Je to opět Satanova snaha, jak zabránit nevyhnutelnému? Syemour Hersh zveřejnil na svém blogu tajné informace, které tuto snahu naznačují!

Spread the love

Už asi půl roku se na různých esotericky zaměřených fórech objevují informace, že to co nyní vidíme na Ukrajině je hra, jenž má zajistit plánované NWO, které nenaplní biblická proroctví z knihy Zjevení o ubité a opět vzkříšené hlavě. Český Gargamel pán Michal Svatoš taky přinesl zajímavé zákulisní informace a potvrzují to, co nám sděluje pan Hersh, ale trochu z jiné strany.

Je to neuvěřitelné potvrzení jedné mé informace, kterou jsem zveřejnil v minulých dnech, když mi bylo duchem ukázáno, abych se zamyslel na dějinami, které byly součástí Danielova proroctví, jak je na nich vidět Satanova snaha, proroctví nenaplnit a vést lidstvo skrze takzvané světové velmoci jinak. Od té doby se ke mne dostávají zprávy, které odhalují tuto opětovnou snahu. Bude mít úspěch jeho řízení?

V proroctví Ezechiele ve 38. kapitole je řečeno, že jsou Satanovy nasazeny háky, které jej povedou k tomu, aby se na konec spojil Tubal, jeho potomci s Mešechem, s jeho potomky, a vše bude způsobeno tlakem z míst, kde byli potomci Magoga, kde tyto tři sourozenecké dynastie vytvořily Slovanské kmeny, proudem času promísené s národy Asýrie a kmenů Izraele. Země Magog, odkud vše vychází, aby vytvořila postupně Gogův (Satanův) zástup, však už není zemí Magoga, jeho potomků v tom smyslu, že by si jeho potomci udrželi hlavní postavení. Vznikl zde totiž národ Anglosasů.

Proto můžeme říci, že zde Ezechiel jednoznačně oznamuje Pravdu, co uvidíme v Čase konce, nebo také v konečné části dnů. Jak jsem vysvětloval v článcích zde a zde a zde, proběhnout dvě velké události v této konečné části dnů, ta první je zaznamenána v 38. kapitole a druhá v 39. kapitole.

Zde tedy máme skutečně před našima očima splnění, že je Satan, Gog ze země Magog, tažen háky v nose, aby naplnil tato proroctví. Proč to můžeme říci? Protože jeho Ukrajinské dobrodružství, které má a mělo sloužit ke zničení krále Severu, Ruska, bylo skutečně vyprovokováno Anglosasy, kteří po smrti socialismu, ubité hlavy, která zapříčinila smrt politického divokého zvířete, světové rovnováhy sil, jenž bylo mořem lidstva, všemi národy, vytvořeno 9. května 1945 a vystoupilo toto symbolické divoké zvíře z moře lidstva na břeh, aby jej lidé uctívali.

Jak jej uctívali? Tím, že mu vytvořili obraz, nadnárodní instituci známou jako OSN a beránek se dvěma rohy, Anglosasové mu vdechli v říjnu 1945 život na území krále Jihu, v USA, ve městě jménem NOVÉ MĚSTO. Tento obraz byl funkčním obrazem života divokého zvířete, které skrze soupeření dvou velmocí USA a SSSR zajišťovalo stabilitu systému, kde všech sedm hlav, sedm politických myšlenkových směrů, žilo a rozvíjelo se v relativní stabilitě.

Pak přišla smrtelná rána 26.12.1991, 30-ti letý zánik socialismu a demontáž SSSR, což způsobilo, že prvek vzájemné bezpečnosti, který divoké zvíře zajišťovalo, umřel. To se projevilo násilným zničením Jugoslávie, slovanské země, snahou rozložit Rusko dvěma Čečenskými válkami a postupnou přípravou Ukrajiny, jako beranidla, které definitivně zabije ruského medvěda spolu s vojsky NATO.

Vzniknuvší nerovnováha po zabití divokého zvířete, jeho jedné ze sedmi hlav způsobilo, že hegemon USA a jeho starší setra Velká Británie, mohly začít řádit jako černá ruka a zabíjet a ničit mnoho národů. Viděli jsme to Libyi, Tunisku, Egyptě, Sudánu, Etiopii, Jugoslávii, Iráku, Afganistánu, Filipínách a tak dále a tak dále. Hegemon porušil každý svůj slib, který dal, takže dnes mu už nevěří vůbec nikdo, kdo má špetku selského rozumu. Vyhlásil svůj projekt NWO a snaží se jej realizovat, kdy posledním jeho pokusem je ustanovit WHO pánem nad člověkem, jeho zdravím a plně jej přes tuto agendu kontrolovat. Kdy politické loutky všech zemí světa chtějí jako zástupci porobeného lidstva tuto změnu schválit v těchto dnech.

