Ve Švédsku, na jeho jihovýchodní a východní hranici probíhá od 17.4. do 11.5.2023 největší vojenské cvičení Aurora 23

Spread the love

Pokud je něco symbolicky ukrytého v tomto cvičení, tak je to samotný název cvičení. Toto se nedělá jen tak. Člověka, který nepatří k těm, kdo si pamatují určité události maximálně staré 14 dní, toho musí napadnout paralela k výstřelu, který sice asi nikdy neproběhl, ale dlouhých 72 let se to tvrdilo, že tento výstřel započal ruskou revoluci, kde se k moci posléze dostala komunistická strana. VŘSR je něco, co si pamatuje celý svět.

Švédsko už plně porušilo svůj neutrální status a tak není překvapením, že se tohoto cvičení účastní i další země NATO. Pokud by neprobíhala Ukrajinská krize a myšlenky na plánovanou protiofenzívu, kterou potřebuje hlavně Bidenův štáb, aby ospravedlnil vysoké výdaje pro tuto zástupnou válku, bylo by to zřejmě z hlediska analýzy běžné cvičení.

Co mne zaujalo je to, že jsem vůbec netušil, že právě běží. Prostě jsem jej nezaznamenal, až teprve dnes. Když někdo vymyslí krycí název Aurora pro toto cvičení, nezbývá mi nic jiného, než si připomenout, co vlastně Aurora symbolizuje. Že jde v ní hlavně o ten výstřel. Když jsem se začal poprvé zajímat o politiku, to mi byly krátce tři roky, kdy jsem začal chodit do mateřské školky, kde v roce 1970 probíhala plnou silou normalizace. Tak jsem tu všudy přítomnou propagandu hezky nasál, abych pak mamince způsobil u jednoho obrázku ruského křižníku velkou ostudu. Proč?

Začal jsem na plné kolo s obdivem hovořit o tom výstřelu, jak to pomohlo soudruhu Leninovi k tomu, aby VŘSR zvítězila. Když nad tím tak přemýšlím, tak to je velice symbolické, protože mi tato událost pomohla nasměrovat svůj život k hlubokému zkoumání dějin. A letos tu máme opět Auroru. Strategickým bodem Švédska je ostrov Gotland. I ten v mém životě sehrál svou významnou roli.

V roce 1982 přijel narychlo na návštěvu ze Švédska můj strýc Jiří. Bylo mi 15 let, byl jsem plný vzdoru vůči přítomnosti sovětských vojsk na Československém území, protože jsem to vnímal jako okupaci, stejně jako to vnímalo mnoho lidí v té době. Jako jeden z mála jsem měl díky jedné dějepisné soutěži ze šesté třídy základní školy možnost, nahlédnout v městském archívu do tiskovin ze 68 a v nich se probrat i tím, jak o vstupu vojsk Varšavské smlouvy tehdejší tisk ve dnech od 21.8. do poloviny září psal. Velmi jsem miloval Karla Kryla a dostal jsem se k jeho písním, které také na mne měly velký vliv.

Samozřejmě jsem měl v té době i velmi zkreslený pohled na věci, jenž se odehrávaly za železnou oponou. Co čert nechtěl, tak právě v tomto období Spojené státy skrze svou tajnou vojenskou operaci začaly narušovat výsostné vody kolem Gotlandu a podařilo se jim to svést na Sovětský svaz. Švédsko bylo těmito akcemi velmi znepokojeno, takže strýc nám o údajné Sovětské sabotáži vyprávěl. To jsem vnímal jako velice nespravedlivé. Až v 90 letech se zjistilo, kdo byl skutečný záškodník.

Hned při nástupu v úterý 31. srpna na internát, kde jsem přes týden bydlel, abych nemusel dojíždět, jsme měli speciální školeníčko, jak se na socialistickém internátě chovat. Už jsem to tuším zmiňoval. Jako vychovatel tam pracoval jeden vysloužilý voják z povolání, který to školení vedl. Když řekl, že si soudruzi nepřejí, abychom nosili rifle, nebo trička s vlaječkami imperialistických zemí, tak jsem na celou místnost prohlásil: „Přece si tam nedám Sovětský svaz?„. To přítomné pobavilo, ale už ne tolik přítomné soudružky vychovatelky a soudruha vychovatele.

