Zpráva, která zasluhuje naší pozornost: „Bibi podepsal dohodu s farmaceutickou společností Pfizer o tom, že pro ní zajistí odběr DNA všech obyvatel Izraele.“ .

Spread the love

Dostala se mi tato informace před oči díky jednomu příteli z FB. Tuto zprávu přinesl AE news na svých stránkách. Komentář k této zajímavé dohodě je opět nepochopením skutečných řídících procesů, proč je to nyní potřebné. Začnu smyšleným příběhem, abychom to pochopili.

Na jedné nejmenované škole proběhla ministerská kontrola, kterou na příkaz ministra školství provedli jeho podřízení. Ti z hrůzou zjistili, že je mezi žáky stále mnoho těch, kdo nevěří v evoluční vývoj. Takže ministerstvo na tuto školu poslalo svou specialistku, která se měla s tímto nešvarem vyrovnat.

Proto se paní učitelka na konci školního roku ptá dětí, zda si stále některé z nich myslí, že je nauka o evoluci nepravdivá a proč. Aby si ověřila, jak její metody výuky byly úspěšné. Dlouho se nikdo nehlásí. Nakonec se přihlásí Pepíček. Pepíček: „Já věřím, že jsme stvoření.“ . „Proč si to Pepíčku myslíš?“ . Pepíček: „Protože je to jasné, jsme stvoření.“ . Paní učitelka: „No já tomu nevěřím Pepíčku, máme tolik důkazů, že se vyvíjíme. A kdyby Stvořitel existoval, nedovolil by, aby tu byly války, chudoba a jiné zlé věci.“ . Pepíček: „Ale Satan existuje, tomu snad paní učitelko věříte?“ . „No tomu nevěřím.“ , odpoví paní učitelka. Pepíček: „Věříte paní učitelko, že je člověk inteligentní?“ . „Ano Pepíčku.“ . Pepíček: „Takže věříte, že se vše dá pochopit rozumem paní učitelko?“ . „No jistě Pepíčku. Samotná evoluce je na logice založena, k té je potřeba inteligence.“ .

Pepíček se zamyslí a řekne: „Vy jste nás učila, že jsme nyní na nejvyšším stupni poznání.“ . „No to je pravda Pepíčku. Lidstvo nikdy nedokázalo to, co dokáže teď.“ , odpoví spokojeně paní učitelka. „Ale jak to souvisí se Satanem Pepíčku?“ . Pepíček: „Vy jste nás učila o tom, že například v Egyptě byly postaveny obrovské stavby, které stále nedokážeme v dnešní době postavit.“ . „No to je Pravda Pepíčku, ale to nic nedokazuje.“ . Pepíček: „Pokud je to pravda, pak neúmyslně, či úmyslně lžete.“ .

Paní učitelka se nazlobí, ale protože vidí, že všichni pozorně naslouchají, musí v diskuzi pokračovat. „Jak to myslíš Pepíčku, že lžu?“ . Odpoví naštvaně. Pepíček: „Tvrdila jste, že jsme v poznání nejdál, ale postavit pyramidy neumíme. To je z logiky nesmysl a je to opakem pravdy a tím opakem je vždy lež.“ . Paní učitelka musí vnitřně uznat, že na tom co Pepíček říká je kus pravdy. „Dobře Pepíčku, proč bych díky tomuto argumentu měla věřit, že Satan existuje?“ . Pepíček: “ Pokud byli naši předkové inteligentnější než jsme my, s tím vším poznáním, které dnes máme a vy nás to učíte, vyvrací to evoluční vývoj.“ .

Paní učitelka stále nechápe, proč by měla věřit, že Satan existuje. Proto se ptá: „A co s tím vším má společného Satan?“ . Pepíček: „Mne rodiče učili, že Satan vyučuje lži. a já jsem za ten rok, co jste nás učila, těch lží slyšel několik.“ . Paní učitelka se urazí a řekne: „Takže to já jsem ten Satan? To tím chceš říct?“ . Pepíček: „Ne paní učitelko, vy nejste ten Satan, toho očima vidět nemůžeme. Vy jste jen pod jeho vlivem.“ . Paní učitelka lapá po dechu: „Takže to, to jako já jsem nějakou ctitelkou Satana, to chceš říct?“ . „To tvrdíte vy, já jsem jen poukázal na jeden fakt, který jste nás učila, ale zjevně je to lež. Mohu vám poukázat na další nelogičnosti, které jste nás učila.“ .

Paní učitelka si chce zachovat tvář, tak řekne: „Co například máš Pepíčku na mysli?“ . Pepíček se usměje a řekne: „Vy jste nás učila, že všechny kultury až do poloviny 19. století věřily, že pochází z Boha, božstev, ale že to není pravda.“ . Paní učitelka: „Ano, toto jsem vám vysvětlovala, protože dnešní poznání to jasně vyvrací.“ . Pepíček: „Ale pokud je to tak, pak je něco špatně. Proč? Protože naše inteligence nedosahuje úrovně, kterou měli například staří Egypťané, tvůrci mega staveb, nebo Indiáni v jižní a střední Americe. Ti všichni věřili, že Satan existuje.“ .

Paní učitelka: „No, ale oni byli primitivní a hloupí, nedokázali si představit například, co je to bouřka a podobně, takže si to vysvětlovali tím, že existují božstva, která mají obrovskou moc.“ . Pepíček: „No vidíte paní učitelko, zase lžete, protože jsme si ukázali, že my nedokážeme ve stavebnictví to co oni. Proto nemohli být hloupí.“ . „Dobře Pepíčku, jaký další důkaz vidíš a jaké další lži učíme?“ , odpověděla se zájmem paní učitelka.