I toto je snaha dosáhnout Satanem na to, aby nebylo naplněno proroctví o ubité a opět vzkříšené hlavě. Díky zvrácené Satanově politice hegemona a jeho sluhů se mu podařilo během posledních dvou let snížit populaci o 1,1 miliardy lidí na dnešních 7 miliard a toto množství živých stále každým dnem klesá. Obraz mrtvého divokého zvířete, OSN a její filiálky se také znatelně změnil po usmrcení socialismu, takže se z něj stala mafiánská struktura nikým nevolených, ale všeho schopných loutek. Vytvořením WEF, mezinárodního ekonomického fóra Klausem Schwabem, Švábem s velkým Š s takzvanou modrou krví v žilách rodiny Rothschildů, byl svět přeměněn do nadnárodních fašistických korporací, které dnes ovládají 97% ekonomiky.

Zde můžeme vidět, že se Satan snaží stvořit nové divoké zvíře, které s tím zabitým nemá mnoho společného. Život tomu ubitému zvířeti však vrací to, co podepsal prezident Putin přesně po 30-ti letech v dekretech 26.12.2021, kde formálně oživil ubitou hlavu a skrze BRICS oživuje zbytek obrazného těla. To můžeme vidět na procesech, kdy se k tomuto uskupení připojuje postupně celý svět, kde bude navrácen zlatý standard a obchodování v národních měnách. Nevyhnutelný krach dolaru způsobí zničení fašistických nadnárodních korporací ač to zatím takto nevypadá.

Nyní se podívejme na to, jak se Satan snaží intenzivně změnit to, co mělo zničit Rusko, tedy přesně jak zamýšlel skrze Ukrajinu Rusko vnitřně oslabit a poté společným úsilím jak zevnitř Ruska, tak zvnějšku Rusko útokem NATO s Ukrajinskými vojsky rozparcelovat na asi 22 správních gubernií. Že tento plán měl, tak o tom svědčí nedávná konference zemí NATO, jak si ruskou federaci rozeberou. Plán nevyšel A Satan sahá na záchrannou brzdu tím, že přes Brazílii, jeho velkého ctitele prezidenta Lulu, povolal význačného diplomata Celso Amorima, kterému dali přezdívku Putinův vyjednavač. Krátká informace zaznívá zde.

Seymour Hersh tajná jednání o ukončení Ukrajinského konfliktu potvrzuje na svém blogu a odkazuje se na zprávy CIA. Zde jmenuje takzvané Trojmoří, vedené Polskem, že jejich zákulisní jednání tlačí na Láďu Zeleného, aby buď dobrovolně odstoupil, nebo přijal podmínky kapitulace. To, že vidíme něco politiky říkat, ještě neznamená, že jsou jejich slova doprovázena skutky. Pro mne je daleko větším skutkem gesto, které udělal agent Pávek v roli prezidenta ČR, když dal pistol CZ-75, herci a p-prezidentovi Zelenému na den připomínky smrti Adolfa Hitlera.

Další zajímavou zprávou, která s tím souvisí je ta, že ve městě Chmelnickém ruská armáda zničila munici s ochuzeným uranem, což způsobilo, že se do ovzduší dostal ve velkém radioaktivní izotop bizmutu 274. Lidé, neznalí problémů s radiací začali ve velkém užívat a vykupovat jód, který jim nemůže pomoci, ale naopak způsobí vážné zdravotní problémy. Že podvod s radiací nastane, tak o tom jsem informoval už minulý rok zde. Plán je takový, že se rozšíří nová neznámá nemoc a svede se to na radiaci. Cílem bude podávat obyvatelstvu jód, který vše zhorší. Co bude tato šmakuláda všechno obsahovat, to netuším, ale klidně tam může být něco podobného mRNA. Zda toto bude stačit, tento incident, tak to ještě uvidíme.

