Potkala mne dnes zajímavá situace. Mám radost, když člověk pochopí, že je potřeba odpouštět.

Spread the love

Asi všichni známe situaci z měst, kde je velká koncentrace lidí na jednom místě. Problém bývá s parkováním, protože strana a vláda, jenž tu 40 let budovala domy pro bydlení, tak nepočítala s tak velkým nárůstem automobilové dopravy, takže neřešila, kolik míst bude potřeba v době, kdy to tu převezmou ti, kdo nechali vše rozkradnout, aby si to tu užíval korporátní fašismus.

Když jsem šel dnes pro auto, tak jsem potkal jednoho souseda i s jeho přítelkyní, jenž jsou asi v mém věku. Jeho přední kolo bylo vyfouknuté a čepička byla pryč. Bohužel jsem neměl zatím kompresor, který mi teprve přijde, abych mu to zlomyslné vyfouknutí pomohl odstranit. Přesto jsme se dali do řeči.

Zjistil jsem, že jiný soused si s ním takto vyřizuje účty. Vše započalo tím, že on pracuje do brzkých ranních hodin a vrací se okolo 3 hodiny ráno. Jsou zde garáže a jedna z nich byla na prodej. Majitel mu nabídl, aby když přijede a nenajde místo, aby tam auto před jeho vraty zaparkoval. Takže toho využíval. Protože se tomu majiteli nedařilo garáž prodat, uběhlo cca 4. roky, než k tomu došlo. A on zapomněl toto tomu sousedovi s vyfouknutou pneumatikou říct.

Proto jednoho brzkého rána při návratu z práce přijel a hledal místo na zaparkovaní, když řádné nenašel, zaparkoval před inkriminovanou garáží. V ní však už parkoval soused škůdce, který o dohodě nevěděl. Zavolal policii, ta asi v 5 hodin ráno souseda vzbudila, aby auto od garáže přeparkoval a dala mu 500,- Kč pokutu. To souseda rozzlobilo a začala nesmyslná válka, mezi novým majitelem garáže a jím.

Ten majitel garáže už mu několikrát vyfoukl přední pneumatiku. Tak jsme se začali bavit, jak to ukončit. Poradil jsem mu, aby si to nafotil, zašel za majitelem garáže, fotku mu ukázal a zeptal se jej, zda to byl on. Ať počká na odpověď a pak mu řekne: „Víš, já ti to odpouštím.“. Ať pak v klidu odejde. Jinak ta válka nikdy neskončí. Nejprve se to sousedovi nelíbilo, ale pak pochopil, že mám asi pravdu.

Odešel domů pro pumpu a začal jsem se bavit s jeho přítelkyní. Soused jí říká princezno, což se mi líbilo, protože tím vyjádřil, že je pro něj ženou celého srdce. Tak ta princezna mi začala vyprávět, že soused velmi těžce pracuje a dělá až do brzkých ranních hodin a že jí to mrzí, co se mezi těmi dvěma muži děje. Proto jsem jí řekl:

Když jsem poznal Pana Ježíše, tedy správně Pana Jehošuu, tak jsem se dozvěděl, že mám milovat i své nepřátele, že jim mám odpustit, protože neví co činí. A toto jsem se naučil.„.

Ona mi na to odpověděla: „A vy to dokážete, když to ve vás vře? Já chápu, že toto je správné, ale když to ve mne vře, tak to fakt neumím. To musí trvat hodně dlouho, než jste se to naučil.“. Já jsem jí na to odpověděl: „Já jsem to měl podobně, ale když jsem porozuměl, že příčina je v tom, že jsou podvedeni, tak to nebyl problém. Ale přineslo mi to pokoj, což je důležité hlavně pro naše zdraví.„.

Viděl jsem, jak princeznu má slova zasáhla a pochopila. Udělalo mi to velkou radost, protože jsem v tom vnímal silné působní Otcova ducha, který na ni působil. Usmála se a já odjel za svými povinnostmi, abych dopravil svou nevidomou tetu a mou maminku na plánované vyšetřeni. Mám obrovskou radost, když vidím, jak moudře nás nebeský Otec skrze výroky Pána Jehošuy vyučuje.

Někdy stačí skutečně velice málo, abychom vydali svědectví. Odměnou je nám skutečná radost, kterou si pak sami neseme v našem srdci. Chtěl jsem se o ten zážitek podělit. Nebojme se vydat svědectví, ale musíme skutečně tomu věřit, co oznamujeme, aby Otcův duch mohl působit. Soused i s paní princeznou nevěděli jak ten zbytečný spor jednou pro vždy ukončit. Věřím, že mou radu poslechnou. Tak získají potřebný pokoj.

Až je opět potkám, zkusím zjistit, zda to dobře dopadlo a pak dám do komentáře výsledek. Dnes se Satanovi a démonům velmi daří lidi štvát proti sobě. Klidně napište i vy, svou zkušenost, která vám udělala skutečnou radost a pošlete mi ji na email izbible@seznam.cz . Rád ji zveřejním.

Kéž se tedy necháme vyučovat nebeským Otcem, JeHoVaH (Jehovou) Bohem ve jménu Pána Jehošuy Krista a tak jim vzdát skutky svou úctu. Kéž se nám to daří.

S Agape Váš bratr a Pánův otrok Igi