Pepíček: „Vy jste nás učila, že Slované se z ničeho nic objevili někdy kolem 8. století, ale vše je presentováno tak, že tu žili poloopice, které se polidštili tím, když jim Cyril s Metodějem přinesli písmo. Archeologie a například profesor Zalewski z Polska jasně dokazuje, že ty poloopice měly daleko složitější písmo, než to, které známe dnes. Slovanské jazyky mají největší množství slov o proti jiným jazykům a to o stovky tisíc výrazů. To opět odporuje evoluci. Takže to vše jen potvrzuje existenci lži jako takové. Lži, jak mne učí mí rodiče a já jim věřím, protože mi nikdy nelhali, tak ty vytváří Satan.“ .

Paní učitelka, znalá toho, co Pepíček říká se tedy zeptá: „Dobře Pepíčku, takže jakou lež se Satanovi podařilo vnutit, krom toho, že neexistuje? Jak to můžeme vidět?“ .

Pepíček se zamyslí a pak řekne: „Je jejich několik. Zaprvé: Ze Slovanů udělal ty nejagresivnější národy a hlavně z Ruska, přestože nikdy tyto národy neměly žádné své kolonie. Na počátku byly tyto národy rozprostřeny skoro po celé Evropě od Británie po dnešní Vladivostok. to ale není ta největší lež.

Zadruhé: Podařilo se mu vytvořit představu, že Spojené státy jsou tou nejlepší zemí, kde je možné ze dne na den se stát milionářem. Že je Amerika tak svobodná a proto cool, že tam člověk může říci cokoli, myslet si cokoli a udělat cokoli. Protože je tam tak velká „demokracie“, může tam člověk okrást, zabít jiného člověka a je to považováno za velkou zábavu, když se toto prezentuje ve filmech. Za nějakých 250 let své existence vedly Spojené státy přes 200 útočných válek, hlavně skrze jiné země a přesto se vyučuje, že jsou tou nejmírumilovnější zemí světa.

A zatřetí a to je pro mne ta největší lež, které se věří, protože zkoumáním do důsledku zjistíme. Že stát Izrael není vytvořen proto, aby měli Izraelité možnost žít na svém území, jak jim bylo toto území dáno samotným Stvořitelem, protože více jak 70% těchto takzvaných Židů pochází díky předkům z Chazárie, o které se nesmí učit. Podařilo se Satanovi vytvořit obraz Žida, který nikdy neměl s Židem nic společného, protože to jsou Chamovi potomci. No a největší paradox toho všeho je, že největšími ctiteli tohoto Satanova projektu jsou ti, kdo tvrdí, že věří Bibli a Kristu. Tak se jim stal stát Izrael modlou.“ .

zdroj FB

Takže pokud jsme četli pozorně, musí všichni pochopit, proč je potřeba zjistit, kdo má jakou DNA. Proto dává smysl i nejvyšší proočkovanost genovou terapií. Proč? Protože pokud známe důvody, proč právě tato terapie, kdy je skrze ní v DNA odstraňován z chromozomů podpis Stvořitele nebe a Země, יהוה (JHVH) JeHoVaH (Jehovy) Boha, pak víme, podle Písma 13. kapitoly Zjevení, co je značkou a ta má zajistit loajalitu pro Satana.

Jak jsem již dříve vysvětloval, existují tři koncepce, které soupeří o své vítězství. První dvě potřebují doslovné město Jeruzalém, aby dosáhly svých cílů. Třetí koncepce toto nepotřebuje, ale využívá se v ní tento plán předchozích dvou skupin pro podporu a dokončení tajného plánu GOLGOTA. Něco více se například dočteme zde.

Sionismus potřebuje Izrael zničit, odpadlá Juda, presentovaná dnes hnutím Chabad, potřebuje zase nakonec Izrael zachovat, aby se Jeruzalém stal hlavním městem světa. Je pravděpodobné, že se tak může stát, protože to nenarušuje akci Golgota. Z proroctví Habakuka víme, že ti, kdo pomohou králi Severu ve svůj čas, že ti budou vyžadovat svůj úrok za spolupráci. Článek je zde. A když vidíme, kdo dnešnímu králi Severu pomáhá, pak asi tušíme, co bude vyžadováno.

Proč tedy potřebují znát DNA obyvatel? Pro výrobu něčeho specifického? Myslím si že ne. Potřebují vědět, kdo je kdo. Kdo je Chazar ve svém původu a kdo je skutečný Žid podle krve. A to se dá zjistit jedině důkladným rozborem DNA vzorků. Je to ďábelské? No já vidím že ano. A zde je opět možné se zamyslet, proč je pohádka o evoluci zdrojem opilosti světa, aby ač mají oči, tak nevidí, ač se o tom mluví, tak neslyší? Písmo na tuto opilost často poukazuje.

Protože mohu jen ukázat směr, je potřeba se dotazovat samotného nebeského Otce, JeHoVaH (Jehovy) Boha, zda je toto porozumění správné a to v Jehošuově jménu. Pokud je to moudré, není to lidská moudrost, ale Dar, jenž byl dán ze shora. Tam je potřeba upínat pozornost a děkovat. Kéž máme Pokoj v tomto Čase KONCE od nebeského Otce a také od našeho Pána, Jehošuy Krista.

S Agape bratr Igi