Mistrné zavádění na scestí. Opět ukázka toho, jak esoterika odvádí člověka od Pravdy důmyslnou manipulací

Spread the love

Dnes mne zaujal tento příspěvek, který sdílel bratr Emil Lacko Macko na FB, když jsem si jej pročetl, musel jsem reagovat ve smyslu: „Jak satanské!“ . Rozeberu vše po odstavcích. Kurzívou označím text příspěvku.

💢 9 závojů: Proč lidé nevidí pravdu.

Pokud jste právě narazili na tento článek, pak určitě patříte k lidem, kteří tento systém či otrocký matrix, v němž žijeme, alespoň do jisté míry rozpoznali a prohlédli. Určitě také patříte mezi lidi, kteří se marně snaží poučit své okolí o určitých tématech a většinou se vám vysmějí a označí vás za „konspiračního teoretika“, „eso blázna“, „nácka“ a podobně. Také jste si s nelibostí položili otázku, proč tolik lidí nevidí pravdu, i když jsou jim všechny prokazatelné argumenty, fakta a důkazy srozumitelně předloženy na stříbrném podnose se zlatou korunou navrchu? Často se mylně předpokládá, že většina lidí „nechce“ vidět pravdu o určitých otázkách (i když takoví lidé jistě existují). Ve skutečnosti je pravděpodobnější, že většina lidí – v závislosti na úrovni svého vývoje – určité věci do určité míry „nevidí“. Je to prostě mimo jejich obzor a odporuje to jejich podmíněnému pohledu na svět.

S úvodním odstavcem se dá vcelku souhlasit. První svod je v té závislosti úrovně svého vývoje. Zde autor čtenáři ukazuje to, co má esoterika za svou mantru. Tím je potřeba věčné duše se učit. Proto potřebuje operovat s pojmy – vývoj, vyšší vibrace, napojení na universum, zdroj, kdy jej označují chybně za Stvořitele, protože jim není známo, jak správně rozumět slovu bůh, že je to autorita. Pokud toto nechápeme, lehce je možno s námi manipulovat, protože mnozí chápou toto slovo jako nejvyšší autoritu, tedy automaticky stvořitele.

Protože se snažím poukázat na manipulaci a myšlenkový svod takových článků a úvah, musíme si vysvětlit, proč je takzvaná alternativa označována různými nálepkami, kde mnoho odpůrců systému se stalo nevědomě esoteriky. Tímto způsobem byli manipulováni lidé v minulém režimu, protože platí:

ZAKÁZANÉ OVOCE NEJVÍCE CHUTNÁ

Člověk od doby svého stvoření jedná právě tímto způsobem. Čím více je něco označeno negativně, tím více si chce to negativní vyzkoušet. Je to vlastně magická touha, něco velice silného, tajemného, co nemá každý a dává to pocit vyjímečnosti když dovolíme se takovým kouzlem zabývat. Aby to mohlo Satanovi fungovat, musí člověk cítit nenaplnění, že je vlastně něco špatně. K tomu postačí dosadit do řídících funkcí ty, jenž milují moc a hlavně sebe, svou rodinu. Druhý Boží zákon budeš milovat svého bližního jako sám sebe je tím porušen.

Pak stačí tyto lidi ve funkcích navést k tomu, aby ty jenž je kritizují, aby je začali nálepkovat. Dojde k rozdělení a může se uplatnit to známé:

ROZDĚL A PANUJ

Skupina takto označená se neurazí, ale naopak se bude pasovat do role bojovníka za „skutečnou pravdu“. Kde ji začne hledat? No v esoterice. K tomu je potřeba zajistit prestiž určitým hledačům „pravdy“. Udělat z nich autoritu. Krásně je to vidět například na Davidovi Ickeovi, nebo na ostravském esoterikovi č. 1, Petrovi Chobotovi.

Pokud se podíváme do dějin, tak tento princip Satan používá pořád v náboženských domech, kde náboženská smetánka je jedinou nositelkou takzvané pravdy.

Takže čím článek pokračuje? Odvolávkou na takzvanou autoritu.

Dnes již zesnulý americký investigativní novinář Don Harkins, který vedl časopis Idaho Observer, vytvořil vysvětlující model a dlouze o něm diskutoval se svým tehdejším přítelem a kolegou A. True Ottem. Jeho model „9 závojů“ vychází z numerologických a univerzálních zákonů vyjádřených čísly 1 až 9 a z toho, že prastaré a skryté vědění o životě, stvoření, Bohu i původu člověka je zakotveno v matematické mřížce zvané „logika“ a vyučováno např. ve starých tajných naukách Sumeru nebo kabaly.

To, že Satan zneužil svou moudrost a poznání při tvoření fyzického světa založeného na fyzikálních zákonech, které lze převést do matematických vzorců mu pomohlo k vytvoření zjednodušených výkladů a svým sluhům je vložil do numerologie. Měl jsem určitou možnost numerologii prozkoumat a dokonce jsem byl schopen pak dát výklad, ale aby to fungovalo, musel jsem dostat informace z duchovní oblasti. Zde to byl Otcův duch, který mi ukazoval to zneužití.

Pokud svou mysl zaměříme na symboliku konkrétního čísla, například 1, co znamená, když se objeví v mřížce vícekrát a věříte tomu, muže zafungovat kouzlo (magie=iluze=podvod) a začne přicházet člověku další informace, která je pak napojována na další čísla, či chybějící čísla v mřížce a vytváří se v mysli obraz. Kdo jej dává, je jasné. Kdo nechápe jak to funguje je člověk, který se teprve učí. Ten o skutečném duchovním světě nemá žádné povědomí. Až jej pozná, je pozdě.

Co je cílem článku? Aby takzvané závoje čtenáře přesvědčili o jeho duchovních schopnostech a že dosáhl poznání a uzavření takzvaného cyklu, jak to vysvětluje 9 závoj.

Podle Harkina velmi zlí muži a ženy, kteří tvoří mocenskou elitu, vytvořili virtuální louku, která je tak bujná a zelená, že se jen málokdo – pokud vůbec někdo – obtěžuje zvednout oči a podívat se na všechny ty pestré a barevné nálepky, které jim byly připevněny na uši. Všichni lidé procházejí určitým procesem filtrace, podobně jako mnoho sportovních týmů v nižších ligách, kde se z milionů hráčů dostane do nejvyšší ligy snad jen 50 nejlepších.

Virtuální louka – zajímavý výraz, který má v čtenáři vyvolat pocit, že to vše kolem je realita. O tom je i programovací filmová sága Matrix, kterou esoterika ráda používá pro vysvětlení mnoha nepravostí. Cílem je získat pocit, že mne Matrix neovládá.

Následuje Harkinsem shrnutá teorie 9 závojů, které byly položeny na lidské vědomí (volně přeloženo z angličtiny):

První tři takzvané závoje slouží k utvrzení, že já jsem ten vyvolený.

1. závoj: 10 % všech lidí pronikne tímto prvním závojem a objeví svět politiky. Budou volit, budou aktivní a budou si vytvářet názory. Názory se utvářejí na základě fyzického světa kolem nich. Veřejný vzdělávací systém bude lidem „vnucovat“, aby uznávali vládní úředníky, mediální osobnosti a další „odborníky“ jako hlavní autority. 90 % lidí v této skupině bude žít a zemře, aniž by pronikli třetím závojem.

2. závoj: 10 % lidu pronikne i do 2. závoje a prozkoumá naši historii, vztah mezi lidem a vládou a význam samosprávy prostřednictvím ústavního práva a zvykového práva. 90 % lidí v této skupině bude žít a zemře, aniž by pronikli třetím závojem.

3. závoj: 10 % těch, kteří pronikli 2. závojem, nakonec zvedne i 3. závoj, aby zjistili, že světové zdroje – včetně lidí – ovládají nesmírně bohaté a mocné rodiny, jejichž starobylý globální majetek se stal základem, na němž je založena celá světová ekonomika, která je v současnosti zadlužena prostřednictvím moderních vyděračských strategií. [90 % lidí v této skupině bude žít a zemře, aniž by pronikli čtvrtým závojem.

Dnes existuje dostatek informací na to, aby ten, kdo přemýšlí o tomto ničemném světě, aby toto vše odhalil. Proto čtenář uvěří, že on je právě ten, kdo jde správnou cestou. Zapomene na jednu důležitou věc. Na jakou? Proč to Stvořitel nebe a Země, JeHoVaH (Jehova) Bůh, ten s nejvyšší autoritou připustil.

4. závoj: 10 % těch, kteří pronikli 3. závojem, pronikne 4. závojem a odhalí existenci iluminátů, svobodných zednářů a dalších tajných řádů. Tyto společnosti používají symboly a pořádají obřady, jimiž se uskutečňuje předávání tajných znalostí dalším generacím, které slouží k politickému, ekonomickému a duchovnímu připoutání obyčejných lidí k nejstarším pokrevním liniím těchto vládců. 90 % lidí v této skupině bude žít a zemře, aniž by pronikli pátým závojem.

Opět jen utvrzování čtenáře v tom, že on je někdo mimořádný. Každý člověk, který toto zjistí jde dál ve zkoumání. Proč? Protože přece potřebuje porozumět jak to funguje.

5. závoj: 10 % pronikne pátým závojem ve svém vývoji a dozví se, že tajné společnosti jsou tak technologicky vyspělé, že cestování v čase a mezihvězdná komunikace neznají hranic, a že členové těchto tajných společností ovládají myšlenky a činy obyčejných lidí s lehkostí, jako když říkáme svým dětem, kdy mají jít spát. Nejmodernější technologie dokonce vytvářejí umělé formy života, protože člověk [čti: ti, kdo jsou u moci] se snaží nahradit Boha. 90 % lidí v této skupině bude žít a zemře, aniž by pronikli šestým závojem.

Esoterika často přináší mnoho informací o utajovaných technologiích. Je toho tolik na takzvané alternativě, že není možné, aby si toho takzvaný badatel nepovšiml. Takže se v čtenáři opět vytváří pocit výjimečnosti. Zde se snaží autor pod vlivem pána tohoto světa mistrně manipulovat s významem slova bůh. Protože čtenáři nepřemýšlí nad významy slov, spojí si to vše se Stvořitelem. Ale tady skutečně jde jen o autoritu, tedy nadvládu, panování.

6. závoj: 10 % těch, kteří pronikli 5. závojem, pronikne 6. závojem a dozví se, že draci, ještěři a mimozemšťané – o nichž jsme si mysleli, že jsou to příšery z dětských knížek – jsou ve skutečnosti skuteční a že jsou to řídící síly tajných společností objevených na úrovni 4. závoje. 90 % lidí v této skupině bude žít a zemře, aniž by pronikli sedmou oponou.

Opět jsme u esoteriky, jejího příběhu. Cílem není zkoumat, že za Nimroda po potopě došlo k tomu, že démoni (padlí andělé) už nemohli přijít v lidské podobě jako před potopou a museli zvolit takzvanou mimozemskou návštěvu bohů, tedy těch s autoritou a vyšším poznáním. Samozřejmě zanechali po sobě mnoho vyobrazení a nějaký ten příběh, například Legendu o Gilgámešovi, aby mohla být Bible zpochybněna. Dobře se tím skryje vliv samotných démonů a Satana v dnešní době, jejich iluze, kouzla. Proto reptiliáni a podobně. Že celé to divadlo odporuje posledním dvěma bodům (závojům), to už čtenáři nedojde. On přece toto vše odhalil. Myslím závoj 6.

7. závoj: 10 % těch, kteří pronikli 6. závojem, pronikne na úroveň 7. závoje, kde je plně pochopen a přijat svět fraktální geometrie a univerzálního zákona čísel. Tvůrčí síla celého vesmíru je spojena s číselnými kódovými vzorci a sekvencemi a všechny „záhady“, včetně struktury času, prostoru, paralelních vesmírů a přístupu k nim, jsou dekódovány. Ti, jejichž intelekt jim umožňuje proniknout sedmým závojem, často podlehnou vábení a příslibu obrovského bohatství, které jim nabízí vládnoucí elita, a proto 90 % lidí z této skupiny žije a umírá, aniž by pronikli osmým závojem.

Esoterika ráda vyučuje o paralelních vesmírech. Proč? Protože tam se dá odložit to, co nelze na první pohled pochopit. Zde například mnohým nedochází, že takzvaná vědecká komunita je řízená a placená těmi, kdo uctívají Satana a démony tím nejodpornějším způsobem, komunikují s ním a jsou na úplném vrcholu pyramidy moci.

8. závoj: Proniknutí 8. závojem odhaluje Boha a čistou energii známou jako LÁSKA, která je čistou životní silou ve všech živých bytostech, které jsou propojené a „jedno“. K tomu, abychom někdy pronikli tímto závojem, je nutná hluboká pokora. [Poznámka: zde je míněna bezpodmínečná láska.]

Zde je ta manipulace dovedena do dokonalosti. Proč? Protože každý takto esotericky vedený čtenář zažil pocity absolutního naplnění láskou. Zadruhé se zde říká Pravda. Jaká? Že člověk musí být velmi pokorný, pokud si přeje, aby jej vyučil samotný nebeský Otec, JeHoVaH (Jehova) Bůh, tak jak to říká Jeremiáš v 31. kapitole 34 verši, nebo jak to říká samotný Pán Jehošua v Janovi 6:44,45. Tyto texty už jsem uvedl tolikrát, že je nemá cenu nyní vkládat. Takže co si čtenář pomyslí? Já, já jsem ten skutečně znalý.

9. závoj: Proniknout tímto závojem znamená zdokonalit čistou energii známou jako láska a stát se tak skutečně jedním s Bohem a Jeho formulacemi. Zdokonalením této čisté energie člověk plně prožívá princip soucitu a získává v něm plné pochopení univerzálního plánu oběti, smrti a vykoupení. Život sám se pak stává úplným (čímž se kruh pro člověka uzavírá) a člověk se dívá na svět očima nevinného dítěte, avšak s hlubokou moudrostí zrozenou z čisté lásky, které dosáhl na úrovni osmého závoje.

A toto je největší výsměch, protože zde je mistrně člověk podveden tím, že si po přečtení myslí, že on je vlastně jako Jehošua Kristus. Takže nepotřebuje zkoumat, jak dosáhnout a dorůst do Kristovy mysli a srdce. Že vše začíná tím, že nejprve musí být člověk vyučen nebeským Otcem, aby jej Kristus poznal a zkoumáním jeho šlépějí, jeho plného následování přijít do jednoty s duchovním sborem, kdy poutem je Agape, Láska založená na Právu, Spravedlnosti a Milosrdenství. Co je spravedlivého na tom, když se nedotazujeme na skutečnou vůli toho, kdo nás stvořil?

Takže jaká že to je energie, ta Láska Agape? Vytvářet pocity štěstí a lásky umí Satan dokonale, když potřebuje někomu vnutit svá kouzla. To je jeho energie, ale nikdy to dotyčnému neřekne. Skutečná Agape se projevuje skutky, kdy naplněním těchto skutků vzniká v mysli a srdci ujištění, že se to líbí našemu nebeskému Otci.

To, co Harkins vysvětluje 9. závojem, bychom mohli interpretovat jako vědomí Krista.

Je to samozřejmě lež, jak jsem vysvětlil výše. Celý tento závojový program je mistrná manipulace jak přesvědčit čtenáře, že poznali „pravdu“. To umocňuje následný vzorec.

Předpokládáme-li, že na Zemi žije sedm miliard obyvatel, vychází Harkinsova teorie následovně:

Výchozí bod: 7 000 000 000 obyvatel.

Závoj 700 000 000

Závoj 70 000 000

Závoj 7 000 000

Závoj 700 000

Závoj 70 000

Závoj 7 000

Závoj 700

Závoj 70

Závoj 7

Pokud by tato teorie byla pravdivá, pak by šestou oponou proniklo pouze 7 000 lidí na naší Zemi a pouze 7 z nich by dosáhlo absolutního vědomí Krista. Článek A. True Otta je již devět let starý a za tu dobu se toho ve světě hodně událo. Stále více lidí prohlédne lži a také stále více „matrix“, ve kterém jsme (stále) drženi. Myslím si, že v každé fázi nebo v jednotlivých fázích by jich mohlo být už 15 % (s dalším potenciálem růstu), zatímco zbytek však nadále spí hlouběji než kdy jindy.

Protože čtenář není tak hloupý, musí se mu vysvětlit, že sedm je málo, to přece vidí, když si vesele notuje s dalšími esoterikou vedenými přáteli. Proto ta další omáčka kolem.

Osobně však Harkinovu teorii nepovažuji za „pevně danou“ ani za nutně „lineární“ či absolutní. Přechody od závoje k závoji bych viděl jako plynulé a určitě se v nich vyskytují i překryvy. Zejména lidé, kteří pozvedli úroveň pátého závoje, získají více vhledů do oblastí šest až devět nebo budou silněji konfrontováni s tématy a aspekty z těchto oblastí. Lidé, kteří by se raději zařadili do úrovní jedna až čtyři, však mohou mít silné vědomí, které může být spojeno s úrovněmi osm a devět. Jinými slovy, lidé, kteří navzdory své „prostotě“ žijí čistým soucitem a bezpodmínečnou láskou. Duchovní vývoj probíhá paralelně na několika úrovních, takže nikdo by neměl být hned zaškatulkován. Každý zde má svůj vlastní životní plán a své vlastní procesy učení a rozvoje.

Cez Martha Scholler

Buďme obezřetní v tom, co někdy sdílíme. Může to bez hlubšího zkoumání způsobit škodu u těch, kterým vlastně chceme pomoci, aby se sami zamysleli nad tímto světem. Skutečné porozumění o tomto ničemném světě nám dává skutečně jen Písmo a Otcův duch, pokud se Otce dotazujeme v Jehošuově jménu a toužíme být jím vyučeni celým srdcem, myslí a silou.

Já nemohu nikoho přesvědčovat v tom smyslu, že jen jak já chápu, že to je to to pravé ořechové. Proto se sami dotazujme JeHoVaH (Jehovy) zástupů (vojsk) v Kristově jménu, zda jsou mé myšlenky skutečným porozuměním.

Pokoj Vám všem. S Agape Váš bratr Igi