Při rozpuštění shromažďovací schůze se ozvalo trojhlasem: „To byl on!“ a byl jsem odveden na kobereček do kanceláře vychovatelů, jenž sloužila jako vrátnice. Asi dvě hodiny jsme soudružsky diskutovali, proč se mi tento politický nátlak nelíbí. Při výměně názorů došlo právě i na ten Gotland, protože hlavní diskuze probíhala s bývalým důstojníkem Varšavské smlouvy, který se dokonce účastnil na konci druhé světové války vojenských akcí ve Svobodově armádě, tedy tvrdil mi to.

Soudruh vychovatel pochopil, že se velmi dobře orientuji v dějinách druhé světové války, v únorové revoluci a také v událostech kolem roku 1968, strana mne sama k tomu vyškolila tím, že mne posílala na ty různé školní soutěže mezi základními školami, protože už od dětství jsem byl rád, když mohu vynechat výuku a být raději přítomen někde mimo školu. Tak jsem soudruha upozornil na události kolem ostrova Gotland. Ten byl vždy zájmem Varšavské smlouvy, takže začal asi tušit, že mohu mít pravdivé informace. No neměl jsem je, protože to se skutečně USA povedlo.

Proč to popisuji? Jak jsem uvedl v nedávném článku, vnímám tuto oblast z vojenského hlediska pro Evropu jako jedno z nejdůležitějších míst. A objevují se zprávy, že Británie a USA chtějí demonstrovat Rusku, že ony dvě země jsou pány všech moří a oceánů. Když si k tomu přidáme informaci o tom, že mají země G7 pod vedením Washingtonu a Londýna touhu zablokovat Rusku veškerý export, tedy i po moři, v rámci sankcí. Tak nás nepřekvapí, když vyjde najevo, že Británie poslala na to cvičeníčko své loďstvo, kde takovou blokádu chtějí nacvičit. Otázka zní, zda jen nacvičit, nebo už rovnou uskutečnit?

Mohu jen spekulovat nahlas, protože to co vidím, že někdo nazve cvičení jako výstřel, který měl úlohu spuštění velké změny, kde vlastně cílem bylo skrze občanskou válku v Rusku spustit rozporcování medvěda, zda něco podobného neplánuje někdo z potomků těch, kdo akci VŘSR připravovali. A když si k tomu všemu ještě přidáme snahu Polska se spojit v „bratrské“ pomoci s Ukrajinou, kdy AEnews přináší informaci, že se do masomlýnku na bojiště Donbasu posílá už několik měsíců hlavně západoukrajinská mládež, která velmi miluje Banderu, aby případným polským „mírovým sborům“ nedělala problém, pak mi to dává velký smysl. Jen přemýšlím nahlas.

Zablokovat Rusku námořní cesty, to by znamenalo, pokud by Rusko nechtělo jít do otevřené konfrontace jediné. Stalo by se plně závislé na Číně, která jako jediná by ruské zboží mohla dále exportovat. Toto by vyhovovalo Chabadu. Velmi by to narušilo Rusko jako takové uvnitř, kde pátá kolona udělá vše proto, aby sen zaoceánských pánů mohli naplnit. Tady se opět musím vrátit k Danielovi, kde říká:

Budou však zprávy, které ho rozruší, z východu slunce a ze severu, a jistě vyjde ve velikém vzteku, aby vyhladil a aby mnohé oddal zničení.“ (Daniel 11:44)

Pokud takzvané mírové sbory přijdou a obsadí západní Ukrajinu, bude mít Rusko plnou hlavu starostí, jak to řešit. Pak stačí problémy zvýšit námořní blokádou kolem Švédska, kde cvičení přejde ve vojenskou akci. 26 tisíc vojáků soustředěných právě tam je dostatečně silný prvek. Když si vzpomeneme na to, že stále dochází k řízeným únikům dokumentů z Pentagonu, kde vše pro Ukrajinskou armádu má velmi chmurný podtext, tak je tu odvádění pozornosti jako vyšité.

