vám poslal. To je mé jméno na neurčitý čas a to je mé pamětní jméno pro generaci za generací.“ (2. Mojžíšova 3:15)

וַיֹּאמֶר עוֹד אֱלֹהִים אֶל מֹשֶׁה כֹּה תֹאמַר אֶל בְּנֵי יִשְׂרָאֵל יְהוָה אֱלֹהֵי אֲבֹתֵיכֶם אֱלֹהֵי אַבְרָהָם אֱלֹהֵי יִצְחָק וֵאלֹהֵי יַעֲקֹב שְׁלָחַנִי אֲלֵיכֶם זֶה שְּׁמִי לְעֹלָם וְזֶה זִכְרִי לְדֹר דֹּר
vajjomer od elohim el-moše ko-tomar el-bene jisrael jehova elohe avotechem elohe avraham elohe jic­hhak velohe jaakov šelahhani alechem ze-šemi leolam veze zichri ledor dor:

Takže kdo je bezzákonný? Ten, kdo nedodržuje to, co je mu oznamováno skrze dvě přikázání. Jak Pán Jehošua odpověděl?

Řekl mu: Odpověděl jsi správně; dělej to dál a získáš život.“ (Lukáš 10:28)

Je už nyní zjeven člověk bezzákonnosti? Rozhodně. Proto jsme velice blízko naplnění toho, co nám apoštol Pavel vysvětluje ve svém druhém dopise do Tesaloniky. A jak vstoupí a usedne do chrámu ten, jenž se bude vyvyšovat nad každou AUTORITU a sám se nechá nazývat AUTORITOU? Což jsme to nečetli?

A byla mu dána tlama, která mluvila velké věci a rouhání, a byla mu dána autorita, aby jednalo po dvaačtyřicet měsíců. A otevřelo tlamu v rouhání proti Bohu, aby se rouhalo jeho jménu a místu jeho přebývání, i těm, kteří přebývají v nebi. A bylo mu dáno, aby vedlo válku se svatými a aby nad nimi vítězilo, a byla mu dána autorita nad každým kmenem a lidem a jazykem a národem.“ (Zjevení 13:5-7)

A až dokončí své svědectví, divoké zvíře, jež vystupuje z propasti, povede s nimi válku a zvítězí nad nimi a zabije je.“ (Zjevení 11:7)

A divoké zvíře, které bylo, ale není, je také samo osmým králem, ale pochází z těch sedmi a odchází do zničení. A deset rohů, které jsi viděl, znamená deset králů, kteří ještě nepřijali království, ale přece přijmou autoritu jako králové na jednu hodinu s divokým zvířetem. Ti mají jednu myšlenku, a proto dávají svou moc a autoritu divokému zvířeti. Ti povedou bitvu s Beránkem, ale Beránek nad nimi zvítězí, protože je Pán pánů a Král králů. Také ti povolaní a vyvolení a věrní to učiní s ním.“ (Zjevení 17:11-14)

Pořád si někdo myslí, že dva olivovníky jsou jen dva lidé? Není svatých 144 tisíc? A nemají jít na svatbu i rozvážné panny, družičky? Ty nemají být svaté? Mají, protože musí splňovat jednotné měřítko:

A byl mi dán rákos podobný prutu, když řekl: Vstaň a změř Boží chrámovou svatyni a oltář a ty, kteří v ní uctívají.“ (Zjevení 11:1)

Kdo je chrám?

Jsme totiž Boží spolupracovníci. Vy jste Boží obdělávané pole, Boží stavba.“ (1. Korinťanům 3:9)

Nevíte, že jste Boží chrám a že ve vás přebývá Boží duch? Jestliže někdo ničí Boží chrám, Bůh zničí jeho, neboť Boží chrám je svatý, a ten chrám jste vy.“ (1. Korinťanům 3:16,17)

Kdo ničí Boží chrám?

Ale nádvoří, které je vně chrámové svatyně, to zcela vyvrhni a neměř je, protože bylo dáno národům a budou nohama pošlapávat svaté město dvaačtyřicet měsíců.“ (Zjevení 11:2)

Proč nádvoří nemá být měřeno? Protože tam není co měřit, jsou to ti BEZZÁKONNÍ. Ti se snaží zničit Boží chrám svými odpornými naukami o prapodivných jménech našeho nebeského Otce. Tvrdí, že jej milují, ale nenamáhají se, aby si ověřili jaké je jeho skutečné jméno a neznají jeho správnou výslovnost. Nečiní tak ani v případě Syna. Je jim jedno, že ho nazývají Jehovo prase, pojmenováním Ježíš, Jesus (Iesus).

