Jak to bylo na konci druhé světové války? Zajímavé svědectví Ing. Václava Vítovce o jaderném programu Německa a USA.

Spread the love

Jak jsem napsal už dříve, bomby svržené v Japonsku v srpnu 1945 naplnily proroctví ze Zjevení 13. kapitoly 13 verše. Nadační fond Železná opona provozuje jediné muzeum na světě v bývalém skladišti jaderných zbraní SSSR v Brdech, které bylo nejutajovanějším místem za dob socialismu, o kterém nemělo tušení ani samotné tehdejší vedení Československa. Ing. Vítovec a jeho nadační fond Železná opona shromáždil v tomto muzeu mnoho informací o samotných jaderných zbraních a také o technologiích a postupech k inicializaci jaderné reakce. Video s rozhovorem s Ing. Vítovcem najdete na konci článku.

Čí bomby použila „slavná“ americká armáda, vlastní, nebo Německa? Ing. Vítovec říká: „Na 99% hraničících s jistotou to byla bomba německá.“. Proč je to důležitá informace? Protože z jiných tajných zdrojů CIA se dozvídáme o tajné dohodě mezi Hitlerem a takzvanými spojenci SSSR, že došlo na obchod, který Hitlerovi pomohl utéct nejprve na Antarktidu a poté do Jižní Ameriky, kde se dožil krásného věku, prý snad 105 let.

Projekt Manhattan, jak znělo krycí označení pro výrobu atomové zbraně v USA, nebyl tak úspěšný, jak se stále tvrdí a hlavně to nebyl první úspěšný test jaderné zbraně 16.7.1945. Jak opět uvádí Ing. Vítovec, existují důkazy z listopadu 1944, že Německo provedlo úspěšnou zkoušku této své jaderné zbraně. Utajování těchto skutečností před veřejností odhaluje jedno, že nelze věřit různým krycím historkám jak tenkrát, tak i nyní, že tyto historky slouží k tomu, aby nebylo odhaleno skutečné zákulisí, kde dochází na tajné plány, kam posunout svět v konkrétním čase.

Velmi logicky zní i samotné vysvětlení, proč Hitler tuto atomovou zbraň nepoužil. Zbraň by musela být použita v místech, která by zničila území blízko samotného Německa a nezpůsobila by škodu tam, kde to loutkovodiči plánovali. Cíl byl pravděpodobně Moskva. Pro nezasvěcené generály Německa pak New York, protože Hermann Wilhelm Göring zadal v roce 1944 zakázku na výrobu bombardéru ve tvaru křídla s dálkovým doletem. Funkční prototyp ukradla americká armáda na konci války v Evropě a světu jej představila jako svůj neviditelný bombardér v roce 1989 Northrop Grumman B-2 Spirit. Tento bombardér vychází právě z konceptu německého křídla.

obrázek z webu military.

Motivací Göringa mohlo být to, proč plánoval útok na samotné Spojené státy, že si uvědomoval, jak loutkovodiči využili Německa pro své plány. Samotný Satan, který to v zákulisí celé vede by byl radostí bez sebe, pokud by to Německu vyšlo, protože by tím bylo narušeno biblické proroctví, jak se bude situace v USTANOVENÝ ČAS vyvíjet. Göring byl okultista par excellence, proto dělal vše pro tuto duchovní bytost. Co nám toto vše odhaluje? Že můžeme plně důvěřovat našemu nebeskému Otci, jeho slovu, že vše co pronesl se stane. Dobrou zprávou je, že na konci těchto všech proroctví je slib, který oznamuje skutečnou spravedlivou vládu pod vedením Jehošuy Krista. Proto nás nemusí děsit to, co vidíme kolem sebe, ač jsou mnohé věci skutečně velmi odporné.

Video rozhovor si můžete přehrát níže.

Kéž máme Pánův pokoj a kéž plně důvěřujeme našemu nebeskému Otci, JeHoVaH (jehovovi) Bohu.

Váš bratr Igi.