K odstranění zdravotních problémů mi byla dána duchem informace, že by mohlo pomoci koloidní stříbro. Před samotnou radiací může člověku pomoci, když bude v těle udržovat vysokou hladinu alkoholu, ale to není řešení. To však ví všichni, kdo si prošli chemickým vojskem, tak jako já, že alkohol tlumí výrazně účinky radiace. Jenže tu nejde o radiaci, ale možnost obyvatelstvo napadnout něčím, co neznáme a má podobu biologické zbraně. Když si uvědomíme, že NATO připravuje velké letecké cvičení DEFENDER 2023, pak je to ideální způsob, jak postřik nad Evropou zajistit.

O tajných vyjednáváních toho moc nevíme, ale je dost vodítek, které jejich realizaci potvrzují. Hlavním ukazatelem je to, že jsou vedena pod záštitou velkého satanisty Luly. Druhé vodítko je vyslání satanisty za Ukrajinskou stranu bývalého velvyslance Ukrajiny v Německu, Andrij Melnyk a za vším je další satanista a oligarcha Kolomojský, který herci Zelenému určil roli p-prezidenta Ukrajiny. Když si vzpomeneme co v Německu Melnyk předváděl, že Kolomojský je hlavním strůjcem událostí na Ukrajině před SVO Ruska. Pak vidíme něco, co bylo nemyslitelné.

Posledním střípkem do mozaiky je informace, že vše se odehrává mimo administrativu Bidena, USA a Velké Británie. To nám však může dát vodítko, které je zaznamenáno v Ezechielovi. Proč? Protože Mešech a Tubal se mají spojit. Takže vše vypadá tak, že může nastat určitý „mírový“ proces, ale ten stejně půjde proti zájmům samotného Satana. Takže bych rád dopředu upozornil ty, kdo by se radovali z tohoto mírového procesu, že střet krále Severu a Jihu nenastane, protože mír, aby se neradovali předčasně.

Snaha Satana zastavit naplnění proroctví je obrovská, ale vždy udělá jen to, co mu je dovoleno, protože má v chřípí háky. Nenechejme se zmást těmito snahami. Buďme bdělí, protože Rusko aktivovalo další svou zbraň, které se říká propichovač zdí. To nás vede k Jolelovi, jeho popisu vojska krále Severu jako ořů, které slézají zdi a vstupují okny do domů a skrze zdi. Tato zbraň je přesná raketa S-80FP. Když jsem to zaznamenal, okamžitě mi byl připomenut právě Joel.

Před ním hltal oheň a za ním stravuje plamen. Země před ním je jako zahrada Eden; ale za ním je opuštěná pustina, a také se prokázalo, že odtamtud nic neuniklo. Jeho vzhled je jako vzhled koní, a jako oři, tak stále běží. Jako se zvukem dvoukolých vozů na vrcholcích hor stále poskakují, jako se zvukem planoucího ohně, který pohlcuje strniště. Je jako mocný lid rozestavený do bitevního pořádku. Národy kvůli němu budou v krutých bolestech. Všechny obličeje, ty jistě naberou ruměnec vzrušení. Běží jako silní muži. Jako válečníci zlézají zeď. A jdou každý svou vlastní cestou, a nemění své stezky. A nestrkají se navzájem. Jako zdatný muž po své dráze, tak stále jdou; a kdyby i někteří padli střelami, ostatní nevybočují z dráhy. Řítí se do města. Běží po zdi. Vystupují na domy. Vcházejí okny jako zloděj. Země se před tím znepokojila, nebesa se rozkymácela. Slunce i měsíc se zatměly a hvězdy, ty stáhly svůj jas. A Jehova jistě vydá svůj hlas před svou vojenskou silou, neboť jeho tábor je velmi početný. Vždyť ten, kdo provádí jeho slovo, je mocný; vždyť Jehovův den je velký a velmi vzbuzuje bázeň, a kdo jej může přestát?“ (Joel 2:3-11)

K do je ten mocný? Je to Pán Jehošua? Co nyní vidíme? Že slunce a měsíc se zatemnily a mnohé politické hvězdy stáhly svůj jas. Takzvané slunce, USA a VB, jsou v naprosté temnotě, Irsko schválilo zákon, že zavřou každého, kdo bude sdílet nebo si prohlížet neschválený obsah takzvaným „MINISTERSTVEM PRAVDY“ a měsíční královna Uršula a její pravá ruka Jourová chtějí taková ministerstva „PRAVDY“ zřídit po celém měsíci, tedy EU. Takže kdo je ten mocný? Tím je král Severu, za kterým stojí Boží rozhodnutí, aby se Evropa (rusky Jevrópa), oblast Jevrejů (Židů) proměnila v krev. Proč? Protože je to tato píseň, kterou se musí potomci Izraele naučit, kterou do knihy zákona zapsal Mojžíš.

