Ještě dnes vkládám jedno asi půlhodinové video, které otevřeně oznamuje, kam jsme se posunuli v čase

Spread the love

Co v něm najdeme? Rozbor rituálu k hrám takzvaného Commonwealth 2022. Rituál potvrzuje, co jsem odhalil už před rokem, že byl Satan na počátku srpna minulého roku svržen na zem. Co to znamená, tak to je možné najít v knize Zjevení. Otevřeně je toto přiznáno právě skrze tuto produkci.

Hvězda jménem Pelyněk byla svržena na zemi. Je to třetí trubka a té hvězdě pak bylo dovoleno, aby z Tartaru, duchovního vězení byli uvolněni andělé, démoni, kteří tam byli uvrženi během potopy, jak to vysvětluje Genesis 6. kapitola.

Commonwealth 2022

Překlad písně do češtiny:

Ahoj, pokud jsi dítě světa
Hey now, if you are a child of the world

Zrozeni stavět mosty a bořit zdi
Born to build bridges and tear down the walls

Sledujeme zastaralost starých pořádků
We watch the outmode of the old order

Děláme cestu písni, abychom překročili všechny hranice
We make a song road to cross all borders

Ne na na na na na na na na na na na, spojme se
Nah na na nah na na nah na na nah, unite

Nah na nah na na na nah nah na na na nah, dnes večer
Nah na na nah na na na nah nah na na nah, tonight

Pokud chcete něco změnit
If you wanna make a difference

Pokud chcete vidět budoucnost, která se blíží
If you wanna see a future coming round

Je třeba to vidět z dálky
Got to see it from a distance

Musíme jít bosýma nohama po zemi
Got to do it walking barefoot on the ground

Ty a já dnes večer
You and I tonight

Nedá se s tím bojovat
No way to fight it

Přicházíme spolu
We come together

Dnes večer sjednoceni
Tonight united

Ty a já dnes večer
You and I tonight

Pokoj všem, jdeme do finále a ne možná, ale už přišel kouzelník, iluzionista Satan se svou třetinou hvězd. Iluze je latinského původu a znamená PODVOD. Ano, největší podvod na lidech.

Chvalme Otce a Krista, protože to bude již brzy ukončeno.

Váš bratr Igi