Položme si otázku: „Kdo má naplnit Boží vůli, nějaký Xi-Tiň Pching, nebo král Severu, pane Putine?“

Spread the love

Obrázek jsem si vypůjčil z FB Martina S., protože vystihuje přesně dnešek.

Asi tak bychom se měli začít dívat na to, co nyní čteme o tom, že Čína začala v OSN hlasovat tak, jak začala. A není to vše, co se dozvídáme. JAR varuje, že pokud Vladimír Vladimirovič Putin navštíví JAR v srpnu, kde se má konat vrcholná schůzka BRICS, tak že jej policie zatkne na základě mezinárodního zatykače z Haagu.

Pokud čtu správně v Danielových proroctvích, tak tam čtu toto:

Budou však zprávy, které ho (krále Severu) rozruší, z východu slunce a ze severu, a jistě vyjde ve velikém vzteku, aby vyhladil a aby mnohé oddal zničení.“ (Daniel 11:44)

Takže co je za tím tlakem, že najednou dva spojenci jednají proti Rusku? V diplomacii se tomu říká: „VZKAZY“ . Samozřejmě to není bráno na lehkou váhu. Musíme pochopit, co se odehrálo před časem, kde nejvěrnější přítel Ruska Xi, byl nucen předložit 12 bodový mírový plán pro Ukrajinu a byl srdečně odmítnut.

Toto nebylo s porozuměním přijato v očích těch, kdo o naplnění usilují. Samotnému králi Jihu, USA, s těmi, kdo jej řídí, se tato reakce nelíbila, ale ona se nelíbila ani Chabadu Lubavitch, který řídí Čínu. Takže se tak nějak vzájemně domluvili, že Rusko přivedou k rozumu. Nešlo to udělat hned. Tak si pozvali Emanuela Macrona i paní Uršulou do Pekingu, kde paní Uršule dali najevo, že už jí nepodporují ti za oceánem, protože vše spěje k tomu, že USA se zhroutí, už jim padla třetí velká banka, tak zatáhli za záchranou brzdu. Macron promluvil a čekalo se, že toto Rusku postačí, jako taková vějička a pan Putin si to rozmyslí.

No nerozmyslel. Proč? Protože platí, že s teroristy se nevyjednává. Ti buď přijmou ultimatum, nebo se jejich fyzické odstranění dokončí. Tak po nějaké pauze se provedlo v OSN „bezvýznamné“ hlasování o něčem, kde se vložilo slůvko agrese. Toho si nikdo nepovšiml a čekalo se, že ten nejvěrnější na vždy, to jest Čína, minimálně nechá ruku dole, takže nebude hlasovat. Nebo se postaví proti. A byli to opět novináři, kteří si měli toho slůvka povšimnout, aby rozjeli kampaň, kterou mají narušit věčný přátelský svazek mezi dvěma zeměmi. Ruskem a Čínou.

Proč ta pauza? Protože Čínská delegace, která přijela v hojném počtu, musela mít na ústech celou dobu talmokryty, protože přece stále řádí virus a potřebovala uzavřít všechny ty obchodní smlouvy na nákup potřebných zdrojů z Ruské federace. Ty náhubky měly jen proto, že tak musela delegace dát najevo, kdo koho víc potřebuje. To je symbolika. A hlavně se musely dát dohody do pohybu. O Rusku se ví, že dohody dodržuje, i když ho zrovna partner bodne do zad.

Mezitím JAR chtěla vystoupit z jurisdikce mezinárodního soudu v Haagu, vydala k tomu své prohlášení skrze presidenta, ale do 24 hodin bylo vše jinak. Zajímavé, nějaký neznámý úředníček zrušil to, co prezident řekl. Toto je krásná ukázka toho, čemu se říká bezstrukturní řízení. Člověk by i věřil tomu, že vše je jen hra domu Sion (Chazarů), pokud by neproběhlo to zajímavé hlasování. Tam už musí souhlasit i Chabad. Proto v Písmu čteme, že nesoupeří mezi sebou jen dva bloky, ale tři. Modrý, žlutý a červený.

Koně a ty, kteří na nich seděli, jsem viděl ve vidění takto: Měli pancíře ohnivě červené a hyacintově modré a sírově žluté; hlavy koní byly jako hlavy lví a z jejich úst vycházel oheň a dým a síra. “ (Zjevení 9:17)

Co znamená pro Rusko přistoupit na 12 bodový plán Číny, když už Pekingu Zelenskyj konečně zvedl telefon? No je to veřejné prohlášení, že Rusko dále zůstává kolonií, jen se mění vlajka s těmi slavnými pruhy za červenou se zlatými (žlutými) hvězdičkami. Může si to Rusko dovolit? Pokud se budeme na věci dívat tělesně, kdy víme, že pro USA nebyl problém mít laboratoř v Číně, kde se evidentně pracovalo na biologické zbrani, pak by Rusko nemělo sílu zničit ty, které se nacházejí ještě blíže k jeho hranici a o kterých se opět začíná mluvit. V ČR? Ne, to nečekejme. Dodnes mainstream tvrdí, že nic takového není, ale v ruské armádě to velmi rezonuje.

Toto je pro Rusko ještě větší hrozba, než celý Ukrajinský fašismus, se kterým nyní bojuje, opět na první pohled zvláštní válku. Ukrajina asi přechází na partizánskou válku podle posledních událostí v Brjanské oblasti, kde už proběhlo několik teroristických operací. Vždy šlo o útok na civilní sektor. Tady si nemůže Rusko dovolit věci podceňovat, protože takové operace mohou negativně ovlivňovat nálady obyvatel uvnitř země.

Teď se ke mne dostalo vyjádření Řeznikova, který nepřímo Rusku vyhrožuje, že by se mu mohlo něco na jeho území stát. Vyjmenovává cíle. Samozřejmě je to předloženo řečí diplomata. Asi od USA dostala Ukrajina volnou ruku vzhledem k provádění útoků, takzvanou partizánskou cestou, teroristickými útoky. Skuteční partyzáni například za druhé světové války také prováděli diverzní činnost tím, že vyhazovali vlaky do povětří, můj děda toho byl součástí, takzvané partyzánské skupiny Jana Žižky z Trocnova, které dodával ušetřené střelivo. Nikdy však tyto skupiny neútočily na civilisty.

Vlaky, které ničily, ty vždy plnily vojenské zadání. Přečtěte si sami, zda se jedná o výhružku, nebo jen nějaké rozjímání. Ta omáčka kolem, tak ta slouží mediím, která to mají nějak prodat, aby vše bylo ze strany čtenářů chápáno, jak si loutkovodič přeje. Článek se nachází zde. (Jen doplňuji, protože jsem neměl článek ještě zveřejnit)

Teď jsem si poslechl poslední otázky a odpovědi Valerie Pjakina. Doporučuji. Mnohé věci vidí podobně. Vyjádřil to trefně tímto úslovím: „Nyní se jedná o to, kdo bude ruskou krávu dojit. Zda Čína, nebo USA.“ . Podle toho co vidím, jdeme pomalu, ale jistě do finále. Květen bude hodně zajímavý měsíc. To neznamená, že něco konkrétního předpovídám. Naopak se jen nahlas ptám otázkou v úvodu článku, zda už nebyly překročeny všechny pomyslné červené linie? Poslední vidím v tom, když 26.4.2023 Británie oznámila, že náboje s ochuzeným uranem už jsou na Ukrajině. Jak ironické, že toto prohlášení přišlo v den výročí havárie v Černobylské elektrárně.

Také mne děsí ticho, které je kolem vojenského cvičení Aurora 23. Ani jedna strana se k tomu nevyjadřuje, ač je to velké cvičení, kterého se účastní 26 tisíc vojáků, včetně zemí NATA. Psal jsem o tom před asi týdnem.

Úplně poslední Jobovou zprávou je, že bez nějakého dotazu směrem k veřejnosti si tu vláda rozhodla umístit armádu USA, které garantuje beztrestnost. Toto si nedovolili ani komunisté po 21.8.1968, když tu dovolili Sovětskému svazu rozmístit svá vojska na neurčito, tedy dočasně, abych byl přesný. Je to ze strany vlády takové pokrytectví, protože 30 let tu ti samí politici vykřikují, jak to bylo hrozné za dob pod sovětskou armádou. Žil jsem po celou dobu takzvané okupace na tomto území a není mi známo, že by si tady vojska SSSR mohla dělat co se jim zlíbí, tak jak to je ve smlouvě dnešní s US-ARMY, o nás bez nás, jak to udělal Fiala a jeho partička.

Nevěřím, že se zde bude někdo snažit stavět dostupné bydlení pro všechny, mateřské školky, rozvíjet bezplatnou zdravotní péči a podobně, jako se to dělo za takzvané Sovětské okupace. Možná se některým otevřou oči, kdo si myslí, že když budou mít dvě úplně stejné krabičky sirek a o jedné se jim řekne, že je ta krabička z USA, že jedině tato krabička je ta nejlepší. Cizí voják v cizí zemi nikdy nevěští nic dobrého. O lidech, kteří toto rozhodli, to říká jediné, že slouží cizí moci. Co to je z hlediska práva asi každý rozumný člověk ví. Hlavně je to nepromlčitelný čin.

Pro nás, kdo vidíme, že je to biblické, stále platí, co často zdůrazňuji, že skutečná záchrana patří nebeskému Otci, když vzýváme s úctou jeho svaté jméno a v Jeho Synovi, který dal svůj život jako výkupné za mnohé.

Pokoj nám všem v tomto turbulentním čase. Kéž už je vše za námi.

S Agape Váš bratr Igi.