Nic netvrdím, jen se dívám a snažím se to vše pochopit. Jediný kdo nám v tom může dát spolehlivou informaci, zda už nestojíme na prahu výstřelu je ten, kdo stvořil nás, naši planetu. Možná je dobré se jej dotazovat, zda chápu a vidím správně, co se právě chystá.

Naštěstí víme, jak si zajistit přežití, pokud by mé porozumění mělo naplnit. Je psáno:

A stane se, že každý, kdo vzývá Jehovovo jméno, bezpečně vyvázne; vždyť na hoře Sionu a v Jeruzalémě budou ti, kteří unikli, právě jak řekl Jehova, a mezi přežijícími, které Jehova povolává.“ (Joel 2:32 nebo 3:5)

A každý, kdo vzývá Jehovovo jméno, bude zachráněn.“ (Skutky 2:21)

Vždyť každý, kdo vzývá Jehošuovo jméno, bude zachráněn.“ (Římanům 10:13)

Když víme z čeho se skládá pečeť:

A viděl jsem, a pohleďme, Beránek stál na hoře Sionu a s ním sto čtyřicet čtyři tisíce těch, kteří mají na svém čele napsáno jeho jméno a jméno jeho Otce.“ (Zjevení 14:1)

pak víme, proč cituje apoštol Pavel Joela jinak. Proč? Protože jsou obě tato skutečná jména velice důležitá. Proto apoštol Jan, který vše co napsal, tak to vždy napsal hebrejsky a ne řecky, tak dává jasné porozumění, kdo obdržel ducha a kdo ne:

Milovaní, nevěřte každému inspirovanému výroku, ale zkoušejte inspirované výroky, abyste viděli, zda pocházejí od Boha, protože do světa vyšlo mnoho falešných proroků. Inspirovaný výrok od Boha poznáte takto: Každý inspirovaný výrok, který vyznává, že Jehošua Kristus přišel v těle, pochází od Boha, avšak žádný inspirovaný výrok, který nevyznává Jehošuu, nepochází od Boha. Dále, to je ten inspirovaný výrok antikrista, o němž jste slyšeli, že přichází, a nyní je již ve světě.“ (1. Jana 4:1-3)

Jaký inspirovaný výrok antikrista slyšíme od dob apoštolů? Ježíš. To je důležité vědět, protože jak sami vidíme, je to všude a když řekneme Jehošua, pak s tím mají mnozí problém, ale rádi říkají, jak toho Ježíše mají stále vedle sebe. Oznamují, co jim v noci řekl. Co ještě říká Jan?

Pocházíte z Boha, děťátka, a zvítězili jste nad těmi lidmi, protože ten, kdo je ve spojení s vámi, je větší než ten, kdo je ve spojení se světem. Pocházejí ze světa; a proto mluví to, co pochází ze světa, a svět jim naslouchá. Pocházíme z Boha. Kdo poznává Boha, naslouchá nám; kdo nepochází z Boha, nenaslouchá nám. Tak si všímáme inspirovaného výroku pravdy a inspirovaného výroku omylu.“ (1. Jana 4:4-6)

Ano, je to tak jak to vysvětluje Jan. Komu byly otevřeny oči, ten vidí omyl. Omyl, který zaplavil celý takzvaný křesťanský svět, jenž se stal fanatickým, militantním světem, kde chybí to, co Jan odhaluje dál:

Milovaní, dále milujme jeden druhého, protože láska je od Boha, a každý, kdo miluje, se narodil z Boha a poznává Boha. Kdo nemiluje, Boha nepoznal, protože Bůh je láska.“ (1. Jana 4:7,8)

Kde je v těchto slovech známka soudu jednoho nad druhým? Kde tu kdo čte něco o tom, že pokud nebudeme v určitém náboženském domu, tak jen tehdy zažijeme záchranu? Kde tu někdo čte, že si máme vzájemně nadávat, říkat o druhých, ty jsi trouba, hlupák a podobně? Kde toto nevidíme? Tam, kde má bratr a sestra v úctě jméno Otce i Syna. Tam dokáže Agape fungovat, ale tam, kde je Ježíš a hospodář, tam je netolerance. Nikdo se nezamýšlí, proč se má a musí nechat vyučit nebeským Otcem. Tam je slyšet toto: „Já, já, já, jenom já mám pravdu.“.