Kdo tedy chce na Beránkovu svatbu, ten musí přijmout celým srdcem, celou myslí a celou životní silou ty dva zákony. Proč?

Dnes proti vám opravdu beru za svědky nebesa a zemi, že jsem ti předložil život a smrt, požehnání a zlořečení; a vyvolíš si život, abys zůstal naživu ty a tvé potomstvo, tím, že budeš milovat Jehovu, svého Boha, tím, že budeš naslouchat jeho hlasu, a tím, že se ho přidržíš; je totiž tvým životem a délkou tvých dnů, abys bydlel na půdě, o níž přísahal Jehova tvým praotcům, Abrahamovi, Izákovi a Jákobovi, že jim ji dá.“ (5. Mojžíšova 30:19,20)

Kdyby byl dnes mezi námi Mojžíš, neřekl by nám: „Proto si já dnes proti vám beru za svědky nebesa a zemi, že jsem vám předložil život a smrt, požehnání a zlořečení.„?

Měli bychom si vyvolit život, protože Pán Jehošua ve jménu svého Otce přísahal, že nám dá nebeské království, abychom už nežili jen pro sebe, ale pro našeho milovaného Otce v nebesích, JeHoVaH (Jehovu) Boha a také pro Jeho Syna, Pána Jehošuu, Pomazaného Krále Božím duchem.

Neměj strach, malé stádo, protože váš Otec schválil, že vám dá království.“ (Lukáš 12:32)

Neměj strach, sionská dcero. Pohleď, tvůj král přichází a sedí na oslátku.“ (Jan 12:15)

Jsme duchovní Izrael, sionská dcera zrozena z ducha a vody? Pak se ničeho nemusíme bát. Ani toho, kdo symbolicky usedne v Božím chrámu tím, že nás nechá zabít. Je to proto, aby byla jeho moc zlomena bez použití ruky. Jak?

A po třech a půl dnech do nich vstoupil duch života od Boha a postavili se na nohy, a na ty, kteří je spatřili, padl velký strach.“ (Zjevení 11:11)

Proč se to musí takto stát?

To vám totiž říkáme podle Jehovova slova, že my žijící, kteří přežijeme do Pánovy přítomnosti, nijak nepředejdeme ty, kteří usnuli ve smrti,  protože sám Pán sestoupí z nebe s přikazujícím zvoláním, s hlasem archanděla a s Boží trubkou a ti, kteří jsou mrtví ve spojení s Kristem, vstanou nejprve.  Potom my žijící, kteří přežijeme, chceme být spolu s nimi uchváceni v oblacích, abychom se setkali s Pánem ve vzduchu; a tak budeme vždy s Pánem. Utěšujte se tedy navzájem těmito slovy.“ (1. Tesaloničanům 4:15-18)

Mluví zde apoštol Pavel něco o tom, že nebudeme usmrceni? Ne. Proč? Protože je to tajemství, které má být vysvětleno až v Čase konce. Jen zdůrazňuje, že se musíme dožít Pánovy PARÚSIE.

A právě jako jsme nesli obraz toho udělaného z prachu, poneseme také obraz toho nebeského. To však říkám, bratři, že tělo a krev nemohou zdědit Boží království, ani porušenost nezdědí neporušenost. Pohleďte, říkám vám posvátné tajemství: Všichni neusneme ve smrti, ale všichni budeme přeměněni ve chvíli, v okamžiku, během poslední trubky. Zazní totiž trubka a mrtví budou vzbuzeni neporušitelní a my budeme přeměněni.“ (1. Korinťanům 15:49-52)

Zažilo Jehošuovo tělo porušenost tím, že se rozpadlo v pamětní hrobce? Ne. Nepoznalo. Proto ani my nezažijeme porušenost tím, že bychom usnuli ve smrti a byli položeni do pamětních hrobek. Vždyť je psáno:

A ti z lidí a kmenů a jazyků a národů se budou dívat na jejich mrtvoly po tři a půl dne a nedají jejich mrtvoly uložit do hrobky.“ (Zjevení 11:9)

Protože je to jen na 3,5 dne, nedojde k rozpadu těl. Je to jako spánek, proto Pavel mluví o mžiku, o proměně, abychom získali oslavené tělo, podobné tomu, které při vzkříšení obdržel Pán. A tak budeme jako ten nebeský.

