Zajímavou úvahu mi zaslal čtenář tohoto webu. Dovoluji si ji přetisknout

Spread the love

Jak je koncipován vzdělávací systém v tomto světě? Na to trefně odpovídá právě tato úvaha.

Školský systém nás naučil slepé poslušnosti autoritám a mlčení. Zařadit se do stáda a být poslušnou ovcí představitelů systému, ovcí bez vlastního názoru. Pouze ten většinový názor je údajně správný, právě ten hlásaný médii hlavního proudu jednotně, jakoby pocházel ze stejného zdroje. Je to tím, že nám bylo programováno podvědomí od útlého dětství.

Byli jsme známkováni/odměňováni za to, jak dobře opakujeme to, co nám někdo řekl, že je to jediná pravda. Stejně jako když pes dostane pamlsek za splnění povelu, my jsme za bohapusté memorování dostali dobrou známku. Byli jsme učeni, že doktor, učitel, politik, policista, atd., mají autoritu nad námi, neodmlouvá se jim a naší povinností je poslouchat jejich „instrukce“. Následkem toho pak mnozí v řadě jako na popravu bezmyšlenkovitě podstoupí genovou terapii v podobě pochybných vakcín, tupě konzumují mediální propagandy, absolutně nepoužívají kritické myšlení ani zdravý selský rozum.

Stádový efekt. Stádo určené na porážku a vedené zlým pastýřem. Ale Stvořitel nebe a země je dobrý a dává šanci na záchranu všem, kteří se k němu obrátí celým svým srdcem, duší, myslí i silou. Lidé nejsou dokonalí. Dělají chyby. Ale je třeba si ty chyby přiznat a upřímně jich litovat, a před Bohem/ činit pokání.

Martin Smělík

.

Přesně tento dogmatismus jediné „PRAVDY“ dokonale rozděluje tuto společnost, protože jakákoli odchylka je nákazou, kterou je možné odstranit všemi dostupnými prostředky pro ochranu všech. Teprve až takováto jediná „PRAVDA“ nadělá dostatek škod a vidí je i slepý, teprve pak začne být opouštěna, aby jí nahradila „PRAVDA“ nová, jenž často způsobí ještě větší škody. Dějiny jsou plny příkladů, kde se něco tvrdilo a ten kdo nesouhlasil, ten byl zavražděn, nebo perzekvován ztrátou svobod.

Učení našeho Boha Stvořitele však takové není, protože se dá skutečně pochopit selským rozumem a poznáváním stvořených věcí. To člověku dovoluje pochopit, jak je svět manipulován proti jeho vlastním zájmům. Proto jsme vyzýváni k tomu, abychom to byli my sami, kdo se začneme k našemu Stvořiteli přibližovat a začali jej hledat na všech svých cestách. On se pak může přiblížit k nám.

Pokoj Vám všem v tomto Čase Konce.

Igi