Biblické argumenty se nepoužívají, jen tvrzení, že jsme to my, kdo jsme na omylu. Když si neoblečeš náš náboženský dres, tak tě Bůh nenávidí, jsi odpadlík a bludař. Toto je to co Jan říká výše, že musíme velice zkoumat inspirovaný výrok?

K čemu nás Jan skutečně vede? Abychom byli jako Otec a stali se milosrdnými. Proč? Protože je nebeský Otec Agape, Láska s velkým L, která je založená na zásadách a kde existuje jen jedna vůle. Tou je toto:

Především tedy vybízím, aby se konaly úpěnlivé prosby, modlitby, přímluvy, předkládání díků za lidi všeho druhu, za krále a za všechny, kteří jsou ve vysokém postavení; abychom mohli dále vést klidný a tichý život s plnou zbožnou oddaností s vážností. To je znamenité a přijatelné před zrakem našeho Zachránce, Boha, jehož vůlí je, aby lidé všeho druhu byli zachráněni a přišli k přesnému poznání pravdy.“ (1. Timoteovi 2:1-4)

Chápal to i Pavel? Samozřejmě. Když někdo přichází se slovem: „Jsi to a to, protože to tak je a basta.“ , kde tam vidíme Lásku, přímluvy a podobné věci? Máme se modlit za všechny, nejenom za bratry a sestry, kteří jsou jakoby na stejné vlně.

Podle toho byla v našem případě učiněna zjevnou Boží láska, protože Bůh vyslal svého jediného zplozeného Syna do světa, abychom jeho prostřednictvím získali život. Láska není v tom, že my jsme si zamilovali Boha, ale že on miloval nás a vyslal svého Syna jako usmiřující oběť za naše hříchy. Milovaní, jestliže nás Bůh takto miloval, pak jsme my sami povinni milovat jeden druhého.“ (1. Jana 4:9-11)

Jsme povinni!!!

Chápu, že to může být těžké, protože každý má určitou míru citlivosti jinde. S tím, s čím on sám bojoval a bojuje, tak to nejvíc odsuzuje u druhých, ale to je trám v našich očích, kterého jsme se zatím nezbavili, když toto děláme. Proč?

Proto jsi neomluvitelný, člověče, ať jsi kdokoli, jestliže soudíš; protože v tom, v čem soudíš jiného, odsuzuješ sám sebe, neboť ty, který soudíš, provádíš totéž.“ (Římanům 2:1)

Když nám bratr a sestra řeknou: „Miluji nebeského Otce JeHoVaH (Jehovu) a Pána Jehošuu.“ tak mu budeme věřit. Proč?

Duchovní člověk však zkoumá skutečně všechno, ale sám není zkoumán žádným člověkem. Vždyť kdo poznal Jehovovu mysl, aby ho poučoval? Ale my máme Kristovu mysl.“ (1. Korinťanům 2:15,16)

Co zkoumá duchovní člověk? Ovoce, které člověk přináší a každý výrok, zda je dotyčný veden duchem k tomu, aby vyznal, že Pán Jehošua Kristus přišel v těle. Zda je k tomu inspirován. Kdo toto nemá, pak jej nesoudí, ale jedná podle této rady:

Pánův otrok však nepotřebuje bojovat, ale potřebuje být ke všem jemný, způsobilý vyučovat, ovládat se za zlých okolností a s mírností poučovat ty, kteří nejsou příznivě nakloněni; protože jim Bůh snad dá pokání, jež vede k přesnému poznání pravdy, aby vystřízlivěli z Ďáblovy léčky, jelikož jím byli zaživa chyceni pro jeho vůli.“ (2. Timoteovi 2:24-26)