To žihadlo, které působí smrt, je hřích a moc hříchu je zákon. Ale díky Bohu, neboť nám dává vítězství prostřednictvím našeho Pána Jehošuy Krista! Proto se, moji milovaní bratři, staňte stálými, nepohnutelnými, vždy mějte hojnost práce v Pánově díle, protože víte, že vaše namáhavá práce ve spojitosti s Pánem není marná.“ (1. Korinťanům 15:56-58)

Musíme si uvědomit, že je dobrá zpráva utajena pro ty, kdo nehledají Boží vůli, ale pro nás to tak není.

V jiných generacích nebylo toto tajemství dáno na vědomí lidským synům tak, jak to bylo nyní zjeveno duchem jeho svatým apoštolům a prorokům“ (Efezanům 3:5)

Vždyť je psáno:

Svrchovaný Pán Jehova totiž neučiní nic, pokud nezjeví svou důvěrnou záležitost svým sluhům prorokům. Zařval lev! Kdo se nebude bát? Sám Svrchovaný Pán Jehova promluvil! Kdo nebude prorokovat?“ (Ámos 3:7,8)

Je totiž jeden Bůh a jeden prostředník mezi Bohem a lidmi, člověk Kristus Jehošua,  který dal sám sebe jako odpovídající výkupné za všechny – to má být dosvědčeno ve svých zvláštních časech.“ (1. Timoteovi 2:5,6)

Tento zvláštní čas právě přichází, aby bylo propuštěno výkupným mnoho těch, kdo jsou nešťastní z dnešních událostí. Proto po válce přichází čas dobré vůle, kde už žádný plevel nebude moci ničit Boží chrám, dokud se do něj neposadí ten, komu bude projevována obrovská úcta, kdy o něm bude řečeno:

A uctívali draka, protože dal divokému zvířeti autoritu, a uctívali divoké zvíře slovy: Kdo je jako to divoké zvíře a kdo s ním může vést bitvu?“ (Zjevení 13:4)

Ale my víme, že s ním povede válku samotný Pán Jehošua, který jej usmrtí dechem svých úst, protože při sedmé trubce řekne hlasem nejstaršího a nejpřednějšího anděla:

Postavte se na nohy!

Tak zvítězíme spolu s ním, ač nebudeme bojovat a celé divoké zvíře, které se také stává Osmým králem, aby panovalo s těmi, kteří přijmou a přijímají už nyní moc na jednu hodinu. Tím divokým zvířetem se stává poválečný systém stalinského socialismu, tak jak jej naplánovali a realizují ti, co stojí za operací Golgota. Ti, jenž patří ke králi Severu.

Pozvěme tedy na Beránkovu svatbu každého, spravedlivého i nespravedlivého, zvláště pak ty, kdo byli odtržen od symbolických prsů, od nefalšovaného duchovního mléka. Brzy přijde pomocník, který nám v tom pomůže, abychom oslavili a posvětili Otcovo jméno a naplnili tak jeho svatou vůli.

Naplňme celým srdcem, myslí a silou zákon, abychom nebyli bezzákonní, tak jako se to stalo lidem z národů, kteří pošlapávají nádvoří chrámu. Projevujme si vzájemnou Agape a povzbuzujme se k znamenitým skutkům. Vždyť se dozvídám, že mnozí oznamují skutečnou Dobrou zprávu.

Nezapomínejme se stále dotazovat nebeského Otce v Jehošuově jménu, zda je to co píšu vedeno jeho Svatým duchem. Pokud ne, pak je to jen a jen lidská moudrost, která nemá žádnou hodnotu. Slávu a chválu vzdávejme Otci a Kristu, ne člověku, ve kterém není záchrana, který je jen a jen prach, na miskách Božích vah, tak jako my všichni.

Buďme povzbuzeni a utěšujme se vzájemně slovy, že budeme oživeni a proměněni, abychom mohli přijít na svatbu Beránka a jeho nevěsty.

S Agape Váš bratr a Pánův otrok Igi.