Shromážděte ke mně všechny starší muže svých kmenů a své úředníky a nechte mě mluvit tato slova, aby slyšeli, a nechte mě vzít nebesa a zemi za svědky proti nim. Dobře totiž vím, že po mé smrti budete zcela jistě jednat zhoubně a jistě odbočíte z cesty, o níž jsem vám přikazoval; a zcela jistě vás na sklonku dnů postihne neštěstí, protože budete činit, co je špatné v Jehovových očích, takže ho budete urážet díly svých rukou. A Mojžíš promluvil, aby celý izraelský sbor slyšel slova této písně až do jejich ukončení:“ (5. Mojžíšova 31:28-30)

Naučme se slovům této písně, protože se právě dovršují její slova:

Dopřejte sluchu, nebesa, a nechte mě mluvit; a ať země slyší řeči mých úst. Mé poučení bude kanout jako déšť, a má řeč se bude řinout jako rosa, jako jemné deště na trávu a jako vydatné spršky na rostlinstvo. Budu totiž oznamovat jméno Jehovy. Připisujte přece velikost našemu Bohu! Skála, dokonalá je jeho činnost, neboť všechny jeho cesty jsou právo. Bůh věrnosti, u něhož není bezpráví; je spravedlivý a přímý.5Oni, oni jednali zhoubně; nejsou jeho dětmi, je to jejich vlastní vada. Generace pokřivená a převrácená! To Jehovovi tak činíte, lide hloupý a nemoudrý? Není snad tvým Otcem, který tě vytvořil, On, který tě udělal a dal ti stálost? Pamatuj na staré dny, uvažujte o minulých letech, z generace na generaci; zeptej se svého otce, a může ti to povědět, svých starců, a mohou ti to říci. Když Nejvyšší dával národům dědictví, když rozděloval Adamovy syny jednoho od druhého, upevnil hranici národů s ohledem na počet izraelských synů. Jehovovým podílem je totiž jeho lid; Jákob je příděl, jejž dědí. Našel ho v zemi pustiny a v prázdné vyjící poušti. Začal ho obklopovat, aby se o něho postaral, aby ho bedlivě střežil jako zřítelnici svého oka. Právě jako orel natřásá své hnízdo, plachtí nad svými opeřenými mláďaty, rozestírá křídla, bere je, nosí je na svých perutích, Jehova ho sám vodil, a nebyl s ním žádný cizozemský bůh. Nechával ho jezdit po výšinách země, takže jedl výnos pole. A dával mu sát med ze skalního útesu a olej z křemenné skály, máslo dobytka a mléko bravu společně s tukem beranů a ovčí samce, bašanské plemeno, a kozly společně s ledvinným tukem pšenice; a krev hroznu jsi píval jako víno. Když začal Ješurun tučnět, pak kopal. Ztučněl jsi, ztloustl jsi, přecpal ses. Opustil tedy Boha, který ho udělal, a opovrhl Skálou své záchrany. Začali ho podněcovat k žárlivosti cizími bohy, uráželi ho odpornými věcmi. Obětovali démonům, ne Bohu, bohům, jež předtím neznali, novým, kteří nedávno přišli, s nimiž nebyli vaši praotcové obeznámeni. Na Skálu, jež byla tvým otcem, jsi zapomněl a začal jsi vypouštět z paměti Boha, Toho, který tě v porodních bolestech zrodil. Když to Jehova viděl, potom si jich přestal vážit pro mrzutost, kterou působili jeho synové a jeho dcery. Řekl tedy: Ať před nimi skryji svůj obličej, ať vidím, jaký pak bude jejich konec. Jsou totiž generací zvrácenosti, syny, v nichž není věrnost. Oni, oni mě podnítili k žárlivosti tím, co není bohem, rozmrzeli mě svými marnými modlami; a já, já je podnítím k žárlivosti tím, co není lidem, hloupým národem je urazím. Oheň se totiž zažehl v mém hněvu a propálí se dolů do šeolu, do nejnižšího místa, a stráví zemi a její výnos a zapálí základy hor. Zvětším nad nimi neštěstí, vynaložím na ně své šípy. Budou vyčerpáni hladem a stráveni palčivou horečkou a hořkým zničením. A pošlu na ně zuby zvířat s jedem plazů z prachu. Venku je bude olupovat meč a uvnitř úlek, jak mladého muže, tak pannu, tak kojence spolu s šedovlasým mužem. Byl bych řekl: Rozeženu je, chci způsobit, aby zmínka o nich u smrtelných lidí přestala, kdybych se nebál mrzutosti od nepřítele, že by si to jejich protivníci mohli špatně vyložit, že by snad řekli: Naše ruka byla nadřazená, a nebyl to Jehova, kdo to všechno zařídil. Jsou totiž národem, na němž rada hyne, a není mezi nimi porozumění. Ach, kdyby byli moudří! Pak by se nad tím zahloubali. Uvažovali by o svém pozdějším konci. Jak by mohl jeden pronásledovat tisíc a dva mohli zahnat na útěk deset tisíc? Jedině tak, že je prodala jejich Skála, a Jehova je vydal. Jejich skála totiž není jako naše Skála, i naši nepřátelé o tom rozhodují. Jejich réva je totiž z révy sodomské a z gomorských teras. Jejich zrna vína jsou zrna jedu, a jejich hrozny jsou hořké. Jejich víno je jed velikých hadů a krutý kobří jed. Není to snad uloženo u mne, s pečetí k tomu připojenou v mé zásobárně? Má je pomsta a odplata. V ustanovený čas se bude jejich noha pohybovat nejistě. Den jejich pohromy je totiž blízko, a události na ně přichystané opravdu chvátají. Jehova bude totiž soudit svůj lid a pocítí lítost nad svými sluhy, protože uvidí, že zmizela opora a je tu jenom někdo bezmocný a bezcenný. A jistě řekne: Kde jsou jejich bohové, skála, u níž hledali útočiště, kdo jídával tuk jejich obětí, píval víno jejich tekutých obětí? Ať vstanou a pomohou vám. Ať se vám stanou skrýší. Vizte nyní, že já já to jsem a nejsou spolu se mnou žádní bohové. Usmrcuji i oživuji. Krutě jsem ranil a já já chci uzdravit, a nikdo nevychvacuje z mé ruky. Pozvedám totiž ruku k nebi v přísaze a opravdu říkám: Jakože jsem živý na neurčitý čas, jestliže vskutku ostřím svůj třpytivý meč, a má ruka se chápe soudu, chci oplatit pomstou svým protivníkům a dát odplatu těm, kteří mě prudce nenávidí. Své šípy opojím krví, zatímco můj meč bude jíst maso, krví zabitých a zajatců, hlavami vůdců nepřítele. Radujte se, národy, s jeho lidem, neboť pomstí krev svých sluhů a oplatí pomstou svým protivníkům a vskutku vykoná smíření pro zemskou půdu svého lidu. Tak Mojžíš přišel a mluvil všechna slova této písně, aby všechen lid slyšel, on a Hošea (Jehošua), syn Nunův.“ (5. Mojžíšova 32. 1-44)

Kéž rozumíme této písni, jejímu významu. Ptejme se samotného nebeského Otce, JeHoVaH (Jehovy) Boha duchovní Izraeli, co to pro nás znamená v Jehošuově jménu. Vždyť sám Pán Jehošua nám to oznámil v Matouši 22:7:

Ale král se rozzlobil a poslal svá vojska a zahubil ty vrahy a spálil jejich město.

Proto Joelovi nebeský Otec přikazuje aby zapsal:

A nyní také, je Jehovův výrok, vraťte se ke mně s celým srdcem a s postem a s pláčem a s bědováním. A roztrhněte své srdce, a ne své oděvy; a vraťte se k Jehovovi, svému Bohu, neboť je milostivý a milosrdný, pomalý k hněvu a hojný v milující laskavosti, a jistě pocítí lítost kvůli tomu neštěstí. Kdo ví, zda se obrátí zpět a skutečně pocítí lítost a zanechá po tom požehnání, obilnou oběť a tekutou oběť pro Jehovu, vašeho Boha? Zatrubte na Sionu na roh. Posvěťte postní čas. Svolejte slavnostní shromáždění. Shromážděte lid. Posvěťte sbor. Seberte starší muže. Shromážděte děti a ty, kteří sají z prsů. Ať ženich vyjde ze své vnitřní místnosti a nevěsta ze své svatební komnaty.“ (Joel 2:12-16)

Takže co máme udělat nerozumné a také rozvážné panny? Jak skutečně rozeznáme nevěstu, 144 000 těch, kdo mají na svém čele pečeť, ve které je ukryto skutečné jméno Otce a Beránka? Není nám řečeno?

Mezi předsíní a oltářem ať kněží, Jehovovi služebníci, pláčou a říkají: Polituj přece, Jehovo, svůj lid a nečiň ze svého dědictví pohanu, aby nad nimi panovaly národy. Proč by měli v národech říkat: Kde je jejich Bůh?“ (Joel 2:17)

Nemá být na všechno tělo vylit Otcův duch? Pláčou duchovní Levité v chrámu, který není udělán rukama a prosí, aby lid, národy země poznaly, kdo sám je nejvyšší nad celou obydlenou zemí? Prosí, aby družičky měly dostatek ducha, aby mohly spatřit nevěstu a ženicha? Ano prosí, protože roztrhli svá srdce.

A Jehova bude horlivý pro svou zemi a projeví svému lidu soucit. A Jehova odpoví a řekne svému lidu: Hle, posílám vám obilí a mladé víno a olej, a jistě se tím nasytíte; a už z vás neudělám pohanu mezi národy. A seveřana od vás odstraním daleko a opravdu ho rozeženu do bezvodé země a opuštěného úhoru, obličejem k východnímu moři a zadní částí k západnímu moři. A jistě z něho vystoupí zápach a bude z něho stále vystupovat puch; On totiž skutečně učiní velkou věc v tom, co činí. Neboj se, zemská půdo. Měj radost a raduj se; vždyť Jehova skutečně činí velkou věc v tom, co činí.“ (Joel 2:18-21)

Shromážděme se tedy k němu, k našemu nebeskému Otci, aby se nám stal Bohem, tím s NEJVYŠŠÍ AUTORITOU, a také Otcem, tedy tím, kdo nás Stvořil, jako když muž se svou ženou počnou své milované děti. Přibližme se k němu a On se přiblíží k nám. Je to čas tísně, čas velké temnoty, ale přichází den a na jeho počátku vychází ženich a také nevěsta ze své svatební místnosti, která má na svém čele pečeť se skutečným jménem našeho Boha a se skutečným jménem Beránka, toho, jehož sám nebeský Otec pomazal svým duchem.

Vždyť je také psáno:

A mnoho lidí jistě půjde a řekne: Pojďte a vystupme na Jehovovu horu, k domu Jákobova Boha; a bude nás poučovat o svých cestách, a chceme chodit po jeho stezkách. Vždyť ze Sionu vyjde zákon a Jehovovo slovo z Jeruzaléma. A jistě vykoná soud mezi národy a urovná záležitosti vzhledem k mnoha lidem. A budou muset překovat své meče v radlice a svá kopí v zahradnické nůžky. Národ nepozvedne meč proti národu ani se již nebudou učit válce. “ (Izaiáš 2:3,4)

Neříkáme snad stále toto?:

A již nebudou vyučovat každý svého druha a každý svého bratra a říkat: Poznejte Jehovu!, neboť mě budou znát všichni od nejmenšího z nich až po největšího z nich, je Jehovův výrok. Odpustím totiž jejich provinění a na jejich hřích již nebudu vzpomínat.“ (Jeremiáš 31:34)

A není to proto?

A každý, kdo vzývá Jehovovo jméno, bude zachráněn.“ (Skutky 2:21)

Není skutečně třeba se shromáždit k našemu Otci v Jehošuově jménu, aby nás poučil a my tak mohli vzývat jeho svaté jméno, které vede k záchraně?

Satan se snaží narušit naplnění proroctví, ale toto se mu nepodaří, protože je to sám Jehova, kdo stanovil mantinely jeho činnosti. Proto má háky ve svém chřípí, proto musí sjednotit Tubala a Mešecha, pro poslední hodinu. Samotný Otcův duch to způsobí, protože Otec činí velké věci.

Kéž máme pokoj, kéž obdržíme pomocníka, abychom oslavili Otcovo jméno spolu s Jeho Synem, Beránkem, Panem Jehošuou.

S Agape Váš bratr a Pánův otrok Igi