Kdo potřebuje bojovat? Kdo se potřebuje nad druhé vyvýšit? Ten kdo se z Pravdy raduje ať je jakákoli, nebo ten, kdo už si myslí, že vše už ví a nezkoumá předložené argumenty? Každý se může mýlit. Já určitě neznám celou Pravdu. Kdybych jí znal, tak bych jí napsal a nevracel bych se k určitým pasážím Písma znova a znova. Zkoumáním a rozjímáním stále vyučujeme sami sebe, tak jak to zapsal apoštol Pavel dále v druhé kapitole do Říma.

Boha nikdy nikdo nespatřil. Jestliže dále jeden druhého milujeme, Bůh zůstává v nás a jeho láska je v nás učiněna dokonalou. Podle toho poznáváme, že zůstáváme ve spojení s ním a on ve spojení s námi, protože nám předal svého ducha.“ (1. Jana 4:12,13)

Co je ovocem tohoto ducha?

Naproti tomu ovoce ducha je láska, radost, pokoj, shovívavost, laskavost, dobrota, víra, mírnost, sebeovládání. Proti tomu není zákon.“ (Galaťanům 5:22,23)

Máme jej málo? Pak musíme pracovat sami na sobě, abychom jej obdrželi v plnosti. A to je o tom, že si nejprve vytáhneme svůj vlastní trám z oka, než začneme zkoumat třísky druhých.

Mohl bych pokračovat v rozboru Janova dopisu dále, ale myslím, že směr jsem ukázal, jak o tom všem přemýšlet. Pokud budeme Otce prosit, což je důležité, dá nám porozumění i pro další verše. Ať je posvěceno Jeho svaté jméno a také toho, kde toto své jméno Otec ukryl, abychom je vzývali celým srdcem, myslí a silou a tak mohli být zachráněni spolu s našimi blízkými, kteří nyní odporují Pravdě.

Zda se má analýza potvrdí, to uvidíme. Sám jsem zvědavý.

Pánův pokoj všem. S Agape Váš bratr a Pánův otrok Igi

2 thoughts on “Ve Švédsku, na jeho jihovýchodní a východní hranici probíhá od 17.4. do 11.5.2023 největší vojenské cvičení Aurora 23

 1. Bůh Jehovah měl v Židech lid pro své jméno. Ti svého Boha znali jménem, jméno používali, měli ve vážnosti i v úctě.

  1 Samuelova 12:22  Bůh Jehovah pro své veliké jméno svůj lid nezavrhne, vždyť z vás hodlá učinit svůj lid.

  To platilo před Kristem a zůstalo tak i po Kristu. Jehošua nás učil v modlitbě, že Boží jméno má být posvěceno, řekl „Posvěť své jméno“..( Mat 6:9). Není to dáno nějakou náhodou, ani to neznamená, že tím myslel pouze očištění ve stylu „dobrého jména“, jak někteří naznačují. Bůh si dal své jméno ne proto, aby bylo upozaděno, ale naopak, aby se odlišil od všeho živého a modlitby mohly být adresovány cíleně a přesně. Všimněme si, že neexistuje žádný Bůh podobného jména, je jen jediný nositel a ten si vybírá lid pro své jméno. Iz 63:14b, Sk 15:14, Iz 43:10,11. Máme-li patřit k lidu, který si Bůh vybral pro své jméno, musíme přeci znát svého Stvořitele a mít v úctě Jeho jméno, tím ho posvěcujeme, protože můžeme prohlašovat stejné jako Jehošua Kristus:

  Jan 17:6  Zjevil jsem tvé jméno lidem, které jsi mi ze světa dal. Byli tvoji a mně jsi je dal; a tvoje slovo zachovali.

  Existuje organizace, která si dala Boží jméno do svého názvu, jsou známí jako Svědkové Jehovovi (SJ). Satan zde udělal svůj mistrovský kousek, protože pokud chcete něco zdiskreditovat, vytvoříte kvalitní komplot, aby lidé získali averzi a předsudky. Předsudky z nás dělají nespravedlivé lidi, což Bůh nemá rád. Na základě předsudků se dostáváme do vlastní pasti, kdy něco odsoudíme jen proto, že si do mysli uložíme, že když to „někdo koho my považujeme za autoritu napsal, nebo řekl, tak tomu budu věřit“. Nic není dál od pravdy! V čem spočívá satanova past? Jeho past je v tom, že v lidech vytvořil averzi proti náboženské organizaci Svědkové Jehovovi a shodil tak nejen Boží jméno, ale hlavně také veškeré jejich učení a to tak, že absolutně. Ale pozor!!! Ne vše, co tato organizace učí je lež! Co je a není lež se dá odhalit, ale potřebujete mít už velmi dobré znalosti písma a jejich nauk. Mnoho věřících si myslí, že když tato organizace, které říkají hanlivě „Jehovisti“ používá Boží jméno (což je správné), tak se jedná o jejich vlastního Boha podobně jako to mají třeba Hare Kršna, kde Stvořitele nazývají Kršna a prosazují toto jméno, které si Bůh ale nedal.
  Tak satan docílil svého, pohanil pravé Boží jméno, když ho používají v jedné organizaci, tak téměř každý věřící má s tímto problém, učení, které učí SJ upozadil natolik, že si věřící myslí, že je od základu špatné a jsme jeho. Svou mysl napřímíme k jiným zdrojům věrouky a nakonec jsme na tom mnohem hůře, než kdybychom přijali alespoň něco, co učí SJ. Z historie víme, že Bůh pro své pozemské dílo používal osoby, které uznal za vhodné pro daný účel. Biblický kánon, tj. sestavení Biblických knih započali v katolické církvi. Byť tam satan nechal dát i knihy, které tam nepatřily, Bůh postupně Bibli očistil a dnes je mnoho překladů z rukou různých církví i jednotlivců. Stejné to je i s evangelizací a službou různých misionářů. Dílo se šířilo, to bylo podstatné. Lidé přicházeli k duchovnímu mléku, poznali kdo je Bůh, Kristus, co jsou evangelia, jaké je jejich poselství, co vede k záchraně člověka. Pak již ponechává na každém jednotlivci, aby svou víru přiváděl k dokonalosti, a po určitém poznání třeba opustil ty náboženství, které mu dle jeho svědomí lhaly. Takto to fungovalo po staletí.
  Chceme-li být spravedlivými Božími dětmi, musíme odložit předsudky a pravda, ať ji říká kdokoli, tak ji přijmout. Pravdu si ověřujeme v Bibli a vždy zvažujeme názorové příspěvky každého. Pokud nás následně povede nebeský Otec skrze Krista, či svého Ducha, poroste naše víra i poznání. Nebudeme znát všichni úplnou pravdu, ale jen tu, kterou nám přidělí Bůh Jehovah, který je ten, kdo působí vzrůst.

  Chceme-li patřit k jeho lidu, které si sám označí, nebo dokonce k těm, kteří budou mít Boží a Kristovo jméno na svých čelech, musíme bezpodmínečně hledat pravdu a ta v nás musí růst. Čím jsme blíže pravdě a spravedlnosti, tím více nás náš Bůh Jehovah posouvá v poznání a my rosteme do Krista. Kristus nás učil, že máme hledat nejprve Boží království a jeho SPRAVEDLNOST a ostatní nám pak bude přidáno.
  Odložme proto předsudky, hledejme pravdu a spravedlnost a Bůh v nás bude konat své dílo.

  Židům 1:9  Miluješ spravedlnost a nenávidíš nepravost, proto pomazal tě, bože, Bůh tvůj olejem radosti nad všechny tvé druhy.´
  1 Janův 3:10  Podle toho lze rozeznat děti Boží a děti ďáblovy: Není z Boha, kdokoliv nečiní spravedlnost a nemiluje svého bratra.

